• Czas trwania specjalizacji 
  • Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Progi i liczba miejsc 
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów nefrologii dziecięcej organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej 
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Nefrologia dziecięca

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc 

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
84.39%
77.14%
bc
bc
bc
kujawsko-pomorskie
82.13%
-
-
bd
-
lubelskie
89.02%
bc
bc
bc
bc
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
85.85%
bc
bc
bc
bc
małopolskie
-
-
-
bc
69.9%
mazowieckie
83.14%
86.47%
86.19%
bd
bc
opolskie
-
-
bd
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
bc
bc
bc
bc
bc
pomorskie
-
bc
bc
bc
bc
śląskie
84.78%
84.76%
bc
bc
60.1%
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
bc
bc
bc
bc
bc
wielkopolskie
-
84.54%
-
-
-
zachodniopomorskie
bc
67.32%
bc
-
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
2
2
2
2
2
kujawsko-pomorskie
3
-
-
0
-
lubelskie
1
1
1
1
1
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
2
2
2
1
1
małopolskie
-
-
-
1
3
mazowieckie
3
2
2
2
3
opolskie
-
-
0
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
2
2
2
1
2
pomorskie
-
4
1
1
1
śląskie
1
2
1
0
2
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
1
2
2
1
1
wielkopolskie
-
1
-
-
-
zachodniopomorskie
3
1
2
-
2
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bd
77.94%
bc
bc
bc
-
kujawsko-pomorskie
bd
bc
-
bd
-
-
lubelskie
bd
bc
bc
bc
bc
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
bd
bc
-
bc
bc
bc
małopolskie
-
-
-
-
bc
bc
mazowieckie
bd
83.57%
bc
bc
bc
bc
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
bd
bc
bc
bc
bc
bc
pomorskie
-
bc
bc
bc
-
bc
śląskie
-
bc
bc
bc
bc
bc
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
bd
85.78%
bc
bc
bc
bd
wielkopolskie
-
-
-
bc
bc
-
zachodniopomorskie
-
bc
bc
bc
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
2
1
1
1
1
-
kujawsko-pomorskie
2
1
-
1
-
-
lubelskie
1
1
1
1
1
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
1
1
-
1
1
1
małopolskie
-
-
-
-
1
2
mazowieckie
2
1
1
2
1
1
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
2
1
1
1
1
1
pomorskie
-
1
1
1
-
1
śląskie
-
1
1
1
2
1
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
1
1
1
1
1
1
wielkopolskie
-
-
-
1
1
-
zachodniopomorskie
-
1
1
3
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy neurologia dziecięca jest specjalizacją priorytetową?

Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Specjalizacja priorytetowa = specjalizacja deficytowa.

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie pediatrii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
1 rok szkolenia, potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Ratownictwo medyczne” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Opieka paliatywna” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

Staż
Czas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w oddziale pediatrii ogólnej (dzieci młodsze, dzieci starsze) 
78 tygodni (390 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

Staż
Czas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
“Fizjologia noworodka”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
“Patologia noworodka”
12 tygodni (60 dni roboczych)
“Izba przyjęć/SOR”
24 tygodnie (120 dni roboczych)
“Poradnia POZ  sprawująca opiekę nad dziećmi”
8 tygodni (40 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
Punkcja lędźwiowa
15
Cewnikowanie pęcherza moczowego 
20
Wkłucia obwodowe
50
Wkłucia głębokie 
*
Intubacja
*
Nakłucie opłucnej 
*
Resuscytacja
*

*Zaleca się uczestniczenie w jak największej liczbie procedur

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
"Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie nefrologii dziecięcej”
4 dni (32 godziny dydaktyczne*)
w pierwszym roku modułu specjalistycznego;zaliczenie: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
"Pierwotne i wtórne nefropatie u dzieci”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
"Dializoterapia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
"Transplantologia kliniczna”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staż podstawowy

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie nefrologii dziecięcej w klinice lub oddziale nefrologii pediatrycznej
44 tygodnie (220 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
“Nefrologia dziecięca w specjalistycznej poradni nefrologii dziecięcej"
16 tygodni (80 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 
“Dializoterapia dziecięca i inne metody oczyszczania pozaustrojowego”
20 tygodni (100 dni roboczych)
“Transplantologia”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
“Urologia dziecięca”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz i liczba zabiegów/procedur medycznych, które lekarz ma obowiązek samodzielnie wykonać pod nadzorem lekarza specjalisty:

Zabieg/proceduraLiczba
USG nerek i dróg moczowych
20
Biopsja nerki 
10 
Badania urodynamiczne
10

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Podstawy pediatrii”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Choroby zakaźne wieku dziecięcego i szczepienia ochronne”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Badania obrazowe u dzieci”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
"Wybrane problemy z psychiatrii dzieci i młodzieży”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Stany nagłe u dzieci od 0-18 roku życia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
"Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w oddziale pediatrii ogólnej (dzieci młodsze, dziecistarsze)
94 tygodnie (470 dni roboczych)*
złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem stażu oraz zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych

*w tymco najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiegostopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

Staż Czas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie fizjologii noworodka
4 tygodnie (20 dni roboczych)
złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem stażu oraz zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie patologii noworodka
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w szpitalnym oddziale ratunkowym
16 tygodni (80 dni roboczych)
Staż kierunkowy w poradni pediatrycznej realizującej szczepieniaochronne i bilanse zdrowia dzieci
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii dziecięcej
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii dzieci
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
punkcja lędźwiowa
5
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
10
wkłucia obwodowe
20
10
założenie sondy dożołądkowej
1
2
płukanie żołądka
1
1
wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznegoserca (EKG)
10
20
badanie USG jamy brzusznej
0
10
badanie USG płuc i jamy opłucnej
0
10
konsultacje radiologiczne
0
20

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
,,Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinienefrologii dziecięcej”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Pierwotne i wtórne nefropatie u dzieci”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Dializoterapia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Transplantologia kliniczna”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
Kurs atestacyjny (podsumowujący)*: „Nefrologia dziecięca”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

*Kurs atestacyjny należy odbyć  w ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES.

Staże kierunkowe

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie nefrologii dziecięcej
43 tygodnie (215 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w poradni nefrologii dziecięcej
14 tygodni (70 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie dializoterapii dziecięcej i innych metodoczyszczania pozaustrojowego
20 tygodni (100 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie transplantologii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie urologii dziecięcej
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
interpretacja wyników badania moczu
35
0
interpretacja wyników badań laboratoryjnych
35
0
interpretacja wyników badań obrazowych układu moczowego
50
0
całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego (analiza)
10
0
interpretacja wyników badań urodynamicznych
25
0
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
0
interpretacja obrazu histopatologicznego wycinka nerki
20
0
USG nerek i dróg moczowych
0
30
przezskórna biopsja nerki
0
10

Procedury obowiązkowe do wykonania w trakcie odbywania staży kierunkowych nie podlegają rozliczeniu w Elektronicznej Karcie Specjalizacji. Zaliczenie całości stażu oznacza zaliczenie wymaganych programem stażu operacji, zabiegów oraz procedur medycznych.

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
interpretacja wyników badania moczu
15
0
interpretacja wyników badań laboratoryjnych
15
0
zaplanowanie zabiegu hemodializy i monitorowanie jejprzebiegu
10
0
zaplanowanie hemofiltracji/ hemodiafiltracji orazmonitorowanie jej przebiegu
2
0
zaplanowanie zabiegu dializy otrzewnowej (technikąmanualną i/lub automatyczną) oraz monitorowanie jejprzebiegu
10
0
zaplanowanie ostrej dializy u dziecka z rozpoznaniemostrego uszkodzenia nerek i monitorowanie jej przebiegu
2
0
zaplanowanie i monitorowanie terapeutycznej wymianyosocza
1
0
zaplanowanie schematu immunosupresji po transplantacjinerki lub leczenia ostrego odrzucania przeszczepu
3
0
badania urodynamiczne
0
10
interpretacja badania urodynamicznego
5
0
obserwacja zabiegu urologicznego w warunkach salioperacyjnej (w ramach stażu urologii dziecięcej)
0
2

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów nefrologii dziecięcej organizowane przez CMKP

 • Kamica moczowa u dzieci - leczenie zabiegowe
 • Kamica układu moczowego
 • Nefrologia praktyczna
 • Opieka paliatywna w pediatrii

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów nefrologii dziecięcej  piersiowej: 124* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z nefrologii dziecięcej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej 

Prof. dr hab. Danuta Zwolińska
Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej UM we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213 50-556  Wrocław
Tel. (71) 736-44-00/01

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie nefrologii dziecięcej. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze  3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych (moduł podstawowy) lub 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych) (moduł specjalistyczny),
 • jest zobligowany do opublikowania min. 1 pracy naukowej.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie nefrologii dziecięcej 

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie nefrologii dziecięcej 

 • Liczba cytowań 132: Clinical and molecular diagnosis, screening and management of Beckwith-Wiedemann syndrome: an international consensus statement, PMID: 29377879
 • Liczba cytowań 223: An international consensus approach to the management of atypical hemolytic uremic syndrome in children, PMID: 25859752
 • Liczba cytowań 359: “Epidemiology of chronic kidney disease in children”, PMID: 21713524

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie Nefrologii dziecięcej.

Referencje

Zaloguj się