Encyklopedia rezydentur
Medycyna ratunkowa
  • Czas trwania specjalizacji 
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów medycyny ratunkowej organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy
  • Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Medycyna ratunkowa

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów medycyny ratunkowej organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Łączny czas trwania szkolenia: 5 lat (261 tygodni + 1 dzień/1306 dni roboczych + czas na samokształcenie: 6 tygodni/30 dni roboczych)

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Łączny czas trwania szkolenia: 5 lat (261 tygodni/1305 dni roboczych + czas na samokształcenie: 6 tygodni/30 dni roboczych)

Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Progi - rekrutacja październikowa

20232022202120202019
dolnośląskie
bc
81.64%
bc
bc
bc
kujawsko-pomorskie
81.16%
76.59%
bc
bd
66.16%
lubelskie
83.9%
72.2%
bc
66.83%
bc
lubuskie
bc
bc
bc
72.33%
bc
łódzkie
76.81%
73.66%
66.18%
62.14%
bc
małopolskie
60.19%
66.83%
bc
73.79%
bd
mazowieckie
bc
75.36%
70.95%
51.46%
62.12%
opolskie
bc
79.76%
bd
bc
bc
podkarpackie
bc
bc
bd
bd
bc
podlaskie
bc
bc
bc
bc
64.14%
pomorskie
71.01%
67.63%
61.65%
66.99%
63.27%
śląskie
83.57%
85.37%
76.59%
bc
65.66%
świętokrzyskie
bc
bc
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
77.78%
81.95%
bc
bc
62.5%
wielkopolskie
69.08%
75.36%
57.17%
64.73%
70.71%
zachodniopomorskie
bc
83.57%
bc
bc
57.73%
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
7
7
20
14
19
kujawsko-pomorskie
2
2
3
3
3
lubelskie
7
2
10
6
7
lubuskie
5
3
9
5
2
łódzkie
7
7
10
7
11
małopolskie
20
9
40
21
21
mazowieckie
15
7
35
28
14
opolskie
6
4
16
11
5
podkarpackie
3
2
8
5
4
podlaskie
10
7
23
12
12
pomorskie
23
10
25
21
25
śląskie
10
5
15
0
5
świętokrzyskie
bd
1
6
6
5
warmińsko-mazurskie
9
3
10
7
6
wielkopolskie
20
3
28
21
11
zachodniopomorskie
8
2
5
4
4
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bc
64.25%
75.71%
82.86%
bc
bc
kujawsko-pomorskie
bc
bc
bd
bd
bd
bd
lubelskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
lubuskie
bc
72.46%
bc
bc
57.36%
bc
łódzkie
bc
bc
bc
bc
62.63%
bc
małopolskie
60.78%
bc
76.19%
bc
bc
bc
mazowieckie
71.12%
bc
bc
bc
bc
80.31%
opolskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
podkarpackie
bc
bc
bc
bc
bc
bd
podlaskie
bc
bc
bc
65.81%
bc
bc
pomorskie
59.9%
88.41%
bc
64.29%
bc
bc
śląskie
83.57%
bc
88.57%
53.43%
bc
79.9%
świętokrzyskie
bc
bc
bc
76.19%
bc
bc
warmińsko-mazurskie
57%
56.52%
bc
bc
bc
bd
wielkopolskie
61.76%
73.17%
73.33%
bc
70.2%
bc
zachodniopomorskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
9
5
3
7
16
5
kujawsko-pomorskie
2
5
1
2
2
5
lubelskie
5
5
3
4
5
4
lubuskie
1
2
3
5
1
1
łódzkie
17
7
5
5
9
4
małopolskie
18
18
12
19
17
20
mazowieckie
9
10
11
9
9
5
opolskie
5
7
5
8
2
1
podkarpackie
3
3
3
4
3
3
podlaskie
9
12
8
7
6
6
pomorskie
13
15
6
7
6
5
śląskie
9
7
3
5
7
4
świętokrzyskie
2
3
1
5
3
3
warmińsko-mazurskie
5
9
3
5
5
5
wielkopolskie
9
15
2
13
10
10
zachodniopomorskie
2
4
3
4
3
3
bd
brak danych

Czy medycyna ratunkowa jest specjalizacją priorytetową? - Tak [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinKiedy + forma zaliczenia
„Wprowadzenie do medycyny ratunkowej” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
1 rok szkolenia; potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Nagłe zagrożenia w następstwie urazów”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
2 rok szkolenia; potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Nagłe zagrożenia pochodzenia wewnętrznego. Część I”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
1/2 rok szkolenia; potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Nagłe zagrożenia pochodzenia wewnętrznego. Część II”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Nagłe zagrożenia wieku dziecięcego”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
1/2/3 rok szkolenia; potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Nagłe zagrożenia pochodzenia środowiskowego” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
3 rok szkolenia; potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Nagłe zagrożenia zdrowotne w chorobach onkologicznych”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i młodzieży” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne” - część I: Zdrowie publiczne + część II: Orzecznictwo lekarskie
część I: 5 dni (40 godzin dydaktycznych) + część II: 3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

*godzina dydaktyczna = 45 min

Staże kierunkowe (podstawowe)

  Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w niżej wymienionej dziedzinie

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  Staż podstawowy w zakresie medycyny ratunkowej
  103 tygodnie (515 dni roboczych*)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

  *dzień roboczy = 7h35min

  Staże kierunkowe (kierunkowe)

   StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
   Intensywna terapia
   48 tygodni (240 dni roboczych*).
   kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
   Chirurgia ogólna
   8 tygodni (40 dni roboczych)
   Choroby wewnętrzne
   8 tygodni (40 dni roboczych)
   Chirurgia urazowo-ortopedyczna 
   4 tygodnie (20 dni roboczych) w oddziale + 4 tygodnie (20 dni roboczych) w SOR w centrum urazowym
   Choroby wieku dziecięcego
   4 tygodnie (20 dni roboczych)
   Chirurgia dziecięca
   4 tygodnie (20 dni roboczych)
   Neurologia
   2 tygodnie (10 dni roboczych)
   Neurochirurgia
   2 tygodnie (10 dni roboczych)
   Psychiatria
   2 tygodnie (10 dni roboczych)
   Kardiologia
   4 tygodnie (20 dni roboczych)
   Położnictwo i ginekologia
   4 tygodnie (20 dni roboczych)
   Okulistyka
   2 tygodnie (10 dni roboczych)
   Otorynolaryngologia
   2 tygodnie (10 dni roboczych)
   Radiologia i diagnostyka obrazowa
   4 tygodnie (20 dni roboczych)
   Toksykologia
   4 tygodnie (20 dni roboczych)

   *dzień roboczy = 7h35min
    **potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

   Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

   Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które lekarz jest zobowiązany wykonać.

   Rodzaj proceduryLiczba
   Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej: podstawowe i zaawansowane
   40

    Stosowanie zaawansowanych technik intensywnej terapii w działaniach ratunkowych:

   Rodzaj procedury
   Z zakresu układu oddechowego
   273
   W zakresie układu krążenia
   189
   W zakresie układu nerwowego
   35
   W zakresie układu moczowego
   49
   W zakresie układu pokarmowego
   71
   W zakresie równowagi wodno-elektrolitowej
   70
   Postępowanie w nagłych zagrożeniach pochodzenia wewnętrznego
   517
   Postępowanie ratunkowe u dzieci
   60
   Postępowanie ratunkowe w obrażeniach okołourazowych
   310
   Postępowanie ratunkowe w zatruciach
   30
   Postępowanie w zagrożeniach środowiskowych
   18
   Postępowanie w zdarzeniach masowych i katastrofach
   4
   Triage środszpitalny
   50
   Kierowanie zespołami ratunkowymi
   5
   Nauczanie zasad postępowania ratunkowego - wykłady i ćwiczenia
   5
   Transport krytycznie chorego
   20

   Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

   Pełnienie dyżurów medycznych

   Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

   Moduł jednolity

   Kursy specjalizacyjne

   Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

   Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
   „Wprowadzenie do medycyny ratunkowej”(kurs wprowadzający)
   3 dni (24 godziny dydaktyczne)
   potwierdzenie uczestnictwa w kursie + zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
   „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”
   5 dni (40 godzin dydaktycznych
   „Nagłe zagrożenia w następstwie urazów”
   5 dni (40 godzin dydaktycznych)
   „Nagłe zagrożenia pochodzenia wewnętrznego. Część I”
   5 dni (40 godzin dydaktycznych)
   „Nagłe zagrożenia pochodzenia wewnętrznego. Część II”
   5 dni (40 godzin dydaktycznych)
   „Nagłe zagrożenia wieku dziecięcego”
   5 dni (40 godzin dydaktycznych)
   „Nagłe zagrożenia pochodzenia środowiskowego”
   3 dni (24 godziny dydaktyczne),
   „Nagłe zagrożenia zdrowotne w chorobach onkologicznych”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
   „Wybrane problemy z psychiatrii dzieci i młodzieży”
   4 dni (32 godziny dydaktyczne)
   ,,Ultrasonografia w stanach nagłych”
   5 dni (40 godzin dydaktycznych)
   „Szczepienia w medycynie ratunkowej”
   1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
   „Przetaczanie krwi i jej składników”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
   „Orzecznictwo lekarskie”
   3 dni (24 godzin dydaktycznych)
   „Profilaktyka i promocja zdrowia”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
    „Medycyna ratunkowa”
   (Kurs atestacyjny)
   5 dni (40 godzin dydaktycznych)

   Staże kierunkowe (podstawowe)

   Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

   Nazwa stażu
   Czas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
   Staż podstawowy w zakresie medycyny ratunkowej
   103 tygodnie (515 dni roboczych)
   kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

   Staże kierunkowe (kierunkowe)

   Nazwa stażuCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
   Staż kierunkowy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
   46 tygodni (230 dni roboczych(w tym 10 tygodni (50
   dni roboczych) na bloku operacyjnym)

   kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
   Staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej
   8 tygodni (40 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych
   8 tygodni (40 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej
   łącznie 8 tygodni (40 dni roboczych)
   (4 tygodnie (20 dni
   roboczych) w oddziale oraz 4 tygodnie (20 dni roboczych) w szpitalnym oddziale
   ratunkowym w centrum urazowym)

   Staż kierunkowy w zakresie chorób wieku dziecięcego
   4 tygodnie (20 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie chirurgii dziecięcej
   4 tygodnie (20 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie neurologii
   2 tygodnie (10 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie neurochirurgii
   2 tygodnie (10 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii
   2 tygodnie (10 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie kardiologii
   4 tygodnie (20 dni roboczych).
   Staż kierunkowy w zakresie położnictwa i ginekologii
   4 tygodnie (20 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie okulistyki
   2 tygodnie (10 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie otorynolaryngologi
   2 tygodnie (10 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej
   4 tygodnie (20 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie toksykologii
   4 tygodnie (20 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie chorób zakaźnych
   2 tygodnie (10 dni roboczych)

   Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

   Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

   Oznaczenie procedur:

   Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika
   specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba)
   Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba)

   Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

   Zabiegi/procedury medyczneKod A
   Kod B
   Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-
   mózgowej, u dorosłych, w tym z wykorzystaniem urządzeń do pośredniej kompresji klatki piersiowej
   20
   0
   Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-
   mózgowej, u dzieci
   5*
   0
   Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych
   30
   0
   Wentylacja z użyciem maski twarzowej
   30
   0
   Intubacja dotchawicza
   30
   0
   Zakładanie maski krtaniowej/rurki krtaniowej
   10
   0
   Konikopunkcja
   2*
   2
   Tracheotomia
   0
   2
   Ręczna wentylacja zaintubowanego pacjenta
   50
   0
   Wentylacja mechaniczna (respirator)
   50
   0
   Tlenoterapia wysokoprzepływowa
   10
   0
   Nakłucie zwiadowcze jamy opłucnej
   10
   0
   Zakładanie drenażu opłucnowego
   10
   0
   Monitorowanie czynności układu oddechowego
   (pulsoksymetria, kapnografia, gazometria)
   50
   0
   Wykonanie nakłuć i dostępów tętniczych
   20
   0
   Wykonanie obwodowych dostępów dożylnych
   100
   0
   Wykonanie centralnych dostępów dożylnych (żyłypodobojczykowe, szyjna wewnętrzna, bezimienna)
   10
   0
   Wykonanie dostępu doszpikowego
   5
   0
   Odbarczenie tamponady osierdzia
   2*
   0
   Defibrylacja
   30
   0
   Kardiowersja
   5
   0
   Elektrostymulacja zewnętrzna
   5
   0
   Elektrostymulacja przezżylna
   0
   3
   Prowadzenie nadzoru hemodynamicznego
   20
   0
   Nakłucie lędźwiowe
   10
   0
   Podstawowa ocena neurologiczna
   20
   0
   Ocena czynności wydalniczej nerek - badania klirensowe
   10
   0
   Hemofiltracja ciągła
   5
   0
   Hemodializa
   5
   0
   Hemoperfuzja
   0
   1
   Cewnikowanie pęcherza moczowego
   30
   0
   Zakładanie zgłębnika nosowo-żołądkowego
   25
   0
   Płukanie żołądka
   5
   0
   Odprowadzenie przepukliny brzusznej
   5
   0
   Punkcja jamy brzusznej
   5
   0
   Zakładanie sondy Sengstakena i Blakemore’a
   0
   2
   Resuscytacja płynowa
   20
   0
   Przyłóżkowe wykonanie i interpretacja parametrów
   krytycznych
   50
   0
   Diagnostyka EKG w zaburzeniach rytmu, niewydolności wieńcowej, zawale mięśnia sercowego
   100
   0
   Interpretacja enzymatyczna niewydolności wieńcowych
   100
   0
   Tlenoterapia, wspomaganie, kontrola, wentylacji w ostrej niewydolności oddechowej
   100
   0
   Postępowanie i tamowanie ostrych krwawień z przewodu pokarmowego
   20
   0
   Profilaktyka ostrej niewydolności nerek
   10
   0
   Postępowanie w ostrych chorobach infekcyjnych
   10
   0
   Interpretacja kliniczna i laboratoryjna zaburzeń wodno- elektrolitowych i metabolicznych
   50
   0
   Diagnostyka ostrych niedokrwistości i zaburzeń krzepnięcia
   20
   0
   Interpretacja laboratoryjnych badań biochemicznych
   100
   0
   Badanie i ocena kliniczna dziecka
   50
   0
   Analgezja i sedacja dziecka
   4
   0
   Transport chorego z obrażeniami ciała
   10
   0
   Ocena wstępna chorego z obrażeniami ciała w warunkach szpitalnych
   50
   0
   Ocena wtórna chorego z obrażeniami ciała
   50
   0
   Resuscytacja chorego z urazem wielonarządowym
   0
   5
   Unieruchamianie chorego w urazach różnych odcinków kręgosłupa
   20
   0
   Repozycja zwichnięć stawowych
   10
   0
   opracowanie chirurgiczne ran powierzchownych
   50
   0
   Stosowanie analgezji miejscowej i technik obwodowych znieczuleń regionalnych
   50
   0
   Dekontaminacja zatrutego
   5
   0
   Dekontaminacja w skażeniach
   2
   0
   Diagnostyka zatruć
   20
   0
   Ćwiczenia zabezpieczenia katastrof
   0
   0
   Kierowanie zespołami ratunkowymi
   5
   0
   Triage środszpitalny
   50
   0
   Nauczanie zasad postępowania ratunkowego - wykłady i ćwiczenia
   5
   0
   Transport krytycznie chorego
   10
   0
   Wykonanie badania eFAST, RUSH
   20
   0
   Odbarczanie odmy opłucnowej
   5
   0
   Odbarczanie krwiaka opłucnej
   5*
   0
   Rozpoznanie i zaopatrzenie nieoperacyjne złamań kości
   10
   0
   Diagnostyka obrażeń czaszkowo-mózgowych
   10
   0
   Usuwanie ciał obcych z oka
   5
   0
   Analgosedacja
   5
   0
   Stosowanie analgezji miejscowej i technik obwodowych znieczuleń regionalnych
   30
   0
   Opracowanie chirurgiczne ran powierzchownych
   50
   0
   Nacięcie ropni i ropowicy skóry
   10
   0
   Opracowanie zastrzału, zanokcicy
   10
   0
   Łącznie
   1755
   17

   *możliwe do zaliczenia w warunkach symulowanych

   Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza
   w trakcie realizacji staży kierunkowych:

   Zabiegi/procedury medyczneKod A
   Kod B
   Elektrostymulacja przezżylna
   3
   0
   Pomiar ciśnienia śródczaszkowego
   0
   5
   Interpretacja obrazu TK głowy
   10
   0
   Hemofiltracja ciągła
   0
   5
   Hemodializa
   0
   5
   Cystostomia nadłonowa
   0
   2
   Tracheotomia
   0
   2
   Gastroskopia
   0
   5
   Kolonoskopia
   0
   5
   ECPW (endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna)
   0
   5
   Podstawowe badania okulistyczne i wziernikowanie dna oka
   0
   10
   Przyjęcie porodu
   0
   2
   Podstawowa interpretacja badań obrazowych - RTG, USG, TK
   50
   0
   Repozycja zwichnięć stawowych
   10
   0
   Stosowanie analgezji miejscowej i technik obwodowych znieczuleń regionalnych
   50
   0
   Repozycja zwichnięć stawowych
   10
   0
   Stosowanie analgezji i sedacji dożylnej
   20
   0
   Analgosedacja
   10
   0
   Odbarczanie wszystkich rodzajów odmy opłucnowej
   5
   0
   Stosowanie analgezji i sedacji dożylnej u dzieci
   5
   0
   Interpretacja TK głowy
   10
   0
   Kraniotomia
   0
   2
   Embolizacja przezskórna
   0
   5
   Wszczepienie stymulatora serca
   0
   5
   Przezprzełykowa echokardiografia
   0
   10
   Nagłe cięcie cesarskie
   2*
   0
   Usuwanie ciał obcych z nosa, ucha
   5
   0
   Zakładanie tamponady nosa przedniej
   5
   0
   Włączenie terapii nerkozastępczej
   5
   0
   Łącznie
   200
   68

   *możliwe do zaliczenia w warunkach symulowanych

   Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów medycyny ratunkowej organizowane przez CMKP

   • Transport rodzącej i obsługa porodu w warunkach pozaszpitalnych
   • Ostra niewydolność nerek
   • Metody wspomagania oddychania 

   Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 27.03.2024) 

   Sytuacja na rynku pracy

   • Liczba specjalistów medycyny ratunkowej: 1180**Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
   • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
    • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
    • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

   Wynagrodzenie

   Dane aktualne
   Status specjalizacji
   Specjalizacja deficytowa
   Pierwsze dwa lata specjalizacji
   8308
   Po dwóch latach specjalizacji
   9063

   Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej

   Prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny
   Klinika Medycyny Ratunkowej UM w Białymstoku
   ul. Szpitalna 37, 15-295 Białystok
   Tel. (85) 746- 86-72, 686-50-20

   Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

   Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie medycyny ratunkowej

   W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

   • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 tygodni /30 dni roboczych
   • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji 
   • bierze udział w zjazdach, sympozjach, konferencjach tematycznych i zebraniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej

   Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie medycyny ratunkowej

   Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie  w zakresie medycyny ratunkowej

   • “Ultrasound Guidelines: Emergency, Point-of-Care and Clinical Ultrasound Guidelines in Medicine”, PMID: 28442101
   • ‘Epidemiology and outcomes from out-of-hospital cardiac arrests in England”, PMID: 27865775
   • ‘Pulmonary Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2) and Inflammatory Lung Disease”, PMID: 27082314

   Literatura

   W Księgarni Medycznej PZWL znajdziecie bogatą ofertę niezbędnej literatury wymaganej do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, jak również wiele pozycji rozszerzających wiedzę i umiejętności w zakresie medycyny ratunkowej!

   Podręczniki obowiązkowe:

   1. Ostre stany zagrożenia życia w obrażeniach ciała. Red. Krystyn Sosada, Wojciech Żurawiński, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018
   2. Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. Red. Krystyn Sosada, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2016
   3. Intensywna terapia i medycyna ratunkowa. Wojciech Gaszyński, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019

   Książki zawierające istotną wiedzę dla lekarzy rozpoczynających specjalizację:

   1. Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała. Red. Przemysław Guła, Waldemar Machała, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020
   2. Postępowanie w obrażeniach ciała w praktyce SOR. Red. Przemysław Guła, Waldemar Machała, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017
   3. Leki w intensywnej terapii od A do Z. Red. Henry Paw, Rob Shulman, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2011
   4. Stany nagłe u dzieci. Red. Jacek Kleszczyński,  PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017
   5. Intensywna terapia. Najważniejsze zagadnienia. Red. Tomasz Gaszyński, Smith Fang Gao, Joyce Yeung, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017
   6. Algorytmy diagnostyczne i lecznicze w praktyce SOR. Red. Leszek Brongel, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017
   7. Niezbędnik lekarza dyżurnego SOR. Publikacja: maj 2021

   Warto przeczytać także:

   1. Bezpieczeństwo pacjenta w opiece zdrowotnej w dobie COVID-19. Publikacja: kwiecień 2021
   2. Koronawirus SARS-CoV-2. Red. Tomasz Dzieciątkowski, Filipiak Krzysztof J. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020
   3. Anestezja chorych w stanie zagrożenia życia. Red. Waldemar Machała, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019
   4. Medycyna przedszpitalna w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Publikacja: kwiecień 2021
   5. Toksykologia Tom 1/2. Red. Kamil Jurowski, Wojciech Piekoszewski, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020
   6. Zespół urazowy w praktyce. Red. Krzysztof Karwan, Przemysław Guła, Małgorzata Rak, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019
   7. Urologia na dyżurze. Red. David Thurtle, Suzanne Biers, Michał Sut, James Armitage, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019
   8. Polowanie na goryle… czyli nieoczywista medycyna ratunkowa. Red. Maciej Bohatyrewicz, Michał Dudek, Małgorzata Rak, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019
   9. Komunikowanie się z chorym psychicznie. Red. Ewa Wilczek-Rużyczka, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019

   Wydarzenia

   Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie medycyny ratunkowej. 

   Referencje

   1. Program specjalizacji: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0712-program-1.pdf (ostatni dostęp: 07.10.2020)
   2. https://kursy.cmkp.edu.pl/gz=1&spe=12&ro=2&year=2020&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false (ostatni dostęp: 07.10.2020)
   3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001156
   4. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, 03.03.2020
   5. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 06.10.2020)
   6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001218  (ostatni dostęp:15.07.2021)

   Zaloguj się