Encyklopedia rezydentur
Onkologia kliniczna

Onkologia kliniczna

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów onkologii klinicznej organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy 
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy - 3 lata (156 tyg. + 3 dni/783 dni robocze + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny - 3 lata (156 tyg. + 3 dni/783 dni robocze + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy - 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny - 4 lata (208 tyg.i 4 dni/1044 dni robocze + czas na samokształcenie: 4 tygodnie + 4 dni/24 dni robocze)
Łączny czas trwania szkolenia 6 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
64.22%
71.5%
67.56%
55.07%
74.75%
kujawsko-pomorskie
72.86%
84.06%
77.56%
bd
bc
lubelskie
80.68%
83.09%
81.9%
69.08%
61.11%
lubuskie
87.92%
83.41%
84.76%
bc
bc
łódzkie
88.73%
84.54%
82.44%
72.82%
72.73%
małopolskie
74.4%
63.29%
60%
62.8%
71.72%
mazowieckie
71.43%
bd
61.67%
57%
56.19%
opolskie
75.12%
bd
bd
77.29%
bc
podkarpackie
55.07%
bd
83.81%
65.7%
62.37%
podlaskie
75.49%
bd
78.1%
bc
bc
pomorskie
78.05%
bd
83.9%
67.16%
81.63%
śląskie
75%
bd
70.24%
62.32%
63.78%
świętokrzyskie
84.06%
bd
bc
bc
70.92%
warmińsko-mazurskie
84.54%
bd
bc
bc
bc
wielkopolskie
74.88%
bd
79.05%
64.73%
65.33%
zachodniopomorskie
bd
bd
78.1%
66.18%
65.82%
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
19
9
10
8
4
kujawsko-pomorskie
12
7
2
1
3
lubelskie
20
11
15
10
4
lubuskie
6
2
4
2
1
łódzkie
5
3
1
3
2
małopolskie
10
6
9
7
5
mazowieckie
42
32
41
28
27
opolskie
3
2
2
2
3
podkarpackie
9
5
10
8
9
podlaskie
4
3
6
2
2
pomorskie
7
1
3
3
3
śląskie
15
10
10
0
6
świętokrzyskie
8
6
7
3
3
warmińsko-mazurskie
10
7
10
8
7
wielkopolskie
15
7
25
22
12
zachodniopomorskie
15
10
6
5
2
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bc
bd
bd
77.14%
bc
bc
kujawsko-pomorskie
bc
bd
bd
bd
bd
bd
lubelskie
78.05%
80.98%
69.27%
bc
68.53%
64.14%
lubuskie
bc
bd
bd
bc
bc
bc
łódzkie
86.76%
bd
87.8%
bc
bc
bc
małopolskie
69.12%
bd
79.52%
79.52%
bc
bc
mazowieckie
65.96%
77.78%
82.61%
60.19%
bc
67.53%
opolskie
bc
bd
bd
bc
68.88%
bc
podkarpackie
bc
bd
86.83%
76.19%
68.37%
bd
podlaskie
bc
bd
bd
bc
bc
bc
pomorskie
78.43%
bd
bd
85.24%
bc
68.18%
śląskie
59.22%
67.15%
85.99%
63.11%
bc
bc
świętokrzyskie
bc
bd
bd
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
bc
bd
82.39%
78.1%
bc
bd
wielkopolskie
84.06%
bd
bd
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
bc
bd
bd
bc
bd
bc
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
17
15
10
5
6
2
kujawsko-pomorskie
9
1
1
1
1
1
lubelskie
20
15
12
7
4
2
lubuskie
5
5
4
2
1
1
łódzkie
2
5
2
1
2
2
małopolskie
10
7
6
5
7
4
mazowieckie
39
37
4
16
23
21
opolskie
4
3
2
1
2
2
podkarpackie
9
9
5
5
6
8
podlaskie
3
4
4
1
1
4
pomorskie
6
2
1
1
2
3
śląskie
10
10
8
6
7
7
świętokrzyskie
9
10
6
3
2
2
warmińsko-mazurskie
6
7
8
3
6
4
wielkopolskie
25
30
24
13
15
10
zachodniopomorskie
12
11
6
3
2
3
bd
brak danych

Czy onkologia kliniczna jest specjalizacją priorytetową?

Tak [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Specjalizacja priorytetowa = specjalizacja deficytowa.

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka obrazowa”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Kardiologia”
16 tygodni (80 dni roboczych)
„Choroby płuc”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Gastroenterologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Neurologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Psychiatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
5
intubacja dotchawicza
5
kardiowersja elektryczna
5
defibrylacja serca
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
5
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
5
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
5
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
badanie per rectum
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
5
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
5
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
50

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Podstawy onkologii klinicznej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzanego przez kierownika kursu
„Radiodiagnostyka i inne metody diagnostyki obrazowej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzanego przez kierownika kursu
„Patologia nowotworów”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzanego przez kierownika kursu
„Hematoonkologia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzanego przez kierownika kursu
„Podstawy opieki paliatywnej w onkologii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzanego przez kierownika kursu
„Psychoonkologia w praktyce lekarzy onkologów”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzanego przez kierownika kursu
„Podstawy radioterapii i radiobiologii w onkologii klinicznej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzanego przez kierownika kursu
„Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzanego przez kierownika kursu

Kursy specjalizacyjne fakultatywne

Lekarz ma obowiązek uczestniczyć w 4 wybranych przez siebie kursach.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Mięsaki tkanek miękkich i kości”
3 dni (24 godziny dydaktyczne*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu  
„Czerniak i inne nowotwory skóry”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Nowotwory układu pokarmowego”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Podstawy genetyki i immunologii klinicznej w onkologii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Rak piersi”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Nowotwory płuca i klatki piersiowej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Nowotwory układu chłonnego”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Metodologia prowadzenia badań klinicznych z elementami statystyki medycznej”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie onkologii klinicznej
100 tygodni (500 dni roboczych), w tym: staż w klinice lub oddziale onkologicznym przez 84 tygodnie (420 dni roboczych) oraz staż w przychodni onkologicznej lub chemioterapii przez 16 tygodni (80 dni roboczych)
złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem stażu; zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych – potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Radioterapia
12 tygodni (60 dni roboczych)
złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem stażu (u kierownika stażu)
Chirurgia onkologiczna
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Ginekologia onkologiczna
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Hematologia
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraSamodzielniePod nadzorem
pobieranie materiału do badania cytologicznego i histopatologicznego
0
20
planowanie procesu diagnostycznego i leczenia:
- rozpoznawanie wstępne 
- monitorowanie przebiegu leczenia  
- obserwacja po zakończeniu leczenia
200/0/200
0/200/0
samodzielna interpretacja wyników badań dodatkowych wykonywanych w chorobach nowotworowych: 
- badania laboratoryjne: morfologia krwi, wskaźniki biochemiczne, układ krzepnięcia, mocz, markery surowicze- rentgenogram klatki piersiowej 
- rentgenogram układu kostnego  
- rentgenogram układu pokarmowego (interpretacja i opis) 
- komputerowa tomografia i rezonans magnetyczny (interpretacja i opis)
- badania ultrasonograficzne (interpretacja opisu)
- badania radioizotopowe interpretacja opisu
200/200/0/0/500
0/0/50/500/500/50
planowanie wyłącznego leczenia systemowego w poszczególnych nowotworach
200
0
planowanie skojarzonego postępowania z udziałem leczenia systemowego w poszczególnych nowotworach
100
0
planowanie systemu obserwacji po zakończeniu leczenia w poszczególnych nowotworach
200
0
prowadzenie leczenia systemowego (podawanie leków przeciwnowotworowych dożylnie, podskórnie, domięśniowo, doustnie, do jam ciała oraz dokanałowo)
200
0

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Diagnostyka obrazowa”
3 dni (24  godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diabetologia”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
67 tygodni* (335 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

* w tym co najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Szpitalny oddział ratunkowy”
12 tygodni (60 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
3
3
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
10
3
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
10
3
nakłucia żył obwodowych – iniekcje dożylne, pobrania krwi obwodowej
30
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
30
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
6
2
cewnikowanie pęcherza moczowego
20
4
badanie per rectum
20
2
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
20
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
2
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
30
2
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
10
2

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
5
1
kardiowersja elektryczna
3
3
intubacja dotchawicza
10
3
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
3
3

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Podstawy onkologii klinicznej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Radiodiagnostyka i inne metody diagnostyki obrazowej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Patomorfologia nowotworów”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Podstawy opieki paliatywnej w onkologii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Psychoonkologia w praktyce lekarzy onkologów”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Podstawy radioterapii i radiobiologii w onkologii klinicznej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Mięsaki tkanek miękkich i kości”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Czerniak i inne nowotwory skóry”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Nowotwory układu pokarmowego”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Nowotwory głowy i szyi oraz ośrodkowego układu nerwowego”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Podstawy genetyki i immunologii klinicznej w onkologii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Rak piersi”
2 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Nowotwory płuca i klatki piersiowej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Nowotwory układu moczowo-płciowego”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Nowotwory kobiecego układu płciowego”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Nowotwory układu chłonnego”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Nowotwory narządów i gruczołów układu wydzielania wewnętrznego”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Powikłania leczenia stosowanego u chorych na nowotwory”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Badania kliniczne w onkologii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący)*: „Onkologia kliniczna – aktualnezasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

*Kurs atestacyjny należy odbyć  w ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES.

Staże kierunkowe

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie onkologii klinicznej
140 tygodni (700 dni roboczych), w tym w oddzialeonkologicznym 100 tygodni (500 dni roboczych) oraz w poradni onkologicznej lubporadni chemioterapii 40 tygodni (200 dni roboczych).
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w zakresie radioterapii
12 tygodni (60 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii onkologicznej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w zakresie ginekologii onkologicznej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie hematologii
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
planowanie procesu diagnostycznego i leczenia – rozpoznawanie wstępne
150
0
planowanie procesu diagnostycznego i leczenia – monitorowanie przebiegu leczenia
150
0
planowanie procesu diagnostycznego i leczenia – obserwacja po zakończeniu leczenia
150
0
samodzielna interpretacja wyników badań dodatkowychwykonywanych w chorobach nowotworowych – badania laboratoryjne: morfologia krwi, wskaźnikibiochemiczne, układ krzepnięcia, mocz, markery surowicze)
200
0
samodzielna interpretacja wyników badań dodatkowychwykonywanych w chorobach nowotworowych – rentgenogram klatki piersiowej
50
0
samodzielna interpretacja wyników badań dodatkowychwykonywanych w chorobach nowotworowych – rentgenogram układu kostnego
25
0
samodzielna interpretacja wyników badań dodatkowychwykonywanych w chorobach nowotworowych – komputerowa tomografia i rezonans magnetyczny(interpretacja i opis)
100
0
samodzielna interpretacja wyników badań dodatkowychwykonywanych w chorobach nowotworowych – badania ultrasonograficzne (interpretacja opisu)
50
0
samodzielna interpretacja wyników badań dodatkowychwykonywanych w chorobach nowotworowych – badania radioizotopowe (interpretacja opisu)
50
0

Procedury obowiązkowe do wykonania w trakcie odbywania staży kierunkowych nie podlegają rozliczeniu w Elektronicznej Karcie Specjalizacji. Zaliczenie całości stażu oznacza zaliczenie wymaganych programem stażu operacji, zabiegów oraz procedur medycznych.

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów onkologii klinicznej organizowane przez CMKP

 • Od komórki do obrazu – podstawy hodowli komórkowych i mikroskopii w czasie rzeczywistym
 • Podstawy cytometrii przepływowej – zastosowanie w diagnostyce i badaniach naukowych
 • Techniki cytometrii przepływowej – obsługa cytometru przepływowego oraz analiza fenotypu i żywotności komórek
 • Rola mikroRNA w procesie nowotworzenia
 • Rak tarczycy: wybrane zagadnienia kliniczne i molekularne.

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 11.04.2024)

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów onkologii klinicznej: 1181* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja deficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
8308
Po dwóch latach specjalizacji
9063

Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej

Prof. dr hab. Maciej Krzakowski
Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Tel. (22) 546-21-69

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie onkologii klinicznej. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 3 tygodni + 3 dni/18 dni roboczych (moduł podstawowy) oraz 3 tygodni + 3 dni/16 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej (jako autor lub współautor), opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym lub pracy poglądowej na temat objęty programem specjalizacji (moduł specjalistyczny),
 • powinien uczestniczyć w wydarzeniach edukacyjnych: konferencjach, seminariach, warsztatach, posiedzeniach naukowych organizowanych przez Towarzystwo Internistów Polskich (moduł podstawowy), 
 • powinien uczestniczyć w posiedzeniach naukowych oraz konferencjach i zjazdach Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz wygłosić 2 referaty na posiedzeniach naukowych wymienionych towarzystw lub zebraniach naukowo-szkoleniowych jednostki, w której jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie onkologii klinicznej

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie onkologii klinicznej

 • “Circular RNA profile identifies circPVT1 as a proliferative factor and prognostic marker in gastric cancer” PMID: 27986464
 • “First-Line Nivolumab Plus Ipilimumab in Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer (CheckMate 568): Outcomes by Programmed Death Ligand 1 and Tumor Mutational Burden as Biomarkers” PMID: 30785829
 • “Five-Year Overall Survival for Patients With Advanced Non‒Small-Cell Lung Cancer Treated With Pembrolizumab: Results From the Phase I KEYNOTE-001 Study” PMID: 31154919

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie onkologii klinicznej. 

Referencje

 1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0754-program-1.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)  
 2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/0754-program-1-.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
 6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

Zaloguj się