Encyklopedia rezydentur
Hematologia
  • Czas trwania specjalizacji
  • Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów hematologii organizowane przez CMKP 
  • Sytuacja na rynku pracy
  • Konsultant krajowy w dziedzinie hematologii
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Hematologia

Czas trwania specjalizacji

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
86.03%
80.68%
bc
64.81%
bc
kujawsko-pomorskie
88.41%
bc
bc
bd
-
lubelskie
78.26%
71.57%
69.27%
73.3%
66.84%
lubuskie
82.84%
bc
bc
66.02%
bc
łódzkie
75.36%
85.02%
77.56%
55.83%
68.04%
małopolskie
84.8%
82.61%
83.81%
73.43%
bc
mazowieckie
82.13%
67.63%
bc
57.77%
74.24%
opolskie
bc
-
bd
bc
bc
podkarpackie
84.06%
78.74%
78.1%
bc
77.27%
podlaskie
bc
bc
bc
bc
bc
pomorskie
87.44%
80.19%
81.43%
67.96%
65.31%
śląskie
80%
69.57%
76.19%
71.26%
74.24%
świętokrzyskie
bc
85.27%
bc
74.88%
bc
warmińsko-mazurskie
bc
85.99%
72.86%
65.22%
bc
wielkopolskie
84.88%
88.89%
88.57%
70.05%
89.39%
zachodniopomorskie
80.49%
83.9%
75.24%
-
65.82%
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
4
3
1
5
3
kujawsko-pomorskie
5
2
1
2
-
lubelskie
7
7
14
9
11
lubuskie
2
1
1
2
2
łódzkie
3
2
6
7
3
małopolskie
2
3
1
3
1
mazowieckie
8
11
11
8
8
opolskie
2
-
2
2
1
podkarpackie
7
11
9
7
5
podlaskie
1
2
2
1
1
pomorskie
14
15
1
3
4
śląskie
7
5
6
0
10
świętokrzyskie
3
3
3
3
3
warmińsko-mazurskie
2
1
4
0
2
wielkopolskie
4
2
7
2
1
zachodniopomorskie
15
10
10
-
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bd
bc
67.32%
bc
bc
bc
kujawsko-pomorskie
bd
bc
bd
bd
bd
bd
lubelskie
bd
bc
66.35%
67.14%
bc
bc
lubuskie
bd
bc
81.95%
65.22%
bc
bc
łódzkie
bd
bc
bc
bc
bc
bc
małopolskie
bd
bc
87.62%
76.7%
79.29%
bc
mazowieckie
bd
74.4%
78.1%
62.86%
bc
bc
opolskie
bd
bc
bc
bc
bc
bc
podkarpackie
bd
bc
bc
bc
bc
bd
podlaskie
bd
78.85%
bc
bc
bc
bc
pomorskie
bd
75.98%
bc
bc
73.74%
bc
śląskie
bd
bc
83.82%
81.73%
bc
69.19%
świętokrzyskie
bd
bc
bc
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
bd
bc
bc
-
bc
bd
wielkopolskie
bd
bc
82.21%
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
bd
bc
bc
bc
-
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
3
2
4
2
2
2
kujawsko-pomorskie
3
5
2
1
1
2
lubelskie
5
4
6
4
7
8
lubuskie
1
1
1
1
2
1
łódzkie
3
4
2
2
3
2
małopolskie
1
1
2
1
2
2
mazowieckie
3
4
9
5
6
7
opolskie
2
3
2
1
2
1
podkarpackie
3
5
5
4
6
4
podlaskie
4
2
2
1
1
1
pomorskie
8
10
3
1
4
4
śląskie
5
2
4
4
7
4
świętokrzyskie
3
3
3
2
2
2
warmińsko-mazurskie
2
1
1
-
3
2
wielkopolskie
2
4
2
1
1
1
zachodniopomorskie
6
7
7
1
-
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy hematologia jest specjalizacją priorytetową? 

Tak [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Specjalizacja priorytetowa = specjalizacja deficytowa.

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka obrazowa”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Kardiologia”
16 tygodni (80 dni roboczych)
„Choroby płuc”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Gastroenterologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Neurologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Psychiatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
5
intubacja dotchawicza
5
kardiowersja elektryczna
5
defibrylacja serca
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
5
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
5
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
5
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
badanie per rectum
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
5
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
5
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
50

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie hematologii i zagadnienia promocji zdrowia w hematologii” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych), 1 rok szkolenia
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Podstawy naukowe w dziedzinie hematologii klinicznej”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Organizacyjne i prawne uwarunkowania funkcjonowania hematologa”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Badanie cytologiczne i histologiczne szpiku”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka immunofenotypowa” 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka cytogenetyczna i molekularna nowotworów krwi” 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Zaburzenia hemostazy” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Immunohematologia” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Transfuzjologia” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Przeszczepianie szpiku” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Psychologiczne problemy pacjentów z chorobami krwi i układu chłonnego”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych), w 1 lub 2 roku szkolenia
„Onkologia guzów litych dla hematologów”
2 dni (16 godzin dydaktycznych), w 1 lub 2 roku szkolenia
„Hematolog jako konsultant”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych), w 1 lub 2 roku szkolenia

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie hematologii 
98 tygodni (490 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu.

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwania, miejsceForma zaliczenia, uwagi
„Laboratorium hematologiczne”
5 tygodni (25 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
„Przeszczepianie szpiku” 
5 tygodni (25 dni roboczych), w ośrodku przeszczepiania szpiku akredytowanym do wykonywania przeszczepień alogenicznych
„Hematologiczny oddział dziennego leczenia 
5 tygodni (25 dni roboczych)
„Poradnia hematologiczna”
5 tygodni (25 dni roboczych)
„Regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa”
5 tygodni (25 dni roboczych)
„Ośrodek leczenia hemofilii”
1 tydzień (5 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Zabiegi wykonywane przez specjalizującego się lekarza samodzielnie z asystą lub pod nadzorem specjalisty:

 • biopsja aspiracyjna szpiku z mostka, kolca biodrowego przedniego, kolca biodrowego tylnego,
 • trepanobiopsja,
 • nakłucie jamy opłucnej i otrzewnej.

Zabiegi i procedury, w których specjalizujący się lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta:

 • afereza lecznicza,
 • immunoablacja w leczeniu nabytej aplazji szpiku,
 • pobieranie szpiku do przeszczepienia,
 • zakładanie centralnego cewnika żylnego,
 • punkcja lędźwiowa i dokanałowe podawanie cytostatyków,
 • autologiczne przeszczepienie szpiku,
 • allogeniczne przeszczepienie szpiku.

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Diagnostyka obrazowa”
3 dni (24  godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diabetologia”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
67 tygodni* (335 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

* w tym co najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Szpitalny oddział ratunkowy”
12 tygodni (60 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
3
3
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
10
3
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
10
3
nakłucia żył obwodowych – iniekcje dożylne, pobrania krwi obwodowej
30
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
30
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
6
2
cewnikowanie pęcherza moczowego
20
4
badanie per rectum
20
2
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
20
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
2
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
30
2
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
10
2

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
5
1
kardiowersja elektryczna
3
3
intubacja dotchawicza
10
3
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
3
3

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedziniehematologii i zagadnienia promocji zdrowia w hematologii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Badanie cytologiczne szpiku oraz histologiczne szpikui węzłów chłonnych”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka immunofenotypowa”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka cytogenetyczna i molekularna nowotworów krwi”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Zaburzenia hemostazy”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Immunohematologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Przeszczepianie komórek krwiotwórczych”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Psychologiczne problemy pacjentów z chorobami krwii układu chłonnego”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Onkologia guzów litych dla hematologów”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Hematolog jako konsultant”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący)*: „Hematologia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie hematologii
101 tygodni (505 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w laboratorium hematologicznym
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w ośrodku przeszczepiania szpiku akredytowanymdo wykonywania przeszczepień allogenicznych
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w hematologicznym oddziale dziennego leczenia
5 tygodni (25 dni roboczych)
Staż kierunkowy w poradni hematologicznej
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż kierunkowy w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa iKrwiolecznictwa
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w ośrodku leczenia hemofilii i pokrewnych skazkrwotocznych
3 tygodnie (15 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
biopsja szpiku z mostka
3
3
biopsja szpiku z kolca tylnego talerza biodrowego
20
5
biopsja szpiku z kolca przedniego talerza biodrowego
3
3
trepanobiopsja szpiku
10
5
prowadzenie intensywnego leczenia chorych na ostrebiałaczki szpikowe lub ostre białaczki limfoblastyczne
7
0
prowadzenie leczenia indukującego chorych na chłoniakiagresywne
4
0
afereza lecznicza
0
1
zakładanie centralnego cewnika żylnego
0
3
punkcja lędźwiowa i dokanałowe podanie cytostatyków
0
10
biopsja cienkoigłowa węzła lub biopsja węzła pod kontroląUSG/TK
0
3

Procedury obowiązkowe do wykonania w trakcie odbywania staży kierunkowych nie podlegają rozliczeniu w Elektronicznej Karcie Specjalizacji. Zaliczenie całości stażu oznacza zaliczenie wymaganych programem stażu operacji, zabiegów oraz procedur medycznych.

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
ocena rozmazu krwi obwodowej
30
30
ocena mielogramu
30
30
przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych
0
2
przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych
0
1

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów hematologii organizowane przez CMKP 

 • Podstawy cytometrii przepływowej – zastosowanie w diagnostyce i badaniach naukowych
 • Technika cytometrii przepływowej - obsługa cytometru przepływowego oraz analiza fenotypu, proliferacji i żywotności komórek
 • Podstawy immunologii
 • Cukrzyca cz.1 - patogeneza, rozpoznanie i leczenie
 • Cukrzyca cz.2 - jak postępować z pacjentami z powikłaniami cukrzycy

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 26.03.2024) 

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów hematologii: 594**Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z hematologii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja deficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
8308
Po dwóch latach specjalizacji
9063

Konsultant krajowy w dziedzinie hematologii

Prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Tel. (22) 34 96 176

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie hematologii.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych (moduł podstawowy) i 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji 
 • powinien uczestniczyć w co najmniej jednym Zjeździe Krajowym Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT),  
 • powinien uczestniczyć w co najmniej dwóch sesjach Polskiej Szkoły Hematologii PTHiT i/lub konferencjach naukowo-szkoleniowych PTHiT, 
 • powinien brać czynny udział w pracy edukacyjnej Polskiej Grupy Ostrych Białaczek, Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków i Polskiej Grupy Szpiczakowej;
 • powinien brać udział w pracy edukacyjnej Sekcji Hematologicznej Towarzystwa Internistów Polskich

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie hematologii

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie  w zakresie hematologii 

 •  “Dabigatran etexilate for the treatment of acute venous thromboembolism in children (DIVERSITY): a randomised, controlled, open-label, phase 2b/3, non-inferiority trial”, PMID: 33290737
 • “Estimated annual numbers of US acute‐care hospital patients at risk for venous thromboembolism”, PMID: 17626254
 • ”The diagnosis and management of NK/T-cell lymphomas” PMID: 28410601

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie hematologii. 

Referencje

 1. Program specjalizacji: https://old.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0745-program-1.pdf (ostatni dostęp: 19.12.2020)
 2. https://kursy.cmkp.edu.pl/?gz=1&spe=45&ro=2&year=2020&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false   (ostatni dostęp: 19.12.2020)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001156 (ostatni dostęp: 19.12.2020)
 4. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i niewykonujących zawodu. Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, 03.03.2020
 5. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 06.10.2020)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001218  (ostatni dostęp:15.07.2021)

Zaloguj się