Encyklopedia rezydentur
Medycyna pracy
  • Czas trwania specjalizacji
  • Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r. 
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów medycyny pracy organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy
  • Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Medycyna pracy

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r. 
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów medycyny pracy organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie/; 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 2 lata (104 tygodni + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/ dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie/; 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
79.41%
-
74.76%
-
bc
kujawsko-pomorskie
81.37%
85.75%
bc
bd
bc
lubelskie
67.8%
bc
67.14%
bc
bc
lubuskie
71.71%
bc
bc
bc
bc
łódzkie
bc
53.88%
bc
bc
65.46%
małopolskie
86.59%
86.34%
bc
bc
72.68%
mazowieckie
63.33%
85.02%
bc
63.86%
bc
opolskie
-
80.48%
bd
bc
bc
podkarpackie
-
-
-
bd
bc
podlaskie
70.29%
bc
-
bc
bc
pomorskie
-
-
-
-
-
śląskie
79.9%
bc
85.95%
bc
-
świętokrzyskie
71.26%
81.16%
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
bc
-
-
-
bc
wielkopolskie
-
82.61%
81.43%
69.57%
bc
zachodniopomorskie
-
bc
55.07%
59.9%
65.98%
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczb miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
2
-
1
-
1
kujawsko-pomorskie
2
2
2
1
1
lubelskie
3
1
1
1
1
lubuskie
12
1
2
2
2
łódzkie
10
4
2
4
7
małopolskie
1
2
1
1
2
mazowieckie
4
2
2
1
2
opolskie
-
1
2
2
2
podkarpackie
-
-
-
1
1
podlaskie
1
2
-
2
2
pomorskie
-
-
-
-
-
śląskie
4
1
2
0
-
świętokrzyskie
3
1
2
2
3
warmińsko-mazurskie
2
-
-
-
1
wielkopolskie
-
1
2
3
1
zachodniopomorskie
-
3
2
2
3
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa- progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
bc
-
-
bc
-
kujawsko-pomorskie
bd
53.62%
bd
bd
bd
-
lubelskie
bd
66.18%
-
-
bc
-
lubuskie
bd
bc
bc
bc
bc
bc
łódzkie
bd
bc
bc
bc
bc
bc
małopolskie
-
83.09%
bc
-
bc
bc
mazowieckie
bd
bc
79.52%
bc
bc
bc
opolskie
-
bc
bc
bc
bc
bc
podkarpackie
bd
-
-
-
-
bd
podlaskie
-
82.84%
bd
bc
bc
bc
pomorskie
bd
-
-
-
-
-
śląskie
bd
bc
bc
bc
bc
-
świętokrzyskie
bd
bc
bc
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
bd
bc
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
bc
54.59%
bc
-
zachodniopomorskie
-
bc
bc
bc
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa- liczb miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
1
-
-
1
-
kujawsko-pomorskie
1
1
1
1
1
-
lubelskie
1
1
-
-
1
-
lubuskie
3
1
1
1
1
1
łódzkie
4
1
1
2
5
1
małopolskie
-
1
1
-
1
2
mazowieckie
2
1
1
1
1
1
opolskie
-
1
1
2
1
1
podkarpackie
1
-
-
-
-
1
podlaskie
-
1
1
1
1
1
pomorskie
1
-
-
-
-
-
śląskie
1
1
1
2
5
-
świętokrzyskie
1
1
1
1
1
1
warmińsko-mazurskie
2
1
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
1
2
1
-
zachodniopomorskie
-
1
1
1
1
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy medycyna pracy jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r. 

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka obrazowa”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Kardiologia”
16 tygodni (80 dni roboczych)
„Choroby płuc”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Gastroenterologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Neurologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Psychiatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
5
intubacja dotchawicza
5
kardiowersja elektryczna
5
defibrylacja serca
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
5
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
5
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
5
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
badanie per rectum
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
5
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
5
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
50

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy”
2 dni (16 godzin dydaktycznych*) 
w pierwszym roku trwania modułu specjalistycznego;potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Medycyna pracy I – część higieniczna”
12 dni (96 godzin dydaktycznych)
„Medycyna pracy II – część kliniczna”
15 dni (120 godzin dydaktycznych)

Kursy specjalizacyjne fakultatywne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Diagnostyka pylic ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej klasyfikacji radiologicznej pylic (ILO)”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Zasady orzekania o predyspozycjach zdrowotnych do pracy w narażeniu na czynniki drażniące i uczulające skórę oraz diagnostyki, orzecznictwa i profilaktyki chorób zawodowych skóry”
2 dni 16 godzin dydaktycznych)
„Zasady orzekania o predyspozycjach zdrowotnych do pracy w narażeniu na hałas i nadmierny wysiłek głosu oraz diagnostyki, orzecznictwa i profilaktyki chorób zawodowych narządu słuchu i narządu głosu”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Ostre zatrucia w praktyce lekarza medycyny pracy”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców oraz orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy”
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
„Zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń i orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do posługiwania się bronią w ramach obowiązków zawodowych”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Medycyna morska, tropikalna i podwodna; problemy ochrony zdrowia pracowników”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Szczepienia ochronne ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w ochronie zdrowia pracujących”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Medycyna i higiena pracy”
10 dni (80 godzin dydaktycznych), w drugim roku trwania modułu specjalizacyjnego

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie działalności podstawowej jednostki medycyny pracy
55 tygodni (225 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu .

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
1.
Staż kierunkowy w zakresie organizacji ochrony zdrowia pracujących
2 tygodnie (10 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
2.
Staż kierunkowy w zakresie klinicznej medycyny pracy
16 tygodni (90 dni roboczych)
3.
Staż kierunkowy w zakresie chorób zakaźnych
1 tydzień ( 5 dni roboczych)
4.
Staż kierunkowy w zakresie ortopedii
1 tydzień (5 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz i liczba zabiegów/procedur medycznych, które lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem lekarza specjalisty (zgodnie z programem modułu):

Zabieg/proceduraSamodzielnie/asysta
Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne) z określeniem zakresu badań i ich częstotliwości w zależności od rodzaju narażenia zawodowego wraz ze sporządzeniem dokumentacji medycznej 
600/200
Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne), z określeniem zakresu badań i ich częstotliwości w zależności od rodzaju narażenia zawodowego wraz ze sporządzeniem dokumentacji medycznej.
50/50
Uczestniczenie w wizytacji stanowisk pracy w zakładach, nad którymi jednostka podstawowa sprawuje opiekę profilaktyczną i sporządzenie wniosków z wizytacji z dokonaniem wpisów do księgi wizytacji stanowisk pracy.
5/5
Ocena stanu zdrowia pracowników wybranego zakładu pracy, nad którym jednostka podstawowa sprawuje opiekę profilaktyczną.
1/1
Przeprowadzenie postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej u pracownika objętego opieką profilaktyczną (skierowanie na badanie do jednostki orzeczniczej, opracowanie karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej).
5/5
Opracowanie opinii o dostosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
-/1
Uczestniczenie w kontrolach jednostek podstawowych SMP wynikających z nadzoru i współuczestniczenie w opracowaniu protokołów pokontrolnych.
2/5
Opracowanie ramowego projektu zakładowego programu promocji zdrowia.
-/2
Przeprowadzenie postępowania diagnostyczno-orzeczniczego u osób skierowanych z podejrzeniem choroby zawodowej wraz z wypełnieniem dokumentacji medycznej pacjentów diagnozowanych ambulatoryjnie.
10/25
Przeprowadzenie postępowania diagnostyczno-orzeczniczego u osób skierowanych z podejrzeniem choroby zawodowej wraz z wypełnieniem dokumentacji medycznej pacjentów diagnozowanych w oddziale chorób zawodowych.
5/10
Interpretowanie danych o zagrożeniach zawodowych występujących w środowisku pracy.
10/20
Przeprowadzanie badań profilaktycznych w trybie odwoławczym od zaświadczenia wydanego przez lekarza podstawowej jednostki służby medycyny pracy.
5/10
Udzielanie konsultacji dla jednostki podstawowej SMP lub wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.
5/10
Przeprowadzenie podstawowego badania okulistycznego i interpretowanie wyników tego badania. 
20/30
Przeprowadzenie podstawowego badania laryngologicznego i interpretowanie wyników tego badania.
20/30
Przeprowadzenie podstawowego badania neurologicznego i interpretowanie wyników tego badania.
20/30
Przeprowadzenie podstawowego badania dermatologicznego i interpretowanie wyników tego badania.
20/30
Interpretacja wyników badań diagnostycznych: 
badań czynnościowych obwodowego układu naczyniowego, nerwowego i kostno-stawowego w zespole wibracyjnym (próba oziębiania, termometria skórna, palestezjometria, zdjęcia RTG)
10/10
testów ekspozycyjnych
5/5
zdjęć RTG w pylicy płuc
5/10
badań czynnościowych i wydolności układu oddechowego
20/30
badań reaktywności skurczowej oskrzeli
10/10
alergenowych testów skórnych
5/10
audiogramu tonalnego
10/30
badania laryngo-stroboskopowego
-/5
badania EEG i przewodnictwa nerwów obwodowych
5/5

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Diagnostyka obrazowa”
3 dni (24  godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diabetologia”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
67 tygodni* (335 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

* w tym co najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Szpitalny oddział ratunkowy”
12 tygodni (60 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
3
3
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
10
3
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
10
3
nakłucia żył obwodowych – iniekcje dożylne, pobrania krwi obwodowej
30
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
30
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
6
2
cewnikowanie pęcherza moczowego
20
4
badanie per rectum
20
2
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
20
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
2
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
30
2
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
10
2

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
5
1
kardiowersja elektryczna
3
3
intubacja dotchawicza
10
3
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
3
3

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinaForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedziniemedycyny pracy”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
otwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Medycyna pracy I – część higieniczna- kurs podstawowy”
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
„Medycyna pracy II – część kliniczna i szczepienia ochronne kurs podstawowy”
18 dni (144 godziny dydaktyczne)
„Diagnostyka pylic ze szczególnym uwzględnieniemmiędzynarodowej klasyfikacji radiologicznej pylic (ILO)”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów nakierowców oraz orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych dopracy na stanowisku kierowcy”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawaniaorzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się lub posiadającympozwolenie na broń i orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnychdo posługiwania się bronią w ramach obowiązków zawodowych”
5 dni (42 godziny dydaktyczne)
„Medycyna morska, tropikalna i podwodna; problemy ochronyzdrowia pracowników”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
Kurs podsumowujący (atestacyjny): „Medycyna pracy”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe 

Nazwa stażuCzas trwaniaForma zaliczenia
. Staż podstawowy w zakresie działalności podstawowej jednostkisłużby medycyny pracy
95 tygodnie tygodni (475 dni roboczych)
Kolokwium z wiedzy teoretycznej i sprawdzian umiejętności praktycznych
. Staż kierunkowy w zakresie organizacji ochrony zdrowia pracujących
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie klinicznej medycyny pracy
21 tygodni (105 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
badania profilaktyczne (wstępne, okresowei kontrolne), z określeniem zakresu badań i ichczęstotliwości w zależności od rodzaju narażeniazawodowego wraz ze sporządzeniem dokumentacjimedycznej
2550
200
interpretacja danych o czynnikach szkodliwychi uciążliwych dla zdrowia występujących w środowiskupracy w oparciu o wyniki pomiarów środowiskowych
50
50
uczestniczenie w wizytacji stanowisk pracyw zakładach, nad którymi jednostka podstawowasprawuje opiekę profilaktyczną i sporządzenie wnioskówz wizytacji z dokonaniem wpisów do księgi wizytacjistanowisk pracy
5
5
ocena stanu zdrowia pracowników wybranegozakładu pracy, nad którym jednostka podstawowasprawuje opiekę profilaktyczną
0
1
przeprowadzenie postępowania w przypadkupodejrzenia choroby zawodowej u pracownika objętegoopieką profilaktyczną (skierowanie na badanie dojednostki orzeczniczej, opracowanie karty ocenynarażenia zawodowego w związku z podejrzeniemchoroby zawodowej); w przypadku braku podejrzeńchorób zawodowych w trakcie odbywania stażu należyprzeprowadzić postępowanie na podstawie założeńteoretycznych przekazanych przez kierownika stażu
5
5
opracowanie opinii o dostosowaniu stanowiska pracydo potrzeb wynikających z niepełnosprawności; możliweprzeprowadzenie postępowania na podstawie założeńteoretycznych przekazanych przez kierownika stażu
0
1
przeprowadzanie badań lekarskich pracownikówochrony fizycznej i osób występujących o wydaniepozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru brońpneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na brońlub zarejestrowaną broń pneumatyczną
0
30
przeprowadzanie badań lekarskich osób ubiegającychsię o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
0
50

Procedury obowiązkowe do wykonania w trakcie odbywania staży kierunkowych nie podlegają rozliczeniu w Elektronicznej Karcie Specjalizacji. Zaliczenie całości stażu oznacza zaliczenie wymaganych programem stażu operacji, zabiegów oraz procedur medycznych.

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
uczestniczenie w kontrolach jednostek podstawowychSMP wynikających z nadzoru
0
7
opracowanie protokołów pokontrolnych
2
3
opracowanie ramowego projektu zakładowegoprogramu promocji zdrowia
0
2
przeprowadzenie postępowania diagnostycznoorzeczniczego u osób skierowanych z podejrzeniemchoroby zawodowej wraz z wypełnieniem dokumentacjimedycznej pacjentów diagnozowanych ambulatoryjnie
0
40
przeprowadzenie postępowania diagnostycznoorzeczniczego u osób skierowanych z podejrzeniemchoroby zawodowej wraz z wypełnieniem dokumentacjimedycznej pacjentów diagnozowanych w oddziale choróbzawodowych
0
20
interpretowanie danych o zagrożeniach zawodowychwystępujących w środowisku pracy
10
20
przeprowadzanie badań profilaktycznych w trybieodwoławczym od zaświadczenia wydanego przez lekarzapodstawowej jednostki służby medycyny pracy –w przypadku braku tej liczby badań odwoławczychdopuszcza się możliwość analizy dokumentacji medycznejbadań odwoławczych
0
15
udzielanie konsultacji dla jednostki podstawowej SMPlub wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy –w przypadku braku tej liczby konsultacji dopuszcza sięmożliwość analizy dokumentacji z udzielonych wcześniejkonsultacji
0
15
opracowanie opinii o dostosowaniu stanowiska pracydo potrzeb wynikających z niepełnosprawności – możliweprzeprowadzenie postępowania na podstawie założeńteoretycznych przekazanych przez kierownika stażu
1
1
interpretacja wyników badań diagnostycznych:
a) badań czynnościowych obwodowego układunaczyniowego, nerwowego i kostno-stawowego w zespolewibracyjnym (próba oziębiania, termometria skórna,palestezjometria, zdjęcia RTG)
b)testów ekspozycyjnych,
c) zdjęć RTG w pylicy płuc,
d) badań czynnościowych i wydolności układuoddechowego,
e)testów nadreaktywności oskrzeli,
 f) punktowych testów skórnych,
 g) audiogramu tonalnego,
h) badania wideolaryngostroboskopowego,
i) badania EEG i przewodnictwa nerwów obwodowych
a) 10
b) 5
c) 5
d) 20
e) 10
f) 5
g) 10
h) 0
i) 0
a) 10
b) 5
c) 10
d) 30
e) 10
f) 10
g) 30
h) 5
i) 5
interpretowanie badań serologicznych,bakteriologicznych i wirusologicznych
10
10

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów medycyny pracy organizowane przez CMKP

 • Cukrzyca cz.1 - patogeneza, rozpoznanie i leczenie
 • Cukrzyca cz.2 - jak postępować z pacjentami z powikłaniami cukrzycy
 • Diagnostyka i leczenie otyłości w praktyce lekarza specjalisty

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/  (ostatni dostęp 30.12.2023)

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów medycyny pracy: 3 490* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny pracy może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy

lek. Paweł Zbigniew Wdówik
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Oddział Radom
ul. Rodziny Winczewskich 5, 26-600 Radom
tel. (48) 363-40-94

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie medycyny pracy. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 1 tydzień /5 dni roboczych (moduł podstawowy) lub 1 tydzień + 4 dni/9 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • jest zobligowany do napisania min. 1 pracy naukowej.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie medycyny pracy 

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie medycyny pracy

 • “Today's oxidative stress markers”, PMID: 26325052.
 • “Organizational commitment and work engagement – theoretical conceptions and terminological problems”, PMID: 26294317
 • "Occupation and risk of severe COVID-19: prospective cohort study of 120 075 UK Biobank participants", PMID: 33298533

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu Kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie medycyny pracy. 

Referencje

Zaloguj się