Encyklopedia rezydentur
Okulistyka
  • Czas trwania specjalizacji
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Sytuacja na rynku pracy
  • Konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Okulistyka

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Sytuacja na rynku pracy
 6. Konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki
 7. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 8. Wydarzenia
 9. Referencje

Czas trwania specjalizacji

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Moduł jednolity: 5 lat (261 tyg. i 1 dzień/1306 dni roboczych + czas na samokształcenie: 6 tygodni/30 dni roboczych).

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Moduł jednolity: 4 lata (208 tyg.i 4 dni/1044 dni robocze + czas na samokształcenie: 24 dni robocze).

Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
88.89%
87.92%
90.24%
73.79%
76.53%
kujawsko-pomorskie
86.76%
88.41%
89.52%
bd
76.77%
lubelskie
87.75%
91.3%
-
77.29%
81.96%
lubuskie
-
-
-
71.01%
79.59%
łódzkie
89.71%
88.41%
90%
72.46%
79.8%
małopolskie
87.25%
89.37%
89.76%
79.71%
83.67%
mazowieckie
89.27%
90.82%
90.48%
81.8%
87.37%
opolskie
89.46%
-
-
bc
74.49%
podkarpackie
89.71%
-
87.32%
74.52%
78.28%
podlaskie
89.27%
89.37%
87.32%
72.71%
77.04%
pomorskie
-
88.41%
-
76.33%
67.17%
śląskie
87.25%
87.68%
86.34%
74.15%
76.26%
świętokrzyskie
86.76%
87.44%
85.24%
66.67%
64.29%
warmińsko-mazurskie
87.44%
88.29%
-
73.43%
74.75%
wielkopolskie
88.41%
89.37%
90.48%
78.64%
bc
zachodniopomorskie
86.83%
87.92%
87.14%
76.21%
77.27%
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
3
6
1
4
5
kujawsko-pomorskie
4
2
1
1
7
lubelskie
8
2
-
1
2
lubuskie
-
-
-
1
1
łódzkie
3
3
1
3
2
małopolskie
16
4
1
1
1
mazowieckie
10
1
1
2
1
opolskie
1
-
-
1
1
podkarpackie
3
-
1
4
1
podlaskie
2
1
1
1
1
pomorskie
-
3
-
3
1
śląskie
16
8
3
0
13
świętokrzyskie
4
1
1
3
1
warmińsko-mazurskie
5
1
-
1
1
wielkopolskie
4
1
2
2
1
zachodniopomorskie
9
3
1
2
2
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
86.83%
89.46%
87.62%
-
76.53%
79.29%
kujawsko-pomorskie
86.47%
87.44%
-
bd
-
-
lubelskie
89.71%
89.52%
-
85.71%
-
82.32%
lubuskie
88.89%
-
-
-
-
bc
łódzkie
87.68%
87.44%
87.44%
-
69.39%
76.8%
małopolskie
87.44%
90.69%
89.05%
89.05%
77.32%
85.86%
mazowieckie
88.65%
bc
89.37%
86.19%
77.16%
79.8%
opolskie
-
-
88.29%
-
81.31%
bc
podkarpackie
87.25%
87.92%
79.23%
-
58.08%
bd
podlaskie
88.48%
88.73%
bc
83.33%
-
68.18%
pomorskie
86.96%
89.71%
-
86.19%
77.16%
-
śląskie
86.47%
88.41%
85.99%
90%
72.59%
78.35%
świętokrzyskie
86.83%
87.75%
-
-
bc
-
warmińsko-mazurskie
86.96%
87.75%
87.44%
84.29%
-
bd
wielkopolskie
91.22%
89.95%
-
-
86.36%
82.83%
zachodniopomorskie
-
89.71%
85.51%
85.71%
bc
77.84%
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
5
1
1
-
1
1
kujawsko-pomorskie
1
1
-
1
-
-
lubelskie
4
1
-
1
-
1
lubuskie
1
-
-
-
-
1
łódzkie
4
1
1
-
1
1
małopolskie
4
1
1
1
1
1
mazowieckie
8
1
1
1
1
1
opolskie
-
-
1
-
1
1
podkarpackie
1
1
1
-
1
1
podlaskie
2
1
1
1
-
1
pomorskie
2
1
-
1
1
-
śląskie
9
1
1
1
1
1
świętokrzyskie
1
1
-
-
1
-
warmińsko-mazurskie
2
1
1
1
-
1
wielkopolskie
1
1
-
-
1
1
zachodniopomorskie
-
1
1
1
1
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy okulistyka jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych:

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.  

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinKiedy + forma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie okulistyki” 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
1 rok szkolenia; potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Elektrofizjologia okulistyczna”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
2 rok szkolenia; potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Neurookulistyka kliniczna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Chirurgia refrakcyjna” 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Zapalenia błony naczyniowej”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych.)
„Optyka okulistyczna i wady refrakcji” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia okulistyczna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Choroby powierzchni oka i podstawy keratoplastyki” 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Jaskra” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne” - część I: Zdrowie publiczne + część II: Orzecznictwo lekarskie
część I: 5 dni (40 godzin dydaktycznych) + część II: 3 dni (24 godzin dydaktycznych)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godzin dydaktycznych)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

*godzina dydaktyczna  = 45 min

Staże kierunkowe

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w niżej wymienionej dziedzinie

StażCzas trwaniaKiedy, forma zaliczenia, uwagi
1.
Staż kierunkowy w poradni okulistycznej przyszpitalnej 
20 tygodni (100 dni roboczych)
1 rok szkolenia, kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
2.
Staż kierunkowy w oddziale okulistycznym 
20 tygodni (100 dni roboczych)
1 rok szkolenia, kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
3.
Radiologia
1 tydzień (5 dni roboczych)
1 rok szkolenia, kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
4.
Staż kierunkowy w poradni okulistycznej przyszpitalnej 
20 tygodni (100 dni roboczych)
2 rok szkolenia, kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
5.
Staż kierunkowy w oddziale okulistycznym 
16 tygodni (80 dni roboczych).
2 rok szkolenia, kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
6.
Pracownia USG
4 tygodnie (20 dni roboczych)
2 rok szkolenia, kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
7. 
Pracownia angiograficzna
4 tygodnie (20 dni roboczych)
2 rok szkolenia, kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
8.
Staż kierunkowy w poradni okulistycznej przyszpitalnej 
8 tygodni (40 dni roboczych)
3 rok szkolenia, kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
9.
Staż kierunkowy w oddziale okulistycznym
24 tygodnie (120 dni roboczych)
3 rok szkolenia, kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
10.
Pracownia laserowa
4 tygodnie (20 dni roboczych)
3 rok szkolenia, kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
11.
Ośrodek okulistyki dziecięcej
8 tygodni (40 dni roboczych)
3 rok szkolenia, kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
12.
Staż kierunkowy w oddziale okulistycznym
24 tygodnie (120 dni roboczych)
4 rok szkolenia, kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
13.
Poradnia ogólna o profilu siatkówkowym 
8 tygodni (40 dni roboczych)
4 rok szkolenia, kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
14.
Poradnia ogólna o profilu jaskrowym 
8 tygodni (40 dni roboczych)
4 rok szkolenia, kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
15.
Poradnia leczenia zeza
4 tygodnie (20 dni roboczych)
4 rok szkolenia, kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
16.
Staż kierunkowy w oddziale okulistycznym
26 tygodni (130 dni roboczych)
5 rok szkolenia, kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
17.
Staż kierunkowy w poradniach specjalistycznych 
16 tygodni (80 dni roboczych)
5 rok szkolenia, kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
18.
Staż kierunkowy w klinice akademickiej**
24 tygodnie (120 dni roboczych)
4/5 rok szkolenia, kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny

*dzień roboczy=7h 35min

**potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Rodzaje zabiegów, które lekarz jest zobowiązany obserwować, asystować lub wykonywać w ośrodkach je przeprowadzających:

 1. operacje powiek; 
  1. operacje spojówek; 
  2. enukleacje;
  3. operacje zeza; 
  4. operacje wewnątrzgałkowe (usunięcie zaćmy, operacje przeciwjaskrowe, witrektomia);
  5. operacje klasyczne odwarstwienia siatkówki

  Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które lekarz jest zobowiązany wykonać samodzielnie/z asystą lub pod nadzorem specjalisty.

  Rodzaj proceduryLiczba
  1.
  Biometria
  50
  2.
  USG
  50
  3.
  Angiografia fluoresceinowa
  30
  4.
  Fotokoagulacja pod kierunkiem lekarza specjalisty
  50
  5.
  Fotokoagulacja wykonana samodzielne
  20
  6.
  Samodzielna analiza kart dzieci z zezem
  10

  Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów okulistyki organizowane przez CMKP 

  • Badanie refrakcji z elementami badania widzenia obuocznego
  • Laseroterapia w jaskrze
  • Retinopatia wcześniaków (diagnostyka, leczenie)
  • Diagnostyka i leczenie zeza - kurs podstawowy
  • Urazy oka i oczodołu
  • Badanie angiograficzne dna oka
  • Optyczna koherentna tomografia (OCT) w okulistyce
  • Podstawy USG oka

  Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 06.10.2020) 

  Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

  Pełnienie dyżurów medycznych

  Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne.
  W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji
  Przebieg i organizacja dyżurów medycznych odbywa się na zasadach określonych w przepisach ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

  Moduł jednolity

  Kursy specjalizacyjne

  Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

  Nazwa kursu
  Czas trwania/Liczba godzin
  Forma zaliczenia
  „Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie okulistyki”
  1 dzień (8 godzin dydaktycznych), w pierwszym roku szkolenia
  specjalizacyjnego.
  potwierdzenie uczestnictwa w kursie
  „Elektrofizjologia okulistyczna”
  1 dzień (8 godzin dydaktycznych), zalecane w drugim roku
  szkolenia specjalizacyjnego
  potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
  sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
  „Neurookulistyka kliniczna”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
  sprawdzianu z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych objętych programem
  kursu.
  „Chirurgia refrakcyjna”
  1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
  potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
  sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
  „Zapalenia błony naczyniowej
  1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
  potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
  sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
  „Optyka okulistyczna i wady refrakcji"
  1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
  potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
  sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
  „Onkologia okulistyczna”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
  sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
  „Choroby powierzchni oka i podstawy keratoplastyki”
  1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
  potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
  sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.
  „Jaskra”
  dni (16 godzin dydaktycznych)
  potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
  sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
  „Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku”
  1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
  potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
  sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
  „Przetaczanie krwi i jej składników”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
  sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
  „Orzecznictwo lekarskie”
  3 dni (24 godzin dydaktycznych)
  potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
  sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
  „Profilaktyka i promocja zdrowia”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
  sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
  Kurs atestacyjny - "Okulistyka"
  5 dni (40 godzin dydaktycznych) w ostatnim roku szkoleniaspecjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES.
  potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
  sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu

  Staże kierunkowe (podstawowe)

  Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

  StażCzas trwania
  Forma zaliczenia, uwagi
  "Okulistyka"
  119 tygodnie (595 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

  Staże kierunkowe (kierunkowe)

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  "Okulistyka dziecięca"
  8 tygodni (40 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
  Staż kierunkowy w poradni ogólnej o profilu siatkówkowym
  8 tygodni (40 dni roboczych)
  Staż kierunkowy w poradni ogólnej o profilu jaskrowym
  8 tygodni (40 dni roboczych)
  Staż kierunkowy w poradni ogólnej o profilu leczenia zeza
  4 tygodnie (20 dni roboczych)
  Staż kierunkowy uzupełniający w zakresie okulistyki
  24 tygodnie (120 dni roboczych)

  Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

  Oznaczenie procedur:
  Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika
  specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba)
  Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba)

  Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty.

  Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

  Zabiegi/procedury medyczneKod A
  Kod B
  Przygotowywanie dokumentacji medycznej, obserwacja, asysta lub wykonywanie podstawowych zabiegów okulistycznych
  1000
  0
  Badanie kliniczne przedniego i tylnego odcinka oka przy pomocy wziernika bezpośredniego i pośredniego, soczewki typu Volk, soczewek nagałkowych oraz gonioskopu pośredniego
  700
  0
  Wykonywanie i interpretacja okulistycznych badań
  obrazowych:
  a) wykonanie i ocena wyników badania pola widzenia
  metodą kinetyczną i statyczną,
  b) wykonywanie i ocena OCT przedniego i tylnego
  odcinka oka,
  c) wykonywanie i ocena badania angiograficznego lub angio-OCT,
  d) wykonywanie i ocena badań – biometria, pachymetria, topografia i USG
  600
  0
  Pobranie rogówki
  0
  4
  Łącznie
  2300
  4

  Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza
  w trakcie realizacji staży kierunkowych:

  Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
  Przeprowadzenie badania okulistycznego u dziecka:
  a) diagnostyka i prowadzenie schorzeń rogówki i soczewki u dzieci,
  b) diagnostyka i prowadzenie dziecka z zezem,
  c) diagnostyka i prowadzenie jaskry u dzieci,
  d) diagnostyka i prowadzenie schorzeń tylnego odcinka oka u dzieci
  500
  0
  Przygotowanie dokumentacji medycznej do zabiegów
  okulistycznych u dzieci
  800
  0
  Wykonywanie i interpretacja okulistycznych badań
  obrazowych:
  a) wykonanie i ocena wyników badania pola widzenia
  metodą kinetyczną i statyczną,
  b) wykonywanie i ocena OCT przedniego i tylnego odcinka oka,
  c) wykonywanie i ocena badania angiograficznego lub angio-OCT,
  d) wykonywanie i ocena badań – biometria, pachymetria, topografia i USG
  300
  0
  Asystowanie do operacji okulistycznych (zez, zaćma, jaskra)
  0
  10
  Łącznie
  1600
  10

  Sytuacja na rynku pracy

  • Liczba specjalistów okulistyki: 5300**Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
  • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z okulistyki może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
   • Po ukończeniu drugiego roku specjalizacji
   • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

  Wynagrodzenie

  Dane aktualne
  Status specjalizacji
  Specjalizacja niedeficytowa
  Pierwsze dwa lata specjalizacji
  7552
  Po dwóch latach specjalizacji
  7779

  Konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki

  Płk. prof. dr hab. n. med. Marek Rękas
  Wojskowy Instytut Medyczny
  Ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
  Tel.  261 816 575

  Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

  Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie okulistyki

  W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

  • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 tygodni /30 dni roboczych
  • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji 
  • powinien uczestniczyć w posiedzeniach i zjazdach Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

  Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie okulistyki

  Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie okulistyki

  • “Automated Identification of Diabetic Retinopathy Using Deep Learning”, PMID: 28359545
  • “TFOS DEWS II Definition and Classification Report”, PMID: 28736335
  • “Quantification of Diabetic Macular Ischemia Using Optical Coherence Tomography Angiography and Its Relationship with Visual Acuity”, PMID: 27887743

  Wydarzenia

  Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie okulistyki. 

  Referencje

  1. Program specjalizacji: https://cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0719-program-1.pdf (ostatni dostęp: 7.10.2020)
  2. https://kursy.cmkp.edu.pl/gz=1&spe=19&ro=2&year=2020&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false   (ostatni dostęp: 07.10.2020)
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001156 (ostatni dostęp: 27.10.2020)
  4. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, 03.03.2020
  5. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 7.10.2020)
  6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.Dostępne do pobrania pod adresem:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001218(ostatni dostęp: 15.07.2021)

  Zaloguj się