Encyklopedia rezydentur
Gastroenterologia
  • Czas trwania specjalizacji
  • Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów gastroenterologii organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy
  • Konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii 
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Gastroenterologia

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych
 5. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 6. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów gastroenterologii organizowane przez CMKP
 7. Sytuacja na rynku pracy
 8. Konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii 
 9. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 10. Wydarzenia
 11. Referencje

Czas trwania specjalizacji

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 4 lata (208 tygodni + 4 dni/1044 dni roboczych + czas na samokształcenie: 4 tygodnie + 4 dni/24 dni robocze)
Łączny czas trwania szkolenia 6 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
89.22%
-
-
81.55%
84.85%
kujawsko-pomorskie
-
-
-
bd
-
lubelskie
93.66%
-
-
79.23%
-
lubuskie
-
86.23%
bc
53.85%
-
łódzkie
90%
90.82%
-
73.3%
84.34%
małopolskie
89.71%
88.29%
88.57%
67.63%
bc
mazowieckie
91.43%
-
87.86%
79.13%
84.85%
opolskie
-
-
bd
-
-
podkarpackie
90.82%
85.37%
80.48%
bc
-
podlaskie
86.71%
85.99%
86.67%
63.11%
70.2%
pomorskie
89.27%
bc
-
77.45%
73.74%
śląskie
89.61%
89.37%
89.52%
bc
bc
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
86.27%
89.61%
80.48%
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
88.41%
-
86.1%
76.33%
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
6
-
-
1
1
kujawsko-pomorskie
-
-
-
0
-
lubelskie
2
-
-
1
-
lubuskie
-
1
1
1
-
łódzkie
2
4
-
1
1
małopolskie
2
2
1
1
1
mazowieckie
3
-
2
1
1
opolskie
-
-
1
-
-
podkarpackie
1
3
1
1
-
podlaskie
4
7
2
1
1
pomorskie
2
1
-
1
1
śląskie
3
2
1
0
1
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
1
1
1
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
1
-
1
1
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bd
-
-
87.38%
69.37%
75.25%
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
-
lubelskie
-
-
-
-
-
-
lubuskie
bd
88.78%
81.9%
-
bc
-
łódzkie
bd
89.71%
86.71%
68.57%
bc
bc
małopolskie
bd
-
-
-
bc
79.8%
mazowieckie
bd
92.89%
88.89%
-
-
87.37%
opolskie
-
93.38%
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
86.19%
81.9%
-
-
podlaskie
bd
86.76%
-
86.33%
bc
bc
pomorskie
-
-
-
-
-
-
śląskie
bd
89.22%
-
-
65.31%
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
82.38%
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
85.54%
89.52%
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
1
-
-
1
1
1
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
-
lubelskie
-
-
-
-
-
-
lubuskie
1
1
1
-
1
-
łódzkie
5
1
1
1
1
1
małopolskie
1
-
-
-
1
1
mazowieckie
5
1
1
-
-
1
opolskie
-
1
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
1
1
-
-
podlaskie
1
1
-
1
1
1
pomorskie
-
-
-
-
-
-
śląskie
2
1
-
-
1
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
1
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
1
1
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy gastroenterologia jest specjalizacją priorytetową?

Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Specjalizacja priorytetowa = specjalizacja deficytowa.

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka obrazowa”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Kardiologia”
16 tygodni (80 dni roboczych)
„Choroby płuc”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Gastroenterologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Neurologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Psychiatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
5
intubacja dotchawicza
5
kardiowersja elektryczna
5
defibrylacja serca
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
5
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
5
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
5
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
badanie per rectum
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
5
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
5
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
50

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Objawy chorób przewodu pokarmowego i diagnostyka różnicowa” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Choroby trzustki i dróg żółciowych”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Choroby wątroby”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Choroby jelita cienkiego i grubego” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Endoskopia gastroenterologiczna” 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych) +  2 dni część praktyczna

Kursy specjalizacyjne fakultatywne

Zaleca się uczestnictwo w poniższych kursach:

 • „Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego i wątroby”
 • „Diagnostyka ultrasonograficzna w chorobach przewodu pokarmowego”
 • „Diagnostyka genetyczna dla gastroenterologów”
 • „Żywienie dojelitowe i pozajelitowe”
 • „Sedacja do zabiegów endoskopowych”
 • „Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego”
 • „Nieswoiste zapalne choroby jelit”

 Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w niżej wymienionej dziedzinie

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie gastroenterologii
120 tygodni (600 dni roboczych) w oddziale; w tym 12 tygodni (60 dni roboczych) w poradni na 3 szkolenia
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Staże kierunkowe (kierunkowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwania, miejsceForma zaliczenia, uwagi
„Histopatologia gastroenterologiczna”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
„Radiologia gastroenterologiczna”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
„Hepatologia”
1 tydzień (5 dni roboczych), w ośrodku hepatologicznym, prowadzącym leczenie wirusowych zapaleń wątroby
„Hepatologia transplantologiczna”
1 tydzień (5 dni roboczych), w ośrodku transplantologicznym
„Onkologia przewodu pokarmowego”
4 tygodnie (20 dni roboczych), w wielospecjalistycznym ośrodku onkologicznym 
„Endoskopia GOPP”
1 tydzień (5 dni roboczych),  w ośrodku innym niż macierzysty 
„Endoskopia DOPP”
1 tydzień (5 dni roboczych),  w ośrodku innym niż macierzysty 

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych. 

Wykaz i liczba zabiegów/procedur medycznych, w których lekarz ma obowiązek wykonać pod nadzorem lekarza specjalisty: 

Zabieg/proceduraLiczba
Gastroduodenoskopia diagnostyczna
100
Leczenie żylaków przełyku i innych przyczyn krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego
10
Kolonoskopia diagnostyczna
100
Rektoskopia/proktoskopia (wykonane rektoskopem lub giętkim aparatem) 
50
Polipektomia i leczenie krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego 
20

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Diagnostyka obrazowa”
3 dni (24  godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diabetologia”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
67 tygodni* (335 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

* w tym co najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Szpitalny oddział ratunkowy”
12 tygodni (60 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
3
3
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
10
3
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
10
3
nakłucia żył obwodowych – iniekcje dożylne, pobrania krwi obwodowej
30
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
30
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
6
2
cewnikowanie pęcherza moczowego
20
4
badanie per rectum
20
2
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
20
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
2
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
30
2
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
10
2

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
5
1
kardiowersja elektryczna
3
3
intubacja dotchawicza
10
3
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
3
3

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedziniegastroenterologii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie + zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Choroby trzustki i dróg żółciowych”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Choroby wątroby”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Choroby jelita cienkiego i grubego”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Endoskopia gastroenterologiczna”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Praktyczne aspekty diagnostyki i leczenia wrzodziejącegozapalenia jelita grubego oraz choroby Leśniowskiego i Crohna”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Diagnostyka ultrasonograficzna w chorobach przewodupokarmowego”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Podstawy onkologii klinicznej nowotworów przewodupokarmowego”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Sedacja do zabiegów endoskopowych w przewodziepokarmowym”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący)*: „Gastroenterologia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

*Kurs atestacyjny należy odbyć w ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES.

Staże kierunkowe

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie gastroenterologii
166 tygodni (830 dni roboczych), w tym: 154 tygodnie (770 dni roboczych) w oddziale gastroenterologii, 12 tygodni (60 dni roboczych) w poradni gastroenterologicznej
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w zakresie histopatologii gastroenterologicznej
1 tydzień (5 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne
Staż kierunkowy w zakresie radiologii gastroenterologicznej
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie hepatologii w ośrodkutransplantologicznym
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie onkologii przewodu pokarmowego
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie endoskopii górnego i dolnego odcinkaprzewodu pokarmowego w ośrodku innym niż macierzysty
1 tydzień (5 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
gastroduodenoskopia diagnostyczna
108
108
gastroduodenoskopia terapeutyczna (w tym tamowaniekrwawienia, polipektomia, usuwanie ciał obcych,rozszerzanie zwężeń, PEG)
12
12
kolonoskopia diagnostyczna
90
90
kolonoskopia terapeutyczna (w tym tamowanie krwawienia,polipektomia i EMR)
30
30
ultrasonografia jamy brzusznej
120
120
biopsja przezskórna w obrębie jamy brzusznej
6
6
ECPW
0
36
protezowanie górnego i/lub dolnego odcinka przewodupokarmowego
0
6
ESD w górnym i/lub dolnym odcinku przewodupokarmowego
0
6
EUS (z biopsją)
0
12

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów gastroenterologii organizowane przez CMKP

 • Szkoła kolonoskopii
 • Gastroonkologia
 • Nieswoiste choroby zapalne krok po kroku, szkolenie indywidualne: praktyczne zasady diagnostyki endoskopowej i radiologicznej, opieki nad pacjentami ambulatoryjnymi oraz pacjentami leczonymi biologicznie
 • Podstawy endoskopii przewodu pokarmowego część I
 • Badanie ultrasonograficzne oraz biopsja pod kontrolą usg narządów jamy brzusznej

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 26.03.2024) 

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów gastroenterologii: 1218**Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z gastroenterologii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii 

Prof. dr hab. Jarosław Reguła
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej CMKP, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Tel. (22) 546-30-44, 546-23-28

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie gastroenterologii.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych (moduł podstawowy) i 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji 
 • uczestniczyć w konferencjach, seminariach, warsztatach, posiedzeniach naukowych organizowanych przez towarzystwa w dziedzinie gastroenterologii

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie gastroenterologii

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie  w zakresie gastroenterologii

 • “Endoscopic Recognition and Management Strategies for Malignant Colorectal Polyps: Recommendations of the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer”, PMID: 33160507
 • “Long-term proton pump inhibitors and risk of gastric cancer development after treatment for Helicobacter pylori: a population-based study”, PMID: 29089382
 • ”Palliative care in liver disease: a matter of life and death” PMID: 29353639

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie gastroenterologii. 

Referencje

 1. Program specjalizacji: https://old.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0743-program-1.pdf (ostatni dostęp: 19.12.2020)
 2. https://kursy.cmkp.edu.pl/gz=1&spe=43&ro=2&year=2020&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false  (ostatni dostęp: 19.12.2020)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001156 (ostatni dostęp: 19.12.2020)
 4. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i niewykonujących zawodu. Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, 03.03.2020
 5. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 06.10.2020)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.Dostępne do pobrania pod adresem:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001218(ostatni dostęp: 15.07.2021)

Zaloguj się