Encyklopedia rezydentur
Onkologia i hematologia dziecięca

Onkologia i hematologia dziecięca

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów onkologii i hematologii dziecięcej organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy 
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej 
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 6 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
bc
83.57%
bc
76.19%
-
kujawsko-pomorskie
-
bd
bc
bd
bc
lubelskie
bc
87.92%
77.14%
65.7%
59.28%
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
bc
86.47%
-
bc
bc
małopolskie
68.14%
bd
79.51%
bc
78.06%
mazowieckie
-
-
-
-
bc
opolskie
-
-
bd
-
-
podkarpackie
83.9%
bd
bc
70.39%
77.27%
podlaskie
bc
bd
bc
bc
bc
pomorskie
-
77.29%
-
-
-
śląskie
80.68%
55.48%
80%
72.95%
bc
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
82.93%
85.51%
75.61%
bc
bc
wielkopolskie
69.57%
84.54%
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
bc
-
61.17%
bc
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc 

20232022202120202019
dolnośląskie
1
2
2
1
-
kujawsko-pomorskie
-
1
1
0
2
lubelskie
1
3
6
4
5
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
1
1
-
1
1
małopolskie
4
3
3
2
2
mazowieckie
-
-
-
-
2
opolskie
-
-
0
-
-
podkarpackie
2
1
2
3
1
podlaskie
3
2
1
1
1
pomorskie
-
3
-
-
-
śląskie
4
4
3
0
3
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
1
1
1
1
1
wielkopolskie
3
3
3
3
3
zachodniopomorskie
1
-
1
1
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bc
bd
bd
-
61.93%
-
kujawsko-pomorskie
-
bd
bd
bd
bd
bd
lubelskie
bc
bd
86.59%
bc
bc
bc
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
bc
bd
bd
bc
bc
-
małopolskie
-
bd
bd
bc
bc
bc
mazowieckie
-
-
-
-
-
67.68%
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
bc
bd
bd
bc
bc
bd
podlaskie
bc
bd
bd
bc
bc
bc
pomorskie
-
-
-
-
-
-
śląskie
bc
bd
73.81%
bc
bc
bc
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
bc
bd
bd
bc
bc
bd
wielkopolskie
bc
bd
bd
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
bc
-
-
bc
-
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
1
1
1
-
1
-
kujawsko-pomorskie
-
1
1
1
1
1
lubelskie
3
1
4
3
4
4
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
3
1
1
1
1
-
małopolskie
-
3
3
2
2
2
mazowieckie
-
-
-
-
-
2
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
2
2
2
1
2
1
podlaskie
3
2
2
1
1
1
pomorskie
-
-
-
-
-
-
śląskie
3
4
3
2
3
2
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
1
1
1
1
1
1
wielkopolskie
7
3
1
2
2
2
zachodniopomorskie
1
-
-
1
-
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy onkologia i hematologia dziecięca jest specjalizacją priorytetową? 

Tak [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Specjalizacja priorytetowa = specjalizacja deficytowa.

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie pediatrii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
1 rok szkolenia, potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Ratownictwo medyczne” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Opieka paliatywna” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

Staż
Czas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w oddziale pediatrii ogólnej (dzieci młodsze, dzieci starsze) 
78 tygodni (390 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

Staż
Czas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
“Fizjologia noworodka”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
“Patologia noworodka”
12 tygodni (60 dni roboczych)
“Izba przyjęć/SOR”
24 tygodnie (120 dni roboczych)
“Poradnia POZ  sprawująca opiekę nad dziećmi”
8 tygodni (40 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
Punkcja lędźwiowa
15
Cewnikowanie pęcherza moczowego 
20
Wkłucia obwodowe
50
Wkłucia głębokie 
*
Intubacja
*
Nakłucie opłucnej 
*
Resuscytacja
*

*Zaleca się uczestniczenie w jak największej liczbie procedur

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe:

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w onkologii i hematologii dziecięcej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych) w pierwszym roku specjalizacji
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Postępy w onkologii dziecięcej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Postępy w hematologii dziecięcej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Diagnostyka i leczenie nowotworów układu krwiotwórczego u dzieci”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Diagnostyka i leczenie nowotworów litych u dzieci”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Neuroonkologia dziecięca”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Neuroonkologia dziecięca”
3 dni ( 24 godziny dydaktyczne)
„Diagnostyka cytohematologiczna”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
“Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
“Onkologia i hematologia dziecięca”
61 tygodnie (305 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
“Nowotwory lite dzieci”
12 tygodni (60 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
“Choroby rozrostowe układu krwiotwórczego i chłonnego u dzieci”
12 tygodni (60 dni roboczych)
“Hematologia dziecięca”
12 tygodni (60 dni roboczych)
“Neuroonkologia”
12 tygodni (60 dni roboczych)
“Radioterapia”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Chirurgia dziecięca” 
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
“Intensywna terapia dzieci”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
“Krwiodawstwo” 
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz i liczba zabiegów/procedur medycznych, które lekarz ma obowiązek samodzielnie wykonać pod nadzorem lekarza specjalisty:

Zabieg/proceduraLiczba
pobranie, przygotowanie i ocena rozmazów krwi obwodowej
30
pobranie krwi żylnej do badań, założenie cewników do żył obwodowych
20
aspiracja szpiku z kolca talerza biodrowego, guzowatości kości piszczeloweju niemowlęcia, przygotowanie rozmazów i ich ocena morfologiczna
10
wykonanie trepanobiopsji
5
wykonanie nakłucia lędźwiowego i podanie podoponowe leków
15
obsługa cewników centralnych i zapobieganie powikłaniom
20
obsługa pompy strzykawkowej i objętościowej
10
zakładanie sondy dożołądkowej 
10
cewnikowanie pęcherza moczowego
5
wykonanie próby krzyżowej 
5
przetaczanie preparatów krwiopochodnych 
20
programowanie chemioterapii w poszczególnych typach schorzeń nowotworowych
20
programowanie żywienia parenteralnego
10

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Podstawy pediatrii”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Choroby zakaźne wieku dziecięcego i szczepienia ochronne”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Badania obrazowe u dzieci”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
"Wybrane problemy z psychiatrii dzieci i młodzieży”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Stany nagłe u dzieci od 0-18 roku życia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
"Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w oddziale pediatrii ogólnej (dzieci młodsze, dziecistarsze)
94 tygodnie (470 dni roboczych)*
złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem stażu oraz zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych

*w tymco najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiegostopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

Staż Czas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie fizjologii noworodka
4 tygodnie (20 dni roboczych)
złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem stażu oraz zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie patologii noworodka
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w szpitalnym oddziale ratunkowym
16 tygodni (80 dni roboczych)
Staż kierunkowy w poradni pediatrycznej realizującej szczepieniaochronne i bilanse zdrowia dzieci
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii dziecięcej
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii dzieci
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
punkcja lędźwiowa
5
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
10
wkłucia obwodowe
20
10
założenie sondy dożołądkowej
1
2
płukanie żołądka
1
1
wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznegoserca (EKG)
10
20
badanie USG jamy brzusznej
0
10
badanie USG płuc i jamy opłucnej
0
10
konsultacje radiologiczne
0
20

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
Kurs wprowadzający: „Onkologia i hematologia dziecięca”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Postępy w hematologii dziecięcej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka i leczenie nowotworów układu krwiotwórczegou dzieci”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Diagnostyka i leczenie nowotworów litych u dzieci”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Neuroonkologia dziecięca”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Diagnostyka cytohematologiczna”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie + samodzielna ocena 10 preparatów szpiku i krwi obwodowej
Kurs atestacyjny (podsumowujący)*: „Onkologia i hematologiadziecięca”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu

*Kurs atestacyjny należy odbyć  w ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES.

Staże kierunkowe

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej
63 tygodnie (315 dni roboczych); w tym47-59 tygodni na oddziale i 4-16 tygodni w poradni
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w zakresie nowotworów litych u dzieci
12 tygodni (60 dni roboczych); w tym9 tygodni na oddziale i 3 tygodnie w poradni.
. Staż kierunkowy w zakresie chorób rozrostowych układukrwiotwórczego i chłonnego u dzieci
12 tygodni (60 dni roboczych); w tym9 tygodni na oddziale i 3 tygodnie w poradni
Staż kierunkowy w zakresie hematologii dziecięcej
12 tygodni (60 dni roboczych); w tym 9tygodni na oddziale i 3 tygodnie w poradni
Staż kierunkowy w zakresie neuroonkologii dzieci
12 tygodni (60 dni roboczych); w tym9 tygodni na oddziale i 3 tygodnie w poradni
Staż kierunkowy w zakresie radioterapii dzieci
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii dziecięcej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie przeszczepiania komórek krwiotwórczychu dzieci
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii dzieci
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie krwiodawstwa
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod A
Kod B
pobranie, przygotowanie i ocena rozmazów krwi obwodowej
30
0
pobranie krwi żylnej do badań, założenie cewników do żyłobwodowych
20
0
aspiracja szpiku, przygotowanie rozmazów i ich ocenamorfologiczna
10
0
wykonanie trepanobiopsji
5
0
wykonanie nakłucia lędźwiowego i podanie podoponowe leków
15
0
obsługa centralnych dostępów dożylnych i zapobieganiepowikłaniom
20
0
obsługa pompy strzykawkowej i objętościowej
10
0
zakładanie sondy dożołądkowej
5
0
cewnikowanie pęcherza moczowego
5
0
przetaczanie preparatów krwiopochodnych
20
0
programowanie chemioterapii w poszczególnych typachschorzeń nowotworowych
20
0
programowanie żywienia parenteralnego
20
0

Procedury obowiązkowe do wykonania w trakcie odbywania staży kierunkowych nie podlegają rozliczeniu w Elektronicznej Karcie Specjalizacji. Zaliczenie całości stażu oznacza zaliczenie wymaganych programem stażu operacji, zabiegów oraz procedur medycznych.

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod A
Kod B
pobieranie krwi do autotransfuzji
0
*
aferezy lecznicze i preparatywne
0
*
oznaczanie grup krwi układu ABO i Rh
0
*
wykonywanie próby zgodności
0
*
kwalifikacja pacjentów do aferez leczniczych
0
*
kwalifikacja dawców do pobrania krwi
0
*
oznaczyć grupę krwi (w układzie ABO i Rh) i wykonać próbęzgodności
*
0
wykonać samodzielnie zabieg aferezy leczniczej
*
0
przeprowadzić zabieg pobrania krwi od dawcy
*
0

*ilość procedur do decyzji kierownika specjalizacji

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów onkologii i hematologii dziecięcej organizowane przez CMKP

 • Wybrane zagadnienia z molekularnych podstaw onkogenezy

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 30.12.2023)

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów onkologii i hematologii dziecięcej: 257* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z onkologii i hematologii dziecięcej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja deficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
9368
Po dwóch latach specjalizacji
10220

Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej 

Prof. dr hab. Jan Styczyński
Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika  Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Jurasza
Ul. Curie-Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Tel. (52) 585 48 60e-mail: jstyczynski@cm.umk.pl

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych (moduł podstawowy) i 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • jest zobligowany do opublikowania min. 1 pracy naukowej.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie Onkologii i hematologii dziecięcej

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie Onkologii i hematologii dziecięcej 

 • “Results of NOPHO ALL2008 treatment for patients aged 1-45 years with acute lymphoblastic leukemia” PMID: 28819280
 • “Current and future therapeutic approaches for osteosarcoma” PMID: 29210294
 • “The molecular landscape of pediatric acute myeloid leukemia reveals recurrent structural alterations and age-specific mutational interactions” PMID: 29227476

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie Onkologii i Hematologii dziecięcej.

Referencje

 1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0755-program-1.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)  
 2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/0755-program-1-1.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
 6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

Zaloguj się