• Czas trwania specjalizacji 
  • Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów kardiologii dziecięcej organizowane przez CMKP
  • Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii dziecięcej
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie szkolenia specjalizacyjnego
  • Wydarzenia
  • Referencje

Kardiologia dziecięca

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 6 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
bc
bd
-
lubelskie
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
85.29%
76.33%
bc
67.96%
62.89%
małopolskie
89.02%
55.07%
84.88%
-
76.77%
mazowieckie
90.44%
-
-
73.79%
79.38%
opolskie
-
-
bd
-
-
podkarpackie
-
-
-
bd
-
podlaskie
bc
bc
bc
bc
bc
pomorskie
83.09%
85.12%
-
-
-
śląskie
87.44%
88.89%
-
68.99%
73.23%
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
85.12%
bc
87.62%
-
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
1
1
-
lubelskie
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
2
4
3
2
3
małopolskie
1
3
2
-
1
mazowieckie
2
-
-
1
1
opolskie
-
-
0
-
-
podkarpackie
-
-
-
0
-
podlaskie
3
2
1
2
3
pomorskie
2
2
-
-
-
śląskie
2
3
-
0
3
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
3
4
1
-
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bd
-
-
bc
bc
-
kujawsko-pomorskie
-
-
bd
bc
bd
-
lubelskie
-
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
bd
83.09%
80.95%
bc
bc
57.07%
małopolskie
bd
bc
bc
bc
-
bc
mazowieckie
bd
-
-
-
-
-
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
bd
bc
bc
bc
59.18%
bc
pomorskie
-
bc
-
-
-
-
śląskie
bd
bc
-
-
bc
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
bd
bc
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
82.61%
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
1
-
-
1
1
-
kujawsko-pomorskie
-
-
1
1
1
-
lubelskie
-
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
2
1
2
1
1
1
małopolskie
1
2
1
1
-
1
mazowieckie
1
-
-
-
-
-
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
3
2
1
1
2
1
pomorskie
-
2
-
-
-
-
śląskie
1
1
-
-
1
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
3
3
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
1
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy kardiologia dziecięca jest specjalizacją priorytetową?

Tak [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Specjalizacja priorytetowa = specjalizacja deficytowa.

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie pediatrii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
1 rok szkolenia, potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Ratownictwo medyczne” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Opieka paliatywna” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

Staż
Czas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w oddziale pediatrii ogólnej (dzieci młodsze, dzieci starsze) 
78 tygodni (390 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

Staż
Czas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
“Fizjologia noworodka”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
“Patologia noworodka”
12 tygodni (60 dni roboczych)
“Izba przyjęć/SOR”
24 tygodnie (120 dni roboczych)
“Poradnia POZ  sprawująca opiekę nad dziećmi”
8 tygodni (40 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
Punkcja lędźwiowa
15
Cewnikowanie pęcherza moczowego 
20
Wkłucia obwodowe
50
Wkłucia głębokie 
*
Intubacja
*
Nakłucie opłucnej 
*
Resuscytacja
*

*Zaleca się uczestniczenie w jak największej liczbie procedur

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Wprowadzenie do kardiologii dziecięcej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka i leczenie wad wrodzonych serca – część I”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka i leczenie wad wrodzonych serca – część II”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka i leczenie zaburzeń przewodzenia i rytmu serca u dzieci”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Wybrane patologie układu krążenia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu krążenia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż specjalizacyjny podstawowy w oddziale i poradni kardiologii dziecięcej
114 tygodni (570 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne+ sprawdzian praktyczny**

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w oddziale kardiochirurgicznym (blok operacyjny) i kardiochirurgicznym pooperacyjnym dla dzieci
6 tygodni (30 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne +  sprawdzian praktyczny**
Staż kierunkowy w oddziale kardiologii dla dorosłych 
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty:

Zabieg/procedura medycznaLiczba 
24-godzinny zapis EKG metodą Holtera;
75
24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego;
30
Badanie echokardiograficzne przezklatkowe
300
próba wysiłkowa
30
radiogram klatki piersiowej
200

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które lekarz jest zobowiązany wykonać jako pierwsza asysta: 

Zabieg/procedura medycznaLiczba
implantacja stymulatora serca
5
kontrola i programowanie stymulatora serca
10
 inwazyjne badanie elektrofizjologiczne i zabieg ablacji RF/krioablacji
10*
badanie echokardiograficzne przezprzełykowe
10
diagnostyczne cewnikowanie serca
20
zabieg kardiologii interwencyjnej
10

* Zaleca się uczestniczenie w jak największej liczbie procedur

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Podstawy pediatrii”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Choroby zakaźne wieku dziecięcego i szczepienia ochronne”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Badania obrazowe u dzieci”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
"Wybrane problemy z psychiatrii dzieci i młodzieży”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Stany nagłe u dzieci od 0-18 roku życia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
"Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w oddziale pediatrii ogólnej (dzieci młodsze, dziecistarsze)
94 tygodnie (470 dni roboczych)*
złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem stażu oraz zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych

*w tymco najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiegostopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

Staż Czas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie fizjologii noworodka
4 tygodnie (20 dni roboczych)
złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem stażu oraz zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie patologii noworodka
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w szpitalnym oddziale ratunkowym
16 tygodni (80 dni roboczych)
Staż kierunkowy w poradni pediatrycznej realizującej szczepieniaochronne i bilanse zdrowia dzieci
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii dziecięcej
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii dzieci
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
punkcja lędźwiowa
5
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
10
wkłucia obwodowe
20
10
założenie sondy dożołądkowej
1
2
płukanie żołądka
1
1
wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznegoserca (EKG)
10
20
badanie USG jamy brzusznej
0
10
badanie USG płuc i jamy opłucnej
0
10
konsultacje radiologiczne
0
20

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do kardiologii dziecięcej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka i leczenie wad wrodzonych serca – wadyprzeciekowe, wady ujść tętniczych i żylnych”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka i leczenie wad wrodzonych serca – wady drogiodpływu, czynnościowo pojedyncza komora, wady nabyte”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka i leczenie zaburzeń przewodzenia i rytmu sercau dzieci”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Kardiologia prenatalna”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Echokardiografia płodowa"
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Transplantacja i mechaniczne wspomaganie krążenia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący)*: „Kardiologia dziecięca”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

*Kurs atestacyjny należy odbyć  w ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES.

Staże kierunkowe

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie kardiologii dziecięcej
59 tygodni (295 dni) w tym:w oddziale: 51 tygodni (255 dni roboczych), w czasie stażu oddziałowego co najmniej25 tygodni jest poświęconych pracy z pacjentem poniżej 1 r.ż.w poradni: 8 tygodni (40 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w ośrodku referencyjnym z pracownią kardiologiiinterwencyjnej
46 tygodni (230 dni roboczych)
Staż kierunkowy w oddziale intensywnej opieki medycznejzajmującym się pacjentami z chorobami kardiologicznymi orazw oddziale kardiochirurgii dziecięcej
12 tygodni (60 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie elektrofizjologii i elektroterapii u dzieci
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie kardiologii dorosłych z wadamiwrodzonymi serca
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
badanie elektrokardiograficzne
500
0
24-godzinne monitorowanie EKGmetodą Holtera
75
0
test wysiłkowy
30
0
24-godzinne monitorowanie ciśnieniatętniczego
20
0
zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej
100
0
echokardiografia przezklatkowanoworodki i niemowlęta:
u noworodków z patologią
u noworodków lub niemowląt z patologią
u noworodków zdrowych*
u noworodków lub niemowląt zdrowych


40
0
15
0


0
30
0
15
echokardiografia przezklatkowa dziecipowyżej 1 r.ż.:
u dzieci z patologią układu krążenia
u dzieci zdrowych*


150
50


100
100

*otwór owalny nie jest patologią

Procedury obowiązkowe do wykonania w trakcie odbywania staży kierunkowych nie podlegają rozliczeniu w Elektronicznej Karcie Specjalizacji. Zaliczenie całości stażu oznacza zaliczenie wymaganych programem stażu operacji, zabiegów oraz procedur medycznych.

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
echokardiografia przezprzełykowa
0
10
echokardiografia płodowa:
u dzieci zdrowych
u dzieci z patologią

0
10

0
10
cewnikowanie serca i angiografia
0
50
zabiegi interwencyjne (w tym zabieg Rashinda)
0
30
inne badania obrazowe CMR, CT
0
10
kardiowersja lub defibrylacja
3
0
obserwacja implantacji układu stymulującego
0
5
kontrola i programowanie stymulatorów
10
20
badanie elektrofizjologiczne i ablacja
0
10

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów kardiologii dziecięcej organizowane przez CMKP

 • Ocena uszczerbku na zdrowiu dla biegłych sądowych metodą HBT Index
 • Ocena płodowego układu krążenia - praktyczne wskazówki dla lekarzy: ginekologów - położników i kardiologów dziecięcych
 • Opieka paliatywna w pediatrii

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ 

 • Liczba specjalistów kardiologii dziecięcej: 194* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja deficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
8308
Po dwóch latach specjalizacji
9063

Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii dziecięcej

Dr n. med. Maria Miszczak-Knecht
Klinika Kardiologii Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
Tel. (22) 815 73 77

Praca naukowa i samorozwój w czasie szkolenia specjalizacyjnego

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa i najważniejszych wydarzeń w dziedzinie kardiologii dziecięcej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie kardiologii dziecięcej.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego lekarz:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 tygodni/36 dni roboczych;
 • powinien uczestniczyć w wydarzeniach edukacyjnych:posiedzeniach naukowych organizowanych przez Sekcję Kardiologii Dziecięcej, Sekcję Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych oraz Sekcję Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcję Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, a także konferencjach ogólnopolskich organizowanych przez ośrodki referencyjne kardiologii dziecięcej i kongresach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego;
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej z dziedziny kardiologii dziecięcej.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie kardiologii dziecięcej

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie kardiologii dziecięcej

 • “Extracorporeal membrane oxygenator rescue in children during cardiac arrest after cardiac surgery”, PMID: 1424017
 • “Cardiac disease following treatment of Hodgkin's disease in children and adolescents”, PMID: 8315419
 • “Carvedilol for children and adolescents with heart failure: a randomized controlled trial”, PMID: 17848651

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie kardiologii dziecięcej.

Referencje

Zaloguj się