Encyklopedia rezydentur
Nefrologia

Nefrologia

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów nefrologii organizowane przez CMKP 
 6. Sytuacja na rynku pracy
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii 
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczn – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
72.06%
75.61%
83.41%
76.21%
bc
kujawsko-pomorskie
72.68%
84.39%
86.34%
bd
bc
lubelskie
78.54%
81.16%
bc
bc
bc
lubuskie
83.57%
bc
bc
bc
bc
łódzkie
83.09%
86.96%
85%
66.5%
64.29%
małopolskie
83.9%
85.51%
81.95%
73.43%
76.29%
mazowieckie
71.71%
85.51%
84.76%
69.42%
bc
opolskie
87.68%
86.63%
bd
bc
bc
podkarpackie
86.83%
86.47%
bc
bc
bc
podlaskie
86.83%
87.44%
71.71%
73.3%
74.24%
pomorskie
86.34%
85.99%
bc
54.59%
bc
śląskie
79.41%
72.6%
80.49%
bc
73.74%
świętokrzyskie
85.78%
84.06%
bc
75.85%
bc
warmińsko-mazurskie
85.85%
84.54%
bc
bc
74.23%
wielkopolskie
79.23%
85.37%
83.9%
73.32%
78.79%
zachodniopomorskie
bc
78.26%
bc
61.65%
bc
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
18
8
2
7
5
kujawsko-pomorskie
10
2
2
2
2
lubelskie
5
3
3
4
3
lubuskie
5
2
3
3
2
łódzkie
5
2
2
3
5
małopolskie
5
4
5
5
5
mazowieckie
15
5
6
7
7
opolskie
1
1
1
1
1
podkarpackie
5
1
2
3
2
podlaskie
14
4
6
7
1
pomorskie
5
1
2
4
3
śląskie
26
7
11
0
3
świętokrzyskie
5
2
2
3
2
warmińsko-mazurskie
2
1
2
2
2
wielkopolskie
5
1
2
3
3
zachodniopomorskie
10
5
2
3
2
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bc
78.26%
bc
77.14%
bc
bc
kujawsko-pomorskie
bd
bc
bd
bd
bd
bd
lubelskie
bc
bc
bc
70.95%
56.35%
bc
lubuskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
łódzkie
bc
87.25%
bc
bc
bc
bc
małopolskie
bc
bc
bc
bc
66.16%
bc
mazowieckie
72.95%
87.44%
bc
80.95%
bc
bc
opolskie
-
-
85.99%
bc
bc
bc
podkarpackie
bc
-
bc
bc
bc
-
podlaskie
bc
75.98%
bc
bc
58.16%
bc
pomorskie
bc
84.54%
bc
bc
bc
-
śląskie
66.67%
bc
bc
73.33%
bc
64.95%
świętokrzyskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
bc
bc
bc
bc
bc
bd
wielkopolskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
bc
74.4%
bc
bc
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
11
2
1
4
4
4
kujawsko-pomorskie
10
1
1
1
1
2
lubelskie
2
1
1
3
3
3
lubuskie
3
1
1
1
1
1
łódzkie
1
1
1
1
3
1
małopolskie
2
1
1
4
5
4
mazowieckie
9
1
1
4
3
5
opolskie
-
-
1
1
1
1
podkarpackie
1
-
1
2
2
-
podlaskie
7
1
1
4
6
2
pomorskie
2
1
1
2
2
-
śląskie
11
2
1
6
7
3
świętokrzyskie
2
1
1
1
1
2
warmińsko-mazurskie
1
1
1
1
1
1
wielkopolskie
3
1
1
2
2
2
zachodniopomorskie
3
1
1
4
1
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy nefrologia jest specjalizacją priorytetową? - Nie[3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka obrazowa”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Kardiologia”
16 tygodni (80 dni roboczych)
„Choroby płuc”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Gastroenterologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Neurologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Psychiatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
5
intubacja dotchawicza
5
kardiowersja elektryczna
5
defibrylacja serca
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
5
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
5
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
5
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
badanie per rectum
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
5
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
5
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
50

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie nefrologii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych nefropatii” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Dializoterapia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Transplantologia kliniczna”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie nefrologii (oddział) 
42 tygodnie (210 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu.

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwania, miejsceForma zaliczenia, uwagi
„Nefrologia (poradnia)”
10 tygodni (50 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
„Dializoterapia”
20 tygodni (100 dni roboczych), w tym 8 tygodni w ambulatorium dializy otrzewnowej.
„Transplantologia kliniczna”
10 tygodni (50 dni roboczych)
„Urologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Zabiegi i procedury wykonywane przez lekarza samodzielnie pod nadzorem kierownika specjalizacji lub lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego:

 • interpretacja badania ogólnego moczu
 • interpretacja wyników badań obrazowych, izotopowych i laboratoryjnych stosowanych w nefrologii
 • wytworzenie nietunelizowanego dostępu naczyniowego do hemodializy – minimum 10 zabiegów jako operator lub asysta (opcjonalnie)
 • przeprowadzenie dializy pozaustrojowej i zdobycie umiejętności monitorowania stanu klinicznego chorych oraz parametrów biochemicznych zabiegu
 • przeprowadzenie dializy pozaustrojowej i zdobycie umiejętności monitorowania stanu klinicznego w odniesieniu do technik ciągłych, np. metod hemofiltracji i hemodiafiltracji;
 • umiejętność leczenia różnymi metodami dializy otrzewnowej, w tym znajomość funkcjonowania urządzeń do automatycznej dializy otrzewnowej.

Zabiegi i procedury, w których lekarz uczestniczy:

 • wykonanie przezskórnej biopsji nerki
 • założenie cewnika tunelizowanego
 • wytworzenie przetoki z własnych naczyń
 • wytworzenie dostępu otrzewnowego
 • udział w zabiegu przeszczepienia nerki lub udział w zabiegu dokonywanym na przeszczepionej nerce
 • udział w zabiegu dokonywanym na nerkach własnych chorego lub drogach moczowych (np. operacja guza nerki, kamicy moczowej, prostatektomii)

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Diagnostyka obrazowa”
3 dni (24  godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diabetologia”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
67 tygodni* (335 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

* w tym co najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Szpitalny oddział ratunkowy”
12 tygodni (60 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
3
3
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
10
3
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
10
3
nakłucia żył obwodowych – iniekcje dożylne, pobrania krwi obwodowej
30
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
30
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
6
2
cewnikowanie pęcherza moczowego
20
4
badanie per rectum
20
2
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
20
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
2
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
30
2
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
10
2

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
5
1
kardiowersja elektryczna
3
3
intubacja dotchawicza
10
3
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
3
3

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwaniaForma zaliczenia
 „Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinienefrologii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych nefropatii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Dializoterapia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Transplantologia kliniczna”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Nefrologia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Nazwa stażuCzas trwaniaForma zaliczenia
Staż podstawowy w zakresie nefrologii
89 tygodni (445 dni roboczych)
Kolokwium z wiedzy teoretycznej i sprawdzian umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w poradni nefrologicznej
10 tygodni (50 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie dializoterapii
20 tygodni (100 dni roboczych), w tym 12 tygodni (60 dniroboczych) w zakresie hemodializ i 8 tygodni (40 dni roboczych) w zakresie dializotrzewnowych
Staż kierunkowy w zakresie transplantologii klinicznej
6 tygodni (30 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie urologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
interpretacja badania ogólnego moczu
50
0
interpretacja wyników badań obrazowych stosowanychw nefrologii
50
0
interpretacja wyników badań izotopowych stosowanychw nefrologii
10
0
interpretacja wyników badań laboratoryjnych stosowanychw nefrologii
40
0
wykonanie przezskórnej biopsji nerki własnej pacjenta
0
10
założenie cewnika tunelizowanego
0
5
założenie czasowego dostępu do hemodializ przez żyłęszyjną wewnętrzną lub udową
2
0
wykonanie usg układu moczowego
5
15
założenie cewnika Foleya do pęcherza moczowego
5
5

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarzaw trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
wytworzenie nietunelizowanego dostępu naczyniowego dohemodializy
0
10
przeprowadzenie dializy pozaustrojowej i zdobycieumiejętności monitorowania stanu klinicznego chorych orazparametrów biochemicznych zabiegu
40
40
przeprowadzenie dializy pozaustrojowej i zdobycieumiejętności monitorowania stanu klinicznego chorych orazparametrów biochemicznych zabiegu – w odniesieniu do technik ciągłych, np. metod hemofiltracji i hemodiafiltracjii dializy rozszerzonej, dializy u chorego niestabilnegohemodynamicznie oraz z ryzykiem krwawienia
0
20
umiejętność leczenia różnymi metodami dializyotrzewnowej, w tym znajomość funkcjonowania urządzeń doautomatycznej dializy otrzewnowej
20
30
wytworzenie przetoki z naczyń własnych chorego
0
10
wytworzenie dostępu otrzewnowego (założenie cewnikaTenckhoffa)
0
5
udział w zabiegu przeszczepienia nerki lub udział w zabiegudokonywanym na przeszczepionej nerce
0
2
udział w zabiegu dokonywanym na nerkach własnychchorego lub drogach moczowych (np. operacja guza nerki,kamicy moczowej, prostatektomii)
0
2

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów nefrologii organizowane przez CMKP 

 • Ostra niewydolność nerek.
 • Stany nagłe w nefrologii.
 • Wskazania i zasady dializoterapii.

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 08.04.2024) 

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów nefrologii : 1461**Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z nefrologii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
8516
Po dwóch latach specjalizacji
8772

Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii 

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki, SPZOZ
Ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Tel. 22 56 90 206

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie nefrologii.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych (moduł podstawowy) i 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji 
 • powinien uczestniczyć w  posiedzeniach regionalnych oddziałów Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego;
 • powinien uczestniczyć w  krajowych posiedzeniach naukowo-szkoleniowych oraz konferencjach, kongresach i zjazdach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Nefrologiczne

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie nefrologii

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie  w zakresie nefrologii

 •  “Effector and regulatory B cells in immune-mediated kidney disease”, PMID: 30443016
 • “Comparison of the Efficacy and Safety of Tacrolimus and Low-Dose Corticosteroid with High-Dose Corticosteroid for Minimal Change Nephrotic Syndrome in Adults”, PMID: 33168602
 • ”Comparison of organ donation and transplantation rates between opt-out and opt-in systems” PMID: 31010718

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie nefrologii. 

Referencje

 1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0752-program-1.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)  
 2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/0752-wariant-1-.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
 6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

Zaloguj się