Encyklopedia rezydentur
Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów chorób wewnętrznyc organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Progi - rekrutacja październikowa

20232022202120202019
dolnośląskie
75.36%
75.85%
56.59%
53.4%
56.57%
kujawsko-pomorskie
83.17%
84.88%
54.9%
bd
60.1%
lubelskie
72.46%
83.09%
55.83%
54.37%
57.07%
lubuskie
bc
80.49%
70.95%
61.65%
74.24%
łódzkie
73.91%
80.49%
59.71%
62.62%
58.16%
małopolskie
77.78%
85.02%
77.62%
63.29%
61.34%
mazowieckie
55.88%
86.47%
78.57%
66.67%
39.29%
opolskie
80%
71.36%
bd
58.25%
67.17%
podkarpackie
69.61%
72.68%
54.81%
53.88%
60.71%
podlaskie
72.46%
75.61%
58.25%
60.68%
62.76%
pomorskie
58.33%
85.51%
80.95%
67.96%
60.1%
śląskie
62.98%
76.59%
76.19%
65.05%
68.67%
świętokrzyskie
70.73%
78.05%
77.62%
60.39%
58.76%
warmińsko-mazurskie
71.5%
57%
68.75%
54.11%
61.11%
wielkopolskie
84.54%
87.92%
83.41%
59.71%
73.23%
zachodniopomorskie
76.33%
76.44%
55.24%
60.44%
56.19%
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Liczba miejsc - rekrutacja październikowa

20232022202120202019
dolnośląskie
29
33
50
50
68
kujawsko-pomorskie
12
8
10
13
17
lubelskie
25
16
20
30
34
lubuskie
15
6
8
10
11
łódzkie
25
29
50
30
62
małopolskie
24
16
35
25
41
mazowieckie
60
33
50
50
68
opolskie
21
6
12
5
20
podkarpackie
60
59
85
15
28
podlaskie
30
22
29
31
37
pomorskie
25
16
20
20
28
śląskie
50
33
30
bd
28
świętokrzyskie
45
14
15
20
28
warmińsko-mazurskie
25
16
23
25
34
wielkopolskie
20
10
15
20
17
zachodniopomorskie
50
33
25
15
34
bd
brak danych

Progi - rekrutacja marcowa

202420232022202120202019
dolnośląskie
65.85%
56.52%
61.9%
65.56%
57.87%
58.08%
kujawsko-pomorskie
80.49%
77.78%
bd
bd
bd
bd
lubelskie
79.02%
69.08%
66.18%
68.1%
70.56%
62.63%
lubuskie
87.75%
70.59%
71.9%
73.33%
bd
bd
łódzkie
64.88%
65.37%
84.88%
65.38%
70.56%
72.16%
małopolskie
62.75%
69.08%
59.51%
56.04%
51.78%
62.37%
mazowieckie
64.76%
66.18%
71.36%
54.59%
56.35%
56.7%
opolskie
75.85%
88.73%
bd
79.05%
bd
83.84%
podkarpackie
bc
65.05%
74.63%
74.29%
66.16%
bd
podlaskie
82.61%
bc
72.84%
77.4%
bd
69.7%
pomorskie
76.96%
64.76%
77.32%
71.43%
56.85%
58.59%
śląskie
74.63%
78.1%
61.43%
57.77%
56.85%
56.19%
świętokrzyskie
81.86%
77.29%
77.29%
81.9%
63.92%
59.6%
warmińsko-mazurskie
79.02%
69.08%
76.59%
57.35%
56.67%
bd
wielkopolskie
73.43%
74.51%
78.37%
73.43%
59.69%
72.96%
zachodniopomorskie
bc
54.63%
54.59%
70.95%
72.73%
bd
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Liczba miejsc - rekrutacja marcowa

202420232022202120202019
dolnośląskie
42
50
15
20
9
12
kujawsko-pomorskie
18
21
4
6
8
10
lubelskie
18
30
8
10
6
24
lubuskie
18
10
4
3
5
6
łódzkie
30
29
8
8
27
16
małopolskie
30
50
8
10
15
24
mazowieckie
18
50
5
10
15
20
opolskie
12
12
4
5
3
11
podkarpackie
30
40
24
6
9
12
podlaskie
35
23
7
10
15
22
pomorskie
18
18
8
4
6
6
śląskie
24
50
12
6
9
16
świętokrzyskie
42
34
18
6
9
12
warmińsko-mazurskie
18
18
7
4
12
16
wielkopolskie
24
50
6
5
9
10
zachodniopomorskie
36
50
8
10
5
12
bd
brak danych

Czy choroby wewnętrzne są specjalizacją priorytetową? - Tak[3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka obrazowa”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Kardiologia”
16 tygodni (80 dni roboczych)
„Choroby płuc”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Gastroenterologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Neurologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Psychiatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
5
intubacja dotchawicza
5
kardiowersja elektryczna
5
defibrylacja serca
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
5
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
5
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
5
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
badanie per rectum
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
5
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
5
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
50

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych”
5 dni (40 godzin dydaktycznych), w 1 roku szkolenia
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
44 tygodnie (220 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu .

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Kardiologia”
6 tygodni (30 dni roboczych), w tym angiologia 1 tydzień (5 dni roboczych).
„Choroby płuc”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
„Gastroenterologia”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych), w tym staż w diabetologii 4 tygodnie (20 dni roboczych)
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Reumatologia”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Geriatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
„Medycyna paliatywna”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
„Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz i liczba zabiegów/procedur medycznych, które lekarz ma obowiązek samodzielnie wykonać pod nadzorem lekarza specjalisty.

Zabieg/proceduraLiczba
elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
5
elektrokardiogram rejestrowany metodą Holtera
5
automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego
5
pomiar wskaźnika kostkowo-ramiennego
5
spirometria podstawowa i próba rozkurczowa
5
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
5
intubacja dotchawicza
5
kardiowersja elektryczna
5
defibrylacja serca
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
5
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
5
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
5
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
badanie per rectum
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
5
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
5
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
50

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Diagnostyka obrazowa”
3 dni (24  godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diabetologia”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
67 tygodni* (335 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

* w tym co najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Szpitalny oddział ratunkowy”
12 tygodni (60 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
3
3
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
10
3
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
10
3
nakłucia żył obwodowych – iniekcje dożylne, pobrania krwi obwodowej
30
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
30
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
6
2
cewnikowanie pęcherza moczowego
20
4
badanie per rectum
20
2
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
20
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
2
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
30
2
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
10
2

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
5
1
kardiowersja elektryczna
3
3
intubacja dotchawicza
10
3
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
3
3

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne 

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych”
5 dni (40 godzin dydaktycznych), w 1 roku szkolenia
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Choroby wewnętrzne”
10 dni (80 godzin dydaktycznych), w ostatnim roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES

Staże kierunkowe (podstawowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
89 tygodni (445 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Kardiologia”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
„Choroby płuc”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian umiejętności praktycznych
„Gastroenterologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Endokrynologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Medycyna paliatywna”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
„Szpitalny Oddział Ratunkowy"
8 tygodni (40 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych 

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
3
3
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
10
3
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
10
3
nakłucia żył obwodowych – iniekcje dożylne, pobrania krwi obwodowej
30
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
30
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
6
2
cewnikowanie pęcherza moczowego
20
4
 badanie per rectum
20
2
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
20
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
2
 wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
30
2
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
10
2

Procedury obowiązkowe do wykonania w trakcie odbywania staży kierunkowych nie podlegają rozliczeniu w Elektronicznej Karcie Specjalizacji. Zaliczenie całości stażu oznacza zaliczenie wymaganych programem stażu operacji, zabiegów oraz procedur medycznych.

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
5
1
kardiowersja elektryczna
3
3
intubacja dotchawicza
10
3
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
3
3

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów chorób wewnętrznyc organizowane przez CMKP

 • Otwarte sesje kardiologiczne - hemodynamika. Kurs doskonalący z wykorzystaniem teletransmisji.
  • Endokrynne aspekty zaburzeń płodności i dysfunkcji seksualnych.
  • Ostra niewydolność nerek.
  • Podstawy ultrasonografii tarczycy.

  Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 23.03.2024)

  Sytuacja na rynku pracy

  • Liczba specjalistów chorób wewnętrznych: 31 174**Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
  • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
   • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
   • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

  Wynagrodzenie

  Dane aktualne
  Status specjalizacji
  Specjalizacja deficytowa
  Pierwsze dwa lata specjalizacji
  8308
  Po dwóch latach specjalizacji
  9063

  Konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych

  Prof. dr hab. Jacek Różański
  Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
  Al. Powstańców Wlkp.72, 70-111 Szczecin
  Tel. 91 466 12 01

  Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

  Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie chorób wewnętrznych.

  W czasie szkolenia specjalizacyjnego:

  • lekarzowi odbywającemu kształcenie specjalizacyjne przysługuje od dnia 1 stycznia 2019 r., 6 dni rocznie na samokształcenie, przeznaczonych na udział w konferencjach, kursach naukowych, kursach doskonalących i innych szkoleniach, związanych bezpośrednio z realizowaną przez lekarza dziedziną szkolenia specjalizacyjnego, zgodnie z wyborem i potrzebami edukacyjnymi lekarza.
  • rezydent jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji 
  • lekarz powinien uczestniczyć w wydarzeniach edukacyjnych: konferencjach, seminariach, warsztatach, posiedzeniach naukowych organizowanych przez Towarzystwo Internistów Polskich.

  Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie chorób wewnętrznych

  Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie  w zakresie chorób wewnętrznych

  • “Novel subgroups of adult-onset diabetes and their association with outcomes: a data-driven cluster analysis of six variables”, PMID: 29503172
  • “Association of Blood Pressure Lowering With Mortality and Cardiovascular Disease Across Blood Pressure Levels”, PMID: 29131895
  • ”Practical considerations in medical cannabis administration and dosing” PMID: 29307505

  Wydarzenia

  Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie chorób wewnętrznych. 

  Referencje

  1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0705-program-1.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)  
  2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2024/04/0705-program-1.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)
  3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
  5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i niewykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
  6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
  7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
  8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

  Zaloguj się