Encyklopedia rezydentur
Otorynolaryngologia dziecięca

Otorynolaryngologia dziecięca

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji
 2. Progi i liczba miejsc  
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Pełnienie dyżurów medycznych 
 5. Moduł specjalistyczny
 6. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów otorynolaryngologii dziecięcej organizowane przez CMKP
 7. Sytuacja na rynku pracy
 8. Konsultant krajowy w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej
 9. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 10. Wydarzenia
 11. Referencje

Czas trwania specjalizacji

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 4 lata (209 tygodnie/1045 dni roboczych + czas na samokształcenie: 4 tygodnie + 4 dni/24 dni roboczych)

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 4 lata (208 tygodnie + 4 dni/1044 dni roboczych + czas na samokształcenie: 4 tygodnie + 4 dni/24 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 6 lat

Progi i liczba miejsc  

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
59.22%
-
kujawsko-pomorskie
84.06%
-
-
bd
bc
lubelskie
83.57%
85.51%
72.6%
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
88.48%
84.54%
80.48%
63.77%
bc
małopolskie
-
-
-
-
-
mazowieckie
85.37%
87.32%
86.19%
-
-
opolskie
-
-
bd
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
84.06%
81.95%
bc
bc
bc
pomorskie
-
87.44%
81.46%
-
bc
śląskie
-
-
81.95%
72.46%
bc
świętokrzyskie
-
80.68%
bc
bc
78.28%
warmińsko-mazurskie
-
85.51%
bc
-
bc
wielkopolskie
82.61%
-
bc
bc
77.04%
zachodniopomorskie
-
bc
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
1
-
kujawsko-pomorskie
1
-
-
0
1
lubelskie
2
2
2
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
2
2
3
3
2
małopolskie
-
-
-
-
-
mazowieckie
3
2
1
-
-
opolskie
-
-
0
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
1
2
1
1
1
pomorskie
-
1
1
-
2
śląskie
-
-
2
0
2
świętokrzyskie
-
1
1
1
2
warmińsko-mazurskie
-
1
1
-
1
wielkopolskie
1
-
1
2
3
zachodniopomorskie
-
1
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
bc
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
bd
bd
lubelskie
bc
-
-
bc
-
-
lubuskie
-
-
bc
-
-
-
łódzkie
75.36%
bc
bc
80.95%
bc
bc
małopolskie
-
-
-
-
-
bc
mazowieckie
86.83%
83.82%
bc
70.48%
bc
bc
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
60%
bc
bc
bc
bc
-
pomorskie
-
-
-
-
bc
-
śląskie
85.02%
84.54%
83.57%
85.95%
bc
-
świętokrzyskie
-
-
bc
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
-
-
bc
bc
-
bd
wielkopolskie
-
-
bc
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
-
82.13%
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
1
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
1
1
lubelskie
2
-
-
1
-
-
lubuskie
-
-
1
-
-
-
łódzkie
1
1
1
2
1
1
małopolskie
-
-
-
-
-
0
mazowieckie
1
1
1
1
1
1
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
1
1
1
1
1
-
pomorskie
-
-
-
-
1
-
śląskie
2
1
1
2
1
-
świętokrzyskie
-
-
1
1
1
1
warmińsko-mazurskie
-
-
1
1
-
1
wielkopolskie
-
-
1
1
1
1
zachodniopomorskie
-
1
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy otorynolaryngologia dziecięca jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”).

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne,

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Otologia – wprowadzenie do diagnostyki i terapii” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne) 
„Rynologia – wprowadzenie do diagnostyki i terapii” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne
„Jama ustna, gardło, przełyk, krtań i tchawica – wprowadzenie do diagnostyki i terapii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne) 
„Podstawy opieki geriatrycznej”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych) 
„Zdrowie publiczne” (cz. I: Zdrowie publiczne, cz. II: Orzecznictwo lekarskie)
8 dni (64 godziny dydaktyczne) 
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne) 
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

*godzina dydaktyczna = 45 min

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie otorynolaryngologii 
74 tygodnie (370 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

*dzień roboczy = 7h 35min

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Chirurgia ogólna” 
4 tygodnie (20 dni roboczych*)
   kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny** 
„Otolaryngologia dziecięca”
2 tygodnie (10 dni roboczych) 
„Audiologia foniatria” 
2 tygodnie (10 dni roboczych) 

*dzień roboczy = 7h 35min
**potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz i liczba zabiegów/procedur medycznych, które lekarz ma obowiązek samodzielnie wykonać pod nadzorem lekarza specjalisty:

Zabieg/proceduraLiczba
Ucho (w tym: zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego i zabiegi na uchu środkowym)
20
Nos, zatoki przynosowe (w tym: tamponady, lokalne opanowanie krwotoków z nosa)
20
Krtań (w tym: tracheotomie)
20

Łącznie 60 zabiegów

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzin + terminForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej" 
3 dni (24 godziny dydaktyczne), w 1. roku szkolenia  
      potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Pedoaudiologia” 
3 dni (24 godziny dydaktycznych)
„Problemy rynologiczne wieku rozwojowego” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne) 
„Endoskopia w laryngologii dziecięcej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne) 
„Foniatria dziecięca” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Onkologia w otorynolaryngologii dziecięcej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

*godzina dydaktyczna = 45 min

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie otolaryngologii dziecięcej
160 tygodni (800 dni roboczych) 
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

*dzień roboczy = 7h 35min

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
“Chirurgia plastyczna – wady rozszczepowe częścitwarzowej czaszki”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny** 
“Operacje poprawiające słuch (tympanoplastyka)”  
1 tydzień (5 dni roboczych) 
“Chirurgiczne leczenie niedosłuchu”
1 tydzień (5 dni roboczych)
“Neonatologia”
1 tydzień (5 dni roboczych)
“Intensywna opieka medyczna”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Ortodoncja (wady zgryzu)”
1 tydzień (5 dni roboczych)
“Chirurgia twarzowo-szczękowa”
4 tygodnie (20 dni roboczych)

*dzień roboczy = 7h 35min
**potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych: 

Zabieg/proceduraSamodzielnie/asysta
Ucho (w tym: zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego i zabiegi na uchu środkowym)
20
Nos, zatoki przynosowe (w tym: zabiegi w jamie nosa, zabiegi rusztowania kostno-chrzęstnego nosa, zabiegi obejmujące zatoki przynosowe, zabiegi na częściach miękkich twarzoczaszki)
40
Krtań, przełyk, tchawica (w tym: laryngoskopia bezpośrednia, mikrolaryngoskopia, usuwanie brodawczaków, polipów, intubacja, tracheotomia, laryngotracheoskopia z usuwaniem ciała obcego, ezofagoskopia diagnostyczna)
40
Gardło (w tym: adenotomia, tonsillotomia i tonsillektomia, nacięcie ropnia okołomigdałkowego i/lub pozagardłowego, zabiegi przy zmianach pourazowych, zapalnych, wrodzonych)
120
Szyja (w tym: zabiegi nacięcia ropni i ropowicy szyi, usunięcia nowotworów niezłośliwych szyi,usunięcia torbieli bocznych i środkowych szyi, przetok, uszkodzeń pourazowych części miękkich szyi, zabiegi na drogach chłonnych szyi)
20

Łącznie: 280 zabiegów

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł Podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinKiedy + forma zaliczenia
„Otologia – wprowadzenie do diagnostyki i terapii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Rynologia – wprowadzenie do diagnostyki i terapii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Jama ustna, gardło, przełyk, krtań i tchawica – wprowadzenie
do diagnostyki i terapii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Kurs praktyczny w zakresie diagnostyki otologicznej,
otoneurologicznej, rynologicznej i laryngologicznej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
sprawdzianu z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych objętych programem
kursu.
„Podstawy opieki geriatrycznej”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
sprawdzianu z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych objętych programem
kursu.
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie otorynolaryngologii
78 tygodni (390 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólne
2 tygodnie (10 dni roboczych)(zalecany jako pierwszy dozrealizowania ze staży kierunkowych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
Staż kierunkowy w zakresie otorynolaryngologii dziecięcej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie audiologii i foniatrii
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Oznaczenie procedur:

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

I. Otologia

Zabiegi/procedury medyczneKod A
Kod B
Procedury diagnostyczne
Otoskopia
50
0
Endoskopia nosa, zatok, gardła i krtani
50
0
Badanie stroikami
50
0
Audiometria tonalna
25
0
Audiometria słowna
15
0
Audiometria nadprogowa
10
0
Audiometria impedancyjna
30
0
Audiometria odpowiedzi wywołanych (ABR, ERA)
15
0
Otoemisje akustyczne (OEA)
0
25
Metody/testy badań przesiewowych dotyczących słuchu, głosu, smaku i węchu
0
20
Ocena czynności narządu równowagi (z obserwacją oczopląsu w okularach Frenzla)
Oczopląs samoistny
25
0
Oczopląs wywołany ze zmiany położenia
20
0
Odruchy statokinetyczne (np. Unterberger'a, Romberg'a)
20
0
Czynność nerwu twarzowego
Testy topodiagnostyczne: Schirmer'a, smakowe, odruch z mięśnia strzemiączkowego
25
0
Interpretacja badań obrazowych
Klasyczne zdjęcia RTG, TK, MR, angiografii i innych
0
25
Łącznie
335
70

II. Nos i zatoki przynosowe

Zabiegi/procedury medyczneKod A
Kod B
Procedury diagnostyczne
Rynoskopia przednia i tylna
50
0
Endoskopia jam nosa i nosogardła
50
0
Badanie węchu
25
0
Zatoki przynosowe
Endoskopia jam nosa zatok przynosowych
0
10
Otwarcie i płukanie zatoki szczękowej
0
10
Łącznie
75
20

III. Krtań, tchawica

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
Procedury diagnostyczne
Laryngoskopia pośrednia
20
0
Laryngoskopia z użyciem optyki
15
0
Przeznosowa laryngoskopia przy użyciu giętkiego
endoskopu
15
0
Procedury chirurgiczne
Intubacja dotchawicza
0
5
Łącznie
50
5

IV. Jama ustna, gardło, przełyk

Zabiegi/procedury medyczneKod A
Kod B
Nasofaryngoskopia
25
0
Hipofaryngoskopia
25
0
Endoskopowa ocena narządów jamy ustnej, gardła iprzełyku, przy użyciu giętkiego i sztywnego endoskopu, włączając w to biopsję, pobieranie wymazów
0
25
Procedury chirurgiczne
Usuwanie kamieni gruczołów ślinowych z dojścia przez jamę ustną
0
5
Usuwanie ciał obcych
0
10
Łącznie
50
40

V. Głowa i szyja

Zabiegi/procedury medyczneKod A
Kod B
Procedury diagnostyczne (dorosłych i dzieci)
Badanie kliniczne czynności nerwów czaszkowych
10
0
Procedury chirurgiczne
Nacinanie i drenaż ropni
0
10
Łącznie
10
10

Łączna ilość procedur:
Kod A: 570
Kod B: 145

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
 „Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej(Kurs wprowadzający)
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Pedoaudiologia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne).
„Problemy rynologiczne wieku rozwojowego”
3 dni (24 godziny dydaktyczne).
„Endoskopia w laryngologii dziecięcej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Foniatria dziecięca”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Onkologia w otorynolaryngologii dziecięcej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
 „Otorynolaryngologia dziecięca”(Kurs atestacyjny)
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
(w ostatnim roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie otorynolaryngologii dziecięcej
161 tygodni (805 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii plastycznej – wady rozszczepowe
części twarzowej czaszki
2 tygodnie (10 dni roboczych).
złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej objętej
programem staż
Staż kierunkowy w zakresie operacji poprawiających słuch
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie neonatologii
1 tydzień (5 dni roboczych).
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej opieki medycznej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowe
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Oznaczenie procedur:

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod A
 Kod B
Myringoplastyka
6
0
Usunięcie ciała obcego, polipa z ucha
15
0
Postępowanie w urazach ucha zewnętrznego
i środkowego
10
0
Usunięcie kostniaka przewodu słuchowego zewnętrznego
3
0
Antrotomia
3
0
Antromastoidektomia
3
0
Techniki operacyjne w leczeniu przewlekłego zapalenia ucha z ziarniną lub perlakiem
0
5
Przecięcie części przedsionkowej nerwu przedsionkowo- ślimakowego
0
1
Leczenie chirurgiczne nerwiaka nerwu VIII
0
2
Operacje przetok przedusznych
5
2
Tamponada przednia i tylna, koagulacja naczyń
8
0
Ciała obce nosa – usuwanie
9
0
Ropień przegrody nosa – nacięcie i drenaż
3
0
Urazy nosa – nastawienie (repozycja) złamań nosa
10
0
Punkcja, płukanie i endoskopia zatok
5
0
Septoplastyka
3
0
Chirurgia małżowin nosowych
2
0
Leczenie powikłań oczodołowych zapalenia zatok
przynosowych
0
2
Chirurgia zatok sitowych, szczękowych i czołowych
z dojścia zewnętrznego
0
2
Septorynoplastyka
0
2
Mini-FESS i FESS
0
3
Chirurgia nozdrzy przednich
0
2
Operacje przetok, torbieli grzbietu nosa
0
3
Operacja niewykształconych nozdrzy tylnych
0
2
Operacja Caldwella i Luca
0
3
Tracheotomia u noworodka, niemowlęcia i małego dziecka
10
0
Opieka nad dzieckiem tracheotomowanym
(wymiana rurki, usuwanie ziarniny itp.)
10
0
Dekaniulacja, zamknięcie tracheotomii
3
0
Mikrochirurgia krtani z biopsją krtani, tchawicy, oskrzeli
2
0
Usuwanie ciał obcych z dróg oddechowych
5
0
Leczenie nowotworów, m.in. brodawczakowatość krtani
0
3
Fonochirurgia
0
2
Usuwanie ciał obcych przełyku
3
0
Nacinanie krótkiego wędzidełka
20
0
Nacinanie krótkiego wędzidełka
3
0
Operacje żabki, torbieli zarodkowych
3
0
Usuwanie kamieni gruczołów ślinowych z dojścia
przez jamę ustną
4
0
Adenotomia i tonsillektomia i jej modyfikacje
40
0
Znajomość sposobów tamowania krwawień po zabiegach na migdałkach
15
0
Pobieranie materiału do badań histopatologicznych
20
0
Chirurgia guzów części nosowej gardła (m.in. angiofibroma)
0
2
Chirurgia guzów nowotworowych jamy ustnej i gardła
0
2
Leczenie operacyjne dużych guzów pochodzenia naczyniowego (naczyniaki krwionośne i limfatyczne wieku rozwojowego)
0
3
Leczenie nowotworów złośliwych głowy i szyi
0
2
Nacinanie ropni i ropowic szyi
5
0
Zaopatrzenie ran
10
0
Znieczulenie miejscowe i nasiękowe
20
0
Leczenie operacyjne przetok i torbieli bocznych
i środkowych szyi, operacje ślinianek: podżuchwowej
i podjęzykowej
0
5
Chirurgiczne leczenie niezłośliwych guzów głowy i szyi
0
5
Łącznie
258
51

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza
w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod A
Kod B
Korekcja zaburzeń rozwojowych – malformacji małżowiny usznej, przewodu słuchowego zewnętrznego, ucha środkowego
0
3
Pourazowe operacje naprawcze ucha zewnętrznego i środkowego
0
3
Rekonstrukcja przegrody nosa po nacięciu ropnia z umiejętnością pobrania materiału do rekonstrukcji
0
2
Chirurgia wad wrodzonych: rozszczep wargi i podniebienia, przerost języka
0
3
Rekonstrukcje plastyczne w obrębie głowy i szyi (płatymikronaczyniowe, płaty mięśniowo-powięziowe i mięśniowo- skórne)
0
2
Chirurgia plastyczna rekonstrukcyjna
0
3
Tympanopunkcja, myringotomia z założeniem drenażu wentylacyjnego
15
0
Tympanoplastyka z rekonstrukcją łańcucha kosteczek
0
Implanty ucha środkowego
0
1
Implanty słuchowe na przewodnictwo kostne
0
1
Implanty ślimakowe i pniowe
0
1
Intubacja dotchawicza dziecka
7
0
Rekonstrukcje pourazowe oczodołu i zatok przynosowych
0
1
Leczenie guzów masywu szczękowo-sitowego i zatok czołowych z dostępu endoskopowego i zewnętrznego
0
1
Repozycja złamania łuku jarzmowego
0
1
Chirurgia dróg łzowych
0
1
Postępowanie chirurgiczne po urazach części twarzowej czaszki i szyi
0
3
Łącznie
22
27

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów otorynolaryngologii dziecięcej organizowane przez CMKP

 • Endoskopia w laryngologii dziecięcej

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 12.04.2024)

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów otorynolaryngologii dziecięcej: 241**Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z otorynolaryngologii dziecięcej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
8516
Po dwóch latach specjalizacji
8772

Konsultant krajowy w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

Prof. dr hab. Wiesław Konopka
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
Ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Tel. 42 271 14 81

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie otorynolaryngologii dziecięcej.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych (moduł podstawowy) i 4 tygodnie + 4 dni/24 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, albo pracy poglądowej na temat objęty programem specjalizacji,
 • powinien aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych oraz w konferencjach ogólnopolskich organizowanych przez ww. towarzystwo.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie  w zakresie otorynolaryngologii dziecięcej:

 • “Direct detection of bacterial biofilms on the middle-ear mucosa of children with chronic otitis media” PMID:16835426
 • “The management of congenital tracheal stenosis” PMID:14662192
 • “Clinical practice guideline: Diagnosis and management of childhood obstructive sleep apnea syndrome” PMID:22926173
 • “IDSA clinical practice guideline for acute bacterial rhinosinusitis in children and adults” PMID: 22438350

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej.

Referencje

 1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0790-program-1.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)  
 2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/0790-program-1.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
 6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

Zaloguj się