Encyklopedia rezydentur
Neurochirurgia

Neurochirurgia

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Sytuacja na rynku pracy 
 6. Konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii
 7. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 8. Wydarzenia
 9. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Łączny czas trwania szkolenia: 6 lat (313 tygodni i 2 dni/1567 dni robocze + czas na samokształcenie: 7 tygodni i 1 dzień/36 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Łączny czas trwania szkolenia: 6 lat (313 tygodni i 1 dzień/1566 dni robocze + czas na samokształcenie: 7 tygodni i 1 dzień/36 dni roboczych)

Łączny czas trwania szkolenia 6 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
-
-
81.71%
70.05%
67.17%
kujawsko-pomorskie
80.19%
83.9%
84.52%
bd
-
lubelskie
-
-
86.1%
-
-
lubuskie
-
87.44%
bc
59.8%
-
łódzkie
86.96%
86.71%
85.61%
75.6%
73.47%
małopolskie
-
-
-
82.04%
76.08%
mazowieckie
88.73%
88.41%
87.32%
88.11%
81.44%
opolskie
79.27%
68.29%
bd
bc
-
podkarpackie
-
68.29%
68.54%
75.73%
bc
podlaskie
80.43%
-
-
-
-
pomorskie
85.29%
87.92%
-
68.6%
-
śląskie
84.15%
90.82%
83.81%
80.58%
75.51%
świętokrzyskie
82.35%
83.09%
-
56.31%
-
warmińsko-mazurskie
78.05%
75.85%
bc
69.08%
-
wielkopolskie
87.99%
-
-
57.97%
bc
zachodniopomorskie
-
90.1%
89.52%
-
87.37%
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
-
-
1
1
1
kujawsko-pomorskie
1
2
1
1
-
lubelskie
-
-
1
-
-
lubuskie
-
1
1
2
-
łódzkie
1
2
1
2
1
małopolskie
-
-
-
1
1
mazowieckie
3
1
1
1
1
opolskie
2
3
1
1
-
podkarpackie
-
1
1
1
1
podlaskie
2
-
-
-
-
pomorskie
4
1
-
1
-
śląskie
4
1
1
0
1
świętokrzyskie
1
1
-
1
-
warmińsko-mazurskie
3
2
1
1
-
wielkopolskie
1
-
-
1
1
zachodniopomorskie
-
1
1
-
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bc
-
82.68%
-
67.86%
67.68%
kujawsko-pomorskie
-
82.61%
bd
bd
bd
-
lubelskie
82.38%
91.3%
-
88.57%
-
-
lubuskie
-
54.37%
-
71.9%
bc
-
łódzkie
-
-
-
75.71%
bc
bc
małopolskie
79.47%
-
-
-
-
-
mazowieckie
86.83%
88.16%
85.71%
80%
-
63.13%
opolskie
bc
81.16%
bc
bc
-
-
podkarpackie
80.68%
72.46%
bc
-
61.93%
bd
podlaskie
-
-
-
-
-
-
pomorskie
-
-
-
-
-
-
śląskie
85.99%
bc
-
bc
bc
76.26%
świętokrzyskie
84.06%
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
bc
bc
86.19%
60.31%
-
wielkopolskie
-
82.35%
-
-
bc
-
zachodniopomorskie
-
-
bc
-
60.71%
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
1
-
1
-
1
1
kujawsko-pomorskie
-
1
1
0
1
-
lubelskie
1
1
-
1
-
-
lubuskie
-
1
-
1
1
-
łódzkie
-
-
-
1
1
1
małopolskie
2
-
-
-
-
-
mazowieckie
3
1
1
1
-
1
opolskie
1
1
1
1
-
-
podkarpackie
1
1
1
-
1
1
podlaskie
-
-
-
-
-
-
pomorskie
-
-
-
-
-
-
śląskie
1
1
-
1
1
1
świętokrzyskie
1
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
1
1
1
1
-
wielkopolskie
-
1
-
-
1
-
zachodniopomorskie
-
-
1
-
1
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy neurochirurgia jest specjalizacją priorytetową? - Nie [5]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowej ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
Wprowadzenie do specjalizacji z neurochirurgii
5 dni (40 godzin dydaktycznych)*
Pierwszy rok specjalizacji; forma zaliczenia - potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzanego przez kierownika kursu
Choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego
5 dni (40 godzin dydaktycznych)*
Brak wymogu co do terminu; forma zaliczenia - potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzanego przez kierownika kursu
Nowotwory wewnątrzczaszkowe
5 dni (40 godzin dydaktycznych)*
jw.
Neurotraumatologia, neurochirurgia dziecięca, neurochirurgia czynnościowa i stereotaktyczna
5 dni (40 godzin dydaktycznych)*
jw.
Choroby kręgosłupa i nerwów obwodowych
5 dni (40 godzin dydaktycznych)*
jw. Uwaga - Po zakończeniu ostatniego z cyklu czterech Kursów Polskiej Szkoły Neurochirurgii obowiązuje zdanie ustnego sprawdzianu polegającego na rozwiązywaniu problemów klinicznych na przykładach. Sprawdzian odwzorowuje przebieg ustnej części egzaminu specjalizacyjnego.
Ratownictwo medyczne
5 dni (40 godzin dydaktycznych)*
Brak wymogu co do terminu; forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz sprawdzian testowy i sprawdzian praktyczny z wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzane przez kierownika kursu.
Zdrowie publiczne
8 dni (64 godziny dydaktyczne)*
Brak wymogu co do terminu; forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie kolokwium z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzane przez kierownika kursu.
Prawo medyczne 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)*
Brak wymogu co do terminu; forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz sprawdzian testowy i sprawdzian praktyczny z wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzane przez kierownika kursu.
Przetaczanie krwi i jej składników 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)*
Brak wymogu co do terminu; forma zaliczenia - potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzanego przez kierownika kursu

*godzina dydaktyczna = 45min

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

 • Podstawowe - brak
 • Kierunkowe
StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie neurologii
4 tygodnie (20 dni roboczych*), w pierwszym roku szkolenia
Forma zaliczenia stażu (u kierownika stażu): 1) złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem stażu; 2) zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych – potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
Staż kierunkowy w zakresie neurofizjologii
2 tygodnie (10 dni roboczych*), w pierwszym roku szkolenia.
Staż kierunkowy w zakresie neurotraumatologii
35 tygodni (175 dni roboczych*), z czego 20 tygodni w pierwszym i 12 tygodni w drugim roku szkolenia.
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii urazowej
4 tygodnie (20 dni roboczych*), w drugim roku szkolenia.
Staż kierunkowy w zakresie neuroradiologii
Łącznie 12 tygodni (60 dni roboczych*), w tym 8 tygodni w drugim i 4 tygodnie w piątym roku szkolenia.
Staż kierunkowy w zakresie neuroradiologii zabiegowej
8 tygodni (40 dni roboczych*), w czwartym roku szkolenia.
Staż kierunkowy w zakresie neuroonkologii
60 tygodni (300 dni roboczych*), w tym 4 tygodnie w pierwszym, 6 tygodni w drugim, 7 tygodni w trzecim, 8 tygodni w czwartym, 12 tygodni w piątym i 16 tygodni w szóstym roku szkolenia.
Staż kierunkowy w zakresie neuropatologii
2 tygodnie (10 dni roboczych*), w trzecim roku szkolenia.
Staż kierunkowy w zakresie rehabilitacji neurologicznej
2 tygodnie (10 dni roboczych*), w trzecim roku szkolenia.
Staż kierunkowy w zakresie zakażeń układu nerwowego
2 tygodnie (10 dni roboczych*), w trzecim roku szkolenia.
Staż kierunkowy w zakresie neuroortopedii
30 tygodni (150 dni roboczych*), w tym 8 tygodni w pierwszym, 4 tygodnie w drugim i 12 tygodni w trzecim roku szkolenia.
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii nerwów obwodowych
4 tygodnie (20 dni roboczych*), w trzecim roku szkolenia.
Staż kierunkowy w zakresie wodogłowia
4 tygodnie (20 dni roboczych*), w trzecim roku szkolenia.
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii
8 tygodni (40 dni roboczych*), w trzecim roku szkolenia.
Staż kierunkowy w zakresie neuroanestezjologii
2 tygodnie (10 dni roboczych*), w trzecim roku szkolenia.
Staż kierunkowy w zakresie chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego
45 tygodni (225 dni roboczych*), w tym 12 tygodni w czwartym, 12 tygodni w piątym i 16 tygodni w szóstym roku szkolenia.
Staż kierunkowy w zakresie chorób rdzenia kręgowego
8 tygodni (40 dni roboczych*), w tym po 4 tygodnie w czwartym i piątym roku szkolenia.
Staż kierunkowy w zakresie neurochirurgii dziecięcej
12 tygodni (60 dni roboczych*), w czwartym roku szkolenia.
Staż kierunkowy w zakresie leczenia bólu
2 tygodnie (10 dni roboczych*), w tym po 1 tygodniu w drugim i piątym roku szkolenia.
Staż kierunkowy w zakresie neurochirurgii stereotaktycznej
2 tygodnie (10 dni roboczych*), w piątym roku szkolenia.
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii naczyniowej
2 tygodnie (10 dni roboczych*), w szóstym roku szkolenia.
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii części twarzowej czaszki
4 tygodnie (20 dni roboczych*), w szóstym roku szkolenia.

*dzień roboczy = 7h35min

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych. Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie pod nadzorem specjalisty.

Zabieg/proceduraSamodzielnie/asysta
Krwiak wewnątrzczaszkowy
42/20
Płynotok w obrębie podstawy czaszki
5/5
Drenaż komorowy/ICP monitor
15/10
Plastyka kości czaszki
5/5
Odbgłobienie kości czaszki
5/5
Tętniak wewnątrzczaszkowy
0/20
Guz nadnamiotowy
35/40
Guz podnamiotowy (nowotwór, torbiel)
6/15
Odbarczenie tylnej jamy
4/6
Ropień/drenaż torbieli mózgu
5/5
Guz kanału kręgowego
5/7
Dysk lędźwiowy
50/40
Wszczepy kręgosłupa lędźwiowego
10/10
Dysk szyjny
10/10
Nerw obwodowy/cieśń
10/10
Operacja wodogłowia (zastawka)
20/10
Naczyniak mózgu avm
0/3
Guz kąta mostowo-móżdżkowego
0/6
Guzy przysadki i okołosiodłowe
0/10
Zabieg endoskopowy
0/4
Neuralgia V odbarczenie
2/5
Stymulacja rdzeniowa
0/2
Wszczepienie pompy
1/2
Biopsja stereotaktyczna/nawigowana
10/10

Łączna liczba zabiegów i procedur obligatoryjnych: 240/260

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy 

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursu
Czas trwania/liczba godzin
Forma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie
neurochirurgii"
(kurs wprowadzający)
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kurs
„Nowotwory wewnątrzczaszkowe"
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Neurotraumatologia, neurochirurgia dziecięca, neurochirurgia
czynnościowa i stereotaktyczna"
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Choroby kręgosłupa i nerwów obwodowych"
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Radiochirurgia w chorobach układu nerwowego”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godzin dydaktycznych)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Neurochirurgia”
(kurs atenstacyjny)
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

Staż podstawowy w zakresie neurochirurgi

StażCzas trwania
Forma zaliczenia,uwagi
"Neurotraumatologia"
25 tygodni (125 dni roboczych)
Kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian z umiejętności praktycznych
"Postępowanie chirurgiczne w chorobach zapalnych ośrodkowego układu
nerwowego"
1 tydzień (5 dni roboczych)
"Wodogłowie"
4 tygodnie (20 dni roboczych)
"Neuroonkologia"
65 tygodni (325 dni roboczych)
"Neuroortopedia"
30 tygodni (150 dni roboczych)
"Chirurgia nerwów obwodowych"
4 tygodnie (20 dni roboczych)
"Choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego"
36 tygodni (180 dni roboczych)
"Choroby kręgosłupa i rdzenia kręgowego"
9 tygodni (45 dni roboczych)
"Leczenie bólu"
2 tygodnie (10 dni roboczych)
"Badania naukowe"
12 tygodni (60 dni roboczych)
"Wybrany obszar neurochirurgi"
12 tygodni (60 dni roboczych)
Łącznie
200 tygodni (1000 dni roboczych)

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwania
Forma zaliczenia,uwagi
"Neurofizjologia"
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian z umiejętności praktycznych
"Neuroradiologia diagnostyczna"
4 tygodnie (20 dni roboczych)
"Neuroradiologia zabiegowa"
6 tygodni (30 dni roboczych)
"Neurochirurgia dziecięca"
12 tygodni (60 dni roboczych)
"Neurochirurgia
czynnościowa"
2 tygodnie (10 dni roboczych)
"Neurointensywna terapia"
8 tygodni (40 dni roboczych)
"Neuroanestezjologia"
8 tygodni (40 dni roboczych)
"Neurologia"
4 tygodnie (20 dni roboczych)
"Chirurgia urazowa
4 tygodnie (20 dni roboczych)
"Neuropatologia
2 tygodnie (10 dni roboczych)
"Rehabilitacjia neurologiczna"
2 tygodnie (10 dni roboczych)
"Chirurgia części twarzowej czaszki"
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

A: URAZY GŁOWY:

Zabiegi/procedury medycznekod Akod B
Trepanopunkcja: drenaż komorowy, wszczepienie monitora ciśnienia wewnątrzczaszkowego, wszczepienie rezerwuaru
20
10
Trepanacja: krwiak wewnątrzczaszkowy podtwardówkowy przewlekły
10
5
Kraniotomia: krwiak podtwardówkowy, nadtwardówkowy, śródmózgowy, odbarczenie zewnętrzne
10
10
Odgłobienie kości czaszki
5
2
Plastyka kości czaszki
5
2
Łącznie
30
19

B: GUZY NADNAMIOTOWE:

Zabiegi/procedury medycznekod Akod B
Glejak
20
20
Przerzut
10
3
Oponiak
8
4
Biopsja stereotaktyczna / nawigowana obrazem
10
5
Łącznie
48
32

C: OPERACJE PODNAMIOTOWE:

Zabiegi/procedury medycznekod Akod B
Guzy pierwotne i przerzutowe
8
4
Odbarczenie podpotyliczne
2
1
Łącznie
10
5

D: ZAKAŻENIA (WEWNĄTRZCZASZKOWE I KANAŁU
KRĘGOWEGO):

Zabiegi/procedury medycznekod Akod B
Ropień / ropniak nad-, podtwardówkowy
4
1
Łącznie
4
1

E: KRWIAKI SAMOISTNE WEWNATRZCZASZKOWE

Zabiegi/procedury medycznekod Akod B
Krwiak samoistny śródmózgowy / móżdżkowy
8
4
Łącznie
8
4

F: WODOGŁOWIE (DOROŚLI I DZIECI):

Zabiegi/procedury medycznekod Akod B
Wszczepienie układu zastawkowego / rewizja układu
zastawkowego
25
5
Łącznie
25
5

G: OPERACJE W ZAKRESIE KRĘGOSŁUPA

Zabiegi/procedury medycznekod AKod B
Dysk szyjny- spondyloza przednia, odbarczenie/ foraminotomia
15
5
Operacja dysku lędźwiowego - spondyloza, stenoza kanału
50
10
Operacja jamistości rdzenia, przecięcie nici końcowej
3
2
Guz kanału kręgowego zewnątrztwardówkowy
3
4
Odbarczenie kanału kręgowego i stabilizacja po urazi
5
2
Łącznie
76
23

H: NEUROCHIRURGIA CZYNNOŚCIOWA:

Zabiegi/procedury medycznekod AKod B
Wszczepienie portu / pompy do wewnątrzkanałowego
podawania leków
2
1
Łącznie
2
1

I: CHIRURGIA NERWÓW OBWODOWYCH:

Zabiegi/procedury medycznekod AKod B
Odbarczenie uwięźniętego n. obwodowego / transpozycja, neuroliza, zespolenie nerwu
10
2
Łącznie
10
2

J: PODSTAWOWE TECHNIKI W NEUROCHIRURGII:

Zabiegi/procedury medycznekod AKod B
Kraniotomia nadnamiotowa
80
20
Kraniektomia podnamiotowa
25
10
Laminektomia
15
2
Założenie zewnętrznego drenażu kanałowego
10
2
Podstawowe techniki jak otwarcie czaszki, otwarcie kanału kręgowego (laminektomia)
130
0
Łącznie
260
36

K: INNE ZABIEGI OPERACYJNE (minimum do wykonania):

Zabiegi/procedury medycznekod AKod B
Stabilizacja instrumentalna odcinka szyjnego: przód /tył
0
5
Stabilizacja instrumentalna w odcinku lędźwiowym
0
5
Naczyniak jamisty
0
2
Odbarczenie mikronaczyniowe nerwu trójdzielnego lub twarzowego
0
5
DBS, talamotomia, pallidotomia
0
5
Chirurgia padaczki
0
2
Operacje rekonstrukcyjne w kraniosynostozie
0
2
Nad- i podnamiotowe guzy u dzieci
0
8
Malformacja Chiari, zakotwiczenie rdzenia
0
4
Inne zmiany guzowate - dysontogenetyczne, torbiele
pajęczynówki
0
2
Endoskopowa wentrikulostomia
0
2
Zmiany guzowate - dysontogenetyczne, torbiele pajęczynówki itp. - kraniotomia
0
2
Meningocele, myelocele, operacje naprawcze w ukrytych wadach rozszczepowych
0
5
Mikrochirurgiczne zespolenie nerwu obwodowego
0
2
Łącznie
0
51

Łączna ilość wszystkich zabiegów:

Kod A: 493

Kod B: 298

Dopuszcza się niewielkie odstępstwa od podanych liczb pod warunkiem, że inne wykonane zabiegi w liczbie przekraczającej wskazania tabeli zostaną uznane przez konsultanta wojewódzkiego/konsultanta krajowego, dokonującego merytorycznej weryfikacji realizacji szkolenia specjalizacyjnego przed dopuszczeniem do PES, za równoważne brakującym zabiegom.

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów neurochirurgii organizowane przez CMKP

 • Wewnątrznaczyniowe leczenie udarów niedokrwiennych mózgu

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/  (ostatni dostęp 11.04.2024)

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów neurochirurgii: 681*

*Suma specjalistów wykonujących i niewykonujących zawodu [4]

 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z neurochirurgii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
8516
Po dwóch latach specjalizacji
8772

Konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii

Prof. dr hab. Tomasz Trojanowski
Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej UM w Lublinie, SPSK Nr 4
 ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie neurochirurgii. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 7 tygodni i 1 dzień/36 dni roboczych (6 dni w każdym roku specjalizacji)
 • jest zobligowany do opublikowania min. 1 pracy naukowej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej – na temat objęty programem specjalizacji

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie neurochirurgii

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie neurochirurgii

 • Liczba cytowań 2649: “International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT) of neurosurgical clipping versus endovascular coiling in 2143 patients with ruptured intracranial aneurysms: A randomised trial” PMID: 16139655
 • Liczba cytowań 2169: “Relation of cerebral vasospasm to subarachnoid hemorrhage visualized by computerized tomographic scanning” PMID: 7354892
 • Liczba cytowań 2166: “A randomized, controlled trial of surgery for temporal-lobe epilepsy” PMID: 11484687

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu Kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie neurochirurgii. 

Referencje

 1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2022/02/Neurochirurgia-0717-program-1-2022.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)  
 2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2024/04/0717-program-1.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
 6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

Zaloguj się