• Czas trwania specjalizacji 
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie neurologii
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Neurologia

Czas trwania specjalizacji 

5 lat (261 tygodni + 1 dzień/1306 dni roboczych + czas na samokształcenie: 6 tygodni/30 dni roboczych)

Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Progi - rekrutacja październikowa

20232022202120202019
dolnośląskie
84.06%
83.57%
81.43%
57.28%
59.69%
kujawsko-pomorskie
77.94%
61.84%
79.13%
bd
68.37%
lubelskie
65.69%
79.71%
56.04%
61.65%
67.68%
lubuskie
78.43%
77.07%
81.9%
bc
61.73%
łódzkie
86.76%
87.92%
80.49%
66.99%
64.95%
małopolskie
81.71%
83.57%
72.86%
54.41%
58.76%
mazowieckie
84.39%
86.96%
82.44%
59.22%
63.78%
opolskie
71.32%
78.05%
bd
66.67%
60.82%
podkarpackie
82.84%
85.02%
68.75%
66.5%
59.69%
podlaskie
69.08%
83.9%
83.81%
56.8%
67.01%
pomorskie
83.09%
84.78%
75.95%
67.63%
71.72%
śląskie
80.88%
82.86%
76.1%
63.11%
63.27%
świętokrzyskie
59.02%
78.74%
68.1%
59.9%
73.47%
warmińsko-mazurskie
92.03%
68.12%
67.96%
66.99%
bc
wielkopolskie
77.56%
87.44%
76.19%
63.59%
72.96%
zachodniopomorskie
77.78%
69.9%
89.42%
57.77%
bc
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Liczba miejsc - rekrutacja październikowa

20232022202120202019
dolnośląskie
13
10
5
14
21
kujawsko-pomorskie
25
7
12
11
7
lubelskie
36
17
24
28
28
lubuskie
9
4
4
6
2
łódzkie
9
5
6
5
7
małopolskie
18
14
17
21
24
mazowieckie
22
12
12
14
14
opolskie
6
4
3
5
5
podkarpackie
13
7
9
13
11
podlaskie
18
8
10
12
6
pomorskie
14
6
8
7
6
śląskie
16
20
12
0
14
świętokrzyskie
13
10
9
7
15
warmińsko-mazurskie
9
6
8
7
7
wielkopolskie
13
5
6
7
5
zachodniopomorskie
17
9
9
14
10
bd
brak danych

Progi - rekrutacja marcowa

202420232022202120202019
dolnośląskie
bd
72.46%
82.38%
57.77%
71.07%
72.73%
kujawsko-pomorskie
bd
77.45%
bd
bd
bd
bd
lubelskie
bd
57.97%
53.14%
84.87%
56.35%
bc
lubuskie
bd
bd
bd
65.76%
73.74%
bc
łódzkie
bd
56.52%
87.92%
bc
bc
67.01%
małopolskie
bd
60.4%
79.52%
75.24%
63.45%
60.82%
mazowieckie
bd
71.5%
84.76%
64.98%
59.39%
bc
opolskie
bd
bd
83.33%
bc
bc
bc
podkarpackie
bd
82.13%
bd
78.57%
74.24%
bd
podlaskie
bd
bd
bd
bc
bc
bd
pomorskie
bd
70.67%
83.57%
80%
66.5%
81.96%
śląskie
bd
59.9%
bd
80%
63.84%
bc
świętokrzyskie
bd
bd
bd
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
bd
bd
70.48%
bc
60.91%
bd
wielkopolskie
bd
77.29%
73.9%
57.49%
bc
79.29%
zachodniopomorskie
bd
84.31%
bd
bc
bc
bc
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Liczba miejsc - rekrutacja marcowa

202420232022202120202019
dolnośląskie
9
15
2
8
8
1
kujawsko-pomorskie
14
15
3
4
10
1
lubelskie
25
31
4
16
8
1
lubuskie
7
8
1
4
2
1
łódzkie
9
25
2
4
5
1
małopolskie
6
21
4
10
13
1
mazowieckie
19
15
4
6
8
1
opolskie
2
7
2
2
3
1
podkarpackie
28
29
3
5
8
1
podlaskie
12
14
1
8
3
1
pomorskie
5
10
2
5
8
1
śląskie
23
23
4
8
8
1
świętokrzyskie
9
15
3
7
8
1
warmińsko-mazurskie
9
7
3
3
5
1
wielkopolskie
14
10
1
2
3
1
zachodniopomorskie
15
9
4
5
3
1
bd
brak danych

Czy neurologia jest specjalizacją priorytetową? - Tak

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowej ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”).

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych:

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne (obowiązkowe)

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

  Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
  „Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinieneurologii”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
  sprawdzian + potwierdzenie uczestnictwa
  “Neurologia dziecięca”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych)
  sprawdzian (w tym interpretacja EEG) + potwierdzenie uczestnictwa
  “Psychiatria”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  sprawdzian (w tym interpretacja wyników badań) + potwierdzenie uczestnictwa
  “Padaczka”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych) - w tym 8h EEG, 8h demonstracji przypadków
  sprawdzian (w tym interpretacja EEG) + potwierdzenie uczestnictwa
  „Choroby naczyniowe mózgu i rdzenia kręgowego”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych) - w tym 8h USG, 8h demonstracji przypadków
  sprawdzian (w tym interpretacja USG) + potwierdzenie uczestnictwa
  „Choroby nerwowo-mięśniowe”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych) - w tym 1 dzień EMG, 1 dzień demonstracji przypadków
  sprawdzian (w tym interpretacja EMG) + potwierdzenie uczestnictwa
  „Choroby zwyrodnieniowe”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne) - w tym 1 dzień demonstracji przypadków
  sprawdzian (w tym interpretacja badań neuroradiologicznych) + potwierdzenie uczestnictwa
  „Choroby zapalne i demielinizacyjne”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne) - w tym 1 dzień demonstracji przypadków
  sprawdzian (w tym interpretacja MR) + potwierdzenie uczestnictwa
  „Neuropatologia”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych)
  sprawdzian (w tym interpretacja wyników badań) + potwierdzenie uczestnictwa
  „Onkologia w neurologii”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  sprawdzian + potwierdzenie uczestnictwa
  „Postępy w neurologii”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych)
  „Ratownictwo medyczne”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych)
  sprawdzian (testowy i praktyczny) + potwierdzenie uczestnictwa
  “Zdrowie publiczne” (2 części: zdrowie publiczne, orzecznictwo lekarskie)
  łącznie 8 dni (64 godziny dydaktyczne)
  kolokwium + potwierdzenie uczestnictwa
  “Prawo medyczne”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  „Przetaczanie krwi i jej składników”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  sprawdzian + potwierdzenie uczestnictwa

  *godzina dydaktyczna = 45 min

  Kursy specjalizacyjne (fakultatywne)

  Należy wybrać i zrealizować jeden z niżej wymienionych kursów.

  Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
  „Neuroradiologia”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  sprawdzian (w tym interpretacja badań radiologicznych) + potwierdzenie uczestnictwa
  „Elektroencefalografia”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  sprawdzian (w tym interpretacja EEG) + potwierdzenie uczestnictwa
  „Ultrasonografia Dopplera”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  sprawdzian (w tym interpretacja wyników badań) + potwierdzenie uczestnictwa
  „Elektromiografia i potencjały wywołane”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych.)
  sprawdzian (w tym interpretacja EMG) + potwierdzenie uczestnictwa

  Staże kierunkowe (podstawowe)

  Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w niżej wymienionej dziedzinie

   StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
   Neurologia
   160 tygodni (800 dni roboczych) - min. 100h w przychodni neurologicznej
   kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
   Neurologia (w innym ośrodku neurologicznym)
   12 tygodni (60 dni roboczych)

   *dzień roboczy = 7h 35min

   Staże kierunkowe (kierunkowe)

    StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
    Intensywna opieka medyczna
    8 tygodni (40 dni roboczych) - min. 4 tygodnie (20 dni roboczych) intensywnej terapii kardiologicznej
    kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny; do odbycia w I roku szkolenia
    Choroby wewnętrzne
    8 tygodni (40 dni roboczych)
    kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny; do odbycia w II roku szkolenia
    Psychiatria
    4 tygodnie (20 dni roboczych)
    Neurochirurgia
    4 tygodnie (20 dni roboczych)
    kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
    Neurologia dziecięca
    2 tygodnie (10 dni roboczych)
    Neuroradiologia
    8 tygodni (40 dni roboczych)
    kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny; do odbycia w I roku szkolenia
    Neurorehabilitacja
    2 tygodnie (10 dni roboczych)
    kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny

    *dzień roboczy = 7h 35min

    Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

    Pełnienie dyżurów medycznych

    Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

    Moduł jednolity

    Kursy specjalizacyjne

    Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

    Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
     „Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie
    neurologii”
    (Kurs wprowadzający)
    5 dni (40 godzin dydaktycznych)
    potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
    sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
    „Neurologia dziecięca”
    3 dni (24 godziny dydaktyczne)
    „Psychiatria”
    3 dni (24 godziny dydaktyczne)
    „Padaczka”
    5 dni (40 godzin dydaktycznych,) (W tym 1 dzień – EEG oraz 1 dzień – omówienie przypadków)
    „Choroby naczyniowe mózgu i rdzenia kręgowego”
    5 dni (40 godzin dydaktycznych)(tym: 8 godzin dydaktycznych – USG oraz 8 godzin – omówienie przypadków).
    "Choroby nerwowo-mięśniowe”
    5 dni (40 godzin dydaktycznych)
    (w tym 1 dzień – EMG oraz1 dzień – omówienie przypadków)
    „Choroby zwyrodnieniowe”
    3 dni (24 godziny dydaktyczne) (W tym 1 dzień – omówienie
    przypadków)
    „Choroby zapalne i demielinizacyjne”
    3 dni (24 godziny dydaktyczne) (W tym 1 dzień –omówienie
    przypadków klinicznych)
    „Neuropatologia”
    5 dni (40 godzin dydaktycznych)
    „Onkologia w neurologii”
    2 dni (16 godzin dydaktycznych)
    „Elektroencefalografia”
    2 dni (16 godzin dydaktycznych)
    „Ultrasonografia Dopplera”
    2 dni (16 godzin dydaktycznych).
    „Elektromiografia i potencjały wywołane”
    2 dni (16 godzin dydaktycznych)
    Przetaczanie krwi i jej składników”
    2 dni (16 godzin dydaktycznych)
    „Orzecznictwo lekarskie”
    3 dni (24 godzin dydaktycznych)
    „Profilaktyka i promocja zdrowia”
    2 dni (16 godzin dydaktycznych)
    „Neurologia"(Kurs atestacyjny)
    5 dni (40 godzin dydaktycznych)

    Staże kierunkowe (podstawowe)

    Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

    StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
    Staż podstawowy w zakresie neurologii
    162 tygodnie (810 dni roboczych w tym:
    1) w oddziale neurologicznym 142 tygodnie (710 dni roboczych);2) w poradni neurologicznej łącznie 12 tygodni (60 dni roboczych) – zalecany
    podział czasu trwania na czwarty i piąty rok szkolenia specjalizacyjnego;
    3) co najmniej 2 tygodnie (10 dni roboczych) w pracowni EEG;4) co najmniej 2 tygodnie (10 dni roboczych) w pracowni EMG/potencjałów wywołanych;
    5) co najmniej 2 dni (10 dni roboczych) w pracowni badań USG;
    6) co najmniej 2 tygodnie (10 dni roboczych) na oddziale lub w poradniach, które realizują programy lekowe z dziedziny neurologii
    .

    Staże kierunkowe (kierunkowe)

    StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
    Staż kierunkowy w zakresie intensywnej opieki medycznej
    4 tygodnie (20 dni roboczych)
    kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
    Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii kardiologicznej
    4 tygodnie (20 dni roboczych)
    Staż kierunkowy w szpitalnym oddziale ratunkowym
    4 tygodnie (20 dni roboczych)
    Staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych
    4 tygodnie (20 dni roboczych)
    Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii
    4 tygodnie (20 dni roboczych
    Staż kierunkowy w zakresie neurochirurgii
    4 tygodnie (20 dni roboczych)
    Staż kierunkowy w zakresie neurologii dziecięce
    2 tygodnie (10 dni roboczych)
    Staż kierunkowy w zakresie neuroradiologii
    4 tygodnie (20 dni roboczych)
    Staż kierunkowy w zakresie neurorehabilitacji
    2 tygodnie (10 dni roboczych)
    Staż kierunkowy w zakresie chorób zakaźnych
    2 tygodnie (10 dni roboczych)
    Staż kierunkowy w zakresie neurologii w innym ośrodku neurologicznym
    12 tygodni (60 dni roboczych)

    Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

    Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

    Oznaczenie procedur:

    Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika
    specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba)

    Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba)

    Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

    Zabiegi/procedury medyczneKod A
    Kod B
    Nakłucie lędźwiowe
    20
    0
    Badanie i orzekanie stanu śmierci mózgu
    0
    1
    Łącznie
    20
    1

    Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza
    w trakcie realizacji staży kierunkowych:

    Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
    Samodzielne prowadzenie akcji reanimacyjnej
    1
    0
    Wykonanie defibrylacji
    1
    0
    Nakłucie tętnicy obwodowej
    3
    0
    Wykonanie pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego
    1
    0
    Pomiar ciśnienia wewnątrzkanałowego
    3
    0
    Obserwacja operacji neurochirurgicznych
    0
    0
    Łącznie
    9
    0

    Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów neurologii organizowane przez CMKP

    • “Wprowadzenie do diagnostyki i leczenia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi - podstawy otoneurologii”
    • “Wewnątrznaczyniowe leczenie udarów niedokrwiennych mózgu”
    • “Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii)”
    • “Współczesna neurologia”
    • “Ocena stężenia cysteiny w osoczu krwi - kurs praktyczny”

    Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 20.10.2020) 

    Sytuacja na rynku pracy 

    • Liczba specjalistów neurologii: 4862* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
    • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z neurologii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
     • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
     • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

    Wynagrodzenie

    Dane aktualne
    Status specjalizacji
    Specjalizacja deficytowa
    Pierwsze dwa lata specjalizacji
    8308
    Po dwóch latach specjalizacji
    9063

    Konsultant krajowy w dziedzinie neurologii

    Prof. dr hab. Agnieszka Słowik
    Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Neurologii
    Ul. Jakubowskiego 2, blok H2, 30-688 Kraków
    Tel: 12 400 2551

    Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

    Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie neurologii. 

    W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

    • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 tygodni/30 dni roboczych,
    • jest zobligowany do opublikowania min. 1 pracy naukowej lub poglądowej,
    • ma obowiązek uczestniczenia w min. 50% spotkań oddziałów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i wygłoszenia podczas nich min. 1 referatu.

    Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie neurologii

    Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie neurologii

    • “Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria”, PMID: 29275977
    • “Global, regional, and national burden of neurological disorders during 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015”, PMID: 28931491
    • “Traumatic brain injury: integrated approaches to improve prevention, clinical care, and research”, PMID: 29122524

    Wydarzenia

    Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie neurologii. 

    Referencje

    1. Program specjalizacji: https://old.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0748-program-1.pdf (ostatni dostęp: 10.11.2020)
    2. https://kursy.cmkp.edu.pl/gz=1&spe=48&ro=2&year=2020&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false (ostatni dostęp: 10.11.2020)
    3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001156 (ostatni dostęp: 27.10.2020)
    4. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, 03.03.2020
    5. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 06.11.2020)
    6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001218(ostatni dostęp: 15.07.2021)

    Zaloguj się