Encyklopedia rezydentur
Kardiochirurgia
  • Czas trwania specjalizacji 
  • Progi i liczba miejsc 
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów kardiochirurgii organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy
  • Konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Kardiochirurgia

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc 
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów kardiochirurgii organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Czas trwania szkolenia: 6 lat (313 tygodni + 2 dni/1567 dni roboczych + czas na samokształcenie - 6 tygodni +1 dzień /31 dni roboczych).

Łączny czas trwania szkolenia 6 lat

Progi i liczba miejsc 

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
bc
64.25%
82.56%
bc
bc
kujawsko-pomorskie
bc
-
bc
bd
bc
lubelskie
bc
bc
bc
bc
70.2%
lubuskie
86.96%
bc
bc
bc
-
łódzkie
bc
79.23%
74.29%
bc
71.72%
małopolskie
85.02%
81.71%
83.33%
62.5%
67.17%
mazowieckie
77.07%
83.09%
69.42%
61.89%
65.82%
opolskie
bc
bc
bd
bc
bc
podkarpackie
bc
bc
bc
-
72.73%
podlaskie
bc
bc
bc
bc
bc
pomorskie
86.34%
83.81%
-
-
62.63%
śląskie
79.23%
bc
bc
64.25%
63.92%
świętokrzyskie
bc
bc
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
bc
bc
69.42%
bc
bc
wielkopolskie
83.41%
bc
77.14%
bc
bc
zachodniopomorskie
bc
bc
bc
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa- liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
3
1
3
2
1
kujawsko-pomorskie
2
-
2
3
3
lubelskie
4
2
4
3
2
lubuskie
2
1
1
1
-
łódzkie
5
3
6
4
5
małopolskie
6
1
2
0
3
mazowieckie
5
2
3
3
5
opolskie
2
1
1
2
1
podkarpackie
2
1
2
-
1
podlaskie
1
1
1
1
1
pomorskie
1
1
-
-
3
śląskie
12
1
2
0
8
świętokrzyskie
2
1
2
2
2
warmińsko-mazurskie
2
1
2
1
1
wielkopolskie
3
1
1
3
3
zachodniopomorskie
3
1
2
1
2
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bc
bc
bc
77.62%
bc
bc
kujawsko-pomorskie
bc
-
bd
bc
bd
bd
lubelskie
bc
bc
-
bc
bc
bc
lubuskie
bc
bc
bc
-
bc
bc
łódzkie
bc
73.43%
bc
bc
bc
bc
małopolskie
bc
bc
-
84.29%
bc
bc
mazowieckie
76.81%
bc
75.12%
bc
bc
bc
opolskie
bc
bc
bc
bc
bc
-
podkarpackie
bc
bc
bc
64.98%
-
bd
podlaskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
pomorskie
71.71%
83.41%
-
-
-
bc
śląskie
73.91%
bc
77.29%
73.43%
64.97%
60.31%
świętokrzyskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
bc
bc
bc
bc
bc
bd
wielkopolskie
69.57%
bc
66.18%
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
2
1
1
3
1
1
kujawsko-pomorskie
1
-
1
2
2
2
lubelskie
3
1
-
1
2
2
lubuskie
1
1
1
-
1
1
łódzkie
6
1
1
3
3
2
małopolskie
4
1
-
1
2
2
mazowieckie
3
1
1
2
2
1
opolskie
1
1
1
1
1
-
podkarpackie
2
1
1
1
-
1
podlaskie
1
1
1
1
1
1
pomorskie
1
1
-
-
-
1
śląskie
8
1
1
3
1
5
świętokrzyskie
1
1
1
2
2
1
warmińsko-mazurskie
1
1
1
1
1
1
wielkopolskie
2
1
1
1
1
1
zachodniopomorskie
3
1
1
1
1
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy kardiochirurgia jest specjalizacją priorytetową? - nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowej ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych:

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
“Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie kardiochirurgii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz sprawdzian testowy i sprawdzian praktyczny z wiedzy objętej programem kursu
“Postępy w kardiochirurgii wrodzonych wad serca”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
“Postępy w kardiochirurgii wrodzonych wad serca u noworodka”
3 dni (24 godziny dydaktyczne).
“Zabiegi rekonstrukcyjne zastawki aortalnej, mitralnej i trójdzielnej, w tym metodami małoinwazyjnymi”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
“TAVI, Mitra Clip oraz alternatywne leczenie małoinwazyjne chorych ze schorzeniami serca z grupy wysokiego ryzyka”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
“Tętniaki aorty, zabiegi oszczędzające zastawkę aortalną, stentgrafty aortalne i zabiegi hybrydowe”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
“Operacje wewnątrznaczyniowe”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
“Diagnostyka i postępowanie w ostrym niedokrwieniu kończyn. Diagnostyka i postępowanie w obrażeniach tętnic i żył”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
“Diagnostyka i leczenie chorób aorty”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
“Postępy we współczesnej torakochirurgii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
“Leczenie zaburzeń rytmu –rola i możliwości kardiochirurga oraz elektrofizjologa”
1 dzień(8 godzin dydaktycznych)
“Transplantologia –opieka nad dawcą serca i dawcą wielonarządowym, postępy w transplantacji serca, płuc u dorosłych i dzieci”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
“Postępy w diagnostyce obrazowej chorób serca, płuc i naczyń”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
“Powikłania w kardiochirurgii, intensywna opieka pooperacyjna. Zakażenia wewnątrzszpitalne”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
“Metody leczenia niewydolności serca –krótko- i długoterminowe mechaniczne wspomaganie serca. Wskazania i wyniki leczenia”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
“Organizacja pracy oddziału kardiochirurgii, kontraktowanie świadczeń, wybrane zagadnienia analizy koszt-efektywność, przydatność krajowego rejestru operacji kardiochirurgicznych KROK w ocenie jakości świadczeń i ich monitorowaniu”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
“Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
“Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe:

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

Szkolenie w zakresie chirurgii - Lekarz  rozpoczyna  pierwszy  rok  szkolenia  specjalizacyjnego  szkoleniem  w  zakresie  podstawowych staży dla każdego przyszłego kardiochirurga. 

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
“Staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej (zamiennie ze stażem kierunkowym w zakresie chirurgii dziecięcej”
16 tygodni (80 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny –potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętychprogramem stażu
“Staż kierunkowy w zakresie torakochirurgii”
16 tygodni (80 dni roboczych)
“Staż kierunkowy w zakresie chirurgii naczyniowej i endowaskularnej”
16 tygodni (80 dni roboczych) w tym 5 dyżurów ostrych

*dzień roboczy = 7h 35min

Szkolenie w zakresie kardiochirurgii

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
“Staż podstawowy w zakresie kardiochirurgii”
167 tygodni (835 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny –potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętychprogramem stażu
“Kardiologia”
12 tygodni (60 dni roboczych)
“Kardiologia inwazyjna, elektrofizjologia i elektroterapia dorosłych lub dzieci”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
“Intensywny nadzór pooperacyjny dorosłych lub dzieci” 
4 tygodnie (20 dni roboczych)
"Podstawy intensywnej terapii dorosłych lub dzieci”
12 tygodni (60 dni roboczych)
“Transplantacja narządów klatki piersiowej”
4 tygodnie (20 dni roboczych)

*dzień roboczy = 7h35min

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych. Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie pod nadzorem specjalisty

Oznaczenie procedur:

Kod A: Samodzielnie

kod B: Asysta

 • W czasie szkolenia w zakresie chirurgii 
  • samodzielne  rozpoznanie  na  podstawie  RTG  złamania  kości,  niedrożności przewodu pokarmowego, obecności wolnego gazu w jamie brzusznej, odmy opłucnej;
  • interpretacja wyników badań laboratoryjnych;
  • samodzielne wykonanie zabiegów z zakresu tzw. małej chirurgii –kontrola, wycięcie i zszycie rany, usunięcie ciała obcego z tkanek miękkich, nacięcie ropnia, zastrzału, zanokcicy i ropowicy, na oddziale i w przychodni chirurgicznej;
  • samodzielne  wykonanie  tracheostomii,  wykonanie  nadłonowego  nakłucia  pęcherza moczowego;
  • samodzielne  lub  jako  asysta  wykonanie  badania  endoskopowego  diagnostycznego  (anoskopia,    rektoskopia,    ezofagoskopia,    gastroduodenoskopia)    oraz    drobnych zabiegów endoskopowych (pobranie wycinka, polipektomia);
  • wykonanie  badania  ultrasonograficznego  diagnostycznego  w  ostrych  schorzeniach jamy brzusznej w ramach ostrego dyżuru chirurgicznego;
  • uczestnictwo  w  wykonaniu  zabiegów  pod  kontrolą  ultrasonograficzną  (biopsja, drenaż, termoablacja);
  • wykonanie   jako   operator   podstawowych   operacji   w   obrębie  jamy  brzusznej – usunięcie wyrostka robaczkowego, operacja przepukliny pachwinowej, odbarczenie niedrożności;
  • asystowanie  do  operacji  w  uszkodzeniach  urazowych  czaszki,  mózgu,  klatki piersiowej,   jamy   brzusznej   oraz   do   operacji   w   obrażeniach   mnogich i wielonarządowych z zachowaniem właściwej taktyki postępowania;
  • asystowanie  przy  podstawowych  operacjach  urologicznych  ze  wskazań  nagłych: (wycięcie nerki w przypadkach nagłych, wytworzenie przetoki nadłonowej i nerkowej, nakłucie  i  drenaż  ropnia  okołonerkowego,  naprawa  urazowych  i  śródoperacyjnych uszkodzeń układu moczowego);
  • asystowanie przy operacji w ciąży pozamacicznej;
  • asystowanie  przy  zabiegach  zszycia  lub  rekonstrukcji  uszkodzonych  urazowo  naczyń krwionośnych;
  • asystowanie przy zabiegu usunięcia zatoru tętniczego (embolektomii)
 • W trakcie szkolenia w zakresie chirurgii dziecięcej:
Typ operacjiKod A
Kod B
Usunięcie wyrostka
0
3
Operacja przepukliny
0
5
Operacja wnętrostwa
0
5
Operacja wodonercza
0
3
Operacje z zakresu traumatologii dziecięcej
0
5
Niedrożność przewodu pokarmowego
0
1
Usunięcie śledziony
0
1
Założenie dializy otrzewnowej
0
1
Chirurgiczne dostępy do naczyń obwodowych
0
3
 • W czasie szkolenia w zakresie torakochirurgii
Rodzaj operacji/zabieguKod A
Kod B
Torakotomia
10
30
Drenaż KLP
10
5
Pneumonektomia
0
5
Lobektomia
0
10
Segmentektomia
0
4
Resekcja klinowa/ biopsja płuca
2
6
Operacje plastyczne ściany KLP
0
2
Dekortykacja
1
4
Mediastinoskopia
0
8
Tracheostomia
1
8
Fenestracja
0
1
Usunięcie grasicy
0
1
Fiberobronchoskopia
5
15
 • W czasie szkolenia w zakresie chirurgii naczyniowej i endowaskularnej
Rodzaj operacji/zabieguKod A
Kod B
Rewizja tętnicy
5
10
Profundoplastka
2
5
Przęsło udowo-podkolanowe
0
5
Przęsło aortalno-udowe
0
5
Operacja tętniaka aorty brzusznej
0
5
Endarterektoamia tętnicy szyjnej
2
10
Angioplastyka tętnicy szyjnej
2
10
Angioplastykatętnic kończyn dolnych
0
10
Implantacja stent-graftu aortalnego
0
5
Embolektomia/trombektomia
2
5
Rekonstrukcja tętnicy udowej w następstwie tętniaka rzekomego po zabiegach interwencyjnej kardiologii, elektrofizjologii, zabiegach TAVI
2
7
 • W czasie szkolenia w zakresie kardiochirurgii

Lekarz w trakcie specjalizacji jest zobowiązany wykonać samodzielnie pod nadzorem specjalisty kardiochirurga co najmniej 150 operacji na sercu (według poniższej listy), wykonanych w krążeniu pozaustrojowym lub bez.

 • Kaniulacja żył i tętnic obwodowych;
 • Pobranie żył obwodowych do pomostowania naczyń wieńcowych;
 • Pobieranie tętnic obwodowych (tętnice piersiowe wewnętrzne LITA, RITA, promieniowe (RA)) do pomostowania naczyń wieńcowych technikami klasycznymi i małoinwazyjnymi;
 • Wykonanie różnego typu dostępów operacyjnych, w tym także poprzez minitorakotomie i ministernotomie;
 • Kaniulacja serca i aorty wstępującej, a także żyły i tętnic biodrowych dla przeprowadzenia krążenia pozaustrojowego;
 • Operacja zespoleń systemowo-płucnych;
 • Podwiązanie przewodu tętniczego Botalla;
 • Operacja zwężenia cieśni aorty;
 • Operacja zamknięcia ASD secundum;
 • Operacja zamknięcia ASD primum;
 • Operacja zamknięcia VSD;
 • Wykonanie zabiegu ECMO tętniczo-żylne i żylno-żylne;
 • Operacja wymiany zastawki mitralnej lub jej naprawa;
 • Operacja wymiany zastawki aortalnej lub jej naprawa;
 • Operacja pomostów aortalno-wieńcowych z wykorzystaniem własnych tętnic chorego w krążeniu lub bez;
 • Operacja tętniaka aorty;
 • Operacje skojarzone (wady serca + CABG);
 • Embolektomia płucna w krążeniu pozaustrojowym;
 • Embolektomia tętnic obwodowych oraz plastyka tętnicy udowej;
 • Wszczepienie rozrusznika

Ponadto, lekarz jest zobowiązany asystować do co najmniej 500 niżej wymienionych operacji kardiochirurgicznych:

 • operacje pomostowania naczyń wieńcowych - 260
 • operacje wymiany zastawki aortalnej lub naprawy - 100
 • operacje wymiany zastawki mitralnej (lub jej operacji naprawczych) lub jej  naprawy, w tym także pozawałowej niedomykalności mitralnej  - 100
 • operacje tętniaków aorty - 50
 • wszczepienie zastawek allogennych, zastawek aortalnych, bezstentowych - 20
 • zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu secundum - 10
 • zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu primum - 5
 • zamknięcie ubytku przegrody międzykomorowej - 10
 • operacja zespołu Fallota - 10
 • udział w zabiegach TAVI lub Mitra Clip - 5
 • udział w zabiegach hybrydowych - 20
 • chirurgiczne opracowanie ran powikłanych po sternotomii - 50
 • samodzielne założenie balonu wewnątrzaortalnego - 30
 • korekcja przełożenia wielkich naczyń - 10
 • podwiązanie przewodu tętniczego Botalla, w tym u noworodków - 10
 • koarktacja aorty, w tym u niemowlęcia - 10
 • zespolenie systemowo-płucne - 10
 • operacja całkowitego kanału przedsionkowo-komorowego - 10 
 • implantacja układu stymulującego - 10
 • W czasie szkolenia w zakresie kardiologii inwazyjnej, elektrofizjologii i elektroterapii dorosłych lub dzieci:
Rodzaj operacji/zabieguLiczba
Forma
Nakłucie tętnicy udowej
10
samodzielnie
Nakłucie tętnicy ramiennej
3
samodzielnie
Założenie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
10
samodzielnie
Interpretacja  wyników  cewnikowania  serca, angiografii,  testów  wysiłkowych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego
30
samodzielnie
Asysta  do  koronarografii  lub  wykonanie  pod nadzorem specjalisty kardiologa
15
samodzielnie/ asysta
Asysta  jako  Heart  Team  do  zabiegów  TAVI, MitraClip i innych
5
asysta
Asysta do wszczepiania stymulatorów serca, kardiowerterów lub ich wykonanie we współpracy z elektrofizjologiem
15
samodzielnie/ asysta
Ocena ciśnienia w tętnicy płucnej, jego odwracalności u chorych z nadciśnieniem płucnym we współpracy z anestezjologiem i kardiologiem inwazyjnym z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza
5
samodzielnie
Asysta do innych zabiegów cewnikowania serca
5
asysta

Szczegółowa lista procedur w każdej z kategorii znajduje się w programie specjalizacji: https://old.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0747-program-1.pdf (ostatni dostęp: 25.01.2021)

Szczegółowy zakres wymaganej wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać specjalista kardiochirurgii po ukończeniu szkolenia, znajduje się w programie specjalizacji [1].

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie kardiochirurgii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Postępy w kardiochirurgii wrodzonych wad serca”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Postępy w kardiochirurgii wrodzonych wad serca u noworodka”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Zabiegi rekonstrukcyjne zastawki mitralnej i trójdzielnej, w tym
metodami małoinwazyjnymi”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„TAVI, Mitra Clip oraz alternatywne leczenie małoinwazyjne chorych ze schorzeniami serca z grupy wysokiego ryzyka”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Tętniaki aorty wstępującej oraz łuku, zabiegi rekonstrukcyjne oszczędzające zastawkę aortalną”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Operacje wewnątrznaczyniowe oraz stentgrafty aortalne i zabiegi hybrydowe”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie+zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka i postępowanie w ostrym niedokrwieniu kończyn. Diagnostyka i postępowanie w obrażeniach tętnic i żył”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka i leczenie ostrych chorób aorty"
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
,,Postępy we współczesnej torakochirurgii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Leczenie zaburzeń rytmu – rola i możliwości kardiochirurga oraz elektrofizjologa”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Transplantologia – metody leczenia niewydolności serca, postępy w transplantacji serca, płuc u dorosłych i dzieci”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Postępy w diagnostyce obrazowej chorób serca, płuc i naczyń”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Powikłania w kardiochirurgii, intensywna opiekapooperacyjna. Zakażenia wewnątrzszpitalne”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Organizacja pracy oddziału kardiochirurgii”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godzin dydaktycznych)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Kardiochirurgia”Kurs atestacyjny (podsumowujący):
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która posiada akredytację do prowadzenia szkolenia
specjalizacyjnego w dziedzinie audiologii i foniatrii.

StażCzas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
"Chirurgia ogólna"
12 tygodni (60 dni roboczych), w pierwszym roku trwania
szkolenia specjalizacyjnego.
kolokwium teoretyczne + zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych

Staże kierunkowe (kierunkowe)

A: SZKOLENIE W ZAKRESIE CHIRURGII

Staż
Czas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
"Chirurgia dziecięca"
4 tygodni (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
"Torakochirurgia"
9 tygodni (45 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
"Chirurgia naczyniowa i endowaskularna"
8 tygodni (40 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych

B: SZKOLENIE W ZAKRESIE KARDIOCHIRURG

StażCzas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
"Kardiochirurgia"
185 tygodni (925 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
"Kardiochirurgia wad wrodzonych u dzieci
lub dorosłych"
8 tygodni (40 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
"Kardiologia"
8 tygodni (40 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
"Kardiologia inwazyjnea, elektrofizjologia
i elektroterapia dorosłych lub dzieci"
6 tygodni (30 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
"Intensywna terapia dorosłych
lub dzieci"
12 tygodni (60 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
"Transplantacja narządów klatki piersiowe"
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Oznaczenie procedur

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza
trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod A
Kod B
Kaniulacja serca i aorty wstępującej, a także żyły i tętnic biodrowych dla przeprowadzenia krążenia pozaustrojowego
80
30
Kaniulacja żył i tętnic obwodowych
100
200
Pobranie żył obwodowych do pomostowania naczyń
wieńcowych
400
100
Pobieranie tętnic obwodowych (tętnice piersiowe
wewnętrzne LITA, RITA, promieniowe (RA)) do
pomostowania naczyń wieńcowych technikami klasycznymii małoinwazyjnymi
50
100
Wykonanie różnego typu dostępów operacyjnych, w tym także poprzez minitorakotomie i ministernotomie
40
280
Embolektomia płucna w krążeniu pozaustrojowym
0
5
Embolektomia tętnic obwodowych oraz plastyka tętnicy udowej
2
10
Chirurgiczne opracowanie ran powikłanych po sternotomii
9
48
Założenie balonu wewnątrzaortalnego
4
28
Wszczepianie stymulatorów serca, kardiowerterów,
defibrylatorów we współpracy z elektrofizjologiem
2
20
ECMO tętniczo-żylne i żylno-żylne
10
13
Operacja wymiany zastawki mitralnej lub jej naprawa
10
67
Operacja wymiany zastawki aortalnej lub jej naprawa
30
146
Operacja pomostów aortalno-wieńcowych
z wykorzystaniem własnych tętnic chorego w krążeniu lub bez
100
160
Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu secundum, TVpl, TVR, guzy serca, inne
10
30
Operacja tętniaka aorty i aorty wstępującej
0
5
Operacje skojarzone (wady serca + CABG)
0
10
Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu primum
2
5
Zabiegi TAVI lub Mitra Clip
0
10
Inne zabiegi hybrydowe
0
18
Zabieg wykonany techniką małoinwazyjną (nie OPCAB – MIDCAB/TECAB, mini AVR, ablacja, mini MVpl, etc.)
0
20
Łącznie
849
1305

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza
w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod A
Kod B
Usunięcie wyrostka
0
3
Operacja przepukliny
0
5
Operacja wodonercza lub wnętrostwa
0
8
Operacje z zakresu traumatologii (w tym dziecięcej)
0
5
Wycięcie i zszycie rany
2
3
Usunięcie ciała obcego z tkanek miękkich
2
3
Nacięcie ropnia, zastrzału, zanokcicy i ropowicy
2
3
Cystostomia
2
3
Zabiegi endoskopowe (pobranie wycinka, polipektomia)
2
3
Operacje urologiczne ze wskazań nagłych
2
3
Zszycie lub rekonstrukcja uszkodzonych urazowo naczyń krwionośnych
2
3
Odbarczenie niedrożności przewodu pokarmowego
0
1
Usunięcie śledziony
0
1
Założenie dializy otrzewnowej
0
1
Chirurgiczne dostępy do naczyń obwodowych
0
3
Torakotomia
10
30
Drenaż klatki piersiowej
10
5
Pneumonektomia
0
5
Tobektomia
0
10
Segmentektomia
0
4
Resekcja klinowa/biopsja płuca
0
6
Operacje plastyczne ściany klatki piersiowej
0
2
Dekortykacja
1
4
Mediastinoskopia
0
8
Tracheostomia
1
8
Fenestracja
0
1
Usunięcie grasicy
0
1
Fiberobronchoskopia
5
15
Rewizja tętnicy
0
10
Profundoplastyka
0
5
Przęsło udowo-podkolanowe
0
5
Przęsło aortalno-udowe
0
5
Operacja tętniaka aorty brzusznej
0
5
Endarterektoamia tętnicy szyjnej
0
10
Angioplastyka tętnicy szyjne
0
10
Angioplastyka tętnic kończyn dolnych
0
10
Implantacja stent-graftu aortalnego
0
5
Embolektomia/trombektomia
0
5
Operacja tętniaka aorty i aorty wstępującej
0
5
Kaniulacja serca i aorty wstępującej, a także żyły i tętnic biodrowych dla przeprowadzenia krążenia pozaustrojowego
20
20
Wykonanie różnego typu dostępów operacyjnych, w tym także poprzez minitorakotomie i ministernotomie
10
20
Chirurgiczne opracowanie ran powikłanych po sternotomii
1
2
Założenie balonu wewnątrzaortalnego
1
2
Wszczepianie stymulatorów serca, kardiowerterów,
defibrylatorów we współpracy z elektrofizjologiem
2
5
ECMO tętniczo-żylne i żylno-żylne
0
2
Operacja wymiany zastawki mitralnej lub jej naprawa
0
3
Operacja wymiany zastawki aortalnej lub jej naprawa
0
4
Inne zabiegi hybrydowe
0
2
Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu secundum, TVpl, guzy serca, inne
4
x**
Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu primum
2
x**
Zamknięcie ubytku przegrody międzykomorowej*
2
x**
Koarktacja aorty*
0
x**
Korekcja przełożenia wielkich naczyń*
0
x**
Operacja zespołu Fallota*
0
x**
Podwiązanie przewodu tętniczego Botalla*
0
x**
Operacja zespoleń systemowo-płucnych*
0
x**
Operacja całkowitego kanału przedsionkowo-
komorowego*
0
x**
Rekonstrukcja tętnicy udowej w następstwie tętniaka
rzekomego po zabiegach interwencyjnej kardiologii,
elektrofizjologii, zabiegach TAVI
0
7
Nakłucie tętnicy udowej
0
10
Nakłucie tętnicy ramiennej
0
3
Założenie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
0
10
Asysta do koronarografii lub wykonanie pod nadzorem specjalisty kardiologa
0
15
Asysta jako Heart Team do zabiegów TAVI, MitraClip
i innych
0
5
Asysta do wszczepiania stymulatorów serca,
kardiowerterów lub ich wykonanie we współpracy z
elektrofizjologiem
0
15
Ocena ciśnienia w tętnicy płucnej, jego odwracalności u chorych z nadciśnieniem płucnym we współpracy z anestezjologiem i kardiologiem inwazyjnym z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza
0
5
Asysta do innych zabiegów cewnikowania serca
0
5
Łącznie
83
357+x**

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów kardiochirurgii organizowane przez CMKP

 • Bezpieczeństwo i interdyscyplinarna opieka nad pacjentem chirurgicznym SAFEAST
 • Przewlekła niewydolność żylna. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 30.12.2023) 

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów kardiochirurgii: 392* *Suma specjalistów wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii

Prof. dr hab. n. med. Jacek Różański
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 4204-628 Warszawa
Tel: 22 343 46 50

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie kardiochirurgii. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 dni/rocznie
 • jest zobligowany do opublikowania min. 1 pracy naukowej.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie kardiochirurgii 

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie kardiochirurgii

 • “2019 EACTS Expert Consensus on long-term mechanical circulatory support”; PMID: 31100109
 • “Standards of reporting in open and endovascular aortic surgery (STORAGE guidelines); PMID: 31102528
 • “Pulmonary artery pulsatility index predicts right ventricular failure after left ventricular assist device implantation”; PMID: 26212656

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu Kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie kardiochirurgii. 

Referencje

Zaloguj się