• Czas trwania specjalizacji
  • Progi i liczba miejsc
  • Harmonogram i program szkolenia specjalizacyjnego
  • Sytuacja na rynku pracy
  • Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii 
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Nefrologia

Czas trwania specjalizacji

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
72.06%
75.61%
83.41%
76.21%
bc
kujawsko-pomorskie
72.68%
84.39%
86.34%
bd
bc
lubelskie
78.54%
81.16%
bc
bc
bc
lubuskie
83.57%
bc
bc
bc
bc
łódzkie
83.09%
86.96%
85%
66.5%
64.29%
małopolskie
83.9%
85.51%
81.95%
73.43%
76.29%
mazowieckie
71.71%
85.51%
84.76%
69.42%
bc
opolskie
87.68%
86.63%
bd
bc
bc
podkarpackie
86.83%
86.47%
bc
bc
bc
podlaskie
86.83%
87.44%
71.71%
73.3%
74.24%
pomorskie
86.34%
85.99%
bc
54.59%
bc
śląskie
79.41%
72.6%
80.49%
bc
73.74%
świętokrzyskie
85.78%
84.06%
bc
75.85%
bc
warmińsko-mazurskie
85.85%
84.54%
bc
bc
74.23%
wielkopolskie
79.23%
85.37%
83.9%
73.32%
78.79%
zachodniopomorskie
bc
78.26%
bc
61.65%
bc
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
18
8
2
7
5
kujawsko-pomorskie
10
2
2
2
2
lubelskie
5
3
3
4
3
lubuskie
5
2
3
3
2
łódzkie
5
2
2
3
5
małopolskie
5
4
5
5
5
mazowieckie
15
5
6
7
7
opolskie
1
1
1
1
1
podkarpackie
5
1
2
3
2
podlaskie
14
4
6
7
1
pomorskie
5
1
2
4
3
śląskie
26
7
11
0
3
świętokrzyskie
5
2
2
3
2
warmińsko-mazurskie
2
1
2
2
2
wielkopolskie
5
1
2
3
3
zachodniopomorskie
10
5
2
3
2
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bd
78.26%
bc
77.14%
bc
bc
kujawsko-pomorskie
bd
bc
bd
bd
bd
bd
lubelskie
bd
bc
bc
70.95%
56.35%
bc
lubuskie
bd
bc
bc
bc
bc
bc
łódzkie
bd
87.25%
bc
bc
bc
bc
małopolskie
bd
bc
bc
bc
66.16%
bc
mazowieckie
bd
87.44%
bc
80.95%
bc
bc
opolskie
-
-
85.99%
bc
bc
bc
podkarpackie
bd
-
bc
bc
bc
-
podlaskie
bd
75.98%
bc
bc
58.16%
bc
pomorskie
bd
84.54%
bc
bc
bc
-
śląskie
bd
bc
bc
73.33%
bc
64.95%
świętokrzyskie
bd
bc
bc
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
bd
bc
bc
bc
bc
bd
wielkopolskie
bd
bc
bc
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
bd
74.4%
bc
bc
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
11
2
1
4
4
4
kujawsko-pomorskie
10
1
1
1
1
2
lubelskie
2
1
1
3
3
3
lubuskie
3
1
1
1
1
1
łódzkie
1
1
1
1
3
1
małopolskie
2
1
1
4
5
4
mazowieckie
9
1
1
4
3
5
opolskie
-
-
1
1
1
1
podkarpackie
1
-
1
2
2
-
podlaskie
7
1
1
4
6
2
pomorskie
2
1
1
2
2
-
śląskie
11
2
1
6
7
3
świętokrzyskie
2
1
1
1
1
2
warmińsko-mazurskie
1
1
1
1
1
1
wielkopolskie
3
1
1
2
2
2
zachodniopomorskie
3
1
1
4
1
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy nefrologia jest specjalizacją priorytetową? - Nie[3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Harmonogram i program szkolenia specjalizacyjnego

*Od rekrutacji wiosennej 2023 obowiązywać będą nowe programy specjalizacji.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Kursy specjalizacyjne, moduł podstawowy

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
1.
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
2.
„Diagnostyka obrazowa”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
3.
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
4.
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
5.
„Medycyna paliatywna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne).
6.
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
7.
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
8.
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
9.
„Zdrowie publiczne”(cz. I: Zdrowie publiczne, cz. II: Orzecznictwo lekarskie)
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
10.
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

*godzina dydaktyczna = 45 min 

Kursy specjalizacyjne, moduł specjalistyczny 

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
1.
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie nefrologii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
2.
„Diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych nefropatii” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
3.
„Dializoterapia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
4.
„Transplantologia kliniczna”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

*godzina dydaktyczna = 45 min

 Staże kierunkowe, moduł podstawowy

 • podstawowe

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w niżej wymienionej dziedzinie

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
1.
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
70 tygodni (350 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

*dzień roboczy = 7h35min

 • kierunkowe
StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
1.
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
2.
„Kardiologia”
16 tygodni (80 dni roboczych)
3.
„Choroby płuc”
6 tygodni (30 dni roboczych)
4.
„Gastroenterologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
5.
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
6.
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
7.
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
8.
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
9.
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
10.
„Neurologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
11.
„Psychiatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

*dzień roboczy = 7h35min**potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Pełnienie dyżurów medycznych, moduł podstawowy 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.  

Staże kierunkowe, moduł specjalistyczny

 • podstawowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
1.
Staż podstawowy w zakresie nefrologii (oddział) 
42 tygodnie (210 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu.

*dzień roboczy = 7h35min

 • kierunkowe
StażCzas trwania, miejsceForma zaliczenia, uwagi
1.
„Nefrologia (poradnia)”
10 tygodni (50 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
2.
„Dializoterapia”
20 tygodni (100 dni roboczych), w tym 8 tygodni w ambulatorium dializy otrzewnowej.
3.
„Transplantologia kliniczna”
10 tygodni (50 dni roboczych)
4.
„Urologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)

*dzień roboczy = 7h35min **potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

 •  moduł podstawowy

Wykaz i liczba zabiegów/procedur medycznych, które lekarz ma obowiązek samodzielnie

wykonać pod nadzorem lekarza specjalisty.

Zabieg/proceduraLiczba
1.
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
5
2.
intubacja dotchawicza
5
3.
kardiowersja elektryczna
5
4.
defibrylacja serca
5
5.
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
5
6.
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
5
7.
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
5
8.
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
5
9.
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
2
10.
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
11.
badanie per rectum
5
12.
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
13.
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
5
14.
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
5
15.
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
50
 •  moduł specjalistyczny

Zabiegi i procedury wykonywane przez lekarza samodzielnie pod nadzorem kierownika specjalizacji lub lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego:

 • interpretacja badania ogólnego moczu
 • interpretacja wyników badań obrazowych, izotopowych i laboratoryjnych stosowanych w nefrologii
 • wytworzenie nietunelizowanego dostępu naczyniowego do hemodializy – minimum 10 zabiegów jako operator lub asysta (opcjonalnie)
 • przeprowadzenie dializy pozaustrojowej i zdobycie umiejętności monitorowania stanu klinicznego chorych oraz parametrów biochemicznych zabiegu
 • przeprowadzenie dializy pozaustrojowej i zdobycie umiejętności monitorowania stanu klinicznego w odniesieniu do technik ciągłych, np. metod hemofiltracji i hemodiafiltracji;
 • umiejętność leczenia różnymi metodami dializy otrzewnowej, w tym znajomość funkcjonowania urządzeń do automatycznej dializy otrzewnowej.

Zabiegi i procedury, w których lekarz uczestniczy:

 • wykonanie przezskórnej biopsji nerki
 • założenie cewnika tunelizowanego
 • wytworzenie przetoki z własnych naczyń
 • wytworzenie dostępu otrzewnowego
 • udział w zabiegu przeszczepienia nerki lub udział w zabiegu dokonywanym na przeszczepionej nerce
 • udział w zabiegu dokonywanym na nerkach własnych chorego lub drogach moczowych (np. operacja guza nerki, kamicy moczowej, prostatektomii)

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów nefrologii organizowane przez CMKP 

 • Wskazania i zasady dializoterapii
 • Stany nagłe w nefrologii
 • Podstawy transplantacji trzustki
 • Podstawy ultrasonografii jamy brzusznej
 • Hemodializoterapia

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 19.12.2020) 

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów nefrologii : 1461**Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z nefrologii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779
fresenius medical care

Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii 

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki, SPZOZ
Ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Tel. 22 56 90 206

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie nefrologii.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych (moduł podstawowy) i 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji 
 • powinien uczestniczyć w  posiedzeniach regionalnych oddziałów Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego;
 • powinien uczestniczyć w  krajowych posiedzeniach naukowo-szkoleniowych oraz konferencjach, kongresach i zjazdach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Nefrologiczne

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie nefrologii

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie  w zakresie nefrologii

 •  “Effector and regulatory B cells in immune-mediated kidney disease”, PMID: 30443016
 • “Comparison of the Efficacy and Safety of Tacrolimus and Low-Dose Corticosteroid with High-Dose Corticosteroid for Minimal Change Nephrotic Syndrome in Adults”, PMID: 33168602
 • ”Comparison of organ donation and transplantation rates between opt-out and opt-in systems” PMID: 31010718

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie nefrologii. 

Referencje

Program specjalizacji: 

Zaloguj się