Encyklopedia rezydentur
Chirurgia naczyniowa

Chirurgia naczyniowa

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 3. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 4. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów chirurgii naczyniowej organizowane przez CMKP
 5. Sytuacja na rynku pracy 
 6. Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej
 7. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 8. Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie chirurgii naczyniowej
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

 • moduł podstawowy (chirurgia ogólna) - czas trwania 2 lata (104 tygodnie i 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie i 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny (chirurgia naczyniowa) - czas trwania 4 lata (209 tygodni/1045 dni roboczych + czas na samokształcenie: 4 tygodnie i 4 dni/24 dni robocze)
Łączny czas trwania szkolenia 6 lat

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
83.41%
78.5%
85.71%
bc
67.17%
kujawsko-pomorskie
-
bc
79.05%
bd
66.67%
lubelskie
-
84.06%
82.86%
64.08%
-
lubuskie
82.35%
-
84.76%
bc
-
łódzkie
-
bc
84.39%
55.56%
-
małopolskie
-
86.96%
86.43%
66.67%
71.72%
mazowieckie
84.39%
74.4%
86.43%
65.7%
66.49%
opolskie
80.88%
bc
bd
bc
bc
podkarpackie
78.43%
80.68%
bc
-
77.27%
podlaskie
-
85.37%
-
-
-
pomorskie
-
83.9%
-
64.56%
75.25%
śląskie
77.29%
82.68%
85.24%
72.95%
84.85%
świętokrzyskie
bc
82.13%
bc
64.46%
bc
warmińsko-mazurskie
-
77.78%
bc
bc
bc
wielkopolskie
88.41%
89.61%
89.29%
55.07%
70.71%
zachodniopomorskie
-
-
bc
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
4
6
1
1
1
kujawsko-pomorskie
-
1
1
1
1
lubelskie
-
1
1
1
-
lubuskie
1
-
1
1
-
łódzkie
-
1
1
1
-
małopolskie
-
1
1
1
1
mazowieckie
5
3
1
2
3
opolskie
1
1
1
1
1
podkarpackie
1
3
1
-
1
podlaskie
-
1
-
-
-
pomorskie
-
1
-
1
1
śląskie
9
1
1
0
1
świętokrzyskie
2
2
1
2
1
warmińsko-mazurskie
-
1
1
1
1
wielkopolskie
2
1
1
1
1
zachodniopomorskie
-
-
1
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
bc
bc
bc
bc
-
kujawsko-pomorskie
-
bc
-
-
-
-
lubelskie
84.8%
88.24%
-
78.85%
-
bc
lubuskie
bc
-
bc
-
-
-
łódzkie
-
-
bc
bc
-
-
małopolskie
-
86.96%
-
-
66.16%
bc
mazowieckie
72.46%
bc
80.71%
53.4%
bc
bc
opolskie
-
bc
bc
-
-
-
podkarpackie
-
90.82%
bc
-
-
bd
podlaskie
-
-
63.9%
-
72.08%
-
pomorskie
85.29%
-
80.49%
-
-
bc
śląskie
69.27%
78.26%
bc
bc
bc
bc
świętokrzyskie
bc
bc
bc
bc
bc
-
warmińsko-mazurskie
-
86.47%
88.41%
bc
62.89%
bd
wielkopolskie
89.37%
79.71%
77.14%
bc
-
bc
zachodniopomorskie
-
-
bc
bc
-
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
1
1
1
1
-
kujawsko-pomorskie
-
1
-
-
-
-
lubelskie
1
1
-
1
-
1
lubuskie
1
-
1
-
-
-
łódzkie
-
-
1
1
-
-
małopolskie
-
1
-
-
1
1
mazowieckie
4
1
1
1
1
1
opolskie
-
1
1
-
-
-
podkarpackie
-
1
1
-
-
1
podlaskie
-
-
1
-
1
-
pomorskie
2
-
1
-
-
1
śląskie
3
1
1
1
1
1
świętokrzyskie
3
1
1
1
1
-
warmińsko-mazurskie
-
1
1
1
1
1
wielkopolskie
1
1
1
1
-
1
zachodniopomorskie
-
-
1
1
-
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy chirurgia naczyniowa jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
“Podstawy chirurgii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz sprawdzian testowy i sprawdzian praktyczny z wiedzy objętej programem kursu
“Transfuzjologia, w tym przetaczanie krwi i jej składników”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Zakażenia chirurgiczne oraz HIV/AIDS”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Podstawy leczenia żywieniowego” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
“Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne” (cz. I: Zdrowie publiczne, cz. II: Orzecznictwo lekarskie)
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
“Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Chirurgia
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Chirurgia urazowa
8 tygodni (40 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
Anestezjologia i intensywna terapia
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty.

Kategoria A. Procedury medyczne 

Łącznie 75 procedur wykonywanych przez lekarza w roli operatora lub jako pierwsza asysta (minimum 50% punktów lekarz powinien uzyskać jako operator). Dopuszczalna jest wymiana punktów między kategoriami i w ich obrębie, ale nie więcej niż 30%.

Kategoria A. Procedury medyczneLiczba
Badanie radiologiczne głowy, klatki piersiowej, brzucha i kończyn(np. przypadki ostre, pourazowe, ocena przedoperacyjna,śródoperacyjna, ciała obce, angiografia) oraz samodzielny opisbadania
10
USG brzucha (samodzielne wykonanie)
10
Punkcje, biopsje, drenaże pod kontrolą USG lub CT (wykonanieprocedury)
10
Resuscytacja
10
Intubacja dotchawicza przez usta i/lub przez nos (samodzielnewykonanie)
15
Założenie centralnego cewnika żylnego (samodzielne wykonanie)
5
Zaopatrzenie złamań kończyn (samodzielne wykonanie)
15

Kategoria B. Endoskopie

Łącznie 25 procedur wykonywanych przez lekarza w roli operatora lub jako pierwszaasysta (minimum 50% punktów lekarz winien uzyskać jako operator). Dopuszczalna jestwymiana punktów między kategoriami i w ich obrębie, ale nie więcej niż 30%.

Kategoria B. Endoskopie Liczba
Giętka gastroduodenoskopia
10
ERCP
1
Giętka kolonoskopia
5
Giętka bronchoskopia
2
Endoskopowe interwencje (polipektomia, skleroterapia,papillotomia, poszerzanie, udrożnienie laserem)
5
Giętkie cystoskopie
2

Kategoria C. Operacje

Łącznie 150 procedur wykonywanych przez lekarza w roli operatora lub jako pierwszaasysta (minimum 50% punktów lekarz powinien uzyskać jako operator). Dopuszczalna jestwymiana punktów między kategoriami i w ich obrębie, ale nie więcej niż 30%.

Kategoria C. OperacjeLiczba
Głowa i szyja
Tarczyca i przytarczyce
2
Różne (tracheotomia, usunięcie węzłów chłonnych, usunięcieuchyłka Zenkera)
3
Klatka piersiowa
Torakotomia (np. pneumonektomia, chirurgia przełyku)
3
Chirurgia sutka (zmiany łagodne i złośliwe)
7
Brzuch
Podstawowe operacje brzuszne (laparotomia, laparoskopia,appendektomia, odbarczenie niedrożności)
20
Przełyk i żołądek (np. resekcja, zespolenie żołądkowo-jelitowe,zamknięcie przedziurawienia, plastyka odźwiernika, gastrostomia, operacje bariatryczne)
5
Drogi żółciowe (np. cholecystektomia, rewizja dróg żółciowych,choledochojejunostomia)
15
Wątroba i śledziona (biopsja, urazy, resekcja)
5
Trzustka (np. nekrozektomia, torbiele i torbiele rzekome,resekcja)
5
Jelito cienkie (np. resekcja, ileostomia)
10
Jelito grube (np. resekcja, kolotomia, kolostomia)
10
Odbytnica i odbyt (np. guzki krwawnicze, ropnie, przetoki)
15
Przepuklina pachwinowa
15
Ściana brzucha (np. przepuklina w bliźnie)
5
Retroperitoneum
5
Układ moczowo-płciowy (np. pęcherz, moczowód, macica,jajniki)
5
Tkanki miękkie i układ mięśniowo-szkieletowy
Urazy (np. operacyjna osteosynteza, urazy tkanek miękkich)
5
Zakażenia (np. stopa cukrzycowa, ubytki skóry i tkanekmiękkich, zespół ciasnoty, amputacje)
8
Naczynia i nerwy
Żyły (np. żylaki, krosektomia, stripping, podwiązanieperforatorów)
2
Tętnice (np. arteriotomia, trombektomia, endarteriektomia,embolektomia, rekonstrukcja naczyń, dostęp do dializ,implantacja podskórnych portów żylnych)
3
Nerwy (np. neuroliza)
2

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinforma zaliczenia
Kurs wprowadzający: „Chirurgia naczyniowa” 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Operacje wewnątrznaczyniowe” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu oraz potwierdzone samodzielne wykonanie operacji wewnątrznaczyniowych na symulatorze. 
„Zagadnienia hemostazy, trombogenezy, leczenie fibrynolityczne, przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe. Problemy onkologiczne w chirurgii naczyniowej” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Ochrona radiologiczna pacjenta”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Problemy komunikacji społecznej w relacjach lekarz-pacjent”  
„Diagnostyka i postępowanie w przewlekłym niedokrwieniu kończyn” 
„Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Przewlekła niewydolność żylna. Choroby układu chłonnego” 
„Diagnostyka i postępowanie w zespole stopy cukrzycowej. Fizjologia i patofizjologia mikrokrążenia” 
„Okołooperacyjne postępowanie z chorym przed operacją i po operacji tętnic i żył obwodowych” 
„Diagnostyka i postępowanie w ostrym niedokrwieniu kończyn. Diagnostyka i postępowanie w obrażeniach tętnic i żył” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych*)
„Diagnostyka i leczenie chorób aorty”
„Dostępy naczyniowe do dializ” 
„Diagnostyka i postępowanie w chorobach tętnic szyjnych”
„Diagnostyka i postępowanie w chorobach tętnic odchodzących od łuku aorty. Zespół górnego otworu klatki piersiowej”
„Diagnostyka i leczenie chorób tętnic trzewnych i nerkowych” 
„Zagadnienia chirurgii naczyniowej w transplantologii” 

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chirurgii naczyniowej 
134 tygodnie (670 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w poradni/ambulatorium chorób naczyń lub chirurgii naczyniowej 
6 tygodni (30 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej chorób tętnic i żył obwodowych 
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki i leczenia wewnątrznaczyniowego 
4 tygodnie (20 dni roboczych) 
Staż kierunkowy w zakresie radiologii – tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie kardiologii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii naczyniowej – w innym ośrodku
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie kardiochirurgii
6 tygodni (30 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

W czasie trwania modułu specjalistycznego w zakresie chirurgii naczyniowej lekarz jest zobowiązany asystować w co najmniej 170 zabiegach oraz wykonać samodzielnie przynajmniej 100 niżej wymienionych zabiegach klasycznych oraz samodzielnego wykonania 70 i asystowania w 100 niżej wymienionych zabiegach wewnątrznaczyniowych. Zabiegi w części klasycznej i wewnątrznaczyniowej podzielono na 3 grupy: podstawowe (I), o średnim stopniu trudności (II) i zaawansowane (III).

                                                                         Zabiegi klasyczne

 • Podstawowe:
  • embolektomia/trombektomia z łatą lub bez łaty (z wyłączeniem tt. nerkowych i krezkowych);
  • podstawy chirurgii naczyń: wykonywanie pojedynczych zespoleń, preparowanie naczyń bez wykonywania operacji rekonstrukcyjnej;
  • różne: a) zaopatrzenie naczyń (np. po urazie), b) założenie czasowego przepływu tętniczo-tętniczego, c) zeszycie tętnicy (np. w tętniaku rzekomym), d) operacje żył powierzchownych i żył przeszywających (max. 5 jako operator).
 • O średnim stopniu trudności:
  •  wszystkie operacje niewymienione w grupie I i III, włącznie z: pomostowaniem (anatomicznym i pozaanatomicznym), udrożnieniem (otwartym, zamkniętym), wszywaniem łat, wstawki naczyniowej oraz operacje rekonstrukcyjne w przebiegu zwężeń, niedrożności i tętniaków tętnic biodrowych, udowych i podkolanowych, a także połączenie wymienionych operacji w tych obszarach; 
  • wytwarzanie dostępów naczyniowych do dializ (z naczyń własnych lub protez naczyniowych z tworzywa sztucznego, bez zakładania cewników do dializ).
 • Zaawansowane
  • pomosty naczyniowe (anatomiczne i pozaanatomiczne), udrożnienie, wszywanie łat, wstawki naczyniowe i inne operacje rekonstrukcyjne wykonywane w zwężeniach, niedrożnościach i tętniakach tętnic odchodzących od łuku aorty, kończyn górnych, dłoni, aorty piersiowej, aorty piersiowo-brzusznej, aorty brzusznej, tętnic goleni i stopy oraz kombinacje operacji w wymienionych obszarach; 
  • udrożnienie tętnicy szyjnej wewnętrznej i inne operacje tętnic szyjnych (także guzy kłębka szyjnego);
  • operacje tętnic trzewnych i nerkowych (w tym embolektomie/trombektomie);
  • operacje rekonstrukcyjne żył (z wyjątkiem operacji układu żył powierzchownych i niewydolnych żył przeszywających); 
  • reperacje naczyniowe i operacje wykonywane z powodu zakażeń protez naczyniowych; 
  • operacje mikrochirurgiczne;
  • operacje na układzie wrotnym

                                                            Zabiegi wewnątrznaczyniowe

 • Podstawowe
  • zabiegi diagnostyczne (przezskórne), arteriografia (w tym śródoperacyjna)
  • angioplastyka z założeniem lub bez założenia stentu w zwężeniach (bez niedrożności): aorty brzusznej, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych, goleni i stopy: zakładanie filtrów do żył głównych.
 • O średnim stopniu trudności
  • angioplastyka z założeniem lub bez założenia stentu w zwężeniach we wszystkich obszarach niewymienionych w operacjach podstawowych (z wyjątkiem angioplastyki tętnic szyjnych);
  • angioplastyka z założeniem lub bez założenia stenu w niedrożnościach wszystkich tętnic z wyjątkiem tętnic goleni i stopy;
  • angioplastyka z założeniem lub bez założenia stentu w obrębie przetok naczyniowych do dializ;
  • trombektomia pod kontrola fluoroskopowa;
  • tromboliza celowana;
  • embolizacje spiralami embolizującymi/uwalnianymi balonami, w tym zakładanie czasowych filtrów do żył głównych.
 • Zaawansowane
  • angioplastyka z założeniem lub bez założenia stentu w niedrożnościach tętnic goleni i stopy;
  • mechaniczne udrażnianie tętnic;
  • angioplastyka tętnic szyjnych; 
  • implantacja stentgraftów w dowolnym miejscu (EVAR, fEVAR, TEVAR, stenty pokrywane zakładane do t. udowej w przebiegu jej niedrożności)

                                                                  Zabiegi klasyczne 

Trudność Jako operatorJako asysta
1
I
20
30
2
II
25
30
3
III
25
30
4
razem
70
90

                                                         Zabiegi wewnątrznaczyniowe

Trudność Jako operatorJako asysta
1.
I
20
30
2.
II
20
30
3.
III
20
20
4.
razem
60
80

Szczegółowy zakres wymaganej wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać specjalista chirurgii klatki naczyniowej po ukończeniu szkolenia, znajduje się w programie specjalizacji [1].

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
“Podstawy chirurgii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz sprawdzian testowy i sprawdzian praktyczny z wiedzy objętej programem kursu
“Transfuzjologia, w tym przetaczanie krwi i jej składników”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Zakażenia chirurgiczne oraz HIV/AIDS”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Podstawy leczenia żywieniowego” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
“Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne” (cz. I: Zdrowie publiczne, cz. II: Orzecznictwo lekarskie)
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
“Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Chirurgia
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Chirurgia urazowa
8 tygodni (40 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
Anestezjologia i intensywna terapia
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty.

Kategoria A. Procedury medyczne 

Łącznie 75 procedur wykonywanych przez lekarza w roli operatora lub jako pierwsza asysta (minimum 50% punktów lekarz powinien uzyskać jako operator). Dopuszczalna jest wymiana punktów między kategoriami i w ich obrębie, ale nie więcej niż 30%.

Kategoria A. Procedury medyczneLiczba
Badanie radiologiczne głowy, klatki piersiowej, brzucha i kończyn(np. przypadki ostre, pourazowe, ocena przedoperacyjna,śródoperacyjna, ciała obce, angiografia) oraz samodzielny opisbadania
10
USG brzucha (samodzielne wykonanie)
10
Punkcje, biopsje, drenaże pod kontrolą USG lub CT (wykonanieprocedury)
10
Resuscytacja
10
Intubacja dotchawicza przez usta i/lub przez nos (samodzielnewykonanie)
15
Założenie centralnego cewnika żylnego (samodzielne wykonanie)
5
Zaopatrzenie złamań kończyn (samodzielne wykonanie)
15

Kategoria B. Endoskopie

Łącznie 25 procedur wykonywanych przez lekarza w roli operatora lub jako pierwszaasysta (minimum 50% punktów lekarz winien uzyskać jako operator). Dopuszczalna jestwymiana punktów między kategoriami i w ich obrębie, ale nie więcej niż 30%.

Kategoria B. Endoskopie Liczba
Giętka gastroduodenoskopia
10
ERCP
1
Giętka kolonoskopia
5
Giętka bronchoskopia
2
Endoskopowe interwencje (polipektomia, skleroterapia,papillotomia, poszerzanie, udrożnienie laserem)
5
Giętkie cystoskopie
2

Kategoria C. Operacje

Łącznie 150 procedur wykonywanych przez lekarza w roli operatora lub jako pierwszaasysta (minimum 50% punktów lekarz powinien uzyskać jako operator). Dopuszczalna jestwymiana punktów między kategoriami i w ich obrębie, ale nie więcej niż 30%.

Kategoria C. OperacjeLiczba
Głowa i szyja
Tarczyca i przytarczyce
2
Różne (tracheotomia, usunięcie węzłów chłonnych, usunięcieuchyłka Zenkera)
3
Klatka piersiowa
Torakotomia (np. pneumonektomia, chirurgia przełyku)
3
Chirurgia sutka (zmiany łagodne i złośliwe)
7
Brzuch
Podstawowe operacje brzuszne (laparotomia, laparoskopia,appendektomia, odbarczenie niedrożności)
20
Przełyk i żołądek (np. resekcja, zespolenie żołądkowo-jelitowe,zamknięcie przedziurawienia, plastyka odźwiernika, gastrostomia, operacje bariatryczne)
5
Drogi żółciowe (np. cholecystektomia, rewizja dróg żółciowych,choledochojejunostomia)
15
Wątroba i śledziona (biopsja, urazy, resekcja)
5
Trzustka (np. nekrozektomia, torbiele i torbiele rzekome,resekcja)
5
Jelito cienkie (np. resekcja, ileostomia)
10
Jelito grube (np. resekcja, kolotomia, kolostomia)
10
Odbytnica i odbyt (np. guzki krwawnicze, ropnie, przetoki)
15
Przepuklina pachwinowa
15
Ściana brzucha (np. przepuklina w bliźnie)
5
Retroperitoneum
5
Układ moczowo-płciowy (np. pęcherz, moczowód, macica,jajniki)
5
Tkanki miękkie i układ mięśniowo-szkieletowy
Urazy (np. operacyjna osteosynteza, urazy tkanek miękkich)
5
Zakażenia (np. stopa cukrzycowa, ubytki skóry i tkanekmiękkich, zespół ciasnoty, amputacje)
8
Naczynia i nerwy
Żyły (np. żylaki, krosektomia, stripping, podwiązanieperforatorów)
2
Tętnice (np. arteriotomia, trombektomia, endarteriektomia,embolektomia, rekonstrukcja naczyń, dostęp do dializ,implantacja podskórnych portów żylnych)
3
Nerwy (np. neuroliza)
2

Moduł specjalistyczny 

Kursy specjalizacyjne 

Nazwa kursuCzas trwaniaForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w chirurgiinaczyniowej”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Dostępy operacyjne i sprzęt używany podczas operacjiwewnątrznaczyniowych”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
: „Zagadnienia hemostazy i koagulopatii, leczenie fibrynolityczne,przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ochrona radiologiczna pacjenta”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Diagnostyka i postępowanie w przewlekłym niedokrwieniukończyn”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Przewlekła chorobażylna. Choroby układu chłonnego”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Diagnostyka i postępowanie w zespole stopy cukrzycowej.Fizjologia i patofizjologia mikrokrążenia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Diagnostyka i postępowanie w ostrym niedokrwieniu kończyn.Diagnostyka i postępowanie w obrażeniach tętnic i żył”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka i leczenie chorób aorty piersiowej”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka i leczenie chorób aorty brzusznej”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Okołooperacyjne postępowanie z chorym przed operacją i pooperacji tętnic i żył obwodowych”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Dostępy naczyniowe do dializ”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka i postępowanie w chorobach tętnic szyjnychi tętnic odchodzących od łuku aorty”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka i postępowanie w zespole górnego otworu klatkipiersiowej”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka i leczenie chorób tętnic trzewnych i nerkowych”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Powikłania po operacjach tętnic i żył obwodowych”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Wewnątrznaczyniowe leczenie udaru niedokrwiennegomózgu”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Chirurgia naczyniowa”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Nazwa stażuCzas trwaniaForma zaliczenia
Staż podstawowy w zakresie chirurgii naczyniowej
128 tygodni (640 dni roboczych)
kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian z umiejętności praktycznych

Staże kierunkowe (kierunkowe)

Nazwa stażuCzas trwaniaForma zaliczenia
zeniStaż kierunkowy w zakresie chirurgii naczyniowej – w innym ośrodku
6 tygodni (30 dni roboczych)
kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian z umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w poradni/ambulatorium chorób naczyń lub chirurgiinaczyniowej
6 tygodni (30 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej choróbtętnic i żył obwodowych
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki i leczeniawewnątrznaczyniowego
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie torakochirurgii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie kardiologii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie kardiochirurgii
6 tygodni (30 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

W czasie trwania modułu specjalistycznego w zakresie chirurgii naczyniowej lekarz jest zobowiązany asystować w co najmniej 170 zabiegach oraz wykonać samodzielnie przynajmniej 100 niżej wymienionych zabiegach klasycznych oraz samodzielnego wykonania 120 i asystowania w 100 niżej wymienionych zabiegach wewnątrznaczyniowych. 

Zabiegi w części klasycznej i wewnątrznaczyniowej podzielono na 3 grupy: podstawowe (I), o średnim stopniu trudności (II) i zaawansowane (III).

Procedury/zabieg medycznyKod AKod B
zabiegi klasyczne: I stopień trudności
30
50
zabiegi klasyczne: II stopień trudności
40
70
zabiegi klasyczne: III stopień trudności
30
50
zabiegi wewnątrznaczyniowe: I stopień trudności
40
35
zabiegi wewnątrznaczyniowe: II stopień trudności
40
40
zabiegi wewnątrznaczyniowe: III stopień trudności
40
25

                                                                     Zabiegi klasyczne

 • Podstawowe:
  • embolektomia/trombektomia z łatą lub bez łaty (z wyłączeniem tt. nerkowych i krezkowych);
  • podstawy chirurgii naczyń: wykonywanie pojedynczych zespoleń, preparowanie naczyń bez wykonywania operacji rekonstrukcyjnej;
  • różne: a) zaopatrzenie naczyń (np. po urazie), b) założenie czasowego przepływu tętniczo-tętniczego, c) zeszycie tętnicy (np. w tętniaku rzekomym), d) operacje żył powierzchownych i żył przeszywających (max. 5 jako operator).
 • O średnim stopniu trudności:
  •  wszystkie operacje niewymienione w grupie I i III, włącznie z: pomostowaniem (anatomicznym i pozaanatomicznym), udrożnieniem (otwartym, zamkniętym), wszywaniem łat, wstawki naczyniowej oraz operacje rekonstrukcyjne w przebiegu zwężeń, niedrożności i tętniaków tętnic biodrowych, udowych i podkolanowych, a także połączenie wymienionych operacji w tych obszarach; 
  • wytwarzanie dostępów naczyniowych do dializ (z naczyń własnych lub protez naczyniowych z tworzywa sztucznego, bez zakładania cewników do dializ).
 • Zaawansowane
  • pomosty naczyniowe (anatomiczne i pozaanatomiczne), udrożnienie, wszywanie łat, wstawki naczyniowe i inne operacje rekonstrukcyjne wykonywane w zwężeniach, niedrożnościach i tętniakach tętnic odchodzących od łuku aorty, kończyn górnych, dłoni, aorty piersiowej, aorty piersiowo-brzusznej, aorty brzusznej, tętnic goleni i stopy oraz kombinacje operacji w wymienionych obszarach; 
  • udrożnienie tętnicy szyjnej wewnętrznej i inne operacje tętnic szyjnych (także guzy kłębka szyjnego);
  • operacje tętnic trzewnych i nerkowych (w tym embolektomie/trombektomie);
  • operacje rekonstrukcyjne żył (z wyjątkiem operacji układu żył powierzchownych i niewydolnych żył przeszywających); 
  • reperacje naczyniowe i operacje wykonywane z powodu zakażeń protez naczyniowych; 
  • operacje mikrochirurgiczne;
  • operacje na układzie wrotnym

                                                         Zabiegi wewnątrznaczyniowe

 • Podstawowe
  • zabiegi diagnostyczne (przezskórne), arteriografia (w tym śródoperacyjna)
  • angioplastyka z założeniem lub bez założenia stentu w zwężeniach (bez niedrożności): aorty brzusznej, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych, goleni i stopy: zakładanie filtrów do żył głównych.
 • O średnim stopniu trudności
  • angioplastyka z założeniem lub bez założenia stentu w zwężeniach we wszystkich obszarach niewymienionych w operacjach podstawowych (z wyjątkiem angioplastyki tętnic szyjnych);
  • angioplastyka z założeniem lub bez założenia stenu w niedrożnościach wszystkich tętnic z wyjątkiem tętnic goleni i stopy;
  • angioplastyka z założeniem lub bez założenia stentu w obrębie przetok naczyniowych do dializ;
  • trombektomia pod kontrola fluoroskopowa;
  • tromboliza celowana;
  • embolizacje spiralami embolizującymi/uwalnianymi balonami, w tym zakładanie czasowych filtrów do żył głównych.
 • Zaawansowane
  • angioplastyka z założeniem lub bez założenia stentu w niedrożnościach tętnic goleni i stopy;
  • mechaniczne udrażnianie tętnic;
  • angioplastyka tętnic szyjnych; 
  • implantacja stentgraftów w dowolnym miejscu (EVAR, fEVAR, TEVAR, stenty pokrywane zakładane do t. udowej w przebiegu jej niedrożności)

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów chirurgii naczyniowej organizowane przez CMKP

 • Bezpieczeństwo i interdyscyplinarna opieka nad pacjentem chirurgicznym SAFEAST.
 • Wewnątrznaczyniowe leczenie udarów niedokrwiennych mózgu.
 • Przewlekła niewydolność żylna. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 31.12.2023)

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów chirurgii naczyniowej: 690* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
8516
Po dwóch latach specjalizacji
8772

Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Prof. dr hab. Wacław Kuczmik
Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca, ŚUM w Katowicach
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
Tel. (18) 359 81 98, e-mail: wkuczmik@interia.pl

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa i najważniejszych wydarzeń w dziedzinie chirurgii naczyniowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie chirurgii naczyniowej. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 2 tygodni + 2 dni/12 dni roboczych (moduł podstawowy) oraz 4 tygodni + 4 dni/24 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 •  powinien aktywnie uczestniczyć w krajowych posiedzeniach naukowo-szkoleniowych oraz sympozjach, konferencjach, kongresach i zjazdach krajowych organizowanych towarzystwa zajmujące się problematyką chirurgii naczyniowej lub pokrewną i, o ile to możliwe, również w zagranicznych kongresach lub zjazdach i sympozjach o podobnej tematyce,
 • ma obowiązek napisania pracy naukowej, opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej na temat objęty programem specjalizacji.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie chirurgii naczyniowej

 •  "Recommended standards for reports dealing with lower extremity ischemia: Revised version” PMID: 9308598
 • “Randomised trial of endarterectomy for recently symptomatic carotid stenosis: final results of the MRC European carotid surgery trial (ECST)” PMID: 9593407

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu Kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie chirurgii naczyniowej. 

Referencje

 1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0736-program-1.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)  
 2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/0736-program-1-1.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
 6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

Zaloguj się