Encyklopedia rezydentur
Geriatria

Geriatria

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów geriatrii organizowane przez CMKP 
 6. Sytuacja na rynku pracy
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
bc
bc
bc
56.04%
bc
kujawsko-pomorskie
bc
bc
bc
bd
79.38%
lubelskie
bc
79.23%
bc
bc
bc
lubuskie
bc
bc
bc
bc
bc
łódzkie
83.33%
bc
bc
bc
bc
małopolskie
bc
81.64%
bc
bc
73.23%
mazowieckie
84.8%
84.06%
bc
bc
bc
opolskie
bc
bc
bd
bc
bc
podkarpackie
55.88%
bc
bc
bc
bc
podlaskie
86.47%
bc
bc
64.56%
bc
pomorskie
bc
bc
81.95%
-
-
śląskie
71.08%
bc
bc
bc
bc
świętokrzyskie
bc
71.63%
bc
bc
-
warmińsko-mazurskie
-
bc
-
-
-
wielkopolskie
bc
bc
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
bc
84.54%
bc
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
6
3
3
2
4
kujawsko-pomorskie
16
2
5
1
2
lubelskie
6
1
2
2
1
lubuskie
2
1
2
2
2
łódzkie
1
1
1
2
1
małopolskie
15
8
18
10
7
mazowieckie
6
4
4
4
3
opolskie
2
1
1
1
1
podkarpackie
5
3
3
3
1
podlaskie
4
2
5
2
3
pomorskie
1
1
1
-
-
śląskie
20
3
5
0
8
świętokrzyskie
2
1
1
2
-
warmińsko-mazurskie
-
1
-
-
-
wielkopolskie
2
1
3
2
2
zachodniopomorskie
3
1
4
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bc
bc
bc
54.85%
bc
bc
kujawsko-pomorskie
bc
bc
bd
bd
bd
bd
lubelskie
67.96%
bc
bc
bc
bc
bc
lubuskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
łódzkie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
małopolskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
mazowieckie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
opolskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
podkarpackie
bc
bc
bc
bc
bc
bd
podlaskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
pomorskie
bc
bc
-
-
-
-
śląskie
bc
84.78%
bc
bc
62.44%
bc
świętokrzyskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
-
bc
bc
-
-
-
wielkopolskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
bc
bc
bc
bc
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

 Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
7
5
3
1
2
1
kujawsko-pomorskie
4
5
2
3
2
1
lubelskie
9
2
3
2
2
1
lubuskie
1
2
2
1
1
1
łódzkie
2
1
1
2
2
1
małopolskie
13
14
8
5
6
5
mazowieckie
4
6
2
2
2
1
opolskie
1
1
1
1
1
1
podkarpackie
3
5
2
2
2
1
podlaskie
3
5
3
3
2
2
pomorskie
1
2
-
-
-
-
śląskie
18
9
3
5
6
8
świętokrzyskie
1
2
1
1
2
2
warmińsko-mazurskie
-
1
1
-
-
-
wielkopolskie
1
2
3
1
2
1
zachodniopomorskie
2
2
1
1
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy geriatria jest specjalizacją priorytetową?

Tak [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Specjalizacja priorytetowa = specjalizacja deficytowa.

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka obrazowa”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Kardiologia”
16 tygodni (80 dni roboczych)
„Choroby płuc”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Gastroenterologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Neurologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Psychiatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
5
intubacja dotchawicza
5
kardiowersja elektryczna
5
defibrylacja serca
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
5
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
5
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
5
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
badanie per rectum
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
5
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
5
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
50

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Gerontologia i geriatria – rola i znaczenie we współczesnej medycynie” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych), w 1 roku szkolenia
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Wielkie problemy geriatryczne” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Choroby psychiczne i neurologiczne najczęściej występujące u osób w wieku podeszłym” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Choroby jamy ustnej, otolaryngologiczne, choroby oczu, zmiany dermatologiczne u osób w wieku podeszłym” 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Kardiologia geriatryczna” 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Endokrynologia oraz problemy nefrologiczne w wieku podeszłym” 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Zaburzenia odporności, infekcje i choroby hematologiczne w wieku podeszłym”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Postępowanie zabiegowe w wieku podeszłym” 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Aktywność ruchowa i odżywianie w promocji zdrowia i rehabilitacji osób starszych” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Problemy onkologiczne i opieki paliatywnej w geriatrii” 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie geriatrii
52 tygodnie (260 dni roboczych): 44 tygodnie w oddziale geriatrycznym i 8 tygodni w poradni geriatrycznej
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu .

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwania, miejsceForma zaliczenia, uwagi
“Neurologia”
6 tygodni (30 dni roboczych*): w tym 2 tygodnie w poradni neurologicznej
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
“Psychiatria” 
6 tygodni (30 dni roboczych)
“Reumatologia”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
“Ortopedia”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Rehabilitacja”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
“Opieka paliatywna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Staże kierunkowe fakultatywne*

*Lekarz jest zobowiązany wybrać i zrealizować dwa 3-tygodniowe staże kierunkowe o określonym profilu spośród pięciu wymienionych poniżej (łącznie 6 tygodni).

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
“Kardiologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
“Urologia”
“Onkologia”
“Zakład opiekuńczo-leczniczy”
“SOR”

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz i liczba zabiegów/procedur medycznych, które lekarz ma obowiązek samodzielnie wykonać pod nadzorem lekarza specjalisty.

Zabieg/proceduraLiczba
badanie EKG, wykonanie i interpretacja
50
badanie funkcji poznawczych 
100
ocena depresji przy użyciu skal: Geriatrycznej Skali Oceny Depresji, Skali Hamiltona i innych 
100
badanie ryzyka upadków
100
ocena stanu funkcjonalnego pacjenta geriatrycznego z użyciem skal ADL i IADL 
100
ocena ryzyka odleżyn
100
ocena zaawansowania odleżyny
30
przeprowadzenie Całościowej Oceny Geriatrycznej
100
cewnikowanie pęcherza moczowego
20

Badania i procedury wykonywane z asystą:

Zabieg/proceduraLiczba
ocena 24-godzinnego badania elektrokardiograficznego metodą Holtera
20
ocena 24-godzinnego badania ciśnienia tętniczego 
50

Badania i procedury, w których specjalizujący się lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta:

Zabieg/proceduraLiczba
badanie densytometryczne
10
badanie ultrasonograficzne serca 
10
ćwiczenia i zabiegi rehabilitacyjne
30
opracowanie odleżyny
10

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Diagnostyka obrazowa”
3 dni (24  godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diabetologia”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
67 tygodni* (335 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

* w tym co najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Szpitalny oddział ratunkowy”
12 tygodni (60 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
3
3
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
10
3
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
10
3
nakłucia żył obwodowych – iniekcje dożylne, pobrania krwi obwodowej
30
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
30
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
6
2
cewnikowanie pęcherza moczowego
20
4
badanie per rectum
20
2
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
20
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
2
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
30
2
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
10
2

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
5
1
kardiowersja elektryczna
3
3
intubacja dotchawicza
10
3
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
3
3

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedziniegeriatrii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych, w tym minimum 6 godzinpoświęconych testom i narzędziom całościowej oceny geriatrycznej)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Wielkie problemy geriatryczne”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Choroby psychiczne i neurologiczne najczęściej występująceu osób w starszym wieku”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Kardiologia geriatryczna”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Choroby układu kostno-stawowego i problemy ortopedyczne wstarszym wieku”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Endokrynologia oraz problemy nefrologiczne w starszym wieku”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Zaburzenia odporności, infekcje, choroby hematologicznei przewodu pokarmowego w starszym wieku”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Postępowanie zabiegowe w starszym wieku”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Aktywność ruchowa i odżywianie w promocji zdrowia i rehabilitacjiosób starszych”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Problemy onkologiczne i opieka paliatywna w geriatrii”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący)*: „Geriatria i całościowa ocenageriatryczna”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

*Kurs atestacyjny należy odbyć  w ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES.

Staże kierunkowe

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie geriatrii
108 tygodni (540 dni roboczych), w tym 100 tygodni (500dni roboczych) w oddziale geriatrycznym i 8 tygodni (40 dni roboczych) w poradnigeriatrycznej
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w zakresie neurologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie reumatologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie ortopedii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie rehabilitacji
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie opieki paliatywnej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie kardiologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie onkologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie opieki długoterminowej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chorób płuc
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
badanie EKG
50
0
badanie funkcji poznawczych
40
0
ocena zaburzeń depresyjnych
40
0
ocena stanu funkcjonalnego
90
0
ocena ryzyka odleżyn
40
0
przeprowadzenie całościowej oceny geriatrycznej
50
0
cena zaawansowania odleżyn
20
0
cewnikowanie pęcherza moczowego
20
0
test 6-minutowego chodu
8
0
test TUG
8
0
test Tinetti (POMA)
8
0
24h holterowskie badanie EKG
20
0
24h holterowskie badanie RR
10
0
ocena radiogramu klatki piersiowej
20
0
badanie densytometryczne
0
7
badanie echokardiograficzne serca
0
5
badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej
0
5
spirometria
0
5
opracowanie odleżyny
0
4

Procedury obowiązkowe do wykonania w trakcie odbywania staży kierunkowych nie podlegają rozliczeniu w Elektronicznej Karcie Specjalizacji. Zaliczenie całości stażu oznacza zaliczenie wymaganych programem stażu operacji, zabiegów oraz procedur medycznych.

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
badanie funkcji poznawczych
10
0
ocena zaburzeń depresyjnych
10
0
ocena stanu funkcjonalnego
10
0
ocena ryzyka odleżyn
5
0
ocena zaawansowania odleżyn
3
0
cewnikowanie pęcherza moczowego
3
0
test 6-minutowego chodu
2
0
test TUG
2
0
test Tinetti (POMA)
2
0
24h holterowskie badanie EKG
5
0
ocena radiogramu klatki piersiowej
5
0
badanie densytometryczne
0
3
badanie echokardiograficzne serca
0
5
badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej
0
5
spirometria
0
5
opracowanie odleżyny
0
1

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów geriatrii organizowane przez CMKP 

 • Diagnostyka i leczenie zawrotów głowy oraz zaburzeń równowagi - problem inderdyscyplinarny
 • Zaburzenia metaboliczne i endokrynologiczne w wieku podeszłym

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 26.03.2024) 

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów geriatrii: 577**Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z geriatrii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja deficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
8308
Po dwóch latach specjalizacji
9063

Konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii

Prof. dr hab. Tomasz Targowski
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Klinika i Poliklinika Geriatrii
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
Tel. (22) 670-91-61

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie geriatrii.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych (moduł podstawowy) i 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych (moduł specjalistyczny)
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji 
 • powinien aktywnie uczestniczyć przynajmniej raz w roku w czasie trwania modułu specjalistycznego w posiedzeniach konferencjach organizowanych przez ośrodki referencyjne w geriatrii, Kolegium Lekarzy Geriatrów lub Polskie Towarzystwo Gerontologiczne i inne towarzystwa zajmujące się problematyką geriatrii (potwierdzone certyfikatem)
 • powinien uczestniczyć w wydarzeniach edukacyjnych: konferencjach, seminariach, warsztatach, posiedzeniach naukowych organizowanych przez Towarzystwo Internistów Polskich

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie geriatrii

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie  w zakresie geriatrii

 •  “The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease: Recommendations from the National Institute on Aging‐Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease”, PMID: 21514249
 • “The Top 10 Hot Topics in Aging”, PMID: 14718483
 • ”Dietary and lifestyle guidelines for the prevention of Alzheimer's disease” PMID: 24913896

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie geriatrii. 

Referencje

 1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0744-program-1.pdf   (ostatni dostęp: 15.05.2024)  
 2. Program specjalizacji od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/0744-program-1-1.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
 6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

Zaloguj się