• Czas trwania specjalizacji 
  • Progi i liczba miejsc
  • Harmonogram i program szkolenia specjalizacyjnego
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny sportowej
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Medycyna sportowa

Czas trwania specjalizacji 

Czas trwania szkolenia: 5 lat (261 tygodni + 1 dzień/1306 dni roboczych + czas na samokształcenie:  6 tygodni/30 dni roboczych).

Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
-
83.09%
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
bd
-
lubelskie
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
bc
-
łódzkie
-
bc
-
-
bc
małopolskie
-
-
-
-
-
mazowieckie
bc
-
-
bc
-
opolskie
-
-
bd
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
bc
bc
bc
-
bc
pomorskie
-
-
-
-
-
śląskie
-
-
-
bc
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
-
1
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
0
-
lubelskie
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
2
-
łódzkie
-
1
-
-
1
małopolskie
-
-
-
-
-
mazowieckie
1
-
-
2
-
opolskie
-
-
0
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
1
1
1
-
1
pomorskie
-
-
-
-
-
śląskie
-
-
-
0
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
bc
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
-
lubelskie
-
-
bc
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
bc
75.25%
łódzkie
-
bc
bc
bc
-
-
małopolskie
-
-
-
-
bc
bc
mazowieckie
bd
-
-
-
bc
-
opolskie
-
-
bc
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
bd
bc
bc
-
-
-
pomorskie
-
bc
-
-
-
-
śląskie
-
-
-
-
-
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
bc
-
-
bc
zachodniopomorskie
-
-
bc
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc 

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
1
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
-
lubelskie
-
-
1
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
1
1
łódzkie
-
1
1
1
-
-
małopolskie
-
-
-
-
1
1
mazowieckie
1
-
-
-
1
-
opolskie
-
-
1
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
1
1
1
-
-
-
pomorskie
-
1
-
-
-
-
śląskie
-
-
-
-
-
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
1
-
-
1
zachodniopomorskie
-
-
1
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy medycyna sportowa jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Harmonogram i program szkolenia specjalizacyjnego

*Od rekrutacji wiosennej 2023 obowiązywać będą nowe programy specjalizacji.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Moduł jednolity

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
1.
Staż podstawowy w zakresie medycyny sportowej – część I
48 tygodni (240 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny –potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
2.
Staż podstawowy w zakresie medycyny sportowej – część I
48 tygodni (240 dni roboczych)
3.
“Badania wydolności fizycznej”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
4.
“Ortopedia i traumatologia narządu ruchu” 
16 tygodni (80 dni roboczych)
5.
“Choroby wewnętrzne”
16 tygodni (80 dni roboczych)
6.
“Choroby dziecięce”
12 tygodni (60 dni roboczych)
7. 
“Rehabilitacja w medycynie sportowej” 
16 tygodni (80 dni roboczych)
8.
“Staż kierunkowy –doświadczenie na stanowisku lekarza drużyny sportowej, uczestnictwo w zgrupowaniu sportowym”
50 tygodni (250 dni roboczych), w tym co najmniej 2 tygodnie udziału w  zgrupowaniu  sportowym  (wskazane  uczestnictwo  w  dwóch  zgrupowaniach:  1  raz  jako lekarz towarzyszący, 1 raz samodzielnie)

*dzień roboczy = 7h 35min

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych 

Wykaz i liczba zabiegów/procedur medycznych, które lekarz ma obowiązek samodzielne wykonać:

 • interpretacja badań laboratoryjnych i obrazowych;
 • wykonanie badania EKG spoczynkowego i wysiłkowego oraz jego interpretacja;
 • wykonanie badania wydolności tlenowej i beztlenowej sportowca metodą pośrednią i bezpośrednią oraz z zastosowaniem innych metod;
 • interpretacja zapisu 24-godzinnego EKG i ciśnienia krwi metodą Holtera;
 • pobieranie krwi żylnej i tętniczej;
 • iniekcje dożylne, domięśniowe, podskórne i śródskórne;
 • wykonywanie testów paskowych; 
 • dożylne przetaczanie płynów;
 • cewnikowanie pęcherza moczowego; 
 • nakłucie jamy stawowej;
 • drobne zabiegi chirurgiczne: nacięcie, zszycie, nakłucie; 
 • unieruchomienie transportowe złamań;
 • zakładanie opatrunków gipsowych; 
 • rozpoznawanie złamań; 
 • rozpoznawanie wad postawy oraz ich ocena w odniesieniu do możliwości uprawiania sportu wyczynowego i rekreacyjnego.

Pełnienie dyżurów medycznych:

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Według nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji. Nie zostało to jednak uwzględnione w programie specjalizacji, według którego dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Kursy specjalizacyjne w trakcie modułu jednolitego:

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
1.
„ABC medycyny sportowej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
2.
„Ortopedia i traumatologia sportowa”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
3.
„Kardiologia sportowa”
3 dni (24 godzin dydaktycznych)
4.
„Żywienie osób aktywnych fizycznie”
3 dni (24 godzin dydaktycznych)
5.
„Doping w sporcie”
3 dni (24 godzin dydaktycznych)
6.
„Bioregeneracja organizmu”
3 dni (24 godzin dydaktycznych)
7.
„Wybrane elementy medycyny morskiej”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
8.
“Wybrane zagadnienia  medycyny wysokogórskiej  z elementami medycyny lotniczej”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
9.
„Aktywność fizyczna -zalecenia dla zdrowia i w chorobach przewlekłych”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
10.
„Wprowadzenia do rehabilitacji i fizjoterapii w medycynie sportowej”
3 dni (24 godzin dydaktycznych)
11.
„Psychospołeczne problemy sportu i aktywności fizycznej”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
12.
„Postępy w medycynie sportowej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
13.
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
14.
„Zdrowie publiczne”(cz. I: Zdrowie publiczne, cz. II: Orzecznictwo lekarskie)
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
15.
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
16.
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

*godzina dydaktyczna = 45 min

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów medycyny sportowej organizowane przez CMKP

 • Najważniejsze praktyczne problemy z ortopedii dziecięcej stanowiące trudności dla lekarzy pierwszego kontaktu
 • Diagnostyka zapaleń stawów

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ 

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów medycyny sportowej: 341* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny sportowej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny sportowej

Dr n. med. Andrzej Rakowski
“Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA”
ul. Tadeusza Rejtana 1, 85-032 Bydgoszcz
tel. (52) 322-20-92

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie medycyny sportowej. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 tygodni/30 dni;
 • powinien brać czynny udział w pracach Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (PTMS). Zaleca się wygłoszenie dwóch referatów na posiedzeniach naukowych ww. Towarzystwa, a także udział czynny (jeden raz) lub bierny (dwa razy) w konferencji naukowej zorganizowanej przez PTMS;
 • zobowiązany jest do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej – na temat objęty programem specjalizacji. 

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie medycyny sportowej

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie medycyny sportowej 

 • “It is time to bust the myth of physical inactivity and obesity: you cannot outrun a bad diet”; PMID:25904145
 • “Is running associated with a lower risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality, and is the more the better? A systematic review and meta-analysis”; PMID:31685526
 • “Matrix-Applied Characterized Autologous Cultured Chondrocytes Versus Microfracture: Five-Year Follow-up of a Prospective Randomized Trial”; PMID: 29565642

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu Kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie medycyny sportowej. 

Referencje

Zaloguj się