Encyklopedia rezydentur
Patomorfologia

Patomorfologia

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Staże kierunkowe
 6. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów patomorfologii organizowane przez CMKP 
 7. Sytuacja na rynku pracy  
 8. Konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii
 9. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 10. Wydarzenia
 11. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy - 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny - 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy - 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny - 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
bc
82.44%
84.76%
58.45%
61.86%
kujawsko-pomorskie
75.85%
56.1%
bc
bd
65.15%
lubelskie
84.54%
61.35%
bc
62.75%
bc
lubuskie
80.49%
bc
69.23%
bc
bc
łódzkie
76.96%
84.88%
75.61%
67.15%
61.11%
małopolskie
63.77%
bc
90.71%
64.25%
70.92%
mazowieckie
60.29%
70%
56.19%
54.11%
bc
opolskie
bc
bc
bd
bc
bc
podkarpackie
bc
84.54%
70.48%
69.12%
bc
podlaskie
79.95%
74.63%
bc
62.8%
61.85%
pomorskie
64.88%
72.46%
74.29%
60.68%
72.96%
śląskie
71.22%
69.57%
80%
63.97%
72.22%
świętokrzyskie
bc
bc
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
72.55%
85.85%
87.62%
78.26%
bc
wielkopolskie
75.36%
75.98%
86.83%
66.35%
73.74%
zachodniopomorskie
77.94%
82.38%
91.9%
61.84%
bc
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
5
3
3
2
2
kujawsko-pomorskie
7
4
5
4
2
lubelskie
6
3
4
3
3
lubuskie
5
1
1
1
2
łódzkie
4
3
8
3
3
małopolskie
11
7
15
10
6
mazowieckie
6
4
5
6
6
opolskie
2
1
2
2
2
podkarpackie
7
3
7
4
5
podlaskie
6
3
8
3
3
pomorskie
10
4
8
7
6
śląskie
4
1
2
0
2
świętokrzyskie
6
3
4
3
3
warmińsko-mazurskie
5
3
5
4
3
wielkopolskie
10
3
2
4
5
zachodniopomorskie
9
4
8
6
4
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
kujawsko-pomorskie
84.54%
72.55%
bd
bd
bd
bd
lubelskie
68.12%
bc
bc
bc
62.76%
bc
lubuskie
bc
bc
-
bc
60.2%
bc
łódzkie
bc
bc
bc
65.94%
64.47%
bc
małopolskie
bc
78.57%
58.33%
bc
bc
69.7%
mazowieckie
72.95%
84.29%
82.61%
80.48%
bc
bc
opolskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
podkarpackie
86.83%
bc
bc
79.52%
60.71%
bd
podlaskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
pomorskie
69.02%
84.39%
bc
bc
bc
bc
śląskie
83.02%
68.27%
bc
bc
75.51%
bc
świętokrzyskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
bc
bc
bc
bc
bc
bd
wielkopolskie
bc
78.43%
bc
bc
bc
75.25%
zachodniopomorskie
64.9%
80.68%
81.9%
bc
bc
64.43%
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
6
3
3
1
1
1
kujawsko-pomorskie
6
5
6
3
3
1
lubelskie
5
5
4
2
3
3
lubuskie
4
4
-
1
2
2
łódzkie
2
4
4
3
2
2
małopolskie
11
9
12
7
7
6
mazowieckie
10
9
6
3
5
4
opolskie
2
2
2
1
2
2
podkarpackie
7
4
3
2
4
4
podlaskie
4
4
7
3
2
3
pomorskie
7
5
5
4
5
4
śląskie
2
4
3
1
2
2
świętokrzyskie
6
5
4
2
2
2
warmińsko-mazurskie
4
4
4
2
3
2
wielkopolskie
10
5
2
3
2
5
zachodniopomorskie
9
4
7
3
4
5
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy patomorfologia jest specjalizacją priorytetową?

Tak [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Specjalizacja priorytetowa = specjalizacja deficytowa.

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarze w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z patomorfologii nie pełnią dyżurów medycznych.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie patomorfologii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Histopatologia onkologiczna” – zakres podstawowy
10 dni (80 godzin dydaktyczne)
„Cytologia kliniczna” – zakres podstawowy
5 dni (40 godziny dydaktyczne)
„Cytologia ginekologiczna”
15 dni (120 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne” 
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie patomorfologii 
117 tygodni (585 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczn

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
 Wprowadzenie do specjalistycznej patomorfologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w zakresie medycyny sądowej
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

BadaniaLiczba
badania pośmiertne
60
badania cytologiczne
1500 (w tym 500 badań cytologicznych nie ginekologicznych)
badania cytologiczne BAC
500
badania histopatologiczne 
5000
badania śródoperacyjne 
100

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Neuropatologia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Histopatologia onkologiczna” – zakres specjalistyczny
20 dni (160 godzin dydaktyczne)
„Cytologia kliniczna” – zakres specjalistyczny
5 dni (40 godziny dydaktyczne)
„Hematopatologia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka patomorfologiczna, z uwzględnieniem materiału biopsyjnego”
20 dni (160 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie patomorfologii 
71 tygodni (355 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie specjalistycznej patomorfologii 
2 tygodnie (10 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w zakresie patologii onkologicznej 
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz i łączna liczba badań, które lekarz ma obowiązek wykonać lub w wykonywaniu których ma uczestniczyć pod nadzorem lekarza specjalisty w okresie trwania modułu specjalistycznego w zakresie patomorfologii:

BadaniaLiczba 
badania pośmiertne
40
badania cytologiczne
1500 (w tym 500 badań cytologicznych nieginekologicznych)
badania cytologiczne BAC
500
badania histopatologiczne 
5000
badania śródoperacyjne 
100

W każdym roku szkolenia specjalizacyjnego lekarz jest zobowiązany do uczestniczenia w wykonywaniu badań w liczbie wynoszącej co najmniej 1/2 powyżej przedstawionych i powinno to być poświadczone w dokumentacji jednostki, w której lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne lub dany staż.

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarze w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z patomorfologii nie pełnią dyżurów medycznych.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwaniaForma zaliczenia
„Histopatologia onkologiczna”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Cytologia kliniczna”
5 dni (40 godzin dydaktycznych).
„Cytologia ginekologiczna”
15 dni (120 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie patomorfologii
79 tygodni (395 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
Staż kierunkowy w zakresie medycyny sądowej
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
badania pośmiertne
15
0
. badania cytologiczne
co najmniej 700
0
badania cytologiczne BAC
300
0
badania histopatologiczne
3000
0
badania śródoperacyjne
80
0

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedziniepatomorfologii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Neuropatologia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Histopatologia onkologiczna – zakres specjalistyczny”
20 dni (160 godzin dydaktycznych)
„Cytologia kliniczna – zakres specjalistyczny”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Hematopatologia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Biologia molekularna w patomorfologii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący)*: „Patomorfologia - diagnostykapatomorfologiczna z uwzględnieniem materiału biopsyjnego”
20 dni (160 godzin dydaktycznych)

*Kurs atestacyjny należy odbyć  w ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES.

Staże kierunkowe

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie patomorfologii
114 tygodni (570 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w zakresie patologii onkologicznej
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
badania pośmiertne
30
0
badania cytologiczne
1300 (w tym400 badańcytologicznychnieginekologicznych
0
badania cytologiczne BAC
500
0
badania histopatologiczne
4000
0
badania śródoperacyjne
150
0

W każdym roku szkolenia specjalizacyjnego lekarz jest zobowiązany douczestniczenia w wykonywaniu badań w liczbie wynoszącej co najmniej 1/3 powyżejprzedstawionych i powinno to być poświadczone w dokumentacji jednostki, w którejlekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne.

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów patomorfologii organizowane przez CMKP 

 • Od komórki do obrazu – podstawy hodowli komórkowych i mikroskopii w czasie rzeczywistym
 • Podstawy cytometrii przepływowej – zastosowanie w diagnostyce i badaniach naukowych
 • Techniki cytometrii przepływowej – obsługa cytometru przepływowego oraz analiza fenotypu i żywotności komórek
 • Analiza odpowiedzi zapalnej in vitro– podstawy mikroskopii w czasie rzeczywistym
 • Detekcja białek metodą Western Blot

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (12.04.2024)

Sytuacja na rynku pracy  

 • Liczba specjalistów patomorfologii: 889 (Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4])
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z patomorfologii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? Lekarze w trakcie specjalizacji z patomorfologii nie realizują świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. [5]
 • Wynagrodzenie lekarza na specjalizacji z patomorfologii Od 1 lipca 2021 wynagrodzenie rezydenta wynosi: w pierwszych dwóch latach zatrudnienia 5752 zł, po dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury – 5862 zł  (kwoty brutto) [6]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja deficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
9368
Po dwóch latach specjalizacji
10220

Konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii

Prof. dr hab. Andrzej Marszałek
Zakład Patologii Nowotworów, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
Tel. (61) 885-05-00 

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa i najważniejszych wydarzeń w dziedzinie patomorfologii. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie patomorfologii.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 tygodni/30 dni roboczych;
 • powinien uczestniczyć w wydarzeniach edukacyjnych: konferencjach, seminariach, warsztatach i posiedzeniach naukowych;
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej, opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej – na temat związany z diagnostyką patomorfologiczną lub praktycznym zastosowaniem nowoczesnych metod biologii molekularnej.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie patomorfologii

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie patomorfologii

 • “Brain growth across the life span in autism: age-specific changes in anatomical pathology” PMID: 20920490
 • “The pathomorphology of spinal stenosis as seen on CT scans of the lumbar spine” PMID:  4089655
 • “Tissue Microarrays: What Will They Bring to Molecular and Anatomic Pathology?” PMID: 11152090

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu Kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie patomorfologii.

Referencje

 1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0722-program-1.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)  
 2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/0722-program-1.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
 6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

Zaloguj się