Encyklopedia rezydentur
Kardiologia

Kardiologia

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc 
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów kardiologii organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy 
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy - 3 lata (156 tyg. + 3 dni/783 dni robocze + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny - 3 lata (156 tyg. + 3 dni/783 dni robocze + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc 

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
84.39%
87.92%
86.19%
75.36%
73.2%
kujawsko-pomorskie
81.37%
62.93%
66.5%
bd
66.84%
lubelskie
87.92%
89.86%
89.05%
75.85%
68.88%
lubuskie
79.47%
78.74%
83.9%
55.56%
bc
łódzkie
85.37%
88.41%
86.19%
55.34%
63.64%
małopolskie
86.96%
87.68%
82.46%
61.35%
59.6%
mazowieckie
88.29%
87.92%
87.32%
73.79%
73.23%
opolskie
80.19%
75.61%
bd
bc
bc
podkarpackie
86.59%
86.96%
87.14%
64.73%
58.16%
podlaskie
90.24%
87.92%
83.1%
61.35%
62.76%
pomorskie
87.92%
88.29%
88.57%
72.82%
75%
śląskie
90.44%
87.44%
87.67%
70.77%
66.84%
świętokrzyskie
83.9%
80%
bc
66.67%
74.74%
warmińsko-mazurskie
78.92%
67.96%
75.61%
63.29%
bc
wielkopolskie
88.24%
90.34%
87.14%
73.91%
76.26%
zachodniopomorskie
80.68%
82.61%
89.05%
73.06%
bc
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
18
7
8
9
6
kujawsko-pomorskie
19
10
7
10
6
lubelskie
12
5
2
4
9
lubuskie
9
5
4
5
4
łódzkie
18
4
7
14
15
małopolskie
14
10
15
23
23
mazowieckie
22
16
7
9
11
opolskie
10
4
4
6
3
podkarpackie
7
4
3
8
7
podlaskie
3
4
3
5
4
pomorskie
10
5
3
5
8
śląskie
5
7
4
0
8
świętokrzyskie
10
8
4
8
5
warmińsko-mazurskie
9
10
7
12
8
wielkopolskie
12
4
3
9
5
zachodniopomorskie
7
4
3
2
2
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
81.64%
87.44%
83.57%
78.1%
66.84%
79.8%
kujawsko-pomorskie
85.99%
78.54%
bd
bd
bd
bd
lubelskie
80.98%
85.51%
82.61%
-
bc
61.86%
lubuskie
bc
68.12%
80.95%
73.33%
66.5%
bc
łódzkie
82.13%
84.54%
87.14%
72.82%
64.47%
bc
małopolskie
83.82%
85.02%
-
84.76%
bc
83.33%
mazowieckie
90.34%
88.97%
84.54%
85%
bc
85.71%
opolskie
77.29%
84.8%
bc
bc
bc
bc
podkarpackie
79.9%
86.47%
87.62%
bc
68.37%
bd
podlaskie
89.86%
82.13%
75.48%
86.19%
bc
bc
pomorskie
85.78%
87.92%
-
81.93%
bc
58.25%
śląskie
80.94%
87.75%
86.9%
80.95%
bd
78.79%
świętokrzyskie
75.25%
76.81%
bc
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
80%
70.05%
bc
bc
bc
bd
wielkopolskie
86.34%
89.37%
91.19%
87.14%
bc
72.73%
zachodniopomorskie
83.9%
88.89%
bc
71.9%
68.88%
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
7
2
1
1
1
1
kujawsko-pomorskie
9
10
1
1
1
1
lubelskie
6
2
1
-
1
1
lubuskie
6
2
1
1
1
1
łódzkie
6
13
1
1
1
1
małopolskie
11
5
-
1
1
1
mazowieckie
1
3
1
1
1
1
opolskie
4
1
1
1
1
1
podkarpackie
2
2
1
1
1
1
podlaskie
1
1
1
1
1
1
pomorskie
8
3
-
1
1
1
śląskie
4
3
1
1
1
1
świętokrzyskie
6
4
1
1
1
1
warmińsko-mazurskie
1
5
1
1
1
1
wielkopolskie
4
2
1
1
1
1
zachodniopomorskie
3
1
1
1
1
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy kardiologia jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowej ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy 

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka obrazowa”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Kardiologia”
16 tygodni (80 dni roboczych)
„Choroby płuc”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Gastroenterologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Neurologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Psychiatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
5
intubacja dotchawicza
5
kardiowersja elektryczna
5
defibrylacja serca
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
5
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
5
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
5
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
badanie per rectum
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
5
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
5
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
50

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie kardiologii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Patofizjologia chorób sercowo-naczyniowych”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Farmakoterapia chorób sercowo-naczyniowych”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Nieinwazyjna diagnostyka elektrokardiograficzna” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka obrazowa – echokardiografia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka obrazowa – nowe techniki obrazowania”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Intensywna terapia kardiologiczna”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Elektrofizjologia i elektroterapia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Wrodzone wady serca”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Nabyte zastawkowe wady serca”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Ostre zespoły wieńcowe”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia w kardiologii”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Stabilna choroba niedokrwienna serca” (kurs on-line na platformie edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego lub kurs stacjonarny)
kurs on-line: 720 minut (16 godzin dydaktycznych)
sprawdzian wiedzy: samodzielna ocena wyników testów obciążeniowych, samodzielna ocena wyników 10 koronarografii według skali SYNTAX, samodzielna kwalifikacja 10 pacjentów do leczenia na podstawie wywiadów, danych z badania klinicznego oraz załączonych badań diagnostycznych
„Nadciśnienie tętnicze” (kurs on-line na platformie edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego lub kurs stacjonarny)
kurs on-line: 720 minut (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Nadciśnienie płucne i niewydolności prawej komory serca” (kurs on-line na platformie edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego lub kurs stacjonarny)
kurs on-line:  360 minut (8 godzin dydaktycznych)
sprawdzian wiedzy – zaliczenie opiera się na liczbie punktów uzyskanych w czterech praktycznych ćwiczeniach dotyczących odpowiednio przypadków wymagających diagnostyki lub leczenia ostrej lub przewlekłej postaci nadciśnienia płucnego
„Aktualne zalecenia w diagnostyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu

Staże kierunkowe

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Intensywna terapia kardiologiczna
22 tygodnie (110 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
Elektrofizjologia i elektroterapia
18 tygodni (90 dni roboczych), w tym 4 tygodnie (20 dni roboczych) w pracowni kontroli stymulatorów
Kardiologia interwencyjna
22 tygodnie (110 dni roboczych)
Echokardiografia
22 tygodnie (110 dni roboczych)
Kardiologia dziecięca
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Nabyte i wrodzone wady serca u dorosłych
8 tygodni (40 dni roboczych)
Kardiochirurgia
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Nieinwazyjna diagnostyka elektrokardiograficzna
8 tygodni (40 dni roboczych)
Radiologia i diagnostyka obrazowa
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Angiologia
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Kardiologia ambulatoryjna
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Rodzaj badań i zabiegów, które lekarz zobowiązany jest samodzielnie wykonać i zinterpretować (pod nadzorem lekarza specjalisty) oraz w których zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć (asystować) w czasie odbywania staży kierunkowych. Wykonanie i interpretacja oraz aktywne uczestniczenie (asystowanie) w zabiegach musi być poświadczone przez kierownika pracowni lub kierownika stażu kierunkowego w karcie specjalizacji. Poświadczenie wykonania procedur może mieć charakter zbiorczy.

Rodzaj badania lub zabieguPoziom kompetencji
Badanie elektrokardiograficzne (EKG) 
Wykonanie, interpretacja
24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera
Wykonanie, interpretacja
24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego 
Wykonanie, interpretacja
Próby wysiłkowe elektrokardiograficzne
Wykonanie, interpretacja
Badania echokardiograficzne przezklatkowe
Wykonanie, interpretacja
Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe
Asystowanie, interpretacja
Badanie echokardiograficzne obciążeniowe
Asystowanie, interpretacja
Koronarografia
Asystowanie, interpretacja
Angioplastyka wieńcowa 
Asystowanie
Kontrola stymulatora 
Wykonanie, interpretacja
Kontrola i programowanie kardiowertera-defibrylatora
Asystowanie
Wszczepienie stymulatorów serca
Asystowanie
Wszczepienie kardiowerterów-defibrylatorów/urządzeń resynchronizujących
Asystowanie
Cewnikowanie jam serca
Asystowanie
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna i inne metody mechanicznego wspomagania krążenia
Asystowanie
Inwazyjne badania elektrofizjologiczne 
Asystowanie, interpretacja
Ablacja podłoża zaburzeń rytmu serca
Asystowanie
Badania z zakresu kardiologii nuklearnej, MRI, CT 
Asystowanie, interpretacja

Wykonanie zabiegów ratujących życie i niezbędnych w intensywnej terapii kardiologicznej

Rodzaj badania lub zabieguPoziom kompetencji
1.
Wprowadzenie elektrody endokawitarnej do stymulacji zewnętrznej
Wykonanie
2.
Wykonanie centralnego wkłucia żylnego
Wykonanie
3.
Założenie wkłucia do tętnicy obwodowe
Wykonanie
4.
Intubacja dotchawicza
Wykonanie
5.
Prowadzenie reanimacji, różnych metod stymulacji serca, kardiowersji i defibrylacji serca
Wykonanie
6.
Nakłucie osierdzia, opłucnej, otrzewnej
Wykonanie
7.
Echokardiografia przezklatkowa w stanach naglących
Asystowanie i interpretacja
8.
Leczenie z użyciem respiratora
Asystowanie
9.
Łagodna hipotermia terapeutyczna
Asystowanie
10.
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna i inne metody mechanicznego wspomagania pracy serca
Asystowanie
11.
Monitorowanie hemodynamiczne
Asystowanie
12.
Ciągła przyłóżkowa terapia nerkozastępcza
Asystowanie

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Diagnostyka obrazowa”
3 dni (24  godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diabetologia”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
67 tygodni* (335 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

* w tym co najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Szpitalny oddział ratunkowy”
12 tygodni (60 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
3
3
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
10
3
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
10
3
nakłucia żył obwodowych – iniekcje dożylne, pobrania krwi obwodowej
30
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
30
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
6
2
cewnikowanie pęcherza moczowego
20
4
badanie per rectum
20
2
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
20
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
2
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
30
2
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
10
2

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
5
1
kardiowersja elektryczna
3
3
intubacja dotchawicza
10
3
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
3
3

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwaniaForma zaliczenia
Kurs wprowadzający: „Wprowadzenie do specjalizacji w dziedziniekardiologii”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Patofizjologia chorób sercowo-naczyniowych”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Farmakoterapia chorób sercowo-naczyniowych”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Nieinwazyjna diagnostyka elektrokardiograficzna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka obrazowa – echokardiografia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Intensywna terapia kardiologiczna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
 „Elektrofizjologia i elektroterapia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Wrodzone i nabyte wady serca”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Onkologia w kardiologii”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Przewlekły zespół wieńcowy”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych
„Nadciśnienie tętnicze”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Nadciśnienie płucne i niewydolność prawej komory serca”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Niewydolność serca”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka i leczenie chorób naczyń obwodowych”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Choroby rzadkie w kardiologii”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Kardiologia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Nazwa stażuCzas trwaniaForma zaliczenia
Staż podstawowy w zakresie kardiologii
64 tygodnie (320 dni roboczych)
kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii kardiologicznej
16 tygodni (80 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie elektrofizjologii i elektroterapii
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie kardiologii interwencyjnej
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie echokardiografii
4 tygodnie (20 dni roboczych).
Staż kierunkowy w zakresie kardiologii dziecięcej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
. Staż kierunkowy w zakresie nabytych i wrodzonych wad sercau dorosłych
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie kardiochirurgii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie nieinwazyjnej diagnostykielektrokardiograficznej
6 tygodni (30 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie angiologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabieg/procedura medycznaKod AKod B
badanie elektrokardiograficzne
200
0
24-godzinne, ambulatoryjne monitorowanie EKG
50
0
24-godzinne, ambulatoryjne monitorowanie ciśnieniatętniczego
50
0
próba wysiłkowa elektrokardiograficzna
50
0
badanie echokardiograficzne przezklatkowe
200
0
badanie echokardiograficzne przezprzełykowe
0
50
badanie echokardiograficzne obciążeniowe
0
50
nakłucie opłucnej, otrzewnej
25
0

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarzaw trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabieg/procedura medycznaKod AKod B
wszczepienie stymulatora
0
*
wszczepienie kardiowertera-defibrylatora
0
*
kontrola stymulatora
*
0
kontrola kardiowertera-defibrylatora
*
0
badanie elektrofizjologiczne
0
*
ablacja podłoża zaburzeń rytmu
0
*
koronarografia
0
*
angioplastyka wieńcowa
0
*
cewnikowanie jam serca
*
0
wprowadzenie elektrody endokawitarnej
*
0
wykonanie centralnego wkłucia żylnego
*
0
wykonanie wkłucia do tętnicy obwodowej
*
0
badania z zakresu medycyny nuklearnej, MRI, CT
0
*
techniki utrzymania drożności dróg oddechowych
*
0
prowadzenie reanimacji, różnych metod stymulacji serca,kardiowersji i defibrylacji serca
*
0
nakłucie osierdzia, opłucnej, otrzewnej
*
0
echokardiografia w stanach nagłych
*
0
leczenie z użyciem respiratora
*
0
hipotermia terapeutyczna
*
0
kontrapulsacja wewnątrzaortalna i inne metodywspomagania krążenia
*
0
monitorowanie hemodynamiczne
*
0
ciągła przyłóżkowa terapia nerkozastępcza
*
0
badania spiroergometryczne
*
0

*W zabiegach określonych gwiazdką nie określa się minimalnej liczbyposzczególnych procedur. Ich wykonanie, interpretację oraz aktywne uczestniczenie(asystowanie) konieczne do osiągniecia umiejętności określa kierownik pracowni lubkierownik stażu kierunkowego.

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów kardiologii organizowane przez CMKP

 • Kardiowersja elektryczna w Pododdziale ITK
 • Zaburzenia rytmu i przewodzenia zagrażające życiu
 • Zawał serca, zasady rozpoznawania
 • Standardy resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • Otwarte sesje kardiologiczne - hemodynamika. Kurs doskonalący z wykorzystaniem teletransmisji.

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 27.03.2024) 

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów kardiologii: 5427* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z kardiologii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii

Prof. dr hab. Tomasz Hryniewiecki
Narodowy Instytut KardiologiiStefana Kardynała WyszyńskiegoPaństwowy Instytut Badawczy
Ul. Alpejska 4204-628 Warszawa
Tel. 22 34 34 646e-mail: konsultant@ikard.pl

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie kardiologii. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 3 tygodni + 3 dni/18 dni roboczych (moduł podstawowy) oraz 3 tygodni + 3 dni/16 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • jest zobligowany do opublikowania min. 1 pracy naukowej,
 • powinien brać udział w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych (Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, Towarzystwo Internistów Polskich) poprzez udział w posiedzeniach, konferencjach i zjazdach (wskazane przedłożenie certyfikatów uczestnictwa).

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie kardiologii

JAMA Cardiology IF = 12.794

JACC: Journal of the American College of Cardiology IF = 18.639

Circulation IF = 23.603

European Heart Journal IF = 22.673

Nature Reviews Cardiology IF = 20.260

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie kardiologii

 • Liczba cytowań 1433: “Heart Disease and Stroke Statistics-2019 Update: A Report From the American Heart Association.” PMID: 30700139
 • Liczba cytowań 722: “Diagnosis, Treatment, and Long-Term Management of Kawasaki Disease: A Scientific Statement for Health Professionals From the American Heart Association.” PMID: 28356445
 • Liczba cytowań 1171: “Global, Regional, and National Burden of Cardiovascular Diseases for 10 Causes, 1990 to 2015.” PMID: 28527533

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie kardiologii. 

Referencje

 1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0748-program-1.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)  
 2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/0748-program-1-1.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
 6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

Zaloguj się