Encyklopedia rezydentur
Choroby płuc
  • Czas trwania specjalizacji
  • Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów chorób płuc organizowane przez CMKP 
  • Sytuacja na rynku pracy
  • Konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Choroby płuc

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów chorób płuc organizowane przez CMKP 
 6. Sytuacja na rynku pracy
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
84.06%
61.84%
79.51%
79.61%
56.57%
kujawsko-pomorskie
80.68%
84.78%
83.33%
bd
bc
lubelskie
77.05%
85.99%
85.24%
59.22%
bc
lubuskie
86.47%
72.46%
80%
bc
bc
łódzkie
80.88%
86.47%
82.93%
56.31%
bc
małopolskie
83.82%
79.02%
79.05%
72.22%
72.68%
mazowieckie
87.75%
89.61%
84.29%
71.36%
74.24%
opolskie
85.51%
bc
bd
bc
61.11%
podkarpackie
84.88%
86.96%
80.48%
59.9%
bc
podlaskie
-
70.53%
bc
bc
62.37%
pomorskie
86.76%
88.41%
87.14%
58.7%
57.65%
śląskie
74.63%
80.68%
74.15%
63.77%
bc
świętokrzyskie
88.65%
86.34%
88.1%
71.84%
73.71%
warmińsko-mazurskie
77.56%
82.13%
82.93%
bc
bc
wielkopolskie
89.37%
87.56%
bc
bc
-
zachodniopomorskie
80.49%
78.13%
-
67.96%
81.44%
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
3
1
3
3
3
kujawsko-pomorskie
3
1
3
5
1
lubelskie
9
1
1
4
4
lubuskie
7
1
2
2
3
łódzkie
3
5
6
8
3
małopolskie
16
18
15
6
7
mazowieckie
7
4
6
5
5
opolskie
5
3
3
2
3
podkarpackie
2
4
4
8
1
podlaskie
-
2
2
5
4
pomorskie
6
1
2
2
3
śląskie
12
13
8
0
3
świętokrzyskie
3
2
3
2
3
warmińsko-mazurskie
3
1
1
1
1
wielkopolskie
2
1
4
1
-
zachodniopomorskie
6
2
-
1
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bd
74.88%
87.02%
83.81%
64.8%
68.04%
kujawsko-pomorskie
bd
85.02%
bd
bd
bd
bd
lubelskie
bd
82.61%
bc
76.33%
56.85%
60.1%
lubuskie
bd
bc
80%
bc
72.68%
79.38%
łódzkie
bd
85.78%
76.47%
68.45%
bc
bc
małopolskie
bd
88.97%
84.06%
bc
77.78%
bc
mazowieckie
bd
86.71%
bc
66.11%
bc
bc
opolskie
bd
bc
bc
55.34%
bc
bc
podkarpackie
bd
82.48%
75.37%
81.9%
bc
bd
podlaskie
bd
84.06%
bc
bc
bc
bc
pomorskie
bd
88.41%
-
79.52%
bc
bc
śląskie
bd
79.71%
bc
bc
bc
bc
świętokrzyskie
-
82.61%
bc
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
bd
bc
bc
bc
bc
bd
wielkopolskie
bd
87.44%
75.71%
75.46%
79.9%
76.26%
zachodniopomorskie
bd
bc
84.29%
64.9%
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
4
1
2
4
3
2
kujawsko-pomorskie
3
1
1
2
3
2
lubelskie
1
1
1
3
4
3
lubuskie
5
1
1
3
2
3
łódzkie
2
1
1
4
4
2
małopolskie
7
2
10
11
4
4
mazowieckie
2
1
1
3
2
3
opolskie
4
1
1
3
2
2
podkarpackie
1
1
3
2
4
2
podlaskie
2
1
2
3
3
2
pomorskie
1
1
-
4
1
3
śląskie
4
2
5
6
4
4
świętokrzyskie
-
1
2
2
2
2
warmińsko-mazurskie
1
1
1
1
1
1
wielkopolskie
4
1
2
2
2
1
zachodniopomorskie
3
1
1
1
1
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy choroby płuc są specjalizacją priorytetową?

Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Specjalizacja priorytetowa = specjalizacja deficytowa.

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka obrazowa”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Kardiologia”
16 tygodni (80 dni roboczych)
„Choroby płuc”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Gastroenterologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Neurologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Psychiatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
5
intubacja dotchawicza
5
kardiowersja elektryczna
5
defibrylacja serca
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
5
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
5
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
5
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
badanie per rectum
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
5
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
5
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
50

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych. 

Wykaz i liczba zabiegów/procedur medycznych, które lekarz ma obowiązek samodzielnie wykonać pod nadzorem lekarza specjalisty.

Zabieg/proceduraLiczba
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
5
intubacja dotchawicza
5
kardiowersja elektryczna
5
defibrylacja serca
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
5
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
5
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
5
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
badanie per rectum
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
5
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
5
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
50

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie chorób płuc”
2 dni (16 godzin dydaktycznych), w 1 roku szkolenia
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Fizjopatologia oddychania i badania czynnościowe układu oddechowego”
2 dni (16 godzin dydaktycznych), w 1 roku szkolenia
„Metody obrazowania w chorobach płuc”
2 dni (16 godzin dydaktycznych), w 1 roku szkolenia
„Nowotwory układu oddechowego”
2 dni (16 godzin dydaktycznych), w 1 roku szkolenia
„Gruźlica i mikobakteriozy”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Choroby zawodowe układu oddechowego”
2 dni (16 godzin dydaktycznych), w 2 roku szkolenia
„Niewydolność oddychania oraz zaburzenia oddychania w czasie snu” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób płuc”
8 dni (64 godziny dydaktyczne), w 2 roku szkolenia

Kursy specjalizacyjne fakultatywne

Do zaliczenia tej formy szkolenia konieczne jest odbycie co najmniej 2 z niżej wymienionych kursów (wybranych w uzgodnieniu z kierownikiem specjalizacji)

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia, uwagi
„Choroba zatorowo-zakrzepowa i nadciśnienie płucne”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Choroby obturacyjne (astma i POChP)” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Choroby śródmiąższowe płuc i zapalenia naczyń”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Mukowiscydoza i inne choroby rzadkie”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
70 tygodni (350 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
„Kardiologia”
16 tygodni (80 dni roboczych)
„Choroby płuc”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Gastroenterologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Neurologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Psychiatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób płuc
48 tygodni (240 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu.
Staż podstawowy w zakresie chorób płuc (poszerzony)
16 tygodni (80 dni roboczych)

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Leczenie gruźlicy”
4 tygodnie (20 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
„Specjalistyczna poradnia chorób płuc”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
„Torakochirurgia”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
„Intensywna terapia”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
„Onkologia płucna”
6 tygodni (30 dni roboczych), w tym staż w diabetologii 4 tygodnie (20 dni roboczych)
„Paliatywna opieka onkologiczna oraz  przewlekłych chorób płuc”
1 tydzień (5 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych. 

Wykaz i liczba zabiegów/procedur medycznych, w których lekarz ma obowiązek asystować.

Zabieg/proceduraLiczba
operacje torakochirurgiczne 
10
wideotorakoskopia
5
założenie drenu do opłucnej, drenaż ssący
5
transtorakalna biopsja płuca
5
bronchoskopia
30
punkcja opłucnej, ewakuacja płynu, drenaż ssący
10
nieinwazyjna wentylacja mechaniczna
10
inwazyjna wentylacja mechaniczna
5
ultrasonografia przezklatkowa 
10

Wykaz i liczba zabiegów/procedur medycznych, które lekarz ma obowiązek samodzielnie wykonać pod nadzorem lekarza specjalisty.

Zabieg/proceduraLiczba
bronchoskopia z pobraniem materiałów do badań
10
spirometria i interpretacja wyników
50
bodypletyzmografia – interpretacja wyników
10
punkcja opłucnej 
5
gazometria tętnicza
10
testy wysiłkowe
5
polisomnografia z interpretacją wyników badania
5
nakłucia opłucnej z pobraniem materiałów do badań
5
nieinwazyjna wentylacja mechaniczna 
5

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Diagnostyka obrazowa”
3 dni (24  godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diabetologia”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
67 tygodni* (335 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

* w tym co najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Szpitalny oddział ratunkowy”
12 tygodni (60 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
3
3
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
10
3
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
10
3
nakłucia żył obwodowych – iniekcje dożylne, pobrania krwi obwodowej
30
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
30
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
6
2
cewnikowanie pęcherza moczowego
20
4
badanie per rectum
20
2
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
20
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
2
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
30
2
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
10
2

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
5
1
kardiowersja elektryczna
3
3
intubacja dotchawicza
10
3
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
3
3

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedziniechorób płuc”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzanego przezkierownika naukowego kursu
„Fizjopatologia oddychania i badania czynnościowe układuoddechowego”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Nowotwory układu oddechowego”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Gruźlica i mykobakteriozy”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Choroby zawodowe układu oddechowego”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Zaburzenia oddychania w czasie snu i inne wybrane zaburzeniasnu”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Rehabilitacja pneumonologiczna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Choroba zatorowo-zakrzepowa i nadciśnienie płucne”
3 dni (24 godzin dydaktycznych)
„Choroby obturacyjne (astma i POChP)”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Choroby śródmiąższowe płuc i zapalenia naczyń”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Mukowiscydoza i inne rzadkie choroby układu oddechowego”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Leczenie uzależnienia od tytoniu”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Zakażenia układu oddechowego”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Zaburzenia immunologiczne w pneumonologii”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Przeszczepienie płuc”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Niewydolność oddychania”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Endoskopia układu oddechowego i stany nagłe – zdobywanieumiejętności praktycznych na symulatorach wysokiej wierności orazsymulacji hybrydowej”
6 dni (48 godzin dydaktycznych), w trzech blokachdwudniowych, każdy blok maksymalnie po 16 godzin dydaktycznych, blokirealizowane w odstępach nie częściej niż co 3 tygodnie i nie rzadziej niż co 8tygodni
co 3-4 tygodnie, każdorazowo sprawdzenie zdobytychumiejętności i ocena stopnia utrwalenia koordynacji oko - ręka; potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzyobjętej programem kursu, przeprowadzanego przez kierownika naukowego kursu
„Ultrasonografia układu oddechowego”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzanego przezkierownika naukowego kursu
Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Postępy w diagnostycei leczeniu chorób płuc”*
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu

*Kurs atestacyjny należy odbyć  w ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES.

Staże kierunkowe

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób płuc
80 tygodni (400 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki i leczenia gruźlicy
4 tygodnie (20 dni roboczych).
Staż kierunkowy w specjalistycznej poradni chorób płuc
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeńoddychania podczas snu oraz wybranych zaburzeń snu
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie nieinwazyjnych metod wspierającychoddychanie
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie torakochirurgii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie kardiologii
4 tygodni (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie reumatologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie onkologii pneumonologicznej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie opieki paliatywnej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie rehabilitacji pneumonologicznej
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:
Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
toracenteza, ewakuacja płynu
40
20
wprowadzenie drenu do opłucnej, drenaż opłucnej
10
15
obliteracja opłucnej (przez dren lub podczas torakoskopii),fibrynoliza doopłucnowa
10
20
bronchoskopia
40
100
bronchoskopia + EBUS/EUS: TBNA
10
30
gazometria tętnicza
50
20
nieinwazyjna wentylacja mechaniczna
30
40
kwalifikacja do domowego leczenie tlenem (DLT)
20
10
kwalifikacja do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej wwarunkach domowych
20
10
ultrasonografia przezklatkowa
50
60
spirometria wykonanie
30
50
spirometria interpretacja wyników
200
5
pletyzmografia, DLCO wykonanie
30
50
pletyzmografia, DLCO interpretacja wyników
100
5
ergospirometria
5
10
test 6-minutowego chodu
20
10
interpretacja wyników badania poligraficznego orazpolisomnograficznego
60
30
kwalifikacja do leczenia dodatnim ciśnieniem w drogachoddechowych
20
15
interpretacja prób tuberkulinowych i testów IGRA
40
20
interpretacja wyników badań mikrobiologicznych
50
10
interpretacja wyników badań obrazowych (RTG, TK,PET/TK, RM)
150
100
interpretacja wyników badań genetycznych oraz innychw raku płuca i chorobach rzadkich
100
30

Procedury obowiązkowe do wykonania w trakcie odbywania staży kierunkowych nie podlegają rozliczeniu w Elektronicznej Karcie Specjalizacji. Zaliczenie całości stażu oznacza zaliczenie wymaganych programem stażu operacji, zabiegów oraz procedur medycznych.

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:
Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
operacje torakochirurgiczne
0
10
wideotorakoskopia
0
5
biopsja transtorakalna (pod kontrolą USG lub CT)
5
10
donosowa tlenoterapia wysokoprzepływowa
10
20
kaniulacja tętnicy promieniowej
20
15
inwazyjna wentylacja mechaniczna
10
20

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów chorób płuc organizowane przez CMKP 

 • Techniki bronchoskopowe
 • Endoskopia w laryngologii dziecięcej

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 25.03.2024) 

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów chorób płuc: 3143**Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z chorób płuc może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc

Dr n. med. Małgorzata Czajkowska Malinowska
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Ul. Seminaryjna 1,
85-326 Bydgoszcz
tel. 52 325 66 52

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie chorób płuc.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych (moduł podstawowy) i 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji 
 • powinien uczestniczyć w wydarzeniach edukacyjnych: konferencjach, seminariach, warsztatach, posiedzeniach naukowych organizowanych przez Towarzystwo Internistów Polskich, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc i inne towarzystwa zajmujące się problematyką pulmonologiczną
 • zaleca się również udział w zagranicznych kongresach ERS (European Respiratory Society)

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie chorób płuc

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie  w zakresie chorób płuc

 •  “Particle sizes of infectious aerosols: implications for infection controls”, PMID: 32717211
 • “Prone position in acute respiratory distress syndrome”, PMID: 12412699
 • ”What Is a Spontaneous Pneumothorax?” PMID: 33320071

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie chorób płuc. 

Referencje

Program specjalizacji: 

 1. https://old.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0739-program-1.pdf  (ostatni dostęp: 07.10.2020)
 2. https://kursy.cmkp.edu.pl/?gz=1&spe=39&ro=2&year=2020&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false  (ostatni dostęp: 10.12.2020)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001156 (ostatni dostęp: 27.10.2020)
 4. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i niewykonujących zawodu. Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, 03.03.2020
 5. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 06.10.2020)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.Dostępne do pobrania pod adresem:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001218(ostatni dostęp: 15.07.2021)

Zaloguj się