Encyklopedia rezydentur
Neurologia dziecięca
  • Czas trwania specjalizacji 
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów neurologii dziecięcej organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie neurologii dziecięcej
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Neurologia dziecięca

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów neurologii dziecięcej organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy 
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie neurologii dziecięcej
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

5 lat (261 tyg. + 1 dzień/1306 dni roboczych + czas na samokształcenie: 6 tygodni/30 dni roboczych)

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

5 lat (261 tyg/1305 dni roboczych + czas na samokształcenie: 6 tygodni/30 dni roboczych)

Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
90.73%
-
86.19%
bc
74.24%
kujawsko-pomorskie
bc
-
bc
bd
-
lubelskie
-
-
-
-
-
lubuskie
-
84.54%
-
-
-
łódzkie
-
88.89%
-
60.29%
63.64%
małopolskie
-
-
83.81%
-
68.56%
mazowieckie
87.07%
86.96%
bc
64.98%
64.29%
opolskie
84.8%
bd
bd
bc
bc
podkarpackie
88.41%
82.93%
bc
66.02%
80.81%
podlaskie
bc
bd
bc
bc
bc
pomorskie
88.73%
bd
86.67%
59.22%
bc
śląskie
-
85.02%
-
58.25%
bc
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
bc
bd
-
-
-
wielkopolskie
83.41%
-
bc
-
bc
zachodniopomorskie
bc
bd
-
bc
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
1
-
1
2
2
kujawsko-pomorskie
1
-
1
2
-
lubelskie
-
-
-
-
-
lubuskie
-
1
-
-
-
łódzkie
-
1
-
1
1
małopolskie
-
-
1
-
1
mazowieckie
4
11
4
3
4
opolskie
2
2
1
1
1
podkarpackie
1
2
1
1
1
podlaskie
2
1
1
1
1
pomorskie
2
1
1
1
1
śląskie
-
2
-
0
2
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
2
2
-
-
-
wielkopolskie
3
-
1
-
1
zachodniopomorskie
2
1
-
1
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
bd
bc
bc
bc
kujawsko-pomorskie
-
bd
-
bd
bd
-
lubelskie
-
88.24%
-
-
bc
-
lubuskie
-
-
-
-
82.32%
-
łódzkie
-
-
-
-
-
bc
małopolskie
-
-
-
67.55%
-
-
mazowieckie
87.44%
85.78%
bd
77.14%
60.2%
73.23%
opolskie
87.92%
bd
bd
-
bc
58.7%
podkarpackie
bc
-
bd
-
bc
-
podlaskie
bc
bd
bd
bc
-
bc
pomorskie
87.99%
87.92%
-
-
bc
-
śląskie
85.02%
bd
-
bc
bd
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
84.06%
bd
bd
-
-
bd
wielkopolskie
-
bd
bd
69.12%
bc
-
zachodniopomorskie
bc
bd
-
86.19%
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
1
1
1
1
kujawsko-pomorskie
-
2
-
1
1
-
lubelskie
-
1
-
-
1
-
lubuskie
-
-
-
-
1
-
łódzkie
-
-
-
-
-
1
małopolskie
-
-
-
1
-
-
mazowieckie
3
1
4
2
2
2
opolskie
1
3
1
-
1
1
podkarpackie
1
-
1
-
1
-
podlaskie
1
1
1
1
-
1
pomorskie
0
1
-
-
1
-
śląskie
2
1
-
1
1
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
2
2
1
-
-
1
wielkopolskie
-
2
1
1
1
-
zachodniopomorskie
2
1
-
1
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy neurologia dziecięca jest specjalizacją priorytetową? - TAK [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowej stala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”).

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie neurologii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu. Lekarz uczestniczy w kursie w pierwszym roku szkolenia specjalizacyjnego.
„Neuroinfekcje”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu. Lekarz uczestniczy w kursie w drugim roku szkolenia specjalizacyjnego.
„Onkoneurologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Postępujące encefalopatie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu. Lekarz uczestniczy w kursie w trzecim roku szkolenia specjalizacyjnego.
„Padaczka i inne stany napadowe u dzieci”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu. Lekarz uczestniczy w kursie w czwartym roku szkolenia specjalizacyjnego.
„Choroby nerwowo-mięśniowe”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Postępy w neurologii dziecięcej - aktualne problemy neurologii dziecięcej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu. Lekarz uczestniczy w kursie w piątym roku szkolenia specjalizacyjnego.
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
“Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

*godzina dydaktyczna (h dyd.) = 45 min

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie neurologii dziecięcej I
24 tygodnie (120 dni roboczych*)
kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem stażu + sprawdzian z umiejętności praktycznychLekarz odbywa staż w pierwszym lub drugim roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie neurologii dziecięcej
Staż podstawowy w zakresie neurologii dziecięcej II
69 tygodni (345 dni roboczych)
kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem stażu + sprawdzian z umiejętności praktycznychLekarz odbywa staż w trzecim, czwartym lub piątym roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie neurologii dziecięcej

*dzień roboczy = 7h 35min

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
“Intensywna terapia i patologia noworodka”
6 tygodni (30 dni roboczych*)
kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem stażu + sprawdzian z umiejętności praktycznychLekarz odbywa staż w pierwszym lub drugim roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie neurologii dziecięcej
“Intensywna terapia i patologia dzieci”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
“Ortopedia”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Okulistyka” 
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Laryngologia z audiologią”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w ośrodku/przedszkolu dla dzieci autystycznych
1 tydzień (5 dni roboczych)
“Gastroenterologia” 
4 tygodnie (20 dni roboczych)
“Pulmonologia”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Kardiologia”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
“Endokrynologia i diabetologia”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Nefrologia”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Hematologia i onkologia”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
“Alergologia z immunologią”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Chirurgia dziecięca”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Reumatologia”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Opieka paliatywna”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Pediatria”
12 tygodni (60 dni roboczych)
“Pediatria w poradni specjalistycznej” 
4 tygodnie (20 dni roboczych), 
“Choroby zakaźne”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“SOR lub izba przyjęć” 
4 tygodnie (20 dni roboczych)
“Neurologia dorosłych”
24 tygodnie (120 dni roboczych)
kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem stażu + sprawdzian z umiejętności praktycznychLekarz odbywa staż w trzecim, czwartym lub piątym roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie neurologii dziecięcej
“Rehabilitacja, niepełnosprawność neurologiczna, usprawniania”
24 tygodnie (120 dni roboczych)
“Psychiatria dziecięca”
4 tygodnie (20 dni roboczych) w oddziale 2 tygodnie (10 dni roboczych) w poradni
“Neurochirurgia”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

*dzień roboczy = 7h 35min
**potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielnie, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu.

Lekarz pełni dyżury w oddziale, w którym odbywa staż lub na oddziale macierzystym.

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych 

Wykaz i liczba zabiegów/procedur medycznych, które lekarz ma obowiązek wykonać:

Zabieg/proceduraLiczba
Wykonanie i interpretacja wyników  badań elektrofizjologicznych: EKG, EEG, EMG, ENG, potencjałów wywołanych
jak najwięcej 
Nakłucia lędźwiowego i badania PMR
20 samodzielnie wykonanych 
Obrazowanie ze szczególnym uwzględnieniem neuroobrazowania. (umiejętnośćustalenia wskazań do badania, zakresu badania (obszar badania), warunków wykonywania badania, przygotowania pacjenta do badania)
jak najwięcej 
Badanie dna oka
Badanie orientacyjne ostrości wzroku
Badanie pola widzenia

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych:

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Nazwa kursu
Czas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
 „Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie
neurologii dziecięcej”
(Kurs wprowadzający)
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie + zaliczenie
sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.
„Neuroinfekcje”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Onkoneurologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Postępujące encefalopatie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Padaczka i inne stany napadowe u dzieci”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
"Choroby nerwowo-mięśniowe”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Neuroradiologia”
1 dzień ( 8 godzin dydaktycznych)
"Genetyka w neurologii dziecięcej”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godzin dydaktycznych)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Postępy w neurologii dziecięcej
- aktualne problemy neurologii dziecięcej(Kurs atestacyjny)
5 dni (40 godzin dydaktycznych

Staże kierunkowe (podstawowe)

Staż
Czas trwania/liczba godzinForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie neurologii dziecięcej
139 tygodnie (695 dni roboczych)
w tym:maksymalnie 135 tygodni (675 dni roboczych) na oddziale i minimum 4 tygodnie (20 dni roboczych) w poradni neurologicznej dla dzieci

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii i patologii noworodka
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii dzieci
2 tygodnie (10 dni roboczych).
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii dziecięcej
2 tygodnie (10 dni roboczych).
Staż kierunkowy w zakresie okulistyki dziecięcej
2 tygodnie (10 dni roboczych).
Staż kierunkowy w zakresie laryngologii dziecięcej
1 tydzień (5 dni roboczych).
Staż kierunkowy w zakresie gastroenterologii dziecięcej
2 tygodnie (10 dni roboczych).
Staż kierunkowy w zakresie kardiologii dziecięcej
2 tygodnie (10 dni roboczych).
Staż kierunkowy w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięce
2 tygodnie (10 dni roboczych).
Staż kierunkowy w zakresie hematologii i onkologii dziecięcej
4 tygodnie (20 dni roboczych).
Staż kierunkowy w zakresie chorób płuc dzieci
2 tygodnie (10 dni roboczych).
Staż kierunkowy na oddziale pediatrii
12 tygodni (60 dni roboczych)
Staż kierunkowy w poradni pediatrycznej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chorób zakaźnych dzieci
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć
4 tygodnie (20 dni roboczych).
Staż kierunkowy w zakresie neurologii dorosłych
18 tygodni (90 dni roboczych).
Staż kierunkowy w zakresie rehabilitacji neurologicznej u dzieci
4 tygodnie (20 dni roboczych).
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii dziecięcej
łącznie 6 tygodni (30 dni roboczych)w tym: 4 tygodnie (20 dni roboczych) na oddziale oraz 2 tygodnie (10 dni roboczych) w poradni.
Staż kierunkowy w zakresie neurochirurgii dziecięcej
2 tygodnie (10 dni roboczych).

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Oznaczenie procedur:

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod A
Kod B
Ocena standardowego zapisu EEG
20
0
Interpretacja wideo EEG
5
0
Interpretacja badań elektromiografii i elektroneurografii
5
0
Wykonanie nakłucia lędźwiowego
5
5
Interpretacja badania ogólnego płynu mózgowo-
rdzeniowego
15
0
Interpretacja wyników badań w kierunku różnych zakażeń
15
0
Interpretacja wyników badań w kierunku chorób
metabolicznych
10
0
Interpretacja wyników badań w kierunku zaburzeń
immunologicznych
10
0
Interpretacja badania
-TK głowy standardowego i z kontrastem
- MR głowy standardowego i z kontrastem
30
30
0
Interpretacja badania TK/MR głowy z programem
naczyniowym
5
0
Interpretacja badania angiografii klasycznej
3
0
Interpretacja badania fMR mózgu
3
0
Interpretacja badania MRS mózgu
3
0
Interpretacja traktografii
2
0
Interpretacja badania SPECT
1
0
Interpretacja badania PET
2
0
Interpretacja badania USG przezciemieniowego
10
0
Interpretacja badania USG naczyń szyjnych (Doppler)
3
0
Interpretacja oceny ilorazu rozwoju lub ilorazu inteligencji przy pomocy podstawowych testów
10
0
Interpretacja oceny stanu emocjonalnego
5
0
Interpretacja oceny funkcji poznawczych
10
0
Udział w pracy zespołu leczącego krytycznie chore dziecko
3
0
Łącznie
205
5

Procedury obowiązkowe do wykonania w trakcie odbywania staży kierunkowych nie
podlegają rozliczeniu w Elektronicznej Karcie Specjalizacji. Zaliczenie całości stażu
oznacza zaliczenie wymaganych programem stażu operacji, zabiegów oraz procedur
medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza
w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod A
Kod B
Interpretacja wyniku EEG u noworodka
5
0
Interpretacja wyników badań w kierunku chorób
metabolicznych u noworodka
3
0
Interpretacja USG przezciemieniowego noworodka
3
0
Udział w pracy zespołu ekspertów orzekających o śmierci mózgu (w trakcie stażu w OIOM lub oddziału neurologii dorosłych)
1
0
Badanie ostrości wzroku
20
0
Badanie dna oka
15
0
Badanie pola widzenia perymetrem – interpretacja wyników
3
0
Potencjały wywołane – interpretacja wyników
3
0
Interpretacja audiogramu
5
0
Interpretacja elektronystagmografii i badań
kalorymetrycznych
5
0
Interpretacja testów do badania przetwarzania słuchowego
5
0
Interpretacja RTG jamy brzusznej
3
0
Interpretacja USG brzucha w urazie wielonarządowym
2
0
Interpretacja USG brzucha w przypadku postępującej
encefalopatii
2
0
Umiejętność interpretacji EKG
2
0
Interpretacja RTG klatki piersiowej
5
0
Interpretacja wyników testu pochyleniowego (tilt test)
2
0
Interpretacja USG tarczycy
3
0
Interpretacja RTG dłoni
2
0
Interpretacja wyniku biopsji szpiku
3
0
Interpretacja wyniku obrazowania najczęściej
występujących nowotworów litych wieku rozwojowego
3
0
Interpretacja kompletu podstawowych badań
pediatrycznych
5
0
Rozpoznanie różnicowe wykwitów skórnych – interpretacja badania pacjenta lub zdjęć przypadków
5
0
Postępowanie u dorosłych w chorobach neurologicznych rozpoczynających się w dzieciństwie
2
0
Łącznie
107
0

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów neurologii dziecięcej organizowane przez CMKP

 • Pediatryczna opieka paliatywna - wymiana doświadczeń

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp 30.12.2022)

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów neurologii dziecięcej: 520* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z neurologii dziecięcej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja deficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
8308
Po dwóch latach specjalizacji
9063

Konsultant krajowy w dziedzinie neurologii dziecięcej

Dr hab. n. med. Ewa Emich-Widera
SP SK Nr 6 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
ul. Medyków 16 40-752 Katowice
Tel. (32) 207-17-92

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie neurologii dziecięcej. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 tygodni/30 dni roboczych)
 • jest zobligowany do opublikowania min. 1 pracy naukowej.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie neurologii dziecięcej 

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie neurologii dziecięcej

 • Liczba cytowań 204: “Early, Accurate Diagnosis and Early Intervention in Cerebral Palsy Advances in Diagnosis and Treatment”, PMID: 28715518
 • Liczba cytowań 178: “Practice guideline summary: Sudden unexpected death in epilepsy incidence rates and risk factors Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society”, PMID: 28438841
 • Liczba cytowań 185: “EZH2 is a potential therapeutic target for H3K27M-mutant pediatric gliomas”, PMID: 28263309

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie Neurologii dziecięcej. 

Referencje

Zaloguj się