• Czas trwania specjalizacji 
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów chirurgii plastycznej organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii plastycznej 
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Referencje

Chirurgia plastyczna

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy - czas trwania 2 lata (104 tygodnie i 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie i 2 dni/12 dni roboczych
 • moduł specjalistyczny - czas trwania 4 lata (209 tygodni/1045 dni roboczych + czas na samokształcenie: 4 tygodnie i 4 dni/24 dni robocze)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny - czas trwania 4 lata (208 tygodni + 4 dni/1044 dni roboczych + czas na samokształcenie: 4 tygodnie i 4 dni/24 dni robocze)
Łączny czas trwania szkolenia 6 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
84.34%
kujawsko-pomorskie
-
-
-
bd
85.94%
lubelskie
92.2%
-
90%
81.07%
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
92.27%
-
-
-
-
małopolskie
-
92%
-
-
-
mazowieckie
92.2%
-
91.22%
-
-
opolskie
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
pomorskie
90.34%
91.3%
-
-
-
śląskie
-
91.79%
-
bc
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
89.51%
-
86.34%
77.4%
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
1
kujawsko-pomorskie
-
-
-
0
1
lubelskie
1
-
1
2
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
1
-
-
-
-
małopolskie
-
1
-
-
-
mazowieckie
2
-
1
-
-
opolskie
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
pomorskie
2
2
-
-
-
śląskie
-
1
-
0
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
3
-
1
1
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bd
-
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
91.67%
-
88.33%
-
-
lubelskie
bd
92.27%
-
-
85.35%
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
bd
-
-
-
82.29%
72.73%
małopolskie
bd
-
-
-
-
-
mazowieckie
-
-
-
-
-
87.88%
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
-
pomorskie
bd
-
-
-
-
88.66%
śląskie
-
-
-
-
83.84%
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
89.71%
-
86.43%
65.1%
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
1
-
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
1
-
1
-
-
lubelskie
1
1
-
-
1
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
1
-
-
-
1
1
małopolskie
2
-
-
-
-
-
mazowieckie
-
-
-
-
-
1
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
-
pomorskie
1
-
-
-
-
1
śląskie
-
-
-
-
1
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
1
-
1
1
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy [specjalizacja] jest specjalizacją priorytetową? - NIE [3

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowej ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy 

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
“Podstawy chirurgii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz sprawdzian testowy i sprawdzian praktyczny z wiedzy objętej programem kursu
“Transfuzjologia, w tym przetaczanie krwi i jej składników”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Zakażenia chirurgiczne oraz HIV/AIDS”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Podstawy leczenia żywieniowego” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
“Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne” (cz. I: Zdrowie publiczne, cz. II: Orzecznictwo lekarskie)
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
“Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Chirurgia
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Chirurgia urazowa
8 tygodni (40 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
Anestezjologia i intensywna terapia
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty.

Kategoria A. Procedury medyczne 

Łącznie 75 procedur wykonywanych przez lekarza w roli operatora lub jako pierwsza asysta (minimum 50% punktów lekarz powinien uzyskać jako operator). Dopuszczalna jest wymiana punktów między kategoriami i w ich obrębie, ale nie więcej niż 30%.

Kategoria A. Procedury medyczneLiczba
Badanie radiologiczne głowy, klatki piersiowej, brzucha i kończyn(np. przypadki ostre, pourazowe, ocena przedoperacyjna,śródoperacyjna, ciała obce, angiografia) oraz samodzielny opisbadania
10
USG brzucha (samodzielne wykonanie)
10
Punkcje, biopsje, drenaże pod kontrolą USG lub CT (wykonanieprocedury)
10
Resuscytacja
10
Intubacja dotchawicza przez usta i/lub przez nos (samodzielnewykonanie)
15
Założenie centralnego cewnika żylnego (samodzielne wykonanie)
5
Zaopatrzenie złamań kończyn (samodzielne wykonanie)
15

Kategoria B. Endoskopie

Łącznie 25 procedur wykonywanych przez lekarza w roli operatora lub jako pierwszaasysta (minimum 50% punktów lekarz winien uzyskać jako operator). Dopuszczalna jestwymiana punktów między kategoriami i w ich obrębie, ale nie więcej niż 30%.

Kategoria B. Endoskopie Liczba
Giętka gastroduodenoskopia
10
ERCP
1
Giętka kolonoskopia
5
Giętka bronchoskopia
2
Endoskopowe interwencje (polipektomia, skleroterapia,papillotomia, poszerzanie, udrożnienie laserem)
5
Giętkie cystoskopie
2

Kategoria C. Operacje

Łącznie 150 procedur wykonywanych przez lekarza w roli operatora lub jako pierwszaasysta (minimum 50% punktów lekarz powinien uzyskać jako operator). Dopuszczalna jestwymiana punktów między kategoriami i w ich obrębie, ale nie więcej niż 30%.

Kategoria C. OperacjeLiczba
Głowa i szyja
Tarczyca i przytarczyce
2
Różne (tracheotomia, usunięcie węzłów chłonnych, usunięcieuchyłka Zenkera)
3
Klatka piersiowa
Torakotomia (np. pneumonektomia, chirurgia przełyku)
3
Chirurgia sutka (zmiany łagodne i złośliwe)
7
Brzuch
Podstawowe operacje brzuszne (laparotomia, laparoskopia,appendektomia, odbarczenie niedrożności)
20
Przełyk i żołądek (np. resekcja, zespolenie żołądkowo-jelitowe,zamknięcie przedziurawienia, plastyka odźwiernika, gastrostomia, operacje bariatryczne)
5
Drogi żółciowe (np. cholecystektomia, rewizja dróg żółciowych,choledochojejunostomia)
15
Wątroba i śledziona (biopsja, urazy, resekcja)
5
Trzustka (np. nekrozektomia, torbiele i torbiele rzekome,resekcja)
5
Jelito cienkie (np. resekcja, ileostomia)
10
Jelito grube (np. resekcja, kolotomia, kolostomia)
10
Odbytnica i odbyt (np. guzki krwawnicze, ropnie, przetoki)
15
Przepuklina pachwinowa
15
Ściana brzucha (np. przepuklina w bliźnie)
5
Retroperitoneum
5
Układ moczowo-płciowy (np. pęcherz, moczowód, macica,jajniki)
5
Tkanki miękkie i układ mięśniowo-szkieletowy
Urazy (np. operacyjna osteosynteza, urazy tkanek miękkich)
5
Zakażenia (np. stopa cukrzycowa, ubytki skóry i tkanekmiękkich, zespół ciasnoty, amputacje)
8
Naczynia i nerwy
Żyły (np. żylaki, krosektomia, stripping, podwiązanieperforatorów)
2
Tętnice (np. arteriotomia, trombektomia, endarteriektomia,embolektomia, rekonstrukcja naczyń, dostęp do dializ,implantacja podskórnych portów żylnych)
3
Nerwy (np. neuroliza)
2

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w chirurgii plastycznej”
10 dni (80 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzanego przez kierownika kursu
„Chirurgia ręki i mikrochirurgia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzanego przez kierownika kursu
„Mikrochirurgia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzanego przez kierownika kursu
„Wady rozwojowe twarzy”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzanego przez kierownika kursu
„Chirurgia twarzowo-czaszkowa”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzanego przez kierownika kursu
„Chirurgia estetyczna”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzanego przez kierownika kursu
„Onkologia w chirurgii plastycznej”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzanego przez kierownika kursu

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chirurgii plastycznej
137 tygodni (685 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Chirurgia szczękowo-twarzowa"
4 tygodnie (20 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
„Leczenie oparzeń"
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Chirurgia dziecięca"
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Chirurgia ręki"
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Urologia"
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Rekonstrukcyjna chirurgia onkologiczna"
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz i liczba zabiegów/procedur medycznych, które lekarz ma obowiązek wykonać z asystą lub pod nadzorem lekarza specjalisty oraz asystować do zabiegów w liczbie co najmniej przedstawionej w tabeli poniżej:

Zabieg/proceduraSamodzielnieAsysta
Różne rodzaje plastyki miejscowej
90
Przeszczepy skóry pośredniej i pełnej grubości 
90
Plastyki płatami skórno-tłuszczowymi 
50
Korekty chirurgiczne następstw wad rozwojowych
5
20
Plastyki płatami skórno-powięziowymi, skórnomięśniowymi i mięśniowymi
10
10
Operacje rozcięgna dłoniowego i cieśni nadgarstka
5
10
Chirurgiczne zamknięcie odleżyn obręczy biodrowej
10
5
Przeszczepy kości i chrząstki 
5
5
Przeszczepy nerwów i ścięgien
5
5
Przeszczepy śluzówki 
5
Nekrektomia
5
Korekcje wrodzonych i pourazowych zniekształceń nosa
20
Operacje opadniętych i wywiniętych powiek
15
Operacje estetyczne uszu, powiek i twarzy
15
Operacje estetyczne piersi kobiecych, ginekomastii i powłok brzucha
15
Rekonstrukcja małżowiny usznej 
15
Plastyki płatami arterializowanymi
10
Plastyka rozszczepu wargi górnej i podniebienia
5
Przenoszenie wolnych płatów tkankowych 
5
Rekonstrukcja cewki moczowej, prącia, moszny i pochwy
5
Operacje twarzowo-czaszkowe
5

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
Podstawy chirurgii
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
Zakażenia chirurgiczne oraz HIV/AIDS
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
Podstawy leczenia żywieniowego w chirurgii
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Przetaczanie krwi i jej składników
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Orzecznictwo lekarskie
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
Profilaktyka i promocja zdrowia
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej
63 tygodnie (315 dni roboczych)*
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

* w tym co najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

StażCzas trwaiForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
6 tygodni (30 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
Staż kierunkowy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii laparoskopowej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w poradni chirurgii ogólnej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w szpitalnym oddziale ratunkowym
6 tygodni (30 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Grupa 1. Procedury medyczneŁączna wymagana liczba procedur
interpretacja kliniczna badania radiologicznego głowy, klatki piersiowej, jamybrzusznej, kończyn (np. ostre przypadki, urazy, ocena przedoperacyjna,śródoperacyjna, ciała obce, angiogramy tomografii komputerowej, obrazyrezonansu magnetycznego itp.)
Kod A: 75, Kod B: 65
badanie USG jamy brzusznej z interpretacją wyników badania
punkcje, biopsje, drenaże pod kontrolą USG/KT
.resuscytacja
przyrządowe udrożnianie dróg oddechowych, w tym intubacje i/lub nadgłośniowe(rurka ustno-gardłowa)
Grupa 2. Procedury endoskopoweŁączna wymagana liczba procedur
endoskopia diagnostyczna górnego odcinka przewodu pokarmowego(ezofagoskopia, gastroskopia, duodenoskopia, panendoskopia)
Kod A: 25, Kod B: 40
asysta do badania ECPW (wstecznej cholangiopankreatografii endoskopowej)
endoskopia diagnostyczna dolnego odcinka przewodu pokarmowego(rektoskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia)
bronchoskopia/cystoskopia
proste procedury endoskopowe zabiegowe (polipektomia, papillotomia,balonowe poszerzanie, koagulacja argonowa)
Grupa 3. OperacjeKod AKod B
Głowa i szyja
 tarczyca, przytarczyce, węzły chłonne, uchyłek gardłowo-przełykowy, tracheostomia
5
5
Klatka piersiowa
torakotomia, resekcja tkanki płucnej,operacje przełyku, wycięcie zmian łagodnych lub złośliwychsutka, zabiegi drenażowe klatki piersiowej
5
5
Jama brzuszna
laparotomia, laparoskopia, appendektomia, odbarczenieniedrożności
25
25
przełyk / żołądek: wycięcie, zespolenie omijająceżołądkowo-jelitowe, zszycie przedziurawienia,gastrostomia, operacje bariatryczne, fundoplikacja,kardiomiotomia, pyloroplastyka
15
10
drogi żółciowe: cholecystektomia klasyczna ilaparoskopowa, drenaż dróg żółciowych, zespolenieomijające przewodowo-jelitowe
25
10
wątroba i śledziona: biopsja, drenaż ropnia, prostaresekcja miąższu wątroby, splenektomia
10
5
trzustka: nekrozektomia, drenaż ropni i zakażonychtorbieli rzekomych, resekcja
2
5
jelito cienkie: jejunostomia, ileostomia, odcinkowaresekcja jelita cienkiego, zespolenie omijającecienkojelitowe
5
10
jelito cienkie: jejunostomia, ileostomia, odcinkowaresekcja jelita cienkiego, zespolenie omijającecienkojelitowe
5
10
jelito grube: kolostomia, resekcja okrężnicy
13
13
odbytnica i odbyt: operacje proktologiczne – nacięcieropnia, wycięcie guzków krwawniczych, wycięcieprzetoki okołoodbytnicznej
15
12
przepukliny pachwinowe: zaopatrzenie planowe, w trybieostro dyżurowym
20
10
ściana jamy brzusznej: zaopatrzenie przepuklin kresybiałej, pępkowej, pooperacyjnych
5
10
przestrzeń pozaotrzewnowa i układ moczowo-płciowy:szycie pęcherza moczowego, cystostomia, wycięcieprzydatków, drenaż przestrzeni pozaotrzewnowej
0
5
Tkanki miękkie i układ kostno-szkieletowy
urazy, wycięciezmiany łagodnej, urazy tkanek miękkich, operacyjnaosteosynteza
5
10
Naczynia i nerwy
wycięcie żylaków, embolektomia,trombektomia, szycie naczyń, dostęp do dializ, neuroliza
0
10

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwaniaForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w chirurgiiplastycznej”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianuz zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Chirurgia ręki”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Mikrochirurgia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Wady rozwojowe twarzy”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
„Chirurgia twarzowo-czaszkowa”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
„Chirurgia estetyczna”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Onkologia w chirurgii plastycznej”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Chirurgia plastyczna”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

Nazwa stażuCzas trwaniaForma zaliczenia
Staż podstawowy w zakresie chirurgii plastycznej
137 tygodni (685 dni roboczych)
kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie leczenia oparzeń
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii dziecięcej
5 tygodni (25 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii ręki
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie urologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii onkologicznej
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarzaw trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabieg/procedury medyczneKod AKod B
różne rodzaje plastyk miejscowych
90
15
przeszczep skóry pośredniej lub pełnej grubości
90
15
plastyki płatami skórno-tłuszczowymi
50
10
plastyki płatami skórno-powięziowymi, skórno-mięśniowymii mięśniowymi
10
10
korekty chirurgiczne następstw wad rozwojowych
5
20
leczenie chirurgiczne odleżyn
10
5
korekcje wrodzonych i pourazowych zniekształceń nosa
0
20
operacje opadających powiek, zarośniętego worka spojówkowego, korekta fałdów nakątnych
0
15
operacje wrodzonych i pourazowych zniekształceń uszu (m.in. mikrocja, uszy odstające), powiek i twarzy (m.in. porażenie nerwu twarzowego)
0
15
operacje rekonstrukcyjne piersi (ekspander, implant, płatytkankowe)
0
5
leczenie chirurgiczne piersi olbrzymich i ginekomastii
0
5
zabiegi korekcyjne w przeroście i opadaniu piersi u kobiet,operacje odtwórcze brodawki piersiowej u kobiet
5
10
operacje konturujące ciało po znacznej utracie masy ciała– powłoki brzucha, uda, ramiona
0
5
rekonstrukcja małżowiny usznej
0
15
plastyki płatami arterializowanymi
0
10
plastyka rozszczepu wargi górnej i podniebienia
0
5
replantacja palców u ręki
0
2
operacje mikrochirurgiczne i przenoszenie wolnych płatów tkankowych
0
5
laseroterapia
0
5
liposukcja i przeszczep własnego tłuszczu
0
5
przeszczepy nerwów i ścięgien
5
5
operacje rozcięgna dłoniowego i cieśni nadgarstka
5
10
przeszczepy kości i chrząstki
5
5
przeszczepy śluzówki
5
0
operacje czaszkowo-twarzowe
0
5

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabieg/procedura medycznaKod AKod B
leczenie uszkodzeń ścięgien zginaczy i prostowników ręki
5
5
wtórna rekonstrukcja ścięgien prostowników i zginaczy (włączając procedurę Huntera-Roda)
0
5
wycinanie tkanek martwiczych (nekrektomie)
5
5
chirurgiczne leczenie złamań kości twarzoczaszki
0
5
wycięcie nowotworu skóry z rekonstrukcją
5
10
rekonstrukcja cewki moczowej, prącia, moszny
0
5
chirurgiczne leczenie spodziectwa i wierzchniactwa
0
3
operacje rekonstrukcyjne piersi (ekspander, implant, płatytkankowe)
0
5

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów chirurgii plastycznej organizowane przez CMKP

 • Ocena uszczerbku na zdrowiu dla biegłych sądowych metodą HBT Index
 • Leczenie chirurgiczne rozszczepów wargi i podniebienia. Zabiegi dystrakcyjne kości twarzoczaszki
 • Podstawy chirurgii mikronaczyniowej i rekonstrukcyjnej

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów chirurgii plastycznej: 302* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii plastycznej 

Prof. dr hab. Jerzy Strużyna
Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Szpital Powiatowy w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna 

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie chirurgii plastycznej.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych (moduł podstawowy) oraz 4 tygodnie + 4 dni/24 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • jest zobligowany do opublikowania min. 1 pracy naukowej.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie chirurgii plastycznej

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie chirurgii plastycznej

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu Kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie chirurgii plastycznej.

Referencje

Zaloguj się