• Czas trwania specjalizacji 
  • Progi i liczba miejsc 
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów chirurgii onkologicznej organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Chirurgia onkologiczna

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy - czas trwania 2 lata (104 tygodnie i 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie i 2 dni/12 dni roboczych
 • moduł specjalistyczny - czas trwania 4 lata (209 tygodni/1045 dni roboczych + czas na samokształcenie: 4 tygodnie i 4 dni/24 dni robocze)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny - czas trwania 4 lata (208 tygodni + 4 dni/1044 dni roboczych + czas na samokształcenie: 4 tygodnie i 4 dni/24 dni robocze)
Łączny czas trwania szkolenia 6 lat

Progi i liczba miejsc 

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
78.54%
80.49%
81.46%
55.34%
62.76%
kujawsko-pomorskie
bc
82.44%
bc
bd
-
lubelskie
87.25%
bc
82.86%
62.32%
69.7%
lubuskie
bc
bc
bc
68.93%
70.92%
łódzkie
72.06%
83.9%
83.15%
54.11%
60.1%
małopolskie
75.85%
bc
72.2%
bc
61.22%
mazowieckie
80.98%
58.94%
58.94%
bc
58.16%
opolskie
-
-
bd
bc
bc
podkarpackie
63.29%
-
-
-
-
podlaskie
-
-
81.46%
-
74.75%
pomorskie
82.35%
85.02%
72.2%
74.04%
bc
śląskie
73.17%
75.85%
bc
bc
62.24%
świętokrzyskie
86.74%
86.96%
bc
bc
-
warmińsko-mazurskie
bc
-
-
71.5%
bc
wielkopolskie
84.54%
62.44%
76.67%
55.8%
56.63%
zachodniopomorskie
84.8%
62.93%
bc
70.53%
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
5
11
6
4
6
kujawsko-pomorskie
3
2
2
1
-
lubelskie
1
1
2
2
1
lubuskie
3
1
1
1
2
łódzkie
2
1
2
4
6
małopolskie
2
2
2
4
2
mazowieckie
10
15
10
12
7
opolskie
-
-
0
1
1
podkarpackie
1
-
-
-
-
podlaskie
-
-
1
-
1
pomorskie
3
4
7
4
2
śląskie
4
10
2
0
1
świętokrzyskie
1
2
2
1
-
warmińsko-mazurskie
1
-
-
1
2
wielkopolskie
3
5
5
4
4
zachodniopomorskie
4
4
1
3
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bd
bc
bc
bc
bc
63.64%
kujawsko-pomorskie
bd
bc
bc
-
-
-
lubelskie
-
bc
-
77.38%
bc
bc
lubuskie
bd
bc
bc
bc
bc
bc
łódzkie
bd
bc
-
bc
bc
63.4%
małopolskie
bd
85.71%
bc
bc
-
bc
mazowieckie
bd
bc
bc
73.81%
61.62%
58.25%
opolskie
-
-
-
bc
bc
bc
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
bd
-
-
64.56%
-
-
pomorskie
bd
83.57%
bc
bc
bc
bc
śląskie
bd
bc
bd
bc
bc
bc
świętokrzyskie
-
-
bc
bc
bc
-
warmińsko-mazurskie
bd
bc
bd
-
69.54%
bd
wielkopolskie
bd
bc
bc
69.71%
bc
bc
zachodniopomorskie
bd
bd
bc
bc
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
2
5
5
3
4
4
kujawsko-pomorskie
3
1
2
-
-
-
lubelskie
-
1
-
1
1
1
lubuskie
2
3
1
1
1
2
łódzkie
3
2
-
2
6
4
małopolskie
2
1
2
1
-
2
mazowieckie
10
9
7
4
6
8
opolskie
-
-
-
1
1
1
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
1
-
-
1
-
-
pomorskie
3
1
5
2
2
2
śląskie
1
11
1
1
2
2
świętokrzyskie
-
-
2
1
1
-
warmińsko-mazurskie
2
1
1
-
1
1
wielkopolskie
3
1
4
3
2
3
zachodniopomorskie
3
2
2
1
2
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy chirurgia onkologiczna jest specjalizacją priorytetową? - Tak  [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowej ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy 

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
“Podstawy chirurgii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz sprawdzian testowy i sprawdzian praktyczny z wiedzy objętej programem kursu
“Transfuzjologia, w tym przetaczanie krwi i jej składników”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Zakażenia chirurgiczne oraz HIV/AIDS”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Podstawy leczenia żywieniowego” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
“Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne” (cz. I: Zdrowie publiczne, cz. II: Orzecznictwo lekarskie)
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
“Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Chirurgia
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Chirurgia urazowa
8 tygodni (40 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
Anestezjologia i intensywna terapia
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty.

Kategoria A. Procedury medyczne 

Łącznie 75 procedur wykonywanych przez lekarza w roli operatora lub jako pierwsza asysta (minimum 50% punktów lekarz powinien uzyskać jako operator). Dopuszczalna jest wymiana punktów między kategoriami i w ich obrębie, ale nie więcej niż 30%.

Kategoria A. Procedury medyczneLiczba
Badanie radiologiczne głowy, klatki piersiowej, brzucha i kończyn(np. przypadki ostre, pourazowe, ocena przedoperacyjna,śródoperacyjna, ciała obce, angiografia) oraz samodzielny opisbadania
10
USG brzucha (samodzielne wykonanie)
10
Punkcje, biopsje, drenaże pod kontrolą USG lub CT (wykonanieprocedury)
10
Resuscytacja
10
Intubacja dotchawicza przez usta i/lub przez nos (samodzielnewykonanie)
15
Założenie centralnego cewnika żylnego (samodzielne wykonanie)
5
Zaopatrzenie złamań kończyn (samodzielne wykonanie)
15

Kategoria B. Endoskopie

Łącznie 25 procedur wykonywanych przez lekarza w roli operatora lub jako pierwszaasysta (minimum 50% punktów lekarz winien uzyskać jako operator). Dopuszczalna jestwymiana punktów między kategoriami i w ich obrębie, ale nie więcej niż 30%.

Kategoria B. Endoskopie Liczba
Giętka gastroduodenoskopia
10
ERCP
1
Giętka kolonoskopia
5
Giętka bronchoskopia
2
Endoskopowe interwencje (polipektomia, skleroterapia,papillotomia, poszerzanie, udrożnienie laserem)
5
Giętkie cystoskopie
2

Kategoria C. Operacje

Łącznie 150 procedur wykonywanych przez lekarza w roli operatora lub jako pierwszaasysta (minimum 50% punktów lekarz powinien uzyskać jako operator). Dopuszczalna jestwymiana punktów między kategoriami i w ich obrębie, ale nie więcej niż 30%.

Kategoria C. OperacjeLiczba
Głowa i szyja
Tarczyca i przytarczyce
2
Różne (tracheotomia, usunięcie węzłów chłonnych, usunięcieuchyłka Zenkera)
3
Klatka piersiowa
Torakotomia (np. pneumonektomia, chirurgia przełyku)
3
Chirurgia sutka (zmiany łagodne i złośliwe)
7
Brzuch
Podstawowe operacje brzuszne (laparotomia, laparoskopia,appendektomia, odbarczenie niedrożności)
20
Przełyk i żołądek (np. resekcja, zespolenie żołądkowo-jelitowe,zamknięcie przedziurawienia, plastyka odźwiernika, gastrostomia, operacje bariatryczne)
5
Drogi żółciowe (np. cholecystektomia, rewizja dróg żółciowych,choledochojejunostomia)
15
Wątroba i śledziona (biopsja, urazy, resekcja)
5
Trzustka (np. nekrozektomia, torbiele i torbiele rzekome,resekcja)
5
Jelito cienkie (np. resekcja, ileostomia)
10
Jelito grube (np. resekcja, kolotomia, kolostomia)
10
Odbytnica i odbyt (np. guzki krwawnicze, ropnie, przetoki)
15
Przepuklina pachwinowa
15
Ściana brzucha (np. przepuklina w bliźnie)
5
Retroperitoneum
5
Układ moczowo-płciowy (np. pęcherz, moczowód, macica,jajniki)
5
Tkanki miękkie i układ mięśniowo-szkieletowy
Urazy (np. operacyjna osteosynteza, urazy tkanek miękkich)
5
Zakażenia (np. stopa cukrzycowa, ubytki skóry i tkanekmiękkich, zespół ciasnoty, amputacje)
8
Naczynia i nerwy
Żyły (np. żylaki, krosektomia, stripping, podwiązanieperforatorów)
2
Tętnice (np. arteriotomia, trombektomia, endarteriektomia,embolektomia, rekonstrukcja naczyń, dostęp do dializ,implantacja podskórnych portów żylnych)
3
Nerwy (np. neuroliza)
2

Moduł specjalistyczny

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
“Wprowadzenie do specjalizacji w chirurgii onkologicznej”(obowiązuje udział w kursie w pierwszym roku trwania modułu specjalistycznego w zakresie chirurgii onkologicznej)
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu 
"Radiodiagnostyka nowotworów"
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
"Patomorfologia nowotworów"
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
"Nowotwory piersi"
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
"Nowotwory układu pokarmowego"
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
"Chirurgia onkologiczna"(obowiązuje udział w kursie w ostatnim roku trwania modułu specjalistycznego w zakresie chirurgii onkologicznej)
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Kursy specjalizacyjne fakultatywne

(niezbędne jest uczestnictwo w przynajmniej 5 kursach – do decyzji kierownika specjalizacji)

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
"Nowotwory tkanek miękkich i kości"
l dzień (8 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
"Czerniak i inne nowotwory skóry"
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
"Rak płuca i inne nowotwory klatki piersiowej" 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych) 
"Urologia onkologiczna" 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
"Ginekologia onkologiczna"
l dzień (8 godzin dydaktycznych)
"Nowotwory układu wydzielania wewnętrznego"
l dzień (8 godzin dydaktycznych) 
"Laparoskopia w onkologii" 
l dzień (8 godzin dydaktycznych) 
"Robotyka i telechirurgia w onkologii" 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych) 
"Podstawy chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej" 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
"Nowoczesne techniki diagnostyczno-terapeutyczne w chirurgii onkologicznej" 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Dodatkowo należy zdać cztery kolokwia cząstkowe u kierownika specjalizacji:

 • z zakresu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w chirurgii onkologicznej 
 • nowotworów piersi 
 • nowotworów układu pokarmowego 
 • nowotworów tkanek miękkich 

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chirurgii onkologicznej
144 tygodnie (720 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny –potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętychprogramem stażu

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej(obowiązuje udział w kursie w drugim lub trzecim roku trwania modułu specjalistycznego w zakresie chirurgii onkologiczne)
8 tygodni (40 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny –potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętychprogramem stażu
Staż kierunkowy w zakresie urologii onkologicznej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie ginekologii onkologicznej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie torakochirurgii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie radioterapii 
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie onkologii klinicznej 
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych. Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie pod nadzorem specjalisty

W czasie trwania modułu specjalistycznego lekarz rezydent powinien uczestniczyć (wykonywać operacje lub asystować) w niżej wymienionych zabiegach. Łączna liczba zabiegów powinna być większa niż 200 (co najmniej 60 zabiegów lekarz powinien wykonać samodzielnie jako operator).

Łącznie rezydent musi wykonać min. 450 zabiegów. 

Szczegółowa lista procedur w każdej z kategorii znajduje się w programie specjalizacji.

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
Podstawy chirurgii
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
Zakażenia chirurgiczne oraz HIV/AIDS
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
Podstawy leczenia żywieniowego w chirurgii
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Przetaczanie krwi i jej składników
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Orzecznictwo lekarskie
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
Profilaktyka i promocja zdrowia
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej
63 tygodnie (315 dni roboczych)*
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

* w tym co najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

StażCzas trwaiForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
6 tygodni (30 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
Staż kierunkowy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii laparoskopowej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w poradni chirurgii ogólnej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w szpitalnym oddziale ratunkowym
6 tygodni (30 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Grupa 1. Procedury medyczneŁączna wymagana liczba procedur
interpretacja kliniczna badania radiologicznego głowy, klatki piersiowej, jamybrzusznej, kończyn (np. ostre przypadki, urazy, ocena przedoperacyjna,śródoperacyjna, ciała obce, angiogramy tomografii komputerowej, obrazyrezonansu magnetycznego itp.)
Kod A: 75, Kod B: 65
badanie USG jamy brzusznej z interpretacją wyników badania
punkcje, biopsje, drenaże pod kontrolą USG/KT
.resuscytacja
przyrządowe udrożnianie dróg oddechowych, w tym intubacje i/lub nadgłośniowe(rurka ustno-gardłowa)
Grupa 2. Procedury endoskopoweŁączna wymagana liczba procedur
endoskopia diagnostyczna górnego odcinka przewodu pokarmowego(ezofagoskopia, gastroskopia, duodenoskopia, panendoskopia)
Kod A: 25, Kod B: 40
asysta do badania ECPW (wstecznej cholangiopankreatografii endoskopowej)
endoskopia diagnostyczna dolnego odcinka przewodu pokarmowego(rektoskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia)
bronchoskopia/cystoskopia
proste procedury endoskopowe zabiegowe (polipektomia, papillotomia,balonowe poszerzanie, koagulacja argonowa)
Grupa 3. OperacjeKod AKod B
Głowa i szyja
 tarczyca, przytarczyce, węzły chłonne, uchyłek gardłowo-przełykowy, tracheostomia
5
5
Klatka piersiowa
torakotomia, resekcja tkanki płucnej,operacje przełyku, wycięcie zmian łagodnych lub złośliwychsutka, zabiegi drenażowe klatki piersiowej
5
5
Jama brzuszna
laparotomia, laparoskopia, appendektomia, odbarczenieniedrożności
25
25
przełyk / żołądek: wycięcie, zespolenie omijająceżołądkowo-jelitowe, zszycie przedziurawienia,gastrostomia, operacje bariatryczne, fundoplikacja,kardiomiotomia, pyloroplastyka
15
10
drogi żółciowe: cholecystektomia klasyczna ilaparoskopowa, drenaż dróg żółciowych, zespolenieomijające przewodowo-jelitowe
25
10
wątroba i śledziona: biopsja, drenaż ropnia, prostaresekcja miąższu wątroby, splenektomia
10
5
trzustka: nekrozektomia, drenaż ropni i zakażonychtorbieli rzekomych, resekcja
2
5
jelito cienkie: jejunostomia, ileostomia, odcinkowaresekcja jelita cienkiego, zespolenie omijającecienkojelitowe
5
10
jelito cienkie: jejunostomia, ileostomia, odcinkowaresekcja jelita cienkiego, zespolenie omijającecienkojelitowe
5
10
jelito grube: kolostomia, resekcja okrężnicy
13
13
odbytnica i odbyt: operacje proktologiczne – nacięcieropnia, wycięcie guzków krwawniczych, wycięcieprzetoki okołoodbytnicznej
15
12
przepukliny pachwinowe: zaopatrzenie planowe, w trybieostro dyżurowym
20
10
ściana jamy brzusznej: zaopatrzenie przepuklin kresybiałej, pępkowej, pooperacyjnych
5
10
przestrzeń pozaotrzewnowa i układ moczowo-płciowy:szycie pęcherza moczowego, cystostomia, wycięcieprzydatków, drenaż przestrzeni pozaotrzewnowej
0
5
Tkanki miękkie i układ kostno-szkieletowy
urazy, wycięciezmiany łagodnej, urazy tkanek miękkich, operacyjnaosteosynteza
5
10
Naczynia i nerwy
wycięcie żylaków, embolektomia,trombektomia, szycie naczyń, dostęp do dializ, neuroliza
0
10

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
"Wprowadzenie do specjalizacji w chirurgiionkologicznej"
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
"Radiodiagnostyka nowotworów"
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
"Patomorfologia nowotworów"
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
"Nowotwory piersi"
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
"Nowotwory układu pokarmowego"
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
"Czerniak i inne nowotwory skóry oraz nowotwory tkanekmiękkich i kości"
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
"Urologia i ginekologia onkologiczna"
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
"Nowotwory układu wydzielania wewnętrznego"
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
"Chirurgia minimalnie inwazyjna w onkologii"
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
"Podstawy chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej"
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
"Nowoczesne techniki diagnostyczno-terapeutycznew chirurgii onkologicznej"
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący): "Chirurgia onkologiczna"
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

Nazwa stażuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
Staż podstawowy w zakresie chirurgii onkologicznej
157 tygodni (785 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian z umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie urologii onkologicznej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie ginekologii onkologicznej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie torakochirurgii
4 tygodnie (20 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie radioterapii
 1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie onkologii klinicznej
 1 tydzień (5 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Zabiegi operacyjne w chorobach nowotworowych przewodu pokarmowego. Wymagana liczba zabiegów: Kod A: 40, Kod B: 10
wycięcie przełyku z powodu nowotworu
wycięcie żołądka z powodu nowotworu
wycięcie trzustki z powodu nowotworu
częściowe wycięcie wątroby z powodu nowotworu
wycięcie okrężnicy z powodu nowotworu
wycięcie odbytnicy z powodu nowotworu
wycięcie częściowe jelita cienkiego z powodu nowotworu
gastrostomia/jejunostomia/kolostomia
laparoskopia diagnostyczna
inne zabiegi paliatywne w jamie brzusznej
Zabiegi operacyjne w chorobach nowotworowych piersi i układulimfatycznego. Wymagana liczba zabiegów: Kod A: 30, Kod B: 70
usunięcie piersi z powodu nowotworu (w tym operacje oszczędzające)
zabiegi onkoplastyczne w zakresie piersi
operacje rekonstrukcyjne (piersi i inne) po operacjach onkologicznych
biopsja węzła chłonnego (w tym węzeł wartowniczy)
usunięcie węzłów chłonnych pachowych, pachwinowych, biodrowych
Inne zabiegi operacyjne w chorobach nowotworowych. Wymagana liczba zabiegów: Kod A: 30, Kod B: 130
wycięcie nowotworów skóry z plastyką
wycięcie nowotworów głowy i szyi
wycięcie tarczycy z powodu nowotworu
wycięcie węzłów chłonnych szyi
wycięcie nadnerczy z powodu nowotworu
wycięcie guza zaotrzewnowego
wycięcie guza lub mięsaka tkanek miękkich i/lub kości
amputacje kończyn z powodu nowotworu
biopsja otwarta lub gruboigłowa guza kości i/lub tkanek miękkich
tracheostomia z powodów onkologicznych

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarzaw trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B*
wycięcie częściowe i całkowite płuca z powodu nowotworulub przerzutu
0
5
wycięcie guza śródpiersia
0
1
wycięcie guza ściany klatki piersiowej z jednoczasowąrekonstrukcją
0
1
punkcja i drenaż jamy opłucnowej
0
5
wycięcie nerki z powodu nowotworu
0
3
usunięcie węzłów chłonnych pozaotrzewnowych
0
1
wycięcie pęcherza moczowego z powodu nowotworu
0
1
wycięcie gruczołu krokowego z powodu nowotworu
0
2
wycięcie jądra z powodu nowotworu
0
1
wycięcie macicy z powodu nowotworu
0
5
wycięcie jajników z powodu nowotworu
0
3

*W przypadku, gdy w trakcie odbywania stażu kierunkowego będą wykonywane powyższe zabiegi i procedury medyczne

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów chirurgii onkologicznej organizowane przez CMKP

 • Laparoskopia w onkologii
 • Podstawowe techniki chirurgii laparoskopowej
 • Pierwotne i wtórne guzy wątroby
 • Kalectwo dróg żółciowych
 • Gerontoonkologia dla specjalistów dziedzin zabiegowych: Metabolizm, żywienie i zdrowie kości w chorobie nowotworowej osób starszych

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 26.01.2021) 

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów chirurgii klatki piersiowej: 1 059* *Suma specjalistów wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii klatki piersiowej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja deficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
8308
Po dwóch latach specjalizacji
9063

Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Prof. dr hab. Wojciech Zegarski
Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
ul. im. dr I. Romanowskiej 2,
85-706 Bydgoszcz 
Tel.: 52 374 34 12

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie chirurgii onkologicznej. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych(moduł podstawowy) lub 4 tygodnie + 4 dni/24 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • jest zobligowany do opublikowania min. 1 pracy naukowej.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie chirurgii onkologicznej 

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie chirurgii onkologicznej 

 • Liczba cytowań 182: “Robot-assisted radical cystectomy versus open radical cystectomy in patients with bladder cancer (RAZOR): an open-label, randomised, phase 3, non-inferiority trial.” PMID: 29976469
 • Liczba cytowań 321: “Effect of Robotic-Assisted vs Conventional Laparoscopic Surgeryon Risk of Conversion to Open Laparotomy Among Patients Undergoing Resection for Rectal Cancer The ROLARR Randomized Clinical Trial” PMID: 29067426
 • Liczba cytowań 134: “Oncological Benefits of Neoadjuvant Chemoradiation With Gemcitabine Versus Upfront Surgery in Patients With Borderline Resectable Pancreatic Cancer A Prospective, Randomized, Open-label, Multicenter Phase 2/3 Trial” PMID: 29462005

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu Kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami.

Referencje

Zaloguj się