Encyklopedia rezydentur
Medycyna morska i tropikalna
  • Czas trwania specjalizacji
  • Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów medycyny morskiej i tropikalnej organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Medycyna morska i tropikalna

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów medycyny morskiej i tropikalnej organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy 
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy - 3 lata (156 tygodni i 3 dni / 783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie i 3 dni / 18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny - 2 lata (104 tygodnie i 2 dni / 522 dni robocze + czas na samokształcenie: 2 tygodnie i    2 dni / 12 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
bd
-
lubelskie
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
-
-
-
małopolskie
-
-
-
-
-
mazowieckie
-
-
-
-
-
opolskie
-
-
bd
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
pomorskie
-
-
-
-
bc
śląskie
-
-
-
bc
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
83.33%
bd
64.59%
bc
bc
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
0
-
lubelskie
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
-
-
-
małopolskie
-
-
-
-
-
mazowieckie
-
-
-
-
-
opolskie
-
-
0
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
pomorskie
-
-
-
-
1
śląskie
-
-
-
0
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
bd
1
0
1
1
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
-
lubelskie
-
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
-
-
-
-
małopolskie
-
-
-
-
-
-
mazowieckie
-
-
-
-
-
-
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
-
pomorskie
-
-
-
-
bc
64.43%
śląskie
-
-
-
-
-
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
bc
bd
bd
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
-
lubelskie
-
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
-
-
-
-
małopolskie
-
-
-
-
-
-
mazowieckie
-
-
-
-
-
-
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
-
pomorskie
-
-
-
-
1
1
śląskie
-
-
-
-
-
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
1
1
1
1
1
1
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy medycyna morska i tropikalna jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka obrazowa”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Kardiologia”
16 tygodni (80 dni roboczych)
„Choroby płuc”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Gastroenterologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Neurologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Psychiatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
5
intubacja dotchawicza
5
kardiowersja elektryczna
5
defibrylacja serca
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
5
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
5
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
5
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
badanie per rectum
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
5
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
5
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
50

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne 

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni / 16 h dyd
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka obrazowa”
4 dni / 32 h dyd.
„Alergologia”
2 dni / 16 h dyd.
„Onkologia kliniczna”
4 dni / 32 h dyd.
„Medycyna paliatywna”
4 dni / 32 h dyd.
„Toksykologia”
2 dni / 16 h dyd.
„Geriatria”
2 dni / 16 h dyd.
„Ratownictwo medyczne”
5 dni / 40 h dyd.
„Zdrowie publiczne”
8 dni / 64 h dyd.
„Prawo medyczne”
3 dni / 24 h dyd.

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Straż podstawowy w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni 
45 tygodni  / 225 dni  roboczych*
kolokwium teoretyczne +sprawdzian praktyczny**

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie medycyny morskiej w Klinice Chorób Wewnętrznych i Zawodowych oraz Przychodni Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni 
4 tygodnie / 20  dni roboczych*
kolokwium teoretyczne +sprawdzian praktyczny**
Staż kierunkowy w zakresie medycyny morskiej w Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
2 tygodnie / 10  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie medycyny tropikalnej
8 tygodni / 40 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie medycyny hiperbarycznej i nurkowej 
1 tydzień / 5 dni roboczych
Staż w zakresie chorób zawodowych 
3 tygodnie / 15 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie okulistyki
1 tydzień / 5 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie laryngologii i audiologii
1 tydzień / 5 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie ortopedii i traumatologii
2 tygodnie / 10  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie neurologii
2 tygodnie / 10  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii
1 tydzień / 5 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie psychologii pracy
2 tygodnie / 10  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie dermatologii i wenerologii
2 tygodnie / 10  dni roboczych

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz procedur w których lekarz ma obowiązek uczestniczyć lub wykonać je samodzielnie:

Zabieg / procedura medycznauczestnictwo/wykonanie
udział w co najmniej 30 procedurach orzekania o przydatności do pracy na morzu lub w krajach o odmiennym klimacie w Klinice i Przychodni UCMMiT w Gdyni, w tym udział w co najmniej 10 procedurach badań psychologicznych w Poradni Psychologii Pracy Kliniki Chorób Zawodowych i Wewnętrznych
uczestnictwo
udział w co najmniej 10 procedurach (prezentacjach) terapii hiperbarycznej w Klinice Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego lub innym ośrodku akredytowanym przez CMKP
udział w co najmniej 15 procedurach orzekania o przydatności do pracy w charakterze nurka lub innych osób pracujących w podwyższonym ciśnieniu otoczenia
udział w co najmniej 3 procedurach kontroli sanitarnej na statku lub w portowej stacji sanitarno-epidemiologicznej
prowadzenie co najmniej 3 pacjentów klinicznych z objawami choroby tropikalnej w Klinice i Przychodni Chorób Tropikalnych akredytowanego ośrodka akademickiego
udział w co najmniej 15 procedurach orzekania o przydatności zdrowotnej do pracy w tropiku i po powrocie do kraju, w Klinice i Przychodni Chorób Tropikalnych akredytowanego ośrodka akademickiego
udział w co najmniej 20 procedurach poradnictwa dla osób podróżujących i w 10 procedurach stosowanych szczepień ochronnych w akredytowanych punktachszczepień i poradniach medycyny podróży. 
ocenianie warunków pracy i wpływu środowiska pracy na stan zdrowia osoby pracującej
samodzielne wykonanie
orzekanie o przydatności zdrowotnej na stanowisku pracy po przeprowadzeniu badania profilaktycznego; 
określanie wskaźników stanu zdrowia populacji objętej opieką profilaktyczną
umiejętność rozpoznania ogniska epidemicznego i metod jego zwalczania;
diagnozowanie chorób zawodowych
określanie ostrości wzroku do dali i bliży bez korekcji i z korekcją – rozpoznawanie rodzaju i stopnia wady refrakcji
ocenianie zdolności rozpoznawania barw
ocenianie pola widzenia metodą orientacyjną i za pomocą perymetru
sprawdzanie stanu widzenia obuocznego
ocenianie orientacyjne dna oka
wykonywanie badania otoskopowego i ocenianie błony bębenkowej oraz ocena drożności trąbek słuchowych
badanie ostrości słuchu szeptem i mową
wykonywanie i ocenianie badania audiometrycznego słuchu
badanie czynności narządu równowagi przy pomocy obserwacji oczopląsu samoistnego w okularach Frenzla
wykonywanie podstawowego badania internistycznego
umiejętność podstaw badania dzieci i oceny stanu zdrowia ciężarnych
wykonywanie podstawowego badania neurologicznego
wykonywanie podstawowego badania psychiatrycznego

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Diagnostyka obrazowa”
3 dni (24  godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diabetologia”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
67 tygodni* (335 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

* w tym co najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Szpitalny oddział ratunkowy”
12 tygodni (60 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
3
3
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
10
3
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
10
3
nakłucia żył obwodowych – iniekcje dożylne, pobrania krwi obwodowej
30
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
30
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
6
2
cewnikowanie pęcherza moczowego
20
4
badanie per rectum
20
2
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
20
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
2
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
30
2
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
10
2

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
5
1
kardiowersja elektryczna
3
3
intubacja dotchawicza
10
3
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
3
3

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursu Czas trwaniaForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji z medycynymorskiej i tropikalnej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Medycyna morska”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Medycyna nurkowa z elementami medycyny hiperbarycznej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Medycyna tropikalna”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Medycyna podróży”
3 dni (24 godzin dydaktycznych
Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Medycyna morska i tropikalna”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe 

Nazwa stażuCzas trwaniaForma zaliczenia
Staż podstawowy w zakresie medycyny morskiej i tropikalnej
59 tygodni (295 dni roboczych)
kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie medycyny morskiej
3 tygodnie (15 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie medycyny morskiej w Granicznej StacjiSanitarno-Epidemiologicznej
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie medycyny tropikalnej
7 tygodni (35 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chorób zakaźnych
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie medycyny nurkowej z elementamimedycyny hiperbarycznej
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie ortopedii i traumatologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie neurologii
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie psychologii pracy
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie dermatologii i wenerologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie okulistyki
1 tydzień (5 dni roboczych)
. Staż kierunkowy w zakresie otolaryngologii
1 tydzień (5 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
uczestniczenie w ocenie stanu zdrowia kandydatówi pracowników, wydawanie orzeczenia lekarskiego o zdolności dopracy na statkach morskich
0
20
prowadzenie dokumentacji medycznej
0
10
znajomość zasad współpracy z morską służbą ratownictwai poszukiwań SAR
0
3
uczestniczenie w ocenie stanu zdrowia osób udających się dokrajów klimatu gorącego oraz powracających, wydawanieorzeczeń lekarskich
0
20
uczestniczenie w procedurach orzekania o przydatności dopracy w charakterze nurka lub innych osób pracującychw podwyższonym ciśnieniu otoczenia
0
5

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabieg/procedura medycznaKod AKod B
ocena stanu zdrowia kandydatów i pracowników, wydawanieorzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy na statkach morskich
30
0
ocena następstw chorób i wypadków na zachowanie zdolnoścido pracy na morzu
10
0
prowadzenie dokumentacji medycznej z udzielaniem pomocydrogą radiową
20
0
prowadzenie sanitarnej kontroli statku pod nadzorem InspektoraGSSE
3
0
znajomość zasad pracy portu i służb portowych
3
0
znajomość zasad współpracy z morską służbą ratownictwai poszukiwań SAR
3
0
umiejętność pobierania krwi oraz wykonywania wymazówi rozmazów do badań mikrobiologicznych, parazytologicznych orazserologicznych
20
0
umiejętność interpretacji wyników tych badań
20
0
umiejętność oceny stanu zdrowia osób udających się do krajówklimatu gorącego oraz powracających, wydawanie orzeczeńlekarskich
40
0
pobieranie krwi oraz innych płynów ustrojowych oraz wymazówdo badań mikrobiologicznych
10
0
kwalifikacja do profilaktyki poekspozycyjnej (tężec, wścieklizna,HBV, HCV, HIV)
10
0
udział w przeprowadzaniu 10 sesji hiperbarycznych (bezkonieczności pobytu pod ciśnieniem)
10
0
udział w procedurach orzekania o przydatności do pracyw charakterze nurka lub innych osób pracujących w podwyższonymciśnieniu otoczenia
0
15
wykonanie badania neurologicznego
20
0
wykonanie nakłucia lędźwiowego
0
3
udział w procedurach badań psychologicznychi psychotechnicznych
0
10
pobieranie wycinków/skrawków skóry do badańmikroskopowych oraz PCR
5
0
wykonywanie testów naskórkowych
10
0
określanie ostrości wzroku do dali i bliży bez korekcjii z korekcją
10
0
ocenianie zdolności rozpoznawania barw
10
0
ocenianie pola widzenia metodą orientacyjną i za pomocąperymetru
5
0
usuwanie ciała obcego z oka
5
0
badanie ostrości słuchu szeptem i mową
10
0
ocenianie badania audiometrycznego słuchu
5
0
usuwanie ciała obcego/woskowiny z ucha
3
0
badanie czynności narządu równowagi przy pomocy obserwacjioczopląsu samoistnego i w okularach Frenzla
5
0

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów medycyny morskiej i tropikalnej organizowane przez CMKP

 • Cukrzyca cz.1 - patogeneza, rozpoznanie i leczenie.
 • Cukrzyca cz.2 - jak postępować z pacjentami z powikłaniami cukrzycy.

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp 30.12.2023)

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów medycyny morskiej i tropikalnej: 132* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny morskiej i tropikalnej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej?[5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej

Dr n. med. Wacław L. Nahorski
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Katedry Medycyny Tropikalnej i Parazytologii - Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUM
ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
Tel. (58) 622 33 54, e-mail: wnahorski@gumed.edu.pl

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie medycyny morskiej i tropikalnej.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 tygodni / 30 dni roboczych (6 dni w każdym roku specjalizacji);
 • zobowiązany jest do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji (moduł specjalistyczny); 
 • lekarz powinien uczestniczyć w wydarzeniach edukacyjnych: konferencjach, seminariach, warsztatach, posiedzeniach naukowych organizowanych przez Towarzystwo Internistów Polskich;
 • w okresach poza uczestnictwem w kursach lub stażach kierunkowych, uczestniczy w badaniach profilaktycznych i postępowaniu orzeczniczym związanym z problematyką medycyny morskiej, tropikalnej i podróży lub medycyny pracy;
 • zapozna się z literaturą fachową, dotyczącą poszczególnych dziedzin medycyny morskiej, hiperbarycznej, tropikalnej oraz podróży, a szczególnie z aktualnymi czasopismami krajowymi i zagranicznymi, w tym International Maritime Health;
 • zapozna się z aktualnie obowiązującymi międzynarodowymi (np. IHR, Prawo Morza) i krajowymi przepisami prawnymi, dotyczącymi prawa pracy, transportu, żeglugi, rybołówstwa, prac podwodnych i nurkowania rekreacyjnego, ratownictwa morskiego oraz prawa medycznego;
 • bierze czynny udział w posiedzeniach medycznych towarzystw naukowych, w tym związanych z dziedzinami medycyny: morskiej, hiperbarycznej, tropikalnej i podróży;
 • uczestniczy w innych formach szkolenia: wykładach, seminariach, posiedzeniach naukowych, sympozjach, konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. 

Czasopismo z najwyższym Impact Factor w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie medycyny morskiej i tropikalnej 

 • „Identification, purification and properties of clone-specific glycoprotein antigens constituting the surface coat of Trypanosoma brucei”, PMID: 645
 • „Infectious diseases in immigrants from the perspective of a tropical medicine referral unit”, PMID: 12932108

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej.

Referencje

Zaloguj się