Encyklopedia rezydentur
Medycyna rodzinna
  • Czas trwania specjalizacji 
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów medycyny rodzinnej organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy
  • Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Medycyna rodzinna

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów medycyny rodzinnej organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Łączny czas trwania szkolenia: 4 lata (209 tygodni / 1045 dni roboczych + czas na samokształcenie:  4 tygodnie + 4 dni / 24 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Łączny czas trwania szkolenia: 4 lata (208 tygodni i 4 dni / 1044 dni roboczych + czas na samokształcenie:  4 tygodnie + 4 dni / 24 dni roboczych)

Łączny czas trwania szkolenia 4 lata

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Postępowanie październikowe - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
70.19%
81.9%
54.41%
54.11%
57.65%
kujawsko-pomorskie
60.78%
72.68%
60.39%
bd
60.42%
lubelskie
66.18%
76.33%
74.63%
55.34%
61.86%
lubuskie
63.29%
59.42%
65.71%
69.08%
56.6%
łódzkie
72.46%
85.37%
86.19%
70.05%
72.96%
małopolskie
54.59%
64.39%
55.88%
59.9%
65.66%
mazowieckie
53.62%
56.52%
75.61%
54.41%
69.39%
opolskie
84.54%
66.67%
bd
59.42%
74.24%
podkarpackie
66.34%
86.47%
61.65%
57%
59.69%
podlaskie
57.97%
81.64%
83.81%
70.53%
75.76%
pomorskie
61.9%
83.33%
63.9%
71.63%
66.33%
śląskie
55.56%
83.09%
82.44%
67.96%
76.26%
świętokrzyskie
71.22%
73.66%
57.77%
54.11%
69.39%
warmińsko-mazurskie
87.92%
66.19%
67.79%
55.56%
42.42%
wielkopolskie
70.73%
81.95%
83.9%
58.74%
60.71%
zachodniopomorskie
76.59%
82.61%
73.66%
65.6%
63.13%
bd
brak danych

Postępowanie październikowe - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
49
35
39
35
30
kujawsko-pomorskie
45
19
18
28
23
lubelskie
36
26
18
18
17
lubuskie
19
6
10
6
8
łódzkie
30
13
5
6
6
małopolskie
72
60
42
31
24
mazowieckie
121
87
49
53
27
opolskie
24
13
9
7
9
podkarpackie
37
6
28
14
15
podlaskie
22
19
9
11
12
pomorskie
45
22
21
13
15
śląskie
54
32
11
0
12
świętokrzyskie
27
8
14
12
9
warmińsko-mazurskie
19
19
12
10
11
wielkopolskie
36
19
14
21
23
zachodniopomorskie
45
16
14
14
12
bd
brak danych

Postępowanie marcowe - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
71.01%
64.71%
78.05%
55.83%
75.51%
69.19%
kujawsko-pomorskie
54.59%
60.78%
bd
bd
bd
bd
lubelskie
68.29%
70.05%
57.49%
59.42%
45.69%
56.19%
lubuskie
bc
bc
70.05%
72.86%
62.94%
bc
łódzkie
80.68%
69.12%
55.07%
80.1%
62.12%
78.35%
małopolskie
56.73%
66.67%
bc
60.95%
59.6%
66.67%
mazowieckie
59.02%
42.65%
68.12%
69.08%
67.53%
57.22%
opolskie
64.22%
66.67%
62.25%
70%
58.25%
bc
podkarpackie
65.7%
53.4%
60.39%
60.68%
62.12%
bd
podlaskie
82.93%
78.74%
82.44%
81.43%
69.19%
70.2%
pomorskie
56.86%
60.78%
74.88%
59.71%
58.08%
81.31%
śląskie
56.25%
64.71%
54.33%
79.52%
80.41%
69.19%
świętokrzyskie
78.74%
81.43%
79.05%
56.37%
61.93%
56.06%
warmińsko-mazurskie
81.37%
62.02%
64.56%
68.93%
66.69%
bd
wielkopolskie
62.93%
69.12%
60.19%
77.62%
72.73%
54.55%
zachodniopomorskie
67.15%
67.65%
79.05%
61.17%
76.29%
58.08%
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Postępowanie marcowe - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
28
27
11
12
3
3
kujawsko-pomorskie
35
24
20
11
5
10
lubelskie
22
17
9
7
6
8
lubuskie
18
11
4
3
3
4
łódzkie
7
21
9
4
2
1
małopolskie
53
58
22
11
14
7
mazowieckie
98
94
26
18
12
26
opolskie
20
18
4
3
4
3
podkarpackie
47
28
11
8
6
8
podlaskie
17
21
4
3
3
4
pomorskie
24
28
8
5
6
2
śląskie
21
45
9
4
3
3
świętokrzyskie
8
7
8
2
3
4
warmińsko-mazurskie
19
16
6
3
4
6
wielkopolskie
21
36
13
5
3
10
zachodniopomorskie
21
24
5
5
3
4
bd
brak danych

Czy medycyna rodzinna jest specjalizacją priorytetową? - Tak [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w medycynie rodzinnej”
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
„Wybrane problemy kliniczne”
29 dni (232 godziny dydaktyczne). 
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w niżej wymienionej dziedzinie.

Początkowy okres szkolenia obejmuje wprowadzenie do medycyny rodzinnej i odbywa się w praktyce lekarza rodzinnego. Celem tego etapu jest zapoznanie się lekarza rozpoczynającego szkolenie specjalizacyjne z charakterem i specyfiką pracy lekarza rodzinnego w podstawowej opiece zdrowotnej. 

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w praktyce lekarza rodzinnego 
95 tygodni (475 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

Celem szkolenia w oddziałach szpitalnych i ambulatoriach specjalistycznych jest zapoznanie się z ich specyfiką, metodami diagnostycznymi i leczniczymi dostępnymi w lecznictwie specjalistycznym oraz nabycie umiejętności praktycznych, przydatnych w dalszej, samodzielnej pracy. W trakcie tego etapu szkolenia lekarz odbywa staże kierunkowe i uczestniczy w kształceniu fakultatywnym. 

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy wprowadzający do medycyny rodzinnej 
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
Staż kierunkowy w ambulatorium i/lub oddziale chorób wewnętrznych 
21 tygodni (105 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w ambulatorium i/lub oddziale chorób dzieci 
21 tygodni (105 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w ambulatorium i/lub oddziale chirurgicznym
3 tygodnie (15 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w oddziale położniczo-ginekologicznym i/lub poradni ginekologicznej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny

*dzień roboczy = 7h 35min

 **potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Staże kierunkowe fakultatywne 

Lekarz jest zobowiązany odbyć co najmniej cztery wybrane przez siebie staże fakultatywne, wszystkie trwają 4 tygodnie, 20 dni roboczych. Staż zostaje zaliczony na podstawie podpisu kierownika oddziału lub poradni specjalistycznej lub wybranej instytucji, po sprawdzeniu podstawowych wiadomości w danej dziedzinie. 

 • Staż w poradni lub oddziale geriatrycznym
 • Staż w poradni lub oddziale psychiatrycznym
 • Staż w poradni lub oddziale dermatologicznym
 • Staż w poradni lub oddziale laryngologicznym
 • Staż w poradni lub oddziale okulistycznym
 • Staż w poradni lub oddziale neurologicznym
 • Staż w poradni lub oddziale chorób zakaźnych
 • Staż w szpitalnym oddziale ratunkowym
 • Staż w poradni lub oddziale rehabilitacji
 • Staż w hospicjum
 • Staż w ośrodku interwencji kryzysowej
 • Staż w ośrodku pomocy społecznej

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Liczbę zabiegów i procedur, którą w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny rodzinnej powinien wykonać lekarz, określa kierownik specjalizacji.

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwaniaForma zaliczenia
Kurs wprowadzający: „Wprowadzenie do specjalizacji w medycynierodzinnej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu (test)
„Komunikacja lekarz – pacjent oraz zapobieganie wypaleniuzawodowemu”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Opieka nad pacjentem na różnych etapach życia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Szczepienia dzieci i dorosłych”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Badania diagnostyczne w POZ”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Opieka nad pacjentem geriatrycznym”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Problemy psychiatryczne i neurologiczne w praktyce lekarzarodzinnego”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Leczenie bólu o różnym podłożu. Leczenie ran”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Onkologia dla lekarzy rodzinnych z elementami opieki paliatywnej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Postępowanie w nadwadze i otyłości”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Wybrane problemy w medycynie rodzinnej: choroby zakaźne,okulistyka, stomatologia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Stany nagłe, zatrucia i zagrożenia życia w medycynie rodzinnej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„USG w medycynie rodzinnej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Medycyna rodzinna”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Nazwa stażuCzas trwaniaForma zaliczenia
Staż podstawowy w zakresie medycyny rodzinnej
99 tygodni (495 dni roboczych)
Kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych
13 tygodni (65 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie diabetologii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie kardiologii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie pediatrii
21 tygodni (105 dni roboczych), w tym 4 tygodnie w Izbie PrzyjęćPediatrycznej
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w szpitalnym oddziale ratunkowym
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie neonatologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie geriatrii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie dermatologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie otorynolaryngologii
 2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie medycyny paliatywnej
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
wykonanie patronażu u noworodka
10
0
badanie noworodka (inne niż patronaż)
10
0
badanie niemowlęcia
5
0
badanie małego dziecka (1-6 lat)
5
0
wykonanie badania bilansowego z oceną neurorozwojową w 1 r.ż.
10
0
bilans dziecka w wieku przedszkolnym
10
0
bilans dziecka w wieku wczesnoszkolnym
10
0
bilans nastolatka
5
0
wykonanie profilaktyki CHUK/bilansu zdrowia dorosłych
10
0
kwalifikacja do szczepień w okresie niemowlęcym 
10
0
kwalifikacja do szczepień dzieci w różnym wieku (2-18r.ż.)
10
0
ułożenie indywidualnego kalendarza szczepień
5
0
kwalifikacja do szczepień dorosłych
5
0
ocena stanu położnicy 
2
0
przeprowadzenie porady laktacyjnej
5
0
wykonanie wizyty domowej u osoby obłożnie chorej 
5
0
całościowa ocena geriatryczna w podstawowej opiece zdrowotnej wg narzędzi (do wyboru)
5
0
ocena kliniczna bólu z zastosowaniem skal (do wyboru): Karta Całościowej Oceny Geriatrycznej,skala oceny podstawowych czynności życia codziennego wg Katza - ADL (Activities of Daily Living),indeks oceny podstawowych czynności w życiu codziennym wg Barthel - Barthel Index,MNA-SF (Mini-Nutritional Assessment- Short Form),kwestionariusz PRISMA-7(wybór narzędzia w zależności od potrzeb indywidualnych pacjentów)
5
0
ocena kliniczna bólu z zastosowaniem skal (do wyboru): skala numeryczna bólu NRS (Numerical Rating Scale),skala analogowo – wzrokowa VAS (Visual Analogue Scale),skala słowna VRS (Verbal Rating Scale),ocena bólu u dzieci w oparciu o skale obrazkowe dostosowane do wieku dzieci,ocena bólu neuropatycznego: test DN4(wybór narzędzia w zależności od potrzeb indywidualnych pacjentów)
5
0
badanie stanu psychicznego z wykorzystaniem wystandaryzowanych skal i kwestionariuszy, mających zastosowanie w podstawowej opiece zdrowotnej (do wyboru):MMSE (Mini-Mental State Examination),test rysowania zegara wg Sunderlanda,Geriatryczna Skala Depresji - „wersja 15-punktowa” wgYesavage’a
5
0
Testy przesiewowe w kierunku nadużywania alkoholu:AUDIT C, CAGE
5
0
podstawowe badanie neurologiczne (badanie nerwów czaszkowych, odruchów, układu ruchu, objawów oponowych,badanie czucia)
5
0
badanie otoskopowe u dziecka do 6 r.ż.
10
0
badanie otoskopowe u dziecka starszego lub osoby dorosłej
5
0
orientacyjne badanie ostrości wzroku
5
0
orientacyjne badanie pola widzenia 
5
0
badanie per rectum, w tym ocena gruczołu krokowego
5
0
badanie gruczołu piersiowego
5
0
wypisanie wniosku do sanatorium
2
0
wypełnienie zaświadczenia o pogorszeniu stanu zdrowia(np. do celów rentowych, świadczenia rehabilitacyjnego)
2
0
wystawienie zapotrzebowania na wyroby medyczne
2
0
założenie „Niebieskiej Karty” (lub wypełnienie szkoleniowe i ocena poprawności przez kierownika specjalizacji)
1
0
założenie karty DILO
2
0
zgłoszenie choroby zakaźnej
2
0
zgłoszenie niepożądanego odczynu poszczepiennego(lub wypełnienie szkoleniowe i ocena poprawności przez kierownika specjalizacji)
2
0
badanie EKG - wykonanie 
5
0
badanie EKG - interpretacja 
10
0
spirometria - interpretacja 
5
0
leczenie rany przewlekłej, odleżyny, owrzodzenia
5
0
usuwanie szwów
5
0
płukanie ucha
2
0
cewnikowanie pęcherza moczowego
5
0
USG jamy brzusznej
5
0
USG tarczycy
5
0
test uciskowy żylny
2
0
opracowanie Indywidualnego Planu Opieki Medycznej
5
0
prowadzenie masażu pośredniego serca i sztucznego oddychania (możliwe w warunkach symulacji medycznej)
4
0
zakładanie rurki ustno-gardłowej (możliwe w warunkach symulacji medycznej)
4
0
umieszczenie pacjenta w pozycji bocznej ustalonej(możliwe w warunkach symulacji medycznej)
4
0
stwierdzenie zgonu
2
0
wypełnienie karty zgonu
2
0

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
badanie noworodka (inne niż patronaż)
5
0
badanie niemowlęcia
10
0
badanie małego dziecka (1-6 lat)
10
0
całościowa ocena geriatryczna w podstawowej opiece zdrowotnej wg narzędzi (do wyboru): Karta Całościowej Oceny Geriatrycznej,skala oceny podstawowych czynności życia codziennego wg Katza - ADL (Activities of Daily Living),indeks oceny podstawowych czynności w życiu codziennym wg Barthel - Barthel Index,MNA-SF (Mini-Nutritional Assessment- Short Form),kwestionariusz PRISMA-7(wybór narzędzia w zależności od potrzeb indywidualnych pacjentów)
5
0
ocena kliniczna bólu z zastosowaniem skal (do wyboru): skala numeryczna bólu NRS (Numerical Rating Scale),skala analogowo – wzrokowa VAS (Visual Analogue Scale),skala słowna VRS (Verbal Rating Scale),ocena bólu u dzieci w oparciu o skale obrazkowe dostosowane do wieku dzieci,ocena bólu neuropatycznego: test DN4(wybór narzędzia w zależności od potrzeb indywidualnych pacjentów)
5
0
badanie stanu psychicznego z wykorzystaniem wystandaryzowanych skal i kwestionariuszy, mających zastosowanie w podstawowej opiece zdrowotnej (do wyboru):MMSE (Mini-Mental State Examination),test rysowania zegara wg Sunderlanda,Geriatryczna Skala Depresji - „wersja 15-punktowa” wgYesavage’a
5
0
wziernikowanie nosa (rynoskopia przednia)
2
0
badanie per rectum, w tym ocena gruczołu krokowego
5
0
badanie EKG - wykonanie
2
0
badanie EKG - interpretacja 
10
0
spirometria - interpretacja 
5
0
leczenie rany przewlekłej, odleżyny, owrzodzenia
5
0
usuwanie szwów
5
0
badanie dermatoskopowe 
5
0
cewnikowanie pęcherza moczowego
5
0
badanie USG FAST
2
0
USG jamy brzusznej
5
0
USG tarczycy
5
0
test uciskowy żylny
2
0
prowadzenie masażu pośredniego serca i sztucznego oddychania (możliwe w warunkach symulacji medycznej)
4
0
zakładanie rurki ustno-gardłowej (możliwe w warunkach symulacji medycznej)
4
0
umieszczenie pacjenta w pozycji bocznej ustalonej(możliwe w warunkach symulacji medycznej)
4
0

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów medycyny rodzinnej organizowane przez CMKP

 • Podstawy leczenia żywieniowego dla lekarzy pediatrów oraz medycyny rodzinnej
 • Pacjent endokrynologiczny w gabinecie lekarza POZ
 • Profilaktyka nowotworów narządu rodnego – nie tylko dla ginekologów
 • Hepatologia w pigułce dla lekarzy pediatrów oraz lekarzy rodzinnych
 • Nefrologia praktyczna
 • Otyłość - powikłania, diagnostyka i kompleksowe leczenie
 • Insulinooporność i hiperinsulinemia od teorii do praktyki

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 27.03.2024) 

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów medycyny rodzinnej:  12249**Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja deficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
8308
Po dwóch latach specjalizacji
9063

Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej

Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej UM
ul. Syrokomli 1, 51-141 Wrocław
Tel.71 325 51 26

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie medycyny rodzinnej.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 tygodni /30 dni roboczych,
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji,
 • ponadto lekarza obowiązuje przygotowanie co najmniej jednego programu poprawy jakości w praktyce lekarza rodzinnego
 • oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie zajęć w trakcie szkolenia teoretycznego dla grupy rezydentów lub uczestnictwo w prowadzeniu szkolenia z zakresu medycyny rodzinnej dla studentów wydziałów lekarskich. Alternatywnie dopuszcza się możliwość przygotowania i przeprowadzenie podobnych zajęć dla słuchaczy „z zewnątrz”, np. uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie medycyny rodzinnej

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie medycyny rodzinnej

 • The Future of Family Medicine: a collaborative project of the family medicine community PMID: 15080220
 • The epidemiology of multimorbidity in primary care: a retrospective cohort study PMID: 29530918
 • How do older adults understand and manage distress? A qualitative study PMID: 32366270

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie medycyny rodzinnej. 

Referencje

 1. Program specjalizacji: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0713-program-1.pdf
 2. https://kursy.cmkp.edu.pl/gz=1&spe=13&ro=2&year=2020&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false (ostatni dostęp: 07.10.2020)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001156
 4. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, 03.03.2020
 5. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001218  (ostatni dostęp:15.07.2021)

Zaloguj się