Encyklopedia rezydentur
Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów chirurgii ogólnej organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy 
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy - czas trwania 2 lata (104 tygodnie i 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie i 2 dni/12 dni roboczych
 • moduł specjalistyczny - czas trwania 4 lata (209 tygodni/1045 dni roboczych + czas na samokształcenie: 4 tygodnie i 4 dni/24 dni robocze)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny - czas trwania 4 lata (208 tygodni + 4 dni/1044 dni roboczych + czas na samokształcenie: 4 tygodnie i 4 dni/24 dni robocze)
Łączny czas trwania szkolenia 6 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
59.9%
58.94%
76.67%
57.28%
70.2%
kujawsko-pomorskie
70.05%
65.37%
58.1%
bd
76.26%
lubelskie
64.73%
80%
72.86%
59.22%
64.65%
lubuskie
66.67%
bc
bc
62.32%
69.7%
łódzkie
65.71%
57.97%
54.29%
53.4%
62.63%
małopolskie
59.42%
53.4%
69.23%
48.06%
56.57%
mazowieckie
57.49%
78.54%
63.33%
58.94%
59.18%
opolskie
85.37%
63.77%
bd
57.97%
bc
podkarpackie
67.63%
54.59%
68.65%
53.62%
57.65%
podlaskie
62.32%
65.37%
79.02%
60.39%
58.59%
pomorskie
79.23%
87.44%
79.52%
65.53%
62.89%
śląskie
80.98%
64.73%
83.9%
61.65%
57.22%
świętokrzyskie
78.74%
75.12%
68.78%
62.8%
74.24%
warmińsko-mazurskie
65.22%
66.19%
66.02%
68.9%
56.12%
wielkopolskie
68.78%
62.32%
62.44%
53.88%
65.46%
zachodniopomorskie
78.54%
84.06%
86.19%
64.49%
64.29%
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
20
15
22
14
19
kujawsko-pomorskie
22
14
19
14
11
lubelskie
12
10
12
7
7
lubuskie
6
3
5
5
3
łódzkie
21
16
21
11
7
małopolskie
36
20
23
21
21
mazowieckie
40
24
23
21
21
opolskie
13
12
13
12
11
podkarpackie
11
9
11
12
12
podlaskie
13
10
12
8
7
pomorskie
12
2
9
10
13
śląskie
16
18
9
0
17
świętokrzyskie
8
4
4
7
4
warmińsko-mazurskie
20
15
18
15
13
wielkopolskie
24
18
23
21
28
zachodniopomorskie
13
8
9
3
9
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
77.14%
65.37%
57%
61.65%
71.57%
69.7%
kujawsko-pomorskie
60.87%
63.9%
bd
bd
bd
bd
lubelskie
65.53%
58.05%
57.97%
78.57%
57.36%
bc
lubuskie
74.02%
bc
74.88%
bc
56.36%
bc
łódzkie
61.46%
59.62%
bc
70.05%
bc
65.66%
małopolskie
65.22%
57.49%
79.52%
55.07%
57.87%
56.57%
mazowieckie
83.09%
58.25%
72.38%
58.1%
59.79%
56.25%
opolskie
bc
82.93%
bc
76.44%
bc
bc
podkarpackie
72.06%
74.63%
82.86%
61.84%
58.88%
bd
podlaskie
bc
65.22%
bc
bc
64.97%
bc
pomorskie
70.1%
83.82%
76.67%
65.24%
bc
67.01%
śląskie
67.8%
44.93%
67.32%
bc
53.3%
55.67%
świętokrzyskie
88.78%
bc
bc
81.43%
69.04%
bc
warmińsko-mazurskie
bc
67.63%
69.52%
57.28%
bc
bd
wielkopolskie
68.12%
62.8%
62.93%
66.19%
57.14%
59.79%
zachodniopomorskie
83.57%
66.99%
86.47%
78.57%
68.53%
67.53%
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
16
18
8
14
6
2
kujawsko-pomorskie
10
14
4
10
4
4
lubelskie
8
11
6
5
3
3
lubuskie
3
8
4
3
2
1
łódzkie
20
16
6
2
3
8
małopolskie
36
29
10
14
8
10
mazowieckie
24
27
8
9
5
8
opolskie
12
12
7
8
5
6
podkarpackie
8
9
5
4
6
6
podlaskie
8
7
7
5
2
2
pomorskie
8
9
2
4
3
4
śląskie
20
18
7
9
6
8
świętokrzyskie
4
5
4
4
2
2
warmińsko-mazurskie
19
16
10
14
5
6
wielkopolskie
16
13
4
5
2
6
zachodniopomorskie
8
10
5
5
2
3
bd
brak danych

Czy chirurgia ogólna jest specjalizacją priorytetową? - Tak [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
“Podstawy chirurgii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz sprawdzian testowy i sprawdzian praktyczny z wiedzy objętej programem kursu
“Transfuzjologia, w tym przetaczanie krwi i jej składników”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Zakażenia chirurgiczne oraz HIV/AIDS”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Podstawy leczenia żywieniowego” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
“Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne” (cz. I: Zdrowie publiczne, cz. II: Orzecznictwo lekarskie)
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
“Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Chirurgia
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Chirurgia urazowa
8 tygodni (40 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
Anestezjologia i intensywna terapia
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty.

Kategoria A. Procedury medyczne 

Łącznie 75 procedur wykonywanych przez lekarza w roli operatora lub jako pierwsza asysta (minimum 50% punktów lekarz powinien uzyskać jako operator). Dopuszczalna jest wymiana punktów między kategoriami i w ich obrębie, ale nie więcej niż 30%.

Kategoria A. Procedury medyczneLiczba
Badanie radiologiczne głowy, klatki piersiowej, brzucha i kończyn(np. przypadki ostre, pourazowe, ocena przedoperacyjna,śródoperacyjna, ciała obce, angiografia) oraz samodzielny opisbadania
10
USG brzucha (samodzielne wykonanie)
10
Punkcje, biopsje, drenaże pod kontrolą USG lub CT (wykonanieprocedury)
10
Resuscytacja
10
Intubacja dotchawicza przez usta i/lub przez nos (samodzielnewykonanie)
15
Założenie centralnego cewnika żylnego (samodzielne wykonanie)
5
Zaopatrzenie złamań kończyn (samodzielne wykonanie)
15

Kategoria B. Endoskopie

Łącznie 25 procedur wykonywanych przez lekarza w roli operatora lub jako pierwszaasysta (minimum 50% punktów lekarz winien uzyskać jako operator). Dopuszczalna jestwymiana punktów między kategoriami i w ich obrębie, ale nie więcej niż 30%.

Kategoria B. Endoskopie Liczba
Giętka gastroduodenoskopia
10
ERCP
1
Giętka kolonoskopia
5
Giętka bronchoskopia
2
Endoskopowe interwencje (polipektomia, skleroterapia,papillotomia, poszerzanie, udrożnienie laserem)
5
Giętkie cystoskopie
2

Kategoria C. Operacje

Łącznie 150 procedur wykonywanych przez lekarza w roli operatora lub jako pierwszaasysta (minimum 50% punktów lekarz powinien uzyskać jako operator). Dopuszczalna jestwymiana punktów między kategoriami i w ich obrębie, ale nie więcej niż 30%.

Kategoria C. OperacjeLiczba
Głowa i szyja
Tarczyca i przytarczyce
2
Różne (tracheotomia, usunięcie węzłów chłonnych, usunięcieuchyłka Zenkera)
3
Klatka piersiowa
Torakotomia (np. pneumonektomia, chirurgia przełyku)
3
Chirurgia sutka (zmiany łagodne i złośliwe)
7
Brzuch
Podstawowe operacje brzuszne (laparotomia, laparoskopia,appendektomia, odbarczenie niedrożności)
20
Przełyk i żołądek (np. resekcja, zespolenie żołądkowo-jelitowe,zamknięcie przedziurawienia, plastyka odźwiernika, gastrostomia, operacje bariatryczne)
5
Drogi żółciowe (np. cholecystektomia, rewizja dróg żółciowych,choledochojejunostomia)
15
Wątroba i śledziona (biopsja, urazy, resekcja)
5
Trzustka (np. nekrozektomia, torbiele i torbiele rzekome,resekcja)
5
Jelito cienkie (np. resekcja, ileostomia)
10
Jelito grube (np. resekcja, kolotomia, kolostomia)
10
Odbytnica i odbyt (np. guzki krwawnicze, ropnie, przetoki)
15
Przepuklina pachwinowa
15
Ściana brzucha (np. przepuklina w bliźnie)
5
Retroperitoneum
5
Układ moczowo-płciowy (np. pęcherz, moczowód, macica,jajniki)
5
Tkanki miękkie i układ mięśniowo-szkieletowy
Urazy (np. operacyjna osteosynteza, urazy tkanek miękkich)
5
Zakażenia (np. stopa cukrzycowa, ubytki skóry i tkanekmiękkich, zespół ciasnoty, amputacje)
8
Naczynia i nerwy
Żyły (np. żylaki, krosektomia, stripping, podwiązanieperforatorów)
2
Tętnice (np. arteriotomia, trombektomia, endarteriektomia,embolektomia, rekonstrukcja naczyń, dostęp do dializ,implantacja podskórnych portów żylnych)
3
Nerwy (np. neuroliza)
2

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej”
5 dni roboczych (40 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu; w 1. roku szkolenia specjalistycznego
„Leczenie oparzeń” 
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu; w 2. roku szkolenia specjalistycznego
„Transplantologia”
3 dni robocze (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu; w 3. roku szkolenia specjalistycznego
„Podstawy opieki geriatrycznej”
1 dzień roboczy (8 godzin dydaktycznych)
„Szczepienia ochronne” 
„Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna oraz podstawy mikrochirurgii”
5 dni roboczych (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu; w 4. roku szkolenia specjalistycznego

Dodatkowo należy zdać cztery kolokwia cząstkowe u kierownika specjalizacji:

 • „Patofizjologia oraz diagnostyka chorób chirurgicznych” - po pierwszym roku trwania modułu specjalistycznego;
 • „Postępowanie w nagłych przypadkach chirurgicznych” - po drugim roku trwania modułu specjalistycznego;
 • „Metody leczenia chirurgicznego chorych kwalifikowanych do leczenia planowego” - po trzecim roku trwania modułu specjalistycznego;
 • „Wiedza i umiejętności związane z wykonywaniem zawodu chirurga ogólnego” - po czwartym roku trwania modułu specjalistycznego.

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Chirurgia ogólna
125 tygodni (625 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych; uzyskanych min. 700 punktów za procedury wg taryfikatora

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Ultrasonografia diagnostyczna i interwencyjna
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych; w 1. roku modułu specjalistycznego
Chirurgia naczyniowa
Endoskopia diagnostyczna w chirurgii
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych; w 2. roku modułu specjalistycznego
Ortopedia i traumatologia
Chirurgia onkologiczna
8 tygodni (40 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych; w 3. roku modułu specjalistycznego
Chirurgia minimalnie inwazyjna
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Neurotraumatologia
3 tygodnie (15 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych; w 4. roku modułu specjalistycznego
Chirurgia klatki piersiowej
Urologia
Staż na zakończenie kształcenia chirurgicznego (w ośrodku klinicznym/oddziale chirurgicznym szpitala wojewódzkiego)
6 tygodni (30 dni roboczych)

Staże kierunkowe fakultatywne

Należy zrealizować minimum jeden z czterech staży do wyboru:

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Chirurgia dziecięca
3 tygodnie (15 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
Ginekologia
Chirurgia plastyczna
Kardiochirurgia

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Zaliczenie obligatoryjnych zabiegów i procedur medycznych w czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent otrzymuje na podstawie taryfikatora punktowego. Punkty przyznawane są zarówno za bycie operatorem (2 pkt.), jak i za pierwszą asystę (1 pkt.).  Podczas modułu specjalistycznego z chirurgii ogólnej wymagane jest uzyskanie min. 1000 punktów, w tym min. 50% jako operator. 

Zabiegi podzielono na trzy kategorie:

 • procedury medyczne (75),
 • endoskopie (75),
 • operacje (350). 

Łącznie rezydent musi wykonać min. 500 zabiegów. 

Szczegółowa lista procedur w każdej z kategorii znajduje się w programie specjalizacji: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0703-program-1.pdf (ostatni dostęp: 3.09.2020)

Szczegółowy zakres wymaganej wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać specjalista chirurgii ogólnej po ukończeniu szkolenia, znajduje się w programie specjalizacji [1].

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy 

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
Podstawy chirurgii
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
Zakażenia chirurgiczne oraz HIV/AIDS
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
Podstawy leczenia żywieniowego w chirurgii
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Przetaczanie krwi i jej składników
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Orzecznictwo lekarskie
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
Profilaktyka i promocja zdrowia
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej
63 tygodnie (315 dni roboczych)*
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

* w tym co najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

StażCzas trwaiForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
6 tygodni (30 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
Staż kierunkowy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii laparoskopowej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w poradni chirurgii ogólnej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w szpitalnym oddziale ratunkowym
6 tygodni (30 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Grupa 1. Procedury medyczneŁączna wymagana liczba procedur
interpretacja kliniczna badania radiologicznego głowy, klatki piersiowej, jamybrzusznej, kończyn (np. ostre przypadki, urazy, ocena przedoperacyjna,śródoperacyjna, ciała obce, angiogramy tomografii komputerowej, obrazyrezonansu magnetycznego itp.)
Kod A: 75, Kod B: 65
badanie USG jamy brzusznej z interpretacją wyników badania
punkcje, biopsje, drenaże pod kontrolą USG/KT
.resuscytacja
przyrządowe udrożnianie dróg oddechowych, w tym intubacje i/lub nadgłośniowe(rurka ustno-gardłowa)
Grupa 2. Procedury endoskopoweŁączna wymagana liczba procedur
endoskopia diagnostyczna górnego odcinka przewodu pokarmowego(ezofagoskopia, gastroskopia, duodenoskopia, panendoskopia)
Kod A: 25, Kod B: 40
asysta do badania ECPW (wstecznej cholangiopankreatografii endoskopowej)
endoskopia diagnostyczna dolnego odcinka przewodu pokarmowego(rektoskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia)
bronchoskopia/cystoskopia
proste procedury endoskopowe zabiegowe (polipektomia, papillotomia,balonowe poszerzanie, koagulacja argonowa)
Grupa 3. OperacjeKod AKod B
Głowa i szyja
 tarczyca, przytarczyce, węzły chłonne, uchyłek gardłowo-przełykowy, tracheostomia
5
5
Klatka piersiowa
torakotomia, resekcja tkanki płucnej,operacje przełyku, wycięcie zmian łagodnych lub złośliwychsutka, zabiegi drenażowe klatki piersiowej
5
5
Jama brzuszna
laparotomia, laparoskopia, appendektomia, odbarczenieniedrożności
25
25
przełyk / żołądek: wycięcie, zespolenie omijająceżołądkowo-jelitowe, zszycie przedziurawienia,gastrostomia, operacje bariatryczne, fundoplikacja,kardiomiotomia, pyloroplastyka
15
10
drogi żółciowe: cholecystektomia klasyczna ilaparoskopowa, drenaż dróg żółciowych, zespolenieomijające przewodowo-jelitowe
25
10
wątroba i śledziona: biopsja, drenaż ropnia, prostaresekcja miąższu wątroby, splenektomia
10
5
trzustka: nekrozektomia, drenaż ropni i zakażonychtorbieli rzekomych, resekcja
2
5
jelito cienkie: jejunostomia, ileostomia, odcinkowaresekcja jelita cienkiego, zespolenie omijającecienkojelitowe
5
10
jelito cienkie: jejunostomia, ileostomia, odcinkowaresekcja jelita cienkiego, zespolenie omijającecienkojelitowe
5
10
jelito grube: kolostomia, resekcja okrężnicy
13
13
odbytnica i odbyt: operacje proktologiczne – nacięcieropnia, wycięcie guzków krwawniczych, wycięcieprzetoki okołoodbytnicznej
15
12
przepukliny pachwinowe: zaopatrzenie planowe, w trybieostro dyżurowym
20
10
ściana jamy brzusznej: zaopatrzenie przepuklin kresybiałej, pępkowej, pooperacyjnych
5
10
przestrzeń pozaotrzewnowa i układ moczowo-płciowy:szycie pęcherza moczowego, cystostomia, wycięcieprzydatków, drenaż przestrzeni pozaotrzewnowej
0
5
Tkanki miękkie i układ kostno-szkieletowy
urazy, wycięciezmiany łagodnej, urazy tkanek miękkich, operacyjnaosteosynteza
5
10
Naczynia i nerwy
wycięcie żylaków, embolektomia,trombektomia, szycie naczyń, dostęp do dializ, neuroliza
0
10

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwaniaForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej”
5 dni roboczych (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Leczenie oparzeń”
(16 godzin dydaktycznych),
„Transplantologia”
1 dzień roboczy (8 godzin dydaktycznych)
„Chirurgia wieku podeszłego i podstawy opieki geriatrycznej”
1 dzień roboczy (8 godzin dydaktycznych)
„Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna oraz podstawy mikrochirurgii”
2 dni robocze (16 godzin dydaktycznych),
Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Chirurgia ogólna”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Nazwa stażuCzas trwaniaForma zaliczenia
Staż podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej
128 tygodni (640 dni roboczych)
Kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian z umiejętności praktycznych

Staże kierunkowe (kierunkowe)

Nazwa stażuCzas trwaniaForma zaliczenia
Staż kierunkowy w zakresie ultrasonografii diagnostyczneji interwencyjnej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian z umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii naczyniowej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
. Staż kierunkowy w zakresie endoskopii w chirurgii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii nowotworów
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii laparoskopowej
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż kierunkowy z zakresu neurotraumatologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii klatki piersiowej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie urologii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej w innym ośrodku
8 tygodni (40 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Procedury medyczneLiczba procedur 
interpretacja kliniczna badania radiologicznego głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej, kończyn (np. ostre przypadki, urazy, ocena przedoperacyjna, śródoperacyjna, ciała obce, angiogramy tomografii komputerowej, obrazy rezonansu magnetycznego itp.)
Kod A: 75; Kod B: 37
badanie USG jamy brzusznej z interpretacją wyników badania
punkcje, biopsje, drenaże pod kontrolą USG / KT
resuscytacja
samodzielne wykonanie przyrządowego udrożnienia dróg oddechowych (intubacji dotchawiczej i/lub przyrządów nadgłośniowych)
asysta przy zakładaniu wkłucia centralnego
samodzielne, zachowawcze zaopatrzenie złamań kończyn
Procedury endoskopoweLiczba procedur
endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego (ezofagoskopia, gastroskopia, duodenoskopia, panendoskopia)
Kod A: 75; Kod B: 37
asysta do badania ECPW (wstecznej cholangiopankreatografii  endoksopowej
endoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego (rektoskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia)
bronchoskopia/cystoskopia
. proste procedury endoskopowe zabiegowe (polipektomia, papillotomia, balonowe poszerzanie, koagulacja argonowa, stentowanie)
OperacjeKod AKod B
Głowa i szyja
tarczyca, przytarczyce, węzły chłonne, uchyłek gardłowo-przełykowy, tracheostomia/tracheotomia)
10
15
Klatka piersiowa
torakotomia, resekcja tkanki płucnej, operacje przełyku, wycięcie zmian łagodnych sutka, drenaże klatki piersiowej
15
15
Jama brzuszna
laparotomia zwiadowcza, laparoskopia diagnostyczna, appendektomia, odbarczenie niedrożności
65
50
przełyk / żołądek: wycięcie, zespolenie omijające żołądkowo-jelitowe, zszycie przedziurawienia, gastrostomia, operacje bariatryczne, fundoplikacja, kardiomiotomia
25
25
drogi żółciowe: cholecystektomia klasyczna i laparoskopowa, drenaż dróg żółciowych, zespolenie omijające przewodowo-jelitowe
35
45
wątroba i śledziona: biopsja, drenaż ropnia, prostaresekcja miąższu wątroby, splenektomia
15
15
trzustka: nekrozektomia i zabiegi drenażowe, drenaż ropni i zakażonych torbieli rzekomych, resekcje
5
15
jelito cienkie: jejunostomia, ileostomia, odcinkowa resekcja jelita cienkiego, zespolenie omijające cienkojelitowe
20
10
jelito grube: kolostomia, resekcja okrężnicy
35
40
odbytnica i odbyt: operacje proktologiczne – nacięcie ropnia, wycięcie guzków krwawniczych, wycięcie przetoki okołoodbytnicznej, torbiel włosowa
40
40
przepukliny pachwinowe: zaopatrzenie planowe, w trybieostro dyżurowym
45
40
ściana jamy brzusznej: zaopatrzenie przepuklin kresybiałej, pępkowej, pooperacyjnych
5
10
przestrzeń pozaotrzewnowa i układ moczowo-płciowy: szycie pęcherza moczowego, cystostomia, wycięcie przydatków, drenaż przestrzeni pozaotrzewnowej
10
10
Tkanki miękkie, w tym nowotwory i układ kostno-szkieletowy
urazy, wycięcie zmiany łagodnej, biosja, zespół ciasnoty
10
10
Naczynia i nerwy
wycięcie żylaków, embolektomia, trombektomia, szycie naczyń, dostęp do dializ
15
10

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów chirurgii ogólnej organizowane przez CMKP

 • Podstawowe techniki chirurgii laparoskopowej
 • Badanie ultrasonograficzne oraz biopsja pod kontrolą usg narządów jamy brzusznej
 • Terapia podciśnieniowa w leczeniu ran
 • Ciężarna z chorobą gastrologiczną
 • Współczesna chirurgia odbytnicy i odbytu - wybrane zagadnienia
 • Zespolenia jelitowe - zasady wykonywania, ocena ryzyka nieszczelności, powikłania i ich leczenie

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 06.10.2020) 

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów chirurgii ogólnej: 9488* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja deficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
9368
Po dwóch latach specjalizacji
10220

Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej

prof. dr hab. Grzegorz Wallner
II Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego UM w Lublinie, SPSK Nr 1
ul. Staszica 16 20-081 Lublin
Tel. (81) 532-41-27

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa i najważniejszych wydarzeń w dziedzinie chirurgii ogólnej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie chirurgii ogólnej. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych (moduł podstawowy) oraz 4 tygodnie + 4 dni/24 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • jest zobligowany do uczestnictwa w posiedzeniach i zjazdach Towarzystwa Chirurgów Polskich,
 • jest zobligowany do wygłoszenia dwóch referatów podczas posiedzeń naukowych Towarzystwa Chirurgów Polskich,
 • opublikowania min. 1 pracy naukowej oryginalnej lub poglądowej, omawiającej aktualne zagadnienie z zakresu chirurgii ogólnej.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie chirurgii ogólnej

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie chirurgii ogólnej

 • “Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017” PMID: 28467526
 • “Association of Surgical Skill Assessment With Clinical Outcomes in Cancer Surgery” PMID: 32374371
 • “Prescription Opioid Analgesics Commonly Unused After Surgery: A Systematic Review” PMID: 28768328

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie chirurgii ogólnej. 

Referencje

 1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0703-program-1.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)  
 2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/0703-program-1-2.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i niewykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
 6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

Zaloguj się