Encyklopedia rezydentur
Choroby płuc dzieci

Choroby płuc dzieci

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 6. Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych
 7. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów chorób płuc u dzieci organizowane przez CMKP
 8. Sytuacja na rynku pracy
 9. Konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc u dzieci
 10. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 11. Wydarzenia
 12. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
-
89.86%
-
bc
bc
kujawsko-pomorskie
bc
82.93%
bc
bd
bc
lubelskie
89.22%
-
85%
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
78.92%
78.74%
86.37%
bc
bc
małopolskie
bc
53.4%
bc
63.29%
74.24%
mazowieckie
84.54%
87.68%
bc
bc
68.18%
opolskie
bc
bc
bd
bc
bc
podkarpackie
78.74%
bc
87.62%
-
bc
podlaskie
87.32%
bc
bc
-
-
pomorskie
87.44%
86.83%
86.19%
65.05%
-
śląskie
-
81.16%
bc
bc
bc
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
88.78%
86.47%
84.88%
-
-
zachodniopomorskie
73.91%
bc
bc
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
-
1
-
1
1
kujawsko-pomorskie
3
1
1
2
1
lubelskie
1
-
1
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
10
4
2
2
7
małopolskie
17
16
11
18
5
mazowieckie
6
4
3
3
3
opolskie
2
1
1
2
2
podkarpackie
2
1
2
-
1
podlaskie
2
2
1
-
-
pomorskie
3
2
1
1
-
śląskie
-
1
1
0
2
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
1
1
1
-
-
zachodniopomorskie
3
1
1
1
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
88.89%
bc
-
-
-
kujawsko-pomorskie
bc
bc
bd
bd
-
bd
lubelskie
bc
80.88%
-
-
bc
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
małopolskie
88.16%
bc
bc
bc
bc
bc
mazowieckie
76.09%
86.47%
bc
bc
bc
bc
opolskie
-
bc
bc
bc
bc
bc
podkarpackie
bc
bc
bc
bc
bc
-
podlaskie
bc
bc
bc
bc
bc
-
pomorskie
85.75%
bc
bc
bc
bc
-
śląskie
-
bc
bc
bc
bc
bc
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
82.61%
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
1
1
-
-
-
kujawsko-pomorskie
3
1
1
1
-
1
lubelskie
1
1
-
-
1
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
6
1
1
1
1
1
małopolskie
19
2
1
8
7
5
mazowieckie
3
1
1
2
2
2
opolskie
-
1
1
1
1
1
podkarpackie
1
1
1
1
1
-
podlaskie
1
1
1
1
1
-
pomorskie
3
1
1
1
1
-
śląskie
-
1
1
1
1
1
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
2
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
2
1
1
1
1
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy choroby płuc dzieci są specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych:

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie pediatrii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych),1 rok szkolenia
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Ratownictwo medyczne” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Opieka paliatywna” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

*godzina dydaktyczna = 45 min

Staże kierunkowe (podstawowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w oddziale pediatrii ogólnej (dzieci młodsze, dzieci starsze) 
78 tygodni (390 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
“Fizjologia noworodka”
4 tygodnie (20 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
“Patologia noworodka”
12 tygodni (60 dni roboczych)
“Izba przyjęć/SOR”
12 tygodni (60 dni roboczych)
“Poradnia POZ  sprawująca opiekę nad dziećmi”
8 tygodni (40 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty.

Zabieg/proceduraLiczba
Punkcja lędźwiowa
15
Cewnikowanie pęcherza moczowego 
20
Wkłucia obwodowe
50
Wkłucia głębokie 
*
Intubacja
*
Nakłucie opłucnej 
*
Resuscytacja
*

*Zaleca się uczestniczenie w jak największej liczbie procedur.

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w chorobach płuc dzieci”
4 dni (32 godziny dydaktyczne), 1 rok szkolenia
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Endoskopia układu oddechowego i stany nagłe”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Zakażenia układu oddechowego u dzieci” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Terapia inhalacyjna i rehabilitacja w chorobach układu oddechowego u dzieci”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Badania czynności płuc i zaburzenia oddychania w czasie snu” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Obrazowanie w chorobach klatki piersiowej”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Choroby rzadkie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Mukowiscydoza i postępowanie u chorych zależnych od technologii medycznych”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Astma i inne zaburzenia oddychania ze świszczącym oddechem” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Postępy w chorobach płuc dzieci”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

StażCzas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
Choroby układu oddechowego
43 tygodnie (215 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny

*dzień roboczy = 7h35min

Staże kierunkowe (kierunkowe)

    StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
    Astma i choroby alergiczne
    8 tygodni (40 dni roboczych*)
    kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
    Mukowiscydoza
    8 tygodni (40 dni roboczych)
    Gruźlica
    8 tygodni (40 dni roboczych), w tym: 6 tygodni w oddziale gruźlicy i 2 tygodnie w poradni chorób płuc dzieci
    Chirurgia klatki piersiowej
    4 tygodnie (20 dni roboczych)
    Radiologia
    4 tygodnie (20 dni roboczych)
    Imunologia
    4 tygodnie (20 dni roboczych)
    Fizjopatologia oddychania z pracownią polisomnografii
    3 tygodnie (15 dni roboczych)

    Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

     Wykaz i liczba zabiegów/procedur, które lekarz jest zobowiązany samodzielnie wykonać w czasie trwania modułu specjalistycznego w zakresie chorób płuc dzieci – pod nadzorem lub z asystą specjalisty (wymagają pisemnego potwierdzenia kierownika specjalizacji)

     Zabieg/proceduraLiczba
     Bronchofiberoskopia
     10
     Nakłucie opłucnej i znajomość obsługi założonego drenażu opłucnej 
     2
     Ultrasonografia przezklatkowa
     15
     Spirometria
     20
     Punktowe testy skórne 
     10
     Swoista immunoterapia alergenowa 
     10

     Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

     Pełnienie dyżurów medycznych:

     Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

     Moduł podstawowy

     Kursy specjalizacyjne

     KursCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
     „Podstawy pediatrii”
     10 dni (80 godzin dydaktycznych)
     potwierdzenie uczestnictwa w kursie + zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.
     „Choroby zakaźne wieku dziecięcego i szczepienia ochronne”
     4 dni (32 godziny dydaktyczne) w tym: 16 godzin - chorobyzakaźne 16 godzin - szczepienia ochronne.
     potwierdzenie uczestnictwa w kursie + zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
     "Kurs zalecany jest do realizacjiw pierwszym roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego."
     „Badania obrazowe u dzieci”
     3 dni (24 godziny dydaktyczne)
     potwierdzenie uczestnictwa w kursie + zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
     „Wybrane problemy z psychiatrii dzieci i młodzieży”
     4 dni (32 godziny dydaktyczne).
     „Stany nagłe u dzieci od 0-18 roku życia”
     3 dni (24 godziny dydaktyczne)
     potwierdzenie uczestnictwa w kursie + zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu"Zalecane jest, aby część kursu
     odbywała się w ośrodkach prowadzących zajęcia na symulatorach. Kurs zalecany
     jest do realizacji w pierwszym roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego."

     „Przetaczanie krwi i jej składników”
     2 dni (16 godzin dydaktycznych)
     potwierdzenie uczestnictwa w kursie + zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
     „Orzecznictwo lekarskie”
     3 dni (24 godziny dydaktyczne)
     „Profilaktyka i promocja zdrowia”
     2 dni (16 godzin dydaktycznych)

     Staże kierunkowe (podstawowe)

     StażCzas trwania
     Forma zaliczenia, uwagi
     "Pediatria ogólna"
     94 tygodnie (470 dni roboczych(w oddziale pediatrii ogólnej na odcinku dzieci młodszychdo 3 roku życia: 52 tygodnie (260 dni roboczych))( w oddziale pediatrii ogólnej na odcinku dzieci starszych -powyżej 3 roku życia: 42 tygodnie (210 dni roboczych)
     kolokwium teoretyczne + zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych

     Staże kierunkowe (kierunkowe)

     StażCzas trwania Forma zaliczenia, uwagi
     Fizjologia noworodka
     4 tygodnie (20 dni roboczych)
     kolokwium teoretyczne + zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
     "Patologia noworodka
     4 tygodnie (20 dni roboczych).
     kolokwium teoretyczne + zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
     Staż kierunkowy w szpitalnym oddziale ratunkowym
     16 tygodni (80 dni roboczych)
     kolokwium teoretyczne + zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
     Staż kierunkowy w poradni POZ sprawującej opiekę nad dziećmi
     3 tygodnie (15 dni roboczych)
     kolokwium teoretyczne + zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
     Psychiatria dziecięca
     3 tygodnie (15 dni roboczych)
     kolokwium teoretyczne + zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
     Intensywna terapia dzieci
     2 tygodnie (10 dni roboczych)
     kolokwium teoretyczne + zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych

     Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

     Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

     Oznaczenie procedur:

     Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego

     Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta

     Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

     Zabiegi/procedury medyczneKod A
     Kod B
     Punkcja lędźwiowa
     5
     5
     Cewnikowanie pęcherza moczowego
     10
     10
     Wkłucia obwodowe
     20
     10
     Założenie sondy dożołądkowej
     1
     2
     Płukanie żołądka
     1
     1
     Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego serca (EKG)
     10
     20
     Badanie USG jamy brzusznej
     0
     10
     Badanie USG płuc i jamy opłucnej
     0
     10
     Konsultacje radiologiczne
     0
     20
     Łącznie
     47
     88

     Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

     Pełnienie dyżurów medycznych

     Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

     Moduł podstawowy 

     Kursy specjalizacyjne

     Nazwa Kursu
     Czas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
     „Wprowadzenie do specjalizacji w chorobach płuc dzieci(kurs wprowadzający)
     4 dni (32 godziny dydaktyczne)
     Potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
     sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.
     Endoskopia układu oddechowego i stany nagłe”
     3 dni (24 godziny dydaktyczne)
     „Zakażenia układu oddechowego u dzieci”
     2 dni (16 godzin dydaktycznych)
     „Terapia inhalacyjna i rehabilitacja w chorobach układu oddechowego u dzieci”
     2 dni (16 godzin dydaktycznych).
     „Badania czynności płuc"
     2 dni (16 godzin dydaktycznych)
     „Obrazowanie w chorobach klatki piersiowej”
     3 dni (24 godziny dydaktyczne)
     „Choroby rzadkie”
     3 dni (24 godziny dydaktyczne).
     „Mukowiscydoza”
     1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
     „Astma i inne zaburzenia oddychania ze świszczącym
     oddechem”
     2 dni (16 godzin dydaktycznych)
     „Zaburzenia oddychania w czasie snu”
     2 dni (16 godzin dydaktycznych)
     „Przewlekła niewydolność oddechowa”
     1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
     „Postępy w chorobach płuc
     dzieci”
     Kurs podsumowujący (atestacyjny)
     5 dni (40 godzin dydaktycznych)

     Staże kierunkowe (podstawowe)

     Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

     StażCzas trwania
     Forma zaliczenia, uwagi
     Choroby układu oddechowego
     43 tygodnie (215 dni roboczych- 36 tygodni (180 dni roboczych) na oddziale chorób płuc dzieci- 4 tygodnie (20 dni roboczych) w poradni chorób płuc dzieci lub w poradni chorób płuc przyjmującej dzieci- 3 tygodnie (15 dni roboczych) w zakładzie/pracowni fizjopatologii
     oddychania.

     kolokwium teoretyczne + zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych

     Staże kierunkowe (kierunkowe)

     StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
     Astma
     4 tygodni (20 dni roboczych)
     Kolokwium teoretyczne + zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
     Chorób alergiczne u dzieci
     4 tygodni (20 dni roboczych)
     Mukowiscydoza
     8 tygodni (40 dni roboczych)
     Gruźlica
     8 tygodni (40 dni roboczych)
     Chirurgia klatki piersiowej
     3 tygodnie (15 dni roboczych)
     Radiologia
     4 tygodnie (20 dni roboczych)
     Immunologia
     4 tygodnie (20 dni roboczych)
     Gastroenterologia dziecięca
     2 tygodnie (10 dni roboczych)
     Polismografia
     1 tydzień (5 dni roboczych)

     Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

     Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

     Oznaczenie procedur:

     Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego

     Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta

     Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

     Zabiegi/procedury medyczneKod A
     Kod B
     Bronchofiberoskopia
     5
     15
     Ultrasonografia przezklatkowa
     20
     10
     Kwalifikacja do nieinwazyjnej i inwazyjnej wentylacji
     0
     2
     Spirometria- wykonanie i interpretacja wyników
     20
     5
     Bodypletyzmografia - wykonanie i interpretacja wyników
     5
     5
     Uczestniczenie w rehabilitacji układu oddechowego
     0
     5
     Poziom tlenku azotu - interpretacja wyników
     10
     5
     Gazometria- interpretacja wyników
     5
     5
     LCI - interpretacja wyników
     1
     1
     Łącznie
     66
     53

     Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza
     w trakcie realizacji staży kierunkowych:

     Zabiegi/procedury medyczneKod A
     Kod B
     Operacje torakochirurgiczne
     0
     5
     Nakłucie opłucnej i znajomość obsługi założonego drenażu opłucnej
     2
     2
     Swoista immunoterapia alergenowa
     5
     5
     Punktowe testy skórne
     5
     2
     Test prowokacji alergenem
     **
     2
     Założenie igły do portu naczyniowego
     10
     2
     Badanie - pH-metria
     **
     2
     Spirometria- wykonanie i interpretacja wyników
     20
     5
     Bodypletyzmografia – wykonanie i interpretacja wyników
     5
     5
     Polisomnografia - interpretacja wyników
     2
     1
     Odczyn tuberkulinowy
     *
     *
     Ultrasonografia przezklatkowa
     20
     10
     Łącznie
     69
     41

     * dowolna liczba wykonania i interpretacji badania, do uznania przez kierownika specjalizacji, z uwagi na fakt, iż nie wykonuje się go w każdej jednostce szkolącej.
     ** wykonanie do decyzji kierownika specjalizacji.

     Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów chorób płuc u dzieci organizowane przez CMKP

     • Bronchoskopia – poziom podstawowy
     • Bronchoskopia – poziom zaawansowany

     Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 25.03.2024) 

     Sytuacja na rynku pracy

     • Liczba specjalistów chorób płuc u dzieci: 170* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
     • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z chorób płuc u dzieci może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
      • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
      • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

     Wynagrodzenie

     Dane aktualne
     Status specjalizacji
     Specjalizacja niedeficytowa
     Pierwsze dwa lata specjalizacji
     8516
     Po dwóch latach specjalizacji
     8772

     Konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc u dzieci

     Dr  n. med. Andrzej Pogorzelski
     Klinika Pneumonologii Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników
     ul. prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka Zdrój
     Tel. (18) 267-60-60 wew. 408

     Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

     Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie chorób płuc dzieci.

     W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

     • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych (moduł podstawowy) lub 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
     • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji 
     • powinien aktywnie uczestniczyć w konferencjach/sympozjach poświęconych tematyce chorób płuc dzieci (zaleca się brać udział w co najmniej 2 konferencjach/sympozjach w każdym roku trwania modułu specjalistycznego)
     • powinien aktywnie uczestniczyć w krajowych i zagranicznych posiedzeniach naukowo-szkoleniowych oraz sympozjach, konferencjach, kongresach i zjazdach krajowych organizowanych przez inne towarzystwa zajmujące się problematyką chorób płuc dzieci

     Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie chorób płuc u dzieci

     Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie chorób płuc u dzieci

     • “Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008”, PubMed ID: 18331513
     • “Pancreatic insufficiency in Cystic Fibrosis”, PubMed ID: 28986019
     • ”Pulse oximetry: Understanding its basic principles facilitates appreciation of its limitations” PubMed ID: 23490227

     Wydarzenia

     Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie chorób płuc u dzieci. 

     Referencje

     1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0792-program-1.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)  
     2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/0792-program-1-.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)
     3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
     4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
     5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i niewykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
     6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
     7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
     8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

     Zaloguj się