Encyklopedia rezydentur
Gastroenterologia dziecięca

Gastroenterologia dziecięca

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów gastroenterologii dziecięcej organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy 
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 3 lata (156 tygodnie + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 3 lata (156 tygodnie + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 6 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
85.29%
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
bc
84.06%
bc
bd
bc
lubelskie
90.73%
bc
-
bc
bc
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
80.49%
80.68%
bc
bc
bc
małopolskie
-
84.88%
bc
-
-
mazowieckie
87.99%
85.51%
87.14%
71.84%
68.37%
opolskie
-
-
bd
-
bc
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
bc
73.56%
-
-
bc
pomorskie
85.05%
85.51%
-
-
-
śląskie
bc
-
bc
bc
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
bc
bc
bc
bc
bc
wielkopolskie
-
-
bc
bc
-
zachodniopomorskie
bc
82.44%
85.24%
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
1
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
7
3
3
3
2
lubelskie
1
2
-
1
1
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
2
4
3
3
3
małopolskie
-
1
1
-
-
mazowieckie
2
2
2
2
2
opolskie
-
-
0
-
0
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
2
1
-
-
2
pomorskie
2
1
-
-
-
śląskie
2
-
1
0
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
1
1
1
1
1
wielkopolskie
-
-
1
1
-
zachodniopomorskie
5
4
3
3
2
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
80.68%
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
bc
bc
bd
bd
bd
bd
lubelskie
-
bc
-
-
bc
bc
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
bc
bc
82.93%
bc
bc
bc
małopolskie
bc
-
bc
-
-
-
mazowieckie
-
89.37%
bc
68.45%
bc
bc
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
bc
bc
-
-
-
bc
pomorskie
-
87.44%
-
-
-
-
śląskie
-
79.9%
bc
-
bc
bc
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
bc
bc
bc
-
-
wielkopolskie
-
-
-
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
82.61%
bc
bc
bc
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
1
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
3
1
1
1
2
1
lubelskie
-
1
-
-
1
1
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
1
1
1
2
2
2
małopolskie
1
-
1
-
-
-
mazowieckie
-
1
1
2
2
1
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
2
1
-
-
-
1
pomorskie
-
1
-
-
-
-
śląskie
-
1
1
-
1
1
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
1
1
1
-
-
wielkopolskie
-
-
-
1
1
1
zachodniopomorskie
1
1
1
2
1
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy [specjalizacja] jest specjalizacją priorytetową? 

Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Specjalizacja priorytetowa = specjalizacja deficytowa.

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie pediatrii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
1 rok szkolenia, potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Ratownictwo medyczne” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Opieka paliatywna” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

Staż
Czas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w oddziale pediatrii ogólnej (dzieci młodsze, dzieci starsze) 
78 tygodni (390 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

Staż
Czas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
“Fizjologia noworodka”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
“Patologia noworodka”
12 tygodni (60 dni roboczych)
“Izba przyjęć/SOR”
24 tygodnie (120 dni roboczych)
“Poradnia POZ  sprawująca opiekę nad dziećmi”
8 tygodni (40 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
Punkcja lędźwiowa
15
Cewnikowanie pęcherza moczowego 
20
Wkłucia obwodowe
50
Wkłucia głębokie 
*
Intubacja
*
Nakłucie opłucnej 
*
Resuscytacja
*

*Zaleca się uczestniczenie w jak największej liczbie procedur

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Gastroenterologia dziecięca”
5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzanego przez kierownika kursu
„Gastroenterologia, hepatologia, żywienie dzieci”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
„Hepatologia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Leczenie żywieniowe”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie gastroenterologii ogólnej z elementami hepatologii, żywienia i zasad diagnostyki gastrologicznej 
90 tygodni (450 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Hepatologia"
12 tygodni (60 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
„Leczenie żywieniowe"
12 tygodni (60 dni roboczych)
„Endoskopia i diagnostyka obrazowa"
12 tygodni (60 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty:

Zabieg/proceduraSamodzielnie/asysta
Badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego (diagnostyczne)
min. 100
Pobieranie wycinków jelita grubego
*
Wytwarzanie endoskopowej gastrostomii (PEG), dylatacja balonowa lub techniką bougie, w tym pobieranie wycinków błony śluzowej 
*
Ileokolonoskopia
min. 50
Badania czynnościowe trzustki
*
pH-metria przełyku i badania motoryki, np. badania pasażu jelitowego oraz znajomość zasad manometrii i pomiaru impedancji
*
Biopsja wątroby
min. 10
Sklerotyzacja lub opaskowanie żylaków przełyku
*
Wytwarzanie endoskopowej gastrostomii
*
Polipektomia
*
Usuwanie ciał obcych
*

*Zaleca się uczestniczenie w jak największej liczbie procedur

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Podstawy pediatrii”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Choroby zakaźne wieku dziecięcego i szczepienia ochronne”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Badania obrazowe u dzieci”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
"Wybrane problemy z psychiatrii dzieci i młodzieży”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Stany nagłe u dzieci od 0-18 roku życia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
"Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w oddziale pediatrii ogólnej (dzieci młodsze, dziecistarsze)
94 tygodnie (470 dni roboczych)*
złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem stażu oraz zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych

*w tymco najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiegostopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

Staż Czas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie fizjologii noworodka
4 tygodnie (20 dni roboczych)
złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem stażu oraz zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie patologii noworodka
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w szpitalnym oddziale ratunkowym
16 tygodni (80 dni roboczych)
Staż kierunkowy w poradni pediatrycznej realizującej szczepieniaochronne i bilanse zdrowia dzieci
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii dziecięcej
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii dzieci
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
punkcja lędźwiowa
5
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
10
wkłucia obwodowe
20
10
założenie sondy dożołądkowej
1
2
płukanie żołądka
1
1
wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznegoserca (EKG)
10
20
badanie USG jamy brzusznej
0
10
badanie USG płuc i jamy opłucnej
0
10
konsultacje radiologiczne
0
20

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
Kurs wprowadzający: „Gastroenterologia dziecięca”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Hepatologia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Leczenie żywieniowe”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący)*: „Gastroenterologia dziecięca”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)

*Kurs atestacyjny należy odbyć w ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES.

Staże kierunkowe

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie gastroenterologii ogólnej z elementamihepatologii, żywienia i zasad diagnostyki gastrologicznej
99 tygodni (495 dni roboczych), w tym 9 tygodniw pracowni/zakładzie endoskopii
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w zakresie hepatologii dziecięcej
12 tygodni (60 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie leczenia żywieniowego
10 tygodni (50 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki obrazowej
5 tygodni (25 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
endoskopie górnego odcinka przewodu pokarmowego zpobieraniem wycinków z przełyku, żołądka i jelita cienkiego
100
0
wytwarzanie endoskopowej gastrostomii, dylatacjibalonowej lub technika bougie
0
20
ileokolonoskopia
50
0
badania motoryki, np. pasażu jelitowego oraz znajomośćzasad manometrii i pomiaru impedancji
0
30
sklerotyzacja i opaskowanie żylaków przełyku
0
5
polipektomia
0
5
usuwanie ciał obcych
20
0
biopsja wątroby
0
10
zgłębnikowanie żołądka
30
0
pH-metria i/lub pH-impedancja
20
0
monometria odbytu
0
20
opieka nad gastro- i/lub jejunostomią
20
0

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów gastroenterologii dziecięcej organizowane przez CMKP

 • Podstawy endoskopii przewodu pokarmowego część I

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (26.03.2024)

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów gastroenterologii dziecięcej: 130* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z gastroenterologii dziecięcej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej

Prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii CM UMK  Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza
ul. M. Skłodowskiej –Curie 985-094 Bydgoszcz

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie gastroenterologii dziecięcej. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych (moduł podstawowy) oraz 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • jest zobligowany do opublikowania min. 1 pracy naukowej.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie gastroenterologii dziecięcej

 • Liczba cytowań 104: European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for Diagnosing Coeliac Disease 2020 DOI: 10.1097/MPG.0000000000002497
 • Liczba cytowań 35:Pediatric Crohn Disease and Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) and COVID-19 Treated With Infliximab DOI: 10.1097/MPG.0000000000002809

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu Kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej. 

Referencje

 1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0797-program-1.pdf  (ostatni dostęp: 15.05.2024)  
 2. Program specjalizacji od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/0797-program-1-.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
 6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

Zaloguj się