Encyklopedia rezydentur
Dermatologia i wenerologia
  • Czas trwania specjalizacji 
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów dermatologii i wenerologii organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Dermatologia i wenerologia

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów dermatologii i wenerologii organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy 
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

5 lat (261 tygodni + 1 dzień/1306 dni roboczych + czas na samokształcenie: 6 tygodni/30 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

5 lat (261 tygodni /1305 dni roboczych + czas na samokształcenie: 6 tygodni/30 dni roboczych)

Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Progi - rekrutacja październikowa

20232022202120202019
dolnośląskie
92.93%
91.06%
90.48%
-
84.34%
kujawsko-pomorskie
-
-
-
bd
81.96%
lubelskie
94.2%
-
-
80.1%
bc
lubuskie
-
-
-
bc
bc
łódzkie
91.22%
90.34%
89.05%
77.78%
83.84%
małopolskie
92.68%
91.3%
92.86%
82.13%
82.83%
mazowieckie
91.79%
91.3%
91.67%
82.04%
84.34%
opolskie
91.67%
90.82%
bd
bc
bc
podkarpackie
91.71%
-
90%
-
84.54%
podlaskie
90.93%
bd
86.19%
76.7%
bc
pomorskie
91.22%
-
-
80.29%
80.41%
śląskie
91.95%
-
90%
bc
84.34%
świętokrzyskie
92.65%
-
89.52%
bc
bc
warmińsko-mazurskie
92.68%
-
87.38%
80.19%
bc
wielkopolskie
-
-
-
-
82.83%
zachodniopomorskie
91.18%
89.86%
89.52%
78.4%
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Liczba miejsc - rekrutacja październikowa

20232022202120202019
dolnośląskie
1
2
1
-
0
kujawsko-pomorskie
-
-
-
2
3
lubelskie
1
-
-
2
3
lubuskie
-
-
-
2
1
łódzkie
5
2
1
4
4
małopolskie
3
3
1
1
1
mazowieckie
6
2
1
5
5
opolskie
2
1
0
2
1
podkarpackie
4
-
1
-
1
podlaskie
2
2
1
3
2
pomorskie
2
-
-
0
0
śląskie
2
-
2
0
3
świętokrzyskie
2
-
1
2
3
warmińsko-mazurskie
1
-
1
3
2
wielkopolskie
-
-
-
-
0
zachodniopomorskie
3
2
1
4
2
-
brak naboru
bd
brak danych

Progi - rekrutacja marcowa

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
92.14%
90.95%
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
bd
bd
bd
lubelskie
91.22%
91.67%
90.48%
-
82.47%
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
91.22%
-
-
87.62%
82.23%
-
małopolskie
91.3%
90.69%
-
-
-
-
mazowieckie
90.93%
90.44%
88.57%
-
-
87.37%
opolskie
-
91.18%
-
-
-
88.89%
podkarpackie
90.82%
89.71%
-
-
-
bd
podlaskie
90.82%
-
-
-
85.71%
-
pomorskie
91.79%
90.2%
91.67%
-
-
-
śląskie
-
90.34%
-
-
85.79%
77.04%
świętokrzyskie
90.82%
-
-
89.05%
bc
75.25%
warmińsko-mazurskie
-
90.69%
-
90.95%
-
bd
wielkopolskie
-
-
-
92.62%
-
-
zachodniopomorskie
90.82%
89.71%
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Liczba miejsc - rekrutacja marcowa

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
1
1
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
0
0
0
lubelskie
3
3
1
-
1
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
1
-
-
1
1
-
małopolskie
3
5
-
-
-
-
mazowieckie
4
6
1
-
-
1
opolskie
-
2
-
-
-
1
podkarpackie
2
2
-
-
-
1
podlaskie
1
-
-
-
1
-
pomorskie
1
2
1
-
-
-
śląskie
-
6
-
-
1
1
świętokrzyskie
1
-
-
1
0
1
warmińsko-mazurskie
-
1
-
1
-
1
wielkopolskie
-
-
-
1
-
-
zachodniopomorskie
4
3
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy dermatologia jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”).  

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych:

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

 • obowiązkowe
Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Wprowadzenie do dermatologii i wenerologii"
5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa + sprawdzian testowy; w 1. roku szkolenia
„Diagnostyka i leczenie zakażeń przenoszonych drogą płciową"
3 dni (24 godziny dydaktyczne.)
potwierdzenie uczestnictwa + sprawdzian testowy
„Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna oraz leczenie alergicznychchorób skóry"
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Mikologia kliniczna"
3 dni (24 godziny dydaktyczne.)
„Immunologia chorób skóry"
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Choroby skóry wieku dziecięcego"
3 dni (24 godziny dydaktyczne.)
„Diagnostyka histopatologiczna chorób skóry"
5 dni (40 godzin dydaktycznych.)
egzamin praktyczny (samodzielna ocena preparatów); w 4. lub 5. roku szkolenia
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa + sprawdzian testowy i praktyczny
„Zdrowie publiczne” (cz. I: Zdrowie publiczne, cz. II: Orzecznictwo lekarskie)
8 dni (64 godziny dydaktyczne.)
potwierdzenie uczestnictwa + kolokwium
“Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne.)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa + sprawdzian

*godzina dydaktyczna = 45 min

 • fakultatywne
Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Choroby nowotworowe skóry"
3 dni (24 godziny dydaktyczne*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Psychodermatologia w praktyce"
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Fotobiologia w dermatologii"
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Choroby zawodowe i orzecznictwo w dermatologii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Dermatologia estetyczna”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Flebologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Dermoskopia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

*godzina dydaktyczna = 45 min

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  Oddział dermatologiczny
  98 tygodni (490 dni roboczych*)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny

  *dzień roboczy = 7h 35min

  Staże kierunkowe (kierunkowe)

   StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
   Ogólna poradnia dermatologiczna
   64 tygodnie (320 dni roboczych*)
   kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny; po 2. roku szkolenia
   Wenerologia
   12 tygodni (60 dni roboczych)
   kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
   Dermatologia pediatryczna
   8 tygodni (40 dni roboczych)
   Mikologia dermatologiczna
   2 tygodnie (10 dni roboczych)
   Fotodermatologia
   4 tygodnie (20 dni roboczych)
   Krioterapia, dermatochirurgia, laseroterapia
   8 tygodni (40 dni roboczych)
   Alergologia dermatologiczna
   8 tygodni (40 dni roboczych)

   *dzień roboczy = 7h 35min

   • w innych placówkach
   StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
   Reumatologia
   2 tygodnie (10 dni roboczych*)
   kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
   Choroby zakaźne
   2 tygodnie (10 dni roboczych)
   Alergologia ogólna
   2 tygodnie (10 dni roboczych)

   *dzień roboczy = 7h 35min

   Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

   Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych. Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie pod nadzorem specjalisty

   Zabieg/proceduraSamodzielnie
   Fizykoterapia (elektrokoagulacja, kriodestrukcja zmian skórnych, łyżeczkowanie zmian skórnych)
   W sumie 30 (po 10)
   Naświetlania UVA, UVB, próby świetlne
   3
   Pobranie i ocena wycinków skóry do badania histopatologicznego
   130
   Pobranie wycinków skóry do badań immunopatologicznych
   10
   Testy naskórkowe, próby śródskórne i punktowe
   po 20
   Badania mikologiczne (bezpośrednie i z hodowli)
   po 30
   Diagnostyka chorób przenoszonych drogą płciową (pobranie materiału, ocena preparatów bezpośrednich)
   po 10
   USG kończyn dolnych - ocena stanu flebologicznego
   10
   Badania dermoskopowe zmian skórnych
   20
   Zabieg/proceduraAsysta
   Podstawowe zabiegi chirurgii dermatologicznej (np. nacięcie ropnia, wycięcie znamienia)
   po 3
   Laseroterapia laserami wysokoenergetycznymi
   3
   Peeling lekarski
   5
   Zabiegi z użyciem toksyny botulinowej (w obrębie skóry)
   3
   Zabiegi z użyciem wypełniaczy (w obrębie skóry)
   3

   Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

   Pełnienie dyżurów medycznych

   Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

   Moduł jednolity

   Kursy specjalizacyjne

   Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

   Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
   "Wprowadzenie do dermatologii i wenerologii" Kurs wprowadzający
   5 dni (40 godzin dydaktycznych)
   potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
   sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
   „Diagnostyka i leczenie zakażeń przenoszonych drogą płciową"
   3 dni (24 godziny dydaktyczne)
   „Diagnostyka oraz leczenie alergicznych chorób skóry"
   3 dni (24 godziny dydaktyczne)
   „Immunologia chorób skóry"
   3 dni (24 godziny dydaktyczne)
   „Choroby skóry wieku dziecięcego"
   3 dni (24 godziny dydaktyczne)
   „Diagnostyka histopatologiczna chorób skóry"
   4 dni (32 godziny dydaktyczne)
   „Choroby nowotworowe skóry"
   3 dni (24 godziny dydaktyczne)
   „Światłolecznictwo i fotodermatozy"
   3 dni (24 godziny dydaktyczne)
   „Dermatologia estetyczna
   3 dni (24 godziny dydaktyczne).
   „Podstawy dermoskopii”
   3 dni (24 godziny dydaktyczne)
   „Choroby przydatków skóry”
   3 dni (24 godziny dydaktyczne)
   „Świąd i zasady stosowania leków o działaniu ośrodkowym w dermatologii”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
   „Psychodermatologia”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
   „Choroby zawodowe i orzecznictwo w dermatologii”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
   „Orzecznictwo lekarskie
   3 dni (24 godziny dydaktyczne)
   „Profilaktyka i promocja zdrowia”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
   „Dermatologia i wenerologia
   Kurs atestacyjny (podsumowujący)
   5 dni (40 godzin dydaktycznych) "w ostatnim roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES"

   Staże kierunkowe (podstawowe)

   StażCzas trwania
   Forma zaliczenia, uwagi
   Staż podstawowy w oddziale dermatologicznym
   113 tygodni (565 dni roboczych)
   Kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian z umiejętności praktycznych

   Staże kierunkowe (kierunkowe)

   StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
   Staż kierunkowy w ogólnej poradni dermatologicznej
   52 tygodnie (260 dni roboczych)
   Kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian z umiejętności praktycznych
   Staż kierunkowy w poradni nabytych zaburzeń odporności (AIDS/HIV)
   8 tygodni (40 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie dermatologii pediatrycznej
   16 tygodni (80 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie reumatologii
   8 tygodni (40 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie chorób zakaźnych
   2 tygodnie (10 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie alergologii ogólnej
   2 tygodnie (10 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w poradni chirurgii onkologiczne
   4 tygodnie (20 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w poradni chirurgii ogólnej
   2 tygodnie (10 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii
   2 tygodnie (10 dni roboczych)

   Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

   Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

   Oznaczenie procedur:

   Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego

   Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta

   Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

   Zabiegi/procedury medyczneKod A
   Kod B
   Wykonanie zabiegów w zakresie: elektrokoagulacji
   50
   0
   Wykonanie zabiegów w zakresie kriodestrukcji zmian
   skórnych
   50
   0
   Wykonanie zabiegów w zakresie łyżeczkowania zmian skórnych
   10
   0
   Pobieranie wycinków skóry do badań histopatologicznych i immunopatologicznych z interpretacją dermatopatologiczną
   10
   0
   Wykonywanie testów naskórkowych oraz interpretacja wyników
   10
   0
   Pobranie materiału do badań mikologicznych – preparatów do badania bezpośredniego i z hodowli oraz ich ocena
   10
   0
   Pobieranie wymazów do badań diagnostycznych chorób przenoszonych drogą płciową
   10
   0
   Wykonanie i ocena badań dermoskopowych zmian skórnych
   50
   0
   Wybór metod naświetlań i interpretacja prób świetlnych, kwalifikowanie pacjentów do naświetlań i kontrola w czasie światłolecznictwa, posługiwanie się aparatami do naświetlań, samodzielne wykonywanie prostych prób świetlnych
   10
   0
   Wykonanie zabiegów laseroterapii
   10
   0
   Terapia fotodynamiczna
   5
   0
   Podanie śródskórne lub podskórne leków (doogniskowo)
   5
   0
   Łącznie
   230
   0

   Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza
   w trakcie realizacji staży kierunkowych:

   Zabiegi/procedury medyczneKod A
   Kod B
   Wykonanie zabiegów w zakresie: elektrokoagulacji
   10
   0
   Wykonanie zabiegów w zakresie kriodestrukcji zmian
   skórnych
   10
   0
   Wykonanie zabiegów w zakresie łyżeczkowania zmian skórnych
   10
   0
   Pobieranie wycinków skóry do badań histopatologicznych
   10
   0
   Pobranie materiału do badań mikologicznych – preparatów do badania bezpośredniego i z hodowli oraz ich ocena
   10
   0
   Pobieranie wymazów do badań diagnostycznych chorób przenoszonych drogą płciową
   10
   0
   Wykonanie i ocena badań dermoskopowych zmian skórnych
   10
   0
   Wykonywanie testów naskórkowych oraz interpretacja wyników
   10
   0
   Wykonanie podstawowych zabiegów chirurgii
   dermatologicznej, np. nacięcie ropnia, czyraka, wycięcie znamienia, podstawy szycia ran, usunięcie wrastającego paznokcia, usunięcie brodawki, kaszaka połączone ze zszyciem rany
   10
   0
   Wykonanie zabiegów laseroterapii
   10
   0
   Terapia fotodynamiczna
   5
   0
   Podanie śródskórne lub podskórne leków (doogniskowo)
   5
   0
   Wybór metod naświetlań i interpretacja prób świetlnych, kwalifikowanie pacjentów do naświetlań i kontrola w czasie światłolecznictwa, posługiwanie się aparatami do naświetlań, samodzielne wykonywanie prostych prób świetlnych
   10
   0
   Umiejętność zaplanowania w formie pisemnej planu opieki wielospecjalistycznej (kompleksowej)
   10
   10
   Usuwanie brodawek u dzieci
   3
   0
   Pobieranie wycinków do badań histopatologicznych u
   dzieci
   3
   0
   Pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych i
   mikologicznych u dzieci
   3
   0
   Łącznie
   259
   10

   Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów dermatologii i wenerologii organizowane przez CMKP

   • Choroby sromu – nie tylko dla ginekologów

   Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 23.03.2024) 

   Sytuacja na rynku pracy 

   • Liczba specjalistów dermatologii i wenerologii: 2931**Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu. [4]
   • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z dermatologii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
    • Po ukończeniu drugiego roku specjalizacji
    • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

   Wynagrodzenie

   Dane aktualne
   Status specjalizacji
   Specjalizacja niedeficytowa
   Pierwsze dwa lata specjalizacji
   7552
   Po dwóch latach specjalizacji
   7779

   Konsultant krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii

   prof. dr hab. Witold Damian Owczarek
   Wojskowy Instytut Medyczny, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
   ul. Szaserów 128,
   04-41 Warszawa 
   Tel. 26 181 62 41

   Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

   Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie dermatologii i wenerologii. 

   W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

   • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 tygodni + 1 dnia/30 dni roboczych,
   • jest zobligowany do opublikowania min. 1 pracy naukowej lub poglądowej,
   • jest zobligowany do udziału w wydarzeniach Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

   Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie dermatologii i wenerologii

   Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie dermatologii i wenerologii

   • Diagnostic Criteria of Ulcerative Pyoderma Gangrenosum: A Delphi Consensus of International Experts PMID: 29450466
   • Enanthem in Patients With COVID-19 and Skin Rash PMID: 32667631
   • Molluscum Contagiosum PMID: 27627044

   Wydarzenia

   Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie dermatologii i wenerologii. 

   Referencje

   1. https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0707-program-1.pdf (ostatni dostęp: 10.11.2020)
   2. https://kursy.cmkp.edu.pl/?gz=1&spe=7&ro=2&year=2020&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false (ostatni dostęp: 10.11.2020)
   3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001156 (ostatni dostęp: 27.10.2020)
   4. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, 03.03.2020
   5. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 06.10.2020)
   6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.Dostępne do pobrania pod adresem:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001218(ostatni dostęp: 15.07.2021)

   Zaloguj się