Encyklopedia rezydentur
Choroby zakaźne
  • Czas trwania specjalizacji
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów chorób zakaźnych organizowane przez CMKP:
  • Sytuacja na rynku pracy
  • Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych 
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Choroby zakaźne

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów chorób zakaźnych organizowane przez CMKP:
 6. Sytuacja na rynku pracy
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych 
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji

Łączny czas trwania szkolenia: 5 lat (261 tyg. i 1 dzień/1306 dni roboczych +  czas na samokształcenie: 6 tygodni/30 dni roboczych).

Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
75.61%
82.13%
67.62%
bc
59.07%
kujawsko-pomorskie
bc
bc
bc
bd
81.96%
lubelskie
84.06%
86.96%
bc
71.01%
bc
lubuskie
83.82%
85.37%
bc
bc
82.14%
łódzkie
57.56%
bc
61.06%
58.45%
65.82%
małopolskie
bc
66.67%
57.97%
bc
67.53%
mazowieckie
55.29%
81.71%
80%
56.55%
bc
opolskie
bc
bc
bd
bc
bc
podkarpackie
76.81%
bc
67.07%
bc
bc
podlaskie
78.26%
bc
55.34%
77.4%
58.08%
pomorskie
bc
83.09%
84.39%
bc
bc
śląskie
77.56%
bc
bc
bc
bc
świętokrzyskie
bc
80.49%
80.95%
bc
bc
warmińsko-mazurskie
bc
bc
bc
bc
bc
wielkopolskie
bc
bc
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
80%
84.29%
bc
60.87%
81.31%
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
4
1
6
3
3
kujawsko-pomorskie
6
2
4
6
4
lubelskie
5
3
8
10
3
lubuskie
1
1
2
2
1
łódzkie
4
4
8
10
9
małopolskie
5
6
15
15
13
mazowieckie
11
7
21
30
14
opolskie
1
1
4
4
3
podkarpackie
7
4
14
15
13
podlaskie
7
4
16
15
15
pomorskie
1
2
2
1
2
śląskie
10
6
8
0
6
świętokrzyskie
1
1
4
5
4
warmińsko-mazurskie
1
1
2
3
2
wielkopolskie
3
1
4
7
5
zachodniopomorskie
10
6
12
4
2
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
81.43%
67.65%
bc
bc
78.87%
bc
kujawsko-pomorskie
bc
bc
bd
bd
bd
bd
lubelskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
lubuskie
-
bc
bc
bc
bc
bc
łódzkie
bc
bc
bc
bc
61.86%
bc
małopolskie
bc
85.51%
bc
bc
bc
bc
mazowieckie
70.48%
80.68%
85.12%
bc
bc
bc
opolskie
bc
bc
81.46%
bc
bc
bc
podkarpackie
bc
66.5%
bc
70%
63.96%
bd
podlaskie
bc
bc
81.9%
bc
bc
bc
pomorskie
89.61%
87.38%
bc
62.14%
bc
bc
śląskie
61.35%
bc
bc
bc
bc
bc
świętokrzyskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
bc
bc
bc
bc
bc
bd
wielkopolskie
bc
bc
bc
80.95%
bc
bc
zachodniopomorskie
bc
bc
bc
bc
70.2%
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
3
3
2
3
2
2
kujawsko-pomorskie
5
6
3
7
4
2
lubelskie
6
5
4
8
4
3
lubuskie
-
1
1
2
1
1
łódzkie
1
4
4
4
5
2
małopolskie
9
7
8
15
8
8
mazowieckie
12
11
11
20
10
10
opolskie
1
4
1
4
2
2
podkarpackie
6
7
4
7
5
5
podlaskie
8
7
7
14
9
9
pomorskie
1
3
1
2
1
1
śląskie
7
10
4
10
3
4
świętokrzyskie
2
3
2
4
3
2
warmińsko-mazurskie
1
2
1
2
1
1
wielkopolskie
3
4
2
5
4
4
zachodniopomorskie
9
7
7
8
2
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy choroby zakaźne są specjalizacją priorytetową? - Tak [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Hepatologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Zakażenia HIV i AIDS”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Neuroinfekcje, nowe choroby zakaźne i bioterroryzm”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Choroby pasożytnicze i tropikalne”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka mikrobiologiczna. Zakażenia szpitalne i zawodowe”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w niżej wymienionej dziedzinie

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Staż podstawowy - choroby zakaźne”
163 tygodnie (815 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Choroby wewnętrzne”
32 tygodnie (160 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
„Choroby zakaźne dzieci”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
„Neurologia”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
„HIV/AIDS”
8 tygodni (40 dni roboczych)
„Reanimacja i intensywna terapia”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
„Diagnostyki laboratoryjna”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Zabieg/proceduraLiczba
przetoczenie krwi i/lub jej preparatów
10
wstrzyknięcia surowic obcogatunkowych
10
nakłucie lędźwiowe
10
diagnostyczna biopsja wątroby
10
nakłucie jamy otrzewnej
10
nakłucie jamy opłucnej
5
resuscytacja
Faktyczna liczba
ocena wyniku obrazu mikrobiologicznego krwi i innych materiałów biologicznych
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
zakładanie sondy do żołądka
5

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursu Czas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Hepatologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Zakażenia HIV i AIDS”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Neuroinfekcje, nowe choroby zakaźne i bioterroryzm”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Choroby pasożytnicze i tropikalne”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka mikrobiologiczna. Zakażenia szpitalne i zawodowe”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Choroby zakaźne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych) w ostatnim rokuodbywania szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES

Staże kierunkowe (podstawowe)

Staż Czas trwaniaForma zaliczenia
Staż podstawowy w zakresie chorób zakaźnych
163 tygodnie (815 dni roboczych).
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Choroby wewnętrzne”
32 tygodnie (160 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Choroby zakaźne dzieci”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
„Neurologia”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
„HIV/AIDS”
8 tygodni (40 dni roboczych)
„Reanimacja i intensywna terapia”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
„Diagnostyki laboratoryjna”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabieg/procedura medycznaKod AKod B
przetoczenie krwi i/lub jej preparatów
10
wstrzyknięcia surowic obcogatunkowych
5
5
nakłucie lędźwiowe
1
1
diagnostyczna biopsja wątroby
5
5
nakłucie jamy otrzewnej
1
1
nakłucie jamy opłucnej
1
1
resuscytacja
5
5
ocena wyniku obrazu mikrobiologicznego krwi i innych materiałów biologicznych
10
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
5
5
zakładanie sondy do żołądka
1
1

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów chorób zakaźnych organizowane przez CMKP:

 • Leczenie tlenem – wskazania, metody, dawkowanie, działania niepożądane.
 • Choroby sromu u kobiet w każdym wieku – nie tylko dla ginekologów.

Pełna lista kursów doskonalących wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 31.12.2023) 

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów chorób zakaźnych: 1277**Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja deficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
8308
Po dwóch latach specjalizacji
9063

Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych 

Prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski
Samodzielny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
ul. Arkońska 4,
71-445 Szczecin
Tel. 91 813 91 41

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie chorób zakaźnych

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 tygodni /30 dni roboczych
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej na temat objęty programem specjalizacji 
 • powinien aktywnie uczestniczyć w konferencjach, seminariach i posiedzeniach naukowych wskazanych przez kierownika specjalizacji

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie chorób zakaźnych:

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie chorób zakaźnych:

 • “Discovery, research, and development of new antibiotics: the WHO priority list of antibiotic-resistant bacteria and tuberculosis”, PMID: 29276051,
 • ”Global burden of disease of HIV-associated cryptococcal meningitis: an updated analysis” PMID: 28483415,
 • “Bat-borne virus diversity, spillover and emergence”, PMID: 32528128

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie chorób zakaźnych. 

Referencje

 1. Program specjalizacji: https://cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0706-program-1.pdf (ostatni dostęp: 07.10.2020)
 2. https://kursy.cmkp.edu.pl/?gz=1&spe=6&ro=2&year=2020&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false   (ostatni dostęp: 07.10.2020)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001156
 4. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, 03.03.2020
 5. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001218  (ostatni dostęp:15.07.2021)

Zaloguj się