Encyklopedia rezydentur
Neonatologia
  • Czas trwania specjalizacji 
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów neonatologii organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Neonatologia

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów neonatologii organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy 
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

 • moduł podstawowy (w zakresie pediatrii): 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni robocze + czas na samokształcenie: 3 tygodnie i 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny (w zakresie neonatologii): 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni robocze + czas na samokształcenie: 2 tygodnie i 2 dni/12 dni roboczych).
Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
67.32%
60%
84.29%
55.07%
bc
kujawsko-pomorskie
86.96%
bc
82.44%
bd
bc
lubelskie
85.37%
80.68%
60%
70.39%
61.62%
lubuskie
85.99%
71.98%
81.43%
bc
59.6%
łódzkie
59.8%
74.88%
82.44%
64.08%
70.71%
małopolskie
69.76%
76.33%
67.48%
63.77%
69.09%
mazowieckie
78.05%
69.76%
68.1%
57.73%
58.16%
opolskie
60%
75.85%
bd
67.72%
bc
podkarpackie
80.49%
87.56%
72.38%
55.83%
bc
podlaskie
79.9%
76.81%
66.99%
bc
79.8%
pomorskie
80.19%
75.36%
bc
63.77%
69.39%
śląskie
88.73%
64.76%
79.52%
55.07%
60.61%
świętokrzyskie
78.92%
87.68%
84.76%
58.94%
65.66%
warmińsko-mazurskie
bc
bc
bc
57.28%
bc
wielkopolskie
83.09%
77.29%
65.22%
69.42%
71.21%
zachodniopomorskie
bc
86.19%
85.24%
57.28%
75.25%
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
10
7
15
14
12
kujawsko-pomorskie
8
3
4
3
3
lubelskie
15
7
9
10
11
lubuskie
4
1
3
3
3
łódzkie
7
3
4
4
6
małopolskie
15
12
12
14
11
mazowieckie
36
24
33
32
21
opolskie
4
2
3
3
3
podkarpackie
5
2
4
3
1
podlaskie
2
1
3
2
2
pomorskie
6
6
5
4
5
śląskie
15
9
8
0
5
świętokrzyskie
3
1
3
3
3
warmińsko-mazurskie
7
2
2
3
2
wielkopolskie
20
6
10
11
9
zachodniopomorskie
6
3
3
3
3
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
75.85%
80.68%
bc
55.56%
59.18%
bc
kujawsko-pomorskie
bd
bc
bd
bd
bd
bd
lubelskie
bd
61.84%
bc
bc
bc
bc
lubuskie
bd
bc
bc
bc
bc
bc
łódzkie
75.12%
59.8%
bc
80.48%
58.59%
bc
małopolskie
bd
78.57%
76.67%
bc
81.82%
77.78%
mazowieckie
80.19%
74.88%
bc
bc
bc
bc
opolskie
82.44%
bc
bc
bc
bc
bc
podkarpackie
-
62.8%
83.9%
bc
bc
bd
podlaskie
bd
bc
bc
bc
bc
bc
pomorskie
bd
bc
bc
bc
bc
bc
śląskie
81.37%
bc
83.1%
78.1%
69.19%
74.23%
świętokrzyskie
75.36%
85.02%
bc
bc
bc
70.62%
warmińsko-mazurskie
79.9%
79.52%
80.98%
83.33%
bc
bd
wielkopolskie
58.05%
74.88%
bc
bc
70.2%
bc
zachodniopomorskie
82.61%
70.05%
bc
bc
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
12
5
10
6
6
5
kujawsko-pomorskie
6
4
1
3
3
2
lubelskie
13
10
6
6
9
9
lubuskie
5
2
1
2
3
1
łódzkie
6
5
2
2
3
4
małopolskie
12
10
10
6
6
8
mazowieckie
26
22
20
18
22
15
opolskie
2
4
2
2
2
2
podkarpackie
-
2
2
3
2
1
podlaskie
2
4
1
2
2
1
pomorskie
5
5
2
2
4
3
śląskie
10
16
5
7
6
5
świętokrzyskie
4
3
2
1
2
2
warmińsko-mazurskie
5
4
1
1
2
1
wielkopolskie
20
10
6
5
7
5
zachodniopomorskie
2
4
3
3
3
2
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy neonatologia jest specjalizacją priorytetową? - Tak [3] 

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowej ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie pediatrii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
1 rok szkolenia, potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Ratownictwo medyczne” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Opieka paliatywna” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

Staż
Czas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w oddziale pediatrii ogólnej (dzieci młodsze, dzieci starsze) 
78 tygodni (390 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

Staż
Czas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
“Fizjologia noworodka”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
“Patologia noworodka”
12 tygodni (60 dni roboczych)
“Izba przyjęć/SOR”
24 tygodnie (120 dni roboczych)
“Poradnia POZ  sprawująca opiekę nad dziećmi”
8 tygodni (40 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
Punkcja lędźwiowa
15
Cewnikowanie pęcherza moczowego 
20
Wkłucia obwodowe
50
Wkłucia głębokie 
*
Intubacja
*
Nakłucie opłucnej 
*
Resuscytacja
*

*Zaleca się uczestniczenie w jak największej liczbie procedur

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
“Podstawy fizjologii i patologii noworodka”
5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa + sprawdzian 
“Zasady resuscytacji noworodka”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych.)
potwierdzenie uczestnictwa + sprawdzian; w 1. roku szkolenia
“Promocja zdrowia w perinatologii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa + sprawdzian
Kurs podsumowujący (atestacyjny): “Postępy w neonatologii”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa + sprawdzian

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Opieka nad noworodkiem
22 tygodnie (110 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Opieka nad noworodkiem chorym
38 tygodni (190 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Chirurgia noworodka
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Genetyka kliniczna
4 tygodni (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne
Diagnostyka prenatalna
12 tygodni (60 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Ocena i stymulacja rozwoju
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych. Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie pod nadzorem/z asystą specjalisty.

Zabieg/proceduraAsysta
Punkcja komór mózgu
2
Badanie okulistyczne
4
Badanie ECHO
10
Badanie USG przezciemiączkowe
20
Badanie USG jamy brzusznej
10
Konsultacje radiologiczne
4
Badanie anatomopatologiczne zmarłych noworodków
1
Operacja brzuszna noworodka
1
Operacja chirurgicznego leczenia przewodu tętniczego
1
Operacja założenia zastawki do komory mózgu
1
Zabieg/proceduraSamodzielnie z asystą/pod nadzorem specjalisty
Resuscytacja
10
Intubacja dotchawicza (m.c. <1500g/m.c. <1000g)
10/5
Samodzielne prowadzenie oddechu sztucznego
10
Cewnikowanie naczyń pępowinowych (żylnych lub tętniczych)
4
Założenie centralnych/obwodowych linii dożylnych
5/5
Założenie drenaży do jamy opłucnej
2
Punkcja lędźwiowa
5
Prowadzenie żywienia parenteralnego przez min. 10 dni (mała masa ciała/m.c. <1000 g)
10/3

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Podstawy pediatrii”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Choroby zakaźne wieku dziecięcego i szczepienia ochronne”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Badania obrazowe u dzieci”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
"Wybrane problemy z psychiatrii dzieci i młodzieży”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Stany nagłe u dzieci od 0-18 roku życia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
"Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w oddziale pediatrii ogólnej (dzieci młodsze, dziecistarsze)
94 tygodnie (470 dni roboczych)*
złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem stażu oraz zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych

*w tymco najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiegostopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

Staż Czas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie fizjologii noworodka
4 tygodnie (20 dni roboczych)
złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem stażu oraz zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie patologii noworodka
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w szpitalnym oddziale ratunkowym
16 tygodni (80 dni roboczych)
Staż kierunkowy w poradni pediatrycznej realizującej szczepieniaochronne i bilanse zdrowia dzieci
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii dziecięcej
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii dzieci
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
punkcja lędźwiowa
5
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
10
wkłucia obwodowe
20
10
założenie sondy dożołądkowej
1
2
płukanie żołądka
1
1
wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznegoserca (EKG)
10
20
badanie USG jamy brzusznej
0
10
badanie USG płuc i jamy opłucnej
0
10
konsultacje radiologiczne
0
20

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwaniaForma zaliczenia
Kurs wprowadzający: „Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinieneonatologii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.
„Zasady resuscytacji noworodka”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Promocja zdrowia w perinatologii"
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
 „Diagnostyka ultrasonograficzna noworodka”
2 dni (16 godzin dydaktyczne)
„Leczenie paliatywne w opiece perinatalnej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Kardiologia prenatalna serca”
2 dni (16 godzin dydaktyczne)
„Metody wspomagania oddychania u noworodków – kurspodstawowy”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Żywienie w okresie noworodkowym i niemowlęcym”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Postępy w neonatologii"
10 dni (80 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe 

Nazwa stażu Czas trwania Forma zaliczenia
Staż podstawowy w zakresie opieki nad noworodkiem chorym
42 tygodnie (210 dni roboczych)
Kolokwium z wiedzy teoretycznej i sprawdzian umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie opieki nad noworodkiem
23 tygodnie (115 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii noworodka
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie genetyki klinicznej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki prenatalnej
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie oceny i stymulacji rozwoju
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
resuscytacja noworodków
8
0
badanie USG przezciemiączkowe
0
16
badanie USG jamy brzusznej
0
10
badanie ECHO
0
10
konsultacje radiologiczne
0
4
badanie okulistyczne
0
2
punkcja lędźwiowa
5
0
intubacja dotchawiczna noworodków z masą ciała poniżej 1500 g 
10
0
samodzielne prowadzenie sztucznego oddechu u noworodków
10
0
cewnikowanie naczyń pępowinowych
4
0
założenie obwodowych linii żylnych
10
0
założenie centralnych linii żylnych
5
0
założenie drenaży do jamy opłucnej
2
0
prowadzenie żywienia parenteralnego u noworodków z małąmasą ciała
10
0
badanie autopsyjne zmarłych noworodków
0
3

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarzaw trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
operacja brzuszna noworodka
0
1
operacja założenia zbiornik/zastawki do komory mózgu
0
1
resuscytacja
2
0
badanie USG przezciemiączkowe
0
4
założenie obwodowych linii żylnych
10
0

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów neonatologii organizowane przez CMKP

 • Zasady resuscytacji noworodka
 • Bronchoskopia – poziom podstawowy
 • Bronchoskopia – zaawansowany
 • Żywienie w okresie noworodkowym i niemowlęcym.

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 10.04.2024) 

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów neonatologii: 1824* 

*Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu. [4]

 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z neonatologii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja deficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
8308
Po dwóch latach specjalizacji
9063

Konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii

prof. dr hab. Ewa Helwich
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a 01-211 Warszawa
 tel. (22) 327-74-06

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie neonatologii. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych (moduł podstawowy) oraz 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • jest zobligowany do opublikowania min. 1 pracy naukowej/poglądowej,
 • ma obowiązek udziału w:
  • wydarzeniach Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego/odpowiednika zagranicznego,
  • posiedzeniu oddziału towarzystwa pediatrycznego,
  • szkoleniu wewnętrznym w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • testowym programie edukacyjnym akredytowanym przez towarzystwo naukowe/kolegium specjalistów,
 • wygłoszenia wykładu/doniesienia podczas wydarzenia naukowego. 

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie neonatologii

Sprawdź również czasopisma z najwyższym IF w dziedzinie Pediatrii 

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie neonatologii

 • Early neonatal death: A challenge worldwide, 2017, PMID: 28238633
 • Screening for fetal growth restriction and placental insufficiency, 2017, PMID: 29221766
 • Acute kidney injury in the fetus and neonate, 2016, PMID: 28034548

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie neonatologii. 

Referencje

 1. Program specjalizacji: https://old.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0753-program-1.pdf (ostatni dostęp: 17.10.2020)
 2. https://kursy.cmkp.edu.pl/gz=1&spe=48&ro=2&year=2020&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false (ostatni dostęp: 17.10.2020)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001156 (ostatni dostęp: 27.10.2020)
 4. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i niewykonujących zawodu. Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, 03.03.2020
 5. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 06.10.2020)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001218  (ostatni dostęp:15.07.2021)

Zaloguj się