Encyklopedia rezydentur
Chirurgia klatki piersiowej

Chirurgia klatki piersiowej

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów chirurgii klatki piersiowej organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy 
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

 • moduł podstawowy (chirurgia ogólna) - czas trwania 2 lata (104 tygodnie i 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie i 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny (chirurgia klatki piersiowej) - czas trwania 4 lata (209 tygodni/1045 dni roboczych + czas na samokształcenie: 4 tygodnie i 4 dni/24 dni robocze)
Łączny czas trwania szkolenia 6 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
bc
66.67%
73.81%
bc
57.65%
kujawsko-pomorskie
bc
bc
83.33%
bd
79.29%
lubelskie
bc
bc
bc
bc
bc
lubuskie
80.49%
83.41%
bc
bc
bc
łódzkie
76.47%
bc
bc
bc
bc
małopolskie
bc
bc
bc
bc
57.22%
mazowieckie
87.92%
85.27%
bc
bc
bc
opolskie
-
-
bd
-
-
podkarpackie
72.46%
86.96%
bc
bc
-
podlaskie
bc
bc
bc
bc
bc
pomorskie
-
73.43%
bc
-
-
śląskie
bc
bc
bc
bc
bc
świętokrzyskie
60%
bc
73.33%
bc
bc
warmińsko-mazurskie
57.28%
-
-
68.12%
bc
wielkopolskie
75.12%
bc
-
-
72.73%
zachodniopomorskie
bc
bc
bc
66.02%
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
1
2
3
3
3
kujawsko-pomorskie
1
1
2
2
2
lubelskie
2
2
2
2
2
lubuskie
1
1
1
1
1
łódzkie
2
1
1
2
2
małopolskie
3
4
2
2
3
mazowieckie
5
6
3
3
2
opolskie
-
-
0
-
-
podkarpackie
2
1
2
1
-
podlaskie
1
1
1
1
1
pomorskie
-
2
1
-
-
śląskie
2
1
1
0
1
świętokrzyskie
2
2
2
2
2
warmińsko-mazurskie
1
-
-
1
1
wielkopolskie
2
1
-
-
1
zachodniopomorskie
4
2
2
2
2
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
75.98%
-
bc
bc
bc
bc
kujawsko-pomorskie
87.92%
bc
bd
bd
bd
bd
lubelskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
lubuskie
-
-
bc
bc
bc
-
łódzkie
bc
bc
63.46%
bc
bc
bc
małopolskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
mazowieckie
bc
bc
bc
83.81%
bc
bc
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
bc
bc
69.23%
-
-
podlaskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
pomorskie
bc
-
bc
bc
-
-
śląskie
bc
bc
54.11%
68.1%
bc
bc
świętokrzyskie
-
bc
bc
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
-
-
-
bc
bc
bd
wielkopolskie
bc
bc
76.57%
-
-
-
zachodniopomorskie
bc
bd
bc
bc
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
1
-
1
2
2
2
kujawsko-pomorskie
1
1
1
1
1
1
lubelskie
1
1
1
1
1
1
lubuskie
-
-
1
1
1
-
łódzkie
1
1
1
1
1
1
małopolskie
2
1
1
1
1
2
mazowieckie
4
1
1
2
2
1
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
1
1
1
-
-
podlaskie
1
1
1
1
1
1
pomorskie
1
-
1
1
-
-
śląskie
1
1
1
1
1
1
świętokrzyskie
-
1
1
2
1
1
warmińsko-mazurskie
-
-
-
1
1
1
wielkopolskie
1
1
1
-
-
-
zachodniopomorskie
1
1
1
1
1
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy chirurgia klatki piersiowej jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy 

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
“Podstawy chirurgii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz sprawdzian testowy i sprawdzian praktyczny z wiedzy objętej programem kursu
“Transfuzjologia, w tym przetaczanie krwi i jej składników”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Zakażenia chirurgiczne oraz HIV/AIDS”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Podstawy leczenia żywieniowego” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
“Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne” (cz. I: Zdrowie publiczne, cz. II: Orzecznictwo lekarskie)
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
“Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Chirurgia
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Chirurgia urazowa
8 tygodni (40 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
Anestezjologia i intensywna terapia
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty.

Kategoria A. Procedury medyczne 

Łącznie 75 procedur wykonywanych przez lekarza w roli operatora lub jako pierwsza asysta (minimum 50% punktów lekarz powinien uzyskać jako operator). Dopuszczalna jest wymiana punktów między kategoriami i w ich obrębie, ale nie więcej niż 30%.

Kategoria A. Procedury medyczneLiczba
Badanie radiologiczne głowy, klatki piersiowej, brzucha i kończyn(np. przypadki ostre, pourazowe, ocena przedoperacyjna,śródoperacyjna, ciała obce, angiografia) oraz samodzielny opisbadania
10
USG brzucha (samodzielne wykonanie)
10
Punkcje, biopsje, drenaże pod kontrolą USG lub CT (wykonanieprocedury)
10
Resuscytacja
10
Intubacja dotchawicza przez usta i/lub przez nos (samodzielnewykonanie)
15
Założenie centralnego cewnika żylnego (samodzielne wykonanie)
5
Zaopatrzenie złamań kończyn (samodzielne wykonanie)
15

Kategoria B. Endoskopie

Łącznie 25 procedur wykonywanych przez lekarza w roli operatora lub jako pierwszaasysta (minimum 50% punktów lekarz winien uzyskać jako operator). Dopuszczalna jestwymiana punktów między kategoriami i w ich obrębie, ale nie więcej niż 30%.

Kategoria B. Endoskopie Liczba
Giętka gastroduodenoskopia
10
ERCP
1
Giętka kolonoskopia
5
Giętka bronchoskopia
2
Endoskopowe interwencje (polipektomia, skleroterapia,papillotomia, poszerzanie, udrożnienie laserem)
5
Giętkie cystoskopie
2

Kategoria C. Operacje

Łącznie 150 procedur wykonywanych przez lekarza w roli operatora lub jako pierwszaasysta (minimum 50% punktów lekarz powinien uzyskać jako operator). Dopuszczalna jestwymiana punktów między kategoriami i w ich obrębie, ale nie więcej niż 30%.

Kategoria C. OperacjeLiczba
Głowa i szyja
Tarczyca i przytarczyce
2
Różne (tracheotomia, usunięcie węzłów chłonnych, usunięcieuchyłka Zenkera)
3
Klatka piersiowa
Torakotomia (np. pneumonektomia, chirurgia przełyku)
3
Chirurgia sutka (zmiany łagodne i złośliwe)
7
Brzuch
Podstawowe operacje brzuszne (laparotomia, laparoskopia,appendektomia, odbarczenie niedrożności)
20
Przełyk i żołądek (np. resekcja, zespolenie żołądkowo-jelitowe,zamknięcie przedziurawienia, plastyka odźwiernika, gastrostomia, operacje bariatryczne)
5
Drogi żółciowe (np. cholecystektomia, rewizja dróg żółciowych,choledochojejunostomia)
15
Wątroba i śledziona (biopsja, urazy, resekcja)
5
Trzustka (np. nekrozektomia, torbiele i torbiele rzekome,resekcja)
5
Jelito cienkie (np. resekcja, ileostomia)
10
Jelito grube (np. resekcja, kolotomia, kolostomia)
10
Odbytnica i odbyt (np. guzki krwawnicze, ropnie, przetoki)
15
Przepuklina pachwinowa
15
Ściana brzucha (np. przepuklina w bliźnie)
5
Retroperitoneum
5
Układ moczowo-płciowy (np. pęcherz, moczowód, macica,jajniki)
5
Tkanki miękkie i układ mięśniowo-szkieletowy
Urazy (np. operacyjna osteosynteza, urazy tkanek miękkich)
5
Zakażenia (np. stopa cukrzycowa, ubytki skóry i tkanekmiękkich, zespół ciasnoty, amputacje)
8
Naczynia i nerwy
Żyły (np. żylaki, krosektomia, stripping, podwiązanieperforatorów)
2
Tętnice (np. arteriotomia, trombektomia, endarteriektomia,embolektomia, rekonstrukcja naczyń, dostęp do dializ,implantacja podskórnych portów żylnych)
3
Nerwy (np. neuroliza)
2

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Zapobieganie i leczenie zakażeń wewnątrzszpitalnych”
2 dni (16 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Patofizjologia układu oddechowego i krążenia” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych*)
„Zabiegi małoinwazyjne w torakochirurgii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych*)
„Krwiodawstwo i krwiolecznictwo”
„Statystyka medyczna” 
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Dodatkowo należy zdać kolokwia cząstkowe z poniższych zagadnień u kierownika specjalizacji:

 • „Patofizjologia układu oddechowego i krążeniowego”
 • „Rozpoznawanie i leczenie ropnych chorób klatki piersiowej”
 • „Rozpoznawanie i kwalifikacja do leczenia chorych na raka płuca”
 • „Patofizjologia, rozpoznawanie i leczenie ostrej niewydolności oddechowej”
 • “Patofizjologia i leczenie chorób śródpiersia”
 • “Postępowanie w obrażeniach klatki piersiowej i obrażeniach wieloobszarowych”
 • “Patofizjologia, diagnostyka i leczenie chorób przełyku”
 • “Profilaktyka zakażeń”

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
1. 
Chirurgia klatki piersiowej
146 tygodni (730 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Choroby płuc
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
Chirurgia naczyniowa
6 tygodni (30 dni roboczych)
Kardiochirurgia
8 tygodni (40 dni roboczych)
Intensywna terapia w chirurgii klatki piersiowej
Onkologia kliniczna
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

W trakcie modułu specjalistycznego rezydent ma obowiązek wykonać następujące operacje/badania endoskopowe, jako operator lub asysta:

OperacjaJako operatorJako asysta
Pneumonektomia
10
20
Lobektomia
50 (w tym 10 VATS)
60 (w tym 20 VATS)
Segmentektomia
5
10
Resekcja klinowa/biopsja płuca
20
10
Operacyjne leczenia odmy opłucnej/usunięcie pęcherzy rozedmowych
10
10
Usunięcie guzów śródpiersia
5
5
Operacje plastyczne tchawicy i drzewa oskrzelowego
5
Resekcje guza ściany klatki piersiowej
5
Dekortykacja
5
5
Torakoplastyka
3
Mediastinoskopia
20
20
Mediastinotomia
3
5
Usunięcie grasicy
5
Wideotorakoskopia diagnostyczna
25
20
Fenestracja
3
5
Tracheostomia
5
10
Strumektomia
5
10
Torakotomie z różnych przyczyn(krwawienie, przeciek powietrza itp.)
10
10
Operacje uchyłka przełyku
2
5
Operacje przepukliny rozworu przełykowego
5
Zszycie perforacji przełyku
5
Usunięcie przełyku z rekonstrukcją
10
Założenie protezy do przełyku
3
10
Przepukliny przeponowe (pourazowa otworach anatomicznych)
3
10
Operacje deformacji ściany klatki piersiowej
5
Razem
184
263
EndoskopiaOperatorAsysta
Fiberobronchoskopia
100
-
Bronchoskopia „klasyczna”
10
20
Fiberoesofagoskopia/ gastroskopia
15
40
Esofagoskopia „sztywna”
-
5
EBUS/EUS
20/10
30/20

Szczegółowy zakres wymaganej wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać specjalista chirurgii klatki piersiowej po ukończeniu szkolenia, znajduje się w programie specjalizacji [1].

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
Podstawy chirurgii
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
Zakażenia chirurgiczne oraz HIV/AIDS
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
Podstawy leczenia żywieniowego w chirurgii
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Przetaczanie krwi i jej składników
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Orzecznictwo lekarskie
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
Profilaktyka i promocja zdrowia
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej
63 tygodnie (315 dni roboczych)*
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

* w tym co najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

StażCzas trwaiForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
6 tygodni (30 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
Staż kierunkowy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii laparoskopowej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w poradni chirurgii ogólnej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w szpitalnym oddziale ratunkowym
6 tygodni (30 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Grupa 1. Procedury medyczneŁączna wymagana liczba procedur
interpretacja kliniczna badania radiologicznego głowy, klatki piersiowej, jamybrzusznej, kończyn (np. ostre przypadki, urazy, ocena przedoperacyjna,śródoperacyjna, ciała obce, angiogramy tomografii komputerowej, obrazyrezonansu magnetycznego itp.)
Kod A: 75, Kod B: 65
badanie USG jamy brzusznej z interpretacją wyników badania
punkcje, biopsje, drenaże pod kontrolą USG/KT
.resuscytacja
przyrządowe udrożnianie dróg oddechowych, w tym intubacje i/lub nadgłośniowe(rurka ustno-gardłowa)
Grupa 2. Procedury endoskopoweŁączna wymagana liczba procedur
endoskopia diagnostyczna górnego odcinka przewodu pokarmowego(ezofagoskopia, gastroskopia, duodenoskopia, panendoskopia)
Kod A: 25, Kod B: 40
asysta do badania ECPW (wstecznej cholangiopankreatografii endoskopowej)
endoskopia diagnostyczna dolnego odcinka przewodu pokarmowego(rektoskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia)
bronchoskopia/cystoskopia
proste procedury endoskopowe zabiegowe (polipektomia, papillotomia,balonowe poszerzanie, koagulacja argonowa)
Grupa 3. OperacjeKod AKod B
Głowa i szyja
 tarczyca, przytarczyce, węzły chłonne, uchyłek gardłowo-przełykowy, tracheostomia
5
5
Klatka piersiowa
torakotomia, resekcja tkanki płucnej,operacje przełyku, wycięcie zmian łagodnych lub złośliwychsutka, zabiegi drenażowe klatki piersiowej
5
5
Jama brzuszna
laparotomia, laparoskopia, appendektomia, odbarczenieniedrożności
25
25
przełyk / żołądek: wycięcie, zespolenie omijająceżołądkowo-jelitowe, zszycie przedziurawienia,gastrostomia, operacje bariatryczne, fundoplikacja,kardiomiotomia, pyloroplastyka
15
10
drogi żółciowe: cholecystektomia klasyczna ilaparoskopowa, drenaż dróg żółciowych, zespolenieomijające przewodowo-jelitowe
25
10
wątroba i śledziona: biopsja, drenaż ropnia, prostaresekcja miąższu wątroby, splenektomia
10
5
trzustka: nekrozektomia, drenaż ropni i zakażonychtorbieli rzekomych, resekcja
2
5
jelito cienkie: jejunostomia, ileostomia, odcinkowaresekcja jelita cienkiego, zespolenie omijającecienkojelitowe
5
10
jelito cienkie: jejunostomia, ileostomia, odcinkowaresekcja jelita cienkiego, zespolenie omijającecienkojelitowe
5
10
jelito grube: kolostomia, resekcja okrężnicy
13
13
odbytnica i odbyt: operacje proktologiczne – nacięcieropnia, wycięcie guzków krwawniczych, wycięcieprzetoki okołoodbytnicznej
15
12
przepukliny pachwinowe: zaopatrzenie planowe, w trybieostro dyżurowym
20
10
ściana jamy brzusznej: zaopatrzenie przepuklin kresybiałej, pępkowej, pooperacyjnych
5
10
przestrzeń pozaotrzewnowa i układ moczowo-płciowy:szycie pęcherza moczowego, cystostomia, wycięcieprzydatków, drenaż przestrzeni pozaotrzewnowej
0
5
Tkanki miękkie i układ kostno-szkieletowy
urazy, wycięciezmiany łagodnej, urazy tkanek miękkich, operacyjnaosteosynteza
5
10
Naczynia i nerwy
wycięcie żylaków, embolektomia,trombektomia, szycie naczyń, dostęp do dializ, neuroliza
0
10

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwaniaForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedziniechirurgii klatki piersiowej”
 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Zapobieganie i leczenie zakażeń wewnątrzszpitalnych”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Patofizjologia układu oddechowego i krążenia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Małoinwazyjne zabiegi VATS resekcji anatomicznych płuc”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Małoinwazyjne zabiegi VATS w chirurgii guzów śródpiersia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Chirurgia przełyku”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Chirurgia klatki piersiowej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Nazwa stażuCzas trwaniaForma zaliczenia
Staż podstawowy w zakresie chirurgii klatki piersiowej
140 tygodni (700 dni roboczych)
Kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian umiejętności praktycznych

Staże kierunkowe (kierunkowe)

Nazwa stażu Czas trwaniaForma zaliczenia
Staż kierunkowy w zakresie chorób płuc
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii naczyniowej
6 tygodni (30 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie kardiochirurgii
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii w chirurgii klatkipiersiowej
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie onkologii klinicznej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii klatki piersiowej w innymośrodku I
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii klatki piersiowej w innymośrodku II
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medycznekod Akod B
pneumonektomia
5
10
lobektomia
60, wtymVATS 15
60, wtymVATS 30
segmentektomia
10
10
resekcja klinowa/biopsja płuca
20
20
operacyjne leczenie odmy opłucnej/ usunięcie pęcherzy 
10
10
usunięcie guzów śródpiersia
5
5
operacje plastyczne tchawicy i drzewa oskrzelowego
0
5
resekcja guza ściany klatki
0
5
operacje deformacji ściany klatki piersiowej 
0
5
dekortykacja
5
10
mediatinoskopia
5
5
mediastinotomia
5
5
usunięcie grasicy
0
5
wideotorakoskopia diagnostyczna
30
30
fenestracja
0
5
tracheostomia
5
10
strumektomia
5
10
torakotomie z różnych przyczyn (krwawienie, przeciekpowietrza
15
15
operacje uchyłka przełyku
0
5
operacje przepukliny rozworu przełykowego
0
5
zszycie perforacji przełyku
0
5
usunięcie przełyku z rekonstrukcją
0
10
wprowadzenie protezy do przełyku
3
10
przepukliny przeponowe (pourazowe, w otworach)
3
5
fiberobronchoskopia
150
0
bronchoskopia „klasyczna”
10
20
fiberoesofagoskopia/ gastroskopia
30
40
esofagoskopia „sztywna”
0
5
EBUS
20
30
EUS
10
20

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów chirurgii klatki piersiowej organizowane przez CMKP

 • Chirurgia laparoskopowa - poziom średniozaawansowany

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 25.03.2024) 

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów chirurgii klatki piersiowej: 309* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii klatki piersiowej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
8516
Po dwóch latach specjalizacji
8772

Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej

Prof. dr  hab. Marcin Zieliński
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc w Zakopanem
Ul. Gładkie 1 34-500 Zakopane
Tel. (18) 20 01 169

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa i najważniejszych wydarzeń w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie chirurgii klatki piersiowej. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 2 tygodni + 2 dni/12 dni roboczych (moduł podstawowy) oraz 4 tygodni + 4 dni/24 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • jest zobligowany do uczestnictwa w posiedzeniach i zjazdach Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgów dziecięcych oraz Polskiego Towarzystwa Kardio- i Torakochirurgów,
 • ma obowiązek napisania pracy naukowej, opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej na temat objęty programem specjalizacji.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie chirurgii klatki piersiowej

 • “2016 The American Association for Thoracic Surgery (AATS) consensus guidelines: Surgical treatment of infective endocarditis: Executive summary” PMID: 28365016
 • “Reimplantation of the aortic valve at 20 years” PMID: 27923487
 • “Systematic review and meta-analysis of transcatheter aortic valve implantation versus surgical aortic valve replacement for severe aortic stenosis” PMID: 23977554

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu Kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej. 

Referencje

 1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0735-program-1.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)  
 2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/0735-program-1-.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
 6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

Zaloguj się