• Czas trwania specjalizacji
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Sytuacja na rynku pracy
  • Konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Diabetologia

Czas trwania specjalizacji

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
-
-
86.67%
-
-
kujawsko-pomorskie
-
bc
83.41%
bd
bc
lubelskie
82.35%
87.68%
-
71.98%
74.24%
lubuskie
84.06%
82.13%
bc
bc
bc
łódzkie
84.56%
86.47%
84.39%
74.4%
bc
małopolskie
88.97%
-
89.52%
77.18%
bc
mazowieckie
85.51%
88.41%
86.67%
69.57%
64.29%
opolskie
78.54%
bc
bd
bc
bc
podkarpackie
-
88.89%
-
-
bc
podlaskie
89.86%
85.02%
80.95%
75.74%
bc
pomorskie
-
-
-
-
-
śląskie
85.61%
83.57%
88.1%
63.12%
71.65%
świętokrzyskie
-
74.52%
64.39%
bc
bc
warmińsko-mazurskie
77.07%
bc
90.24%
bc
bc
wielkopolskie
89.37%
-
-
-
-
zachodniopomorskie
69.27%
bc
bc
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
-
-
1
-
-
kujawsko-pomorskie
-
1
2
2
3
lubelskie
3
3
-
2
3
lubuskie
2
3
1
2
1
łódzkie
5
5
4
4
4
małopolskie
5
-
2
1
1
mazowieckie
10
2
3
5
5
opolskie
3
1
1
2
1
podkarpackie
-
1
-
-
1
podlaskie
3
6
3
3
2
pomorskie
-
-
-
-
-
śląskie
6
7
3
0
3
świętokrzyskie
-
1
2
2
3
warmińsko-mazurskie
4
3
3
3
2
wielkopolskie
1
-
-
-
-
zachodniopomorskie
10
4
3
4
2
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bd
85.29%
82.14%
-
-
bc
kujawsko-pomorskie
-
88.24%
-
-
bd
bd
lubelskie
bd
-
bc
82.66%
-
-
lubuskie
bd
bc
-
bc
bc
bc
łódzkie
bd
79.9%
bc
72.86%
60.82%
bc
małopolskie
-
-
-
88.57%
-
-
mazowieckie
bd
89.95%
-
76.24%
66.49%
bc
opolskie
-
bc
bc
bc
bc
bc
podkarpackie
bd
87.68%
-
-
-
-
podlaskie
bd
84.31%
bc
87.86%
bc
bc
pomorskie
-
-
-
-
-
-
śląskie
bd
86.76%
80.98%
85.24%
bc
bc
świętokrzyskie
-
-
bc
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
bd
bc
bc
bc
bc
bd
wielkopolskie
-
88.41%
-
-
-
-
zachodniopomorskie
bd
bc
bc
bc
-
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
1
1
1
-
-
1
kujawsko-pomorskie
-
1
-
-
2
1
lubelskie
1
-
2
2
-
-
lubuskie
1
1
-
1
1
1
łódzkie
4
1
4
2
4
1
małopolskie
-
-
-
1
-
-
mazowieckie
4
1
-
3
2
5
opolskie
-
1
1
1
1
1
podkarpackie
1
1
-
-
-
-
podlaskie
1
1
4
2
2
3
pomorskie
-
-
-
-
-
-
śląskie
3
1
4
1
2
3
świętokrzyskie
-
-
2
1
2
1
warmińsko-mazurskie
1
1
4
2
1
1
wielkopolskie
-
1
-
-
-
-
zachodniopomorskie
3
1
3
3
-
2
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy diabetologia jest specjalizacją priorytetową? - Nie[3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka obrazowa”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Kardiologia”
16 tygodni (80 dni roboczych)
„Choroby płuc”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Gastroenterologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Neurologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Psychiatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
5
intubacja dotchawicza
5
kardiowersja elektryczna
5
defibrylacja serca
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
5
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
5
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
5
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
badanie per rectum
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
5
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
5
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
50

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w diabetologii” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych), w 1 roku szkolenia
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Promocja zdrowia w diabetologii”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych), w 1 roku szkolenia
„Diabetologia wieku rozwojowego”
2 dni (16 godzin dydaktycznych), w 1 roku szkolenia
„Postępy w zakresie patogenezy, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia powikłań cukrzycy”
2 dni (16 godzin dydaktycznych), w 2 roku szkolenia
„Zasady leczenia cukrzycy za pomocą ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CSII – terapia pompowa) oraz ciągłego pomiaru glikemii (CGMS)”
2 dni (16 godzin dydaktycznych), w 2 roku szkolenia

Kursy specjalizacyjne fakultatywne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia, uwagi
„Zasady żywienia chorego na cukrzycę”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych), 2 rok
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Problemy onkologiczne w diabetologii” 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych), 2 rok

Staże kierunkowe obowiązkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie diabetologii 
31 tygodni (155 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu .

Staże kierunkowe obowiązkowe (kierunkowe)

StażCzas trwania, miejsceForma zaliczenia, uwagi
“Poradnia diabetologiczna dla dorosłych”
30 tygodni (150 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
“Okulistyka” 
2 tygodnie (10 dni roboczych):1 tydzień w oddziale i 1 tydzień w poradni okulistycznej
“Kardiologia”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
“Diabetologia dzieci i młodzieży”
12 tygodni (60 dni roboczych), w oddziale diabetologicznym oraz w poradni diabetologicznej dla dzieci i młodzieży
“Endokrynologia”
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Staże kierunkowe fakultatywne

Do wyboru przez kierownika specjalizacji.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
“Nefrologia”
2 tygodnie (10 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
“Neurologia”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych. 

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty:

Procedury i zabiegi, w których lekarz jest zobowiązany uczestniczyć
badanie USG serca
leczenie ostrego zawału serca trombolizą
angiografia fluorescencyjna siatkówki
zabiegi fotokoagulacji laserowej siatkówki
zabiegi hemodializy i/lub dializy otrzewnowej
oznaczanie hemoglobiny glikowanej
oznaczanie hormonów peptydowych
oznaczanie przeciwciał przeciwwyspowych;
scyntygrafia dynamiczna nerek
badanie elektromiograficzne
test tolerancji wysiłku
test z deksametazonem
test z tetrakozaktydem
opracowanie ran w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej
Wykaz procedur i zabiegów, które lekarz jest zobowiązany samodzielnie wykonać:
infuzja glukozy, insuliny i innych leków za pomocą programowanych pompinfuzyjnych
próby diagnostyczne: test glukagonowy, dopplerowska ocena przepływu krwi przez duże tętnice, oftalmoskopia z interpretacją wyniku, test tolerancji wysiłku z interpretacją wyniku, oznaczanie glikemii za pomocą glukometrów, monitorowanie holterowskie EKG i ciśnienia tętniczego, badanie neurotensjometryczne, wykonanie ciągłego podskórnego monitorowania glikemii (CGMS)
ułożenie i przeprowadzenie programu edukacyjnego dla chorych z cukrzycą typu 1 i 2
założenie i zaprogramowanie pompy do ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CSII)
wykonanie badań diagnostycznych w kierunku neuropatii układu autonomicznego

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Diagnostyka obrazowa”
3 dni (24  godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diabetologia”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
67 tygodni* (335 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

* w tym co najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Szpitalny oddział ratunkowy”
12 tygodni (60 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
3
3
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
10
3
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
10
3
nakłucia żył obwodowych – iniekcje dożylne, pobrania krwi obwodowej
30
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
30
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
6
2
cewnikowanie pęcherza moczowego
20
4
badanie per rectum
20
2
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
20
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
2
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
30
2
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
10
2

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
5
1
kardiowersja elektryczna
3
3
intubacja dotchawicza
10
3
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
3
3

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe


Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzin  Forma zaliczenia
1.
„Wprowadzenie do specjalizacji w diabetologii” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
2.
„Promocja zdrowia w diabetologii”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
3.
„Diabetologia wieku rozwojowego”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
4.
„Postępy w zakresie patogenezy, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia powikłań cukrzycy”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
5. 
„Zasady leczenia cukrzycy za pomocą ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CSII – terapia pompowa) oraz ciągłego pomiaru glikemii (CGMS)”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
6.
„Zasady żywienia chorego na cukrzycę”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
7.
Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Diabetologia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych), w ostatnim roku odbywaniaszkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES

 Staże kierunkowe (podstawowe)


StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
1.
Staż podstawowy w zakresie diabetologii
64 tygodnie (320 dni roboczych), w tym 27 tygodni(135 dni roboczych), w oddziale oraz 37 tygodni (185 dni roboczych) w poradni
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)


Staż
Czas trwania
Forma zaliczenia
1.
„Diabetologia dzieci i młodzieży”
8 tygodni (40 dni roboczych), w tym 4 tygodnie (20 dniroboczych) w oddziale diabetologicznym oraz 4 tygodnie (20 dni roboczych)w poradni diabetologicznej
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
2.
„Kardiologia”
16 tygodni (80 dni roboczych)
3.
„Choroby płuc”
6 tygodni (30 dni roboczych)
4.
„Gastroenterologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
5.
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
6.
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
7.
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
8.
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
9.
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
10.
„Neurologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
11.
„Psychiatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych - moduł specjalistyczny

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
leczenie śpiączki hiperglikemicznej 
3
0
leczenie ciężkiej hipoglikemii
3
0
leczenie cukrzycy w ostrym stanie (np. zawał serca, udarmózgu, zatorowość płucna, niewydolność serca, pilny zabiegoperacyjny)
3
0
opanowanie metodyki insulinoterapii za pomocą pompy dociągłego podskórnego wlewu insuliny
5
0
wykonanie infuzji glukozy, insuliny i innych leków zapomocą programowanych pomp infuzyjnych
3
0
badanie bilansu płynów, węglowodanów, energii
3
0
monitorowanie ciśnienia tętniczego
3
0
badanie glikemii za pomocą różnego typu glukometrów iurządzeń do ciągłego pomiaru glikemii
10
0
badania paskowe ketonemii, ketonurii, mikroalbuminurii 
5
0
opracowanie ran w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej 
3
0

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
opanowanie metodyki insulinoterapii za pomocą pompy dociągłego podskórnego wlewu insuliny
3
0
prowadzenie insulinoterapii z uwzględnieniem modyfikacjidawek w zależności od spożytego posiłku, zaplanowanegowysiłku fizycznego lub stanu fizjopatologicznego
5
0
badanie glikemii za pomocą różnego typu glukometrówi urządzeń do ciągłego pomiaru glikemii
10
0
opracowanie ran w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej
3
0
interpretacja badania oftalmoskopowego
3
0
interpretacja angiografii fluorescencyjnej siatkówki
3
0
wykonanie zdjęcia dna oka za pomocą fundus kamery
3
0
interpretacja EKG spoczynkowego
3
0
interpretacja 24 godzinnego EKG metoda Holtera
3
0
interpretacja badania echokardiograficzngo
3
0
interpretacja wyników badania angiograficznego serca
8
0
opanowanie techniki ciągłego pomiaru glikemii (cGMS)u dzieci/ młodzieży
5
0
opanowanie zasad dożylnej insulinoterapii w stanachostrych u dzieci/ młodzieży
3
0
opanowanie zasad żywienia dzieci/młodzieży, w tymkalkulacja zapotrzebowania energetycznego, składu iwielkości posiłków w oparciu o system wymiennikówwęglowodanowych i białkowo-tłuszczowych
5
0
opanowanie zasad intensywnej insulinoterapii metodąwielokrotnych wstrzyknięć insuliny u dzieci/ młodzieży
5
0
interpretacja testu z deksametazonem
3
0
interpretacja testu z synactenem 
3
0
interpretacja testu z metoklopramidem
3
0
interpretacja testu hamowania GH
3
0
ocena czynności nerek
3
0
obecność przy zabiegach hemodializy lub dializyotrzewnowej
3
0
wykonanie badania neurologicznego w zakresiepolineuropatii czuciowo-ruchowej
3
0
Wykonanie badania neurologicznego w zakresie neuropatiiautonomicznej
3
0

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów diabetologii organizowane przez CMKP

 • Nefrologia dla lekarzy rodzinnych i specjalistów chorób wewnętrznych - diagnostyka chorób nerek
 • Problemy w rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń endokrynnych w oparciu o omówienie przypadków klinicznych
 • Otyłość - problem zdrowotny XXI wieku
 • Podstawy transplantacji trzustki

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 19.12.2020)

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów diabetologii: 1 635**Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z diabetologii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii

Prof. dr hab. Krzysztof Strojek
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych Śląskiego Centrum Chorób Serca
ul. M. Skłodowskiej – Curie 9, 41-800 Zabrze
tel. (32) 373-38-64

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie diabetologii.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych (moduł podstawowy) i 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji 
 • uczestniczyć w co najmniej 3 naukowych konferencjach lekarskich z zakresu diabetologii oraz brać czynny udział w posiedzeniach naukowych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
 • powinien uczestniczyć w wydarzeniach edukacyjnych: konferencjach, seminariach, warsztatach, posiedzeniach naukowych organizowanych przez Towarzystwo Internistów Polskich

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie diabetologii

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie  w zakresie diabetologii

 •  “COVID-19 in people with diabetes: understanding the reasons for worse outcomes”, PMID: 32687793
 • “Nutrition Therapy for Adults With Diabetes or Prediabetes: A Consensus Report”, PMID: 31000505
 • ”Role of Insulin Resistance in Human Disease” PMID: 3056758

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie diabetologii. 

Referencje

Zaloguj się