Encyklopedia rezydentur
Chirurgia dziecięca

Chirurgia dziecięca

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów chirurgii dziecięcej organizowane przez CMKP 
 6. Sytuacja na rynku pracy
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

6 lat (313 tygodni + 1 dzień/1566 dni roboczych + czas na samokształcenie: 7 tygodni + 1 dzień/36 dni roboczych)

Łączny czas trwania szkolenia 6 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
81.88%
81.64%
84.76%
68.84%
62.37%
kujawsko-pomorskie
85.75%
74.88%
bc
bd
bc
lubelskie
83.57%
-
-
73.91%
bc
lubuskie
77.56%
84.54%
bc
67.48%
72.73%
łódzkie
bc
78.74%
77.07%
65.22%
57.73%
małopolskie
84.8%
bc
77.62%
71.01%
74.75%
mazowieckie
79.71%
72.95%
80.48%
57.73%
58.76%
opolskie
bc
bc
bd
bc
-
podkarpackie
67.63%
bc
81.46%
bc
bc
podlaskie
bc
bc
86.67%
bc
bc
pomorskie
76.33%
82.37%
83.9%
66.99%
61.22%
śląskie
78.05%
84.06%
81.46%
57.28%
70.92%
świętokrzyskie
79.51%
83.57%
71.43%
54.11%
bc
warmińsko-mazurskie
83.9%
bc
bc
71.01%
67.01%
wielkopolskie
79.71%
81.84%
bc
58.94%
69.19%
zachodniopomorskie
75.36%
88.89%
70.87%
58.74%
58.67%
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
7
2
1
1
3
kujawsko-pomorskie
4
4
4
4
4
lubelskie
1
-
-
1
1
lubuskie
7
7
3
4
2
łódzkie
3
3
3
3
2
małopolskie
2
2
2
3
3
mazowieckie
8
9
10
10
13
opolskie
2
2
1
1
-
podkarpackie
4
3
3
4
2
podlaskie
2
2
1
1
1
pomorskie
5
4
2
1
3
śląskie
8
3
3
0
7
świętokrzyskie
2
2
1
2
2
warmińsko-mazurskie
2
1
1
2
1
wielkopolskie
3
3
2
5
5
zachodniopomorskie
1
2
1
3
3
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bc
80.19%
bc
bc
71.21%
bc
kujawsko-pomorskie
73.53%
66.83%
bd
bd
bd
bd
lubelskie
-
bc
77.07%
-
bc
bc
lubuskie
bc
bc
bc
81.9%
bc
bc
łódzkie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
małopolskie
85.37%
78.05%
80.98%
bc
-
74.24%
mazowieckie
86.47%
73.53%
64.73%
64.73%
63.27%
61.34%
opolskie
80.68%
bc
bc
bc
-
-
podkarpackie
bc
bc
bc
80.95%
bc
bd
podlaskie
bc
bc
-
-
bc
bc
pomorskie
-
bc
bc
82.86%
-
bc
śląskie
82.35%
bc
76.59%
72.08%
72.08%
79.9%
świętokrzyskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
bc
bc
bc
79.52%
bc
bd
wielkopolskie
71.01%
60.83%
bc
bc
-
bc
zachodniopomorskie
bc
bc
79.52%
bc
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
2
5
1
1
1
2
kujawsko-pomorskie
3
4
4
2
3
2
lubelskie
-
1
1
-
1
1
lubuskie
7
4
4
2
1
1
łódzkie
3
2
3
1
1
2
małopolskie
2
2
3
1
-
2
mazowieckie
5
5
7
5
6
8
opolskie
2
2
1
1
-
-
podkarpackie
3
3
2
2
2
2
podlaskie
1
1
-
-
1
1
pomorskie
-
4
3
1
-
2
śląskie
2
2
4
3
5
4
świętokrzyskie
1
1
1
1
1
1
warmińsko-mazurskie
1
2
1
1
1
1
wielkopolskie
4
3
4
1
-
3
zachodniopomorskie
1
1
1
1
1
3
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy chirurgia dziecięca jest specjalizacją priorytetową? - Tak [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”).

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
“Podstawy chirurgii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz sprawdzian testowy i sprawdzian praktyczny z wiedzy objętej programem kursu
“Transfuzjologia, w tym przetaczanie krwi i jej składników”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Zakażenia chirurgiczne oraz HIV/AIDS”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Podstawy leczenia żywieniowego” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
“Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne” (cz. I: Zdrowie publiczne, cz. II: Orzecznictwo lekarskie)
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
“Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Chirurgia
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Chirurgia urazowa
8 tygodni (40 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
Anestezjologia i intensywna terapia
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty.

Kategoria A. Procedury medyczne 

Łącznie 75 procedur wykonywanych przez lekarza w roli operatora lub jako pierwsza asysta (minimum 50% punktów lekarz powinien uzyskać jako operator). Dopuszczalna jest wymiana punktów między kategoriami i w ich obrębie, ale nie więcej niż 30%.

Kategoria A. Procedury medyczneLiczba
Badanie radiologiczne głowy, klatki piersiowej, brzucha i kończyn(np. przypadki ostre, pourazowe, ocena przedoperacyjna,śródoperacyjna, ciała obce, angiografia) oraz samodzielny opisbadania
10
USG brzucha (samodzielne wykonanie)
10
Punkcje, biopsje, drenaże pod kontrolą USG lub CT (wykonanieprocedury)
10
Resuscytacja
10
Intubacja dotchawicza przez usta i/lub przez nos (samodzielnewykonanie)
15
Założenie centralnego cewnika żylnego (samodzielne wykonanie)
5
Zaopatrzenie złamań kończyn (samodzielne wykonanie)
15

Kategoria B. Endoskopie

Łącznie 25 procedur wykonywanych przez lekarza w roli operatora lub jako pierwszaasysta (minimum 50% punktów lekarz winien uzyskać jako operator). Dopuszczalna jestwymiana punktów między kategoriami i w ich obrębie, ale nie więcej niż 30%.

Kategoria B. Endoskopie Liczba
Giętka gastroduodenoskopia
10
ERCP
1
Giętka kolonoskopia
5
Giętka bronchoskopia
2
Endoskopowe interwencje (polipektomia, skleroterapia,papillotomia, poszerzanie, udrożnienie laserem)
5
Giętkie cystoskopie
2

Kategoria C. Operacje

Łącznie 150 procedur wykonywanych przez lekarza w roli operatora lub jako pierwszaasysta (minimum 50% punktów lekarz powinien uzyskać jako operator). Dopuszczalna jestwymiana punktów między kategoriami i w ich obrębie, ale nie więcej niż 30%.

Kategoria C. OperacjeLiczba
Głowa i szyja
Tarczyca i przytarczyce
2
Różne (tracheotomia, usunięcie węzłów chłonnych, usunięcieuchyłka Zenkera)
3
Klatka piersiowa
Torakotomia (np. pneumonektomia, chirurgia przełyku)
3
Chirurgia sutka (zmiany łagodne i złośliwe)
7
Brzuch
Podstawowe operacje brzuszne (laparotomia, laparoskopia,appendektomia, odbarczenie niedrożności)
20
Przełyk i żołądek (np. resekcja, zespolenie żołądkowo-jelitowe,zamknięcie przedziurawienia, plastyka odźwiernika, gastrostomia, operacje bariatryczne)
5
Drogi żółciowe (np. cholecystektomia, rewizja dróg żółciowych,choledochojejunostomia)
15
Wątroba i śledziona (biopsja, urazy, resekcja)
5
Trzustka (np. nekrozektomia, torbiele i torbiele rzekome,resekcja)
5
Jelito cienkie (np. resekcja, ileostomia)
10
Jelito grube (np. resekcja, kolotomia, kolostomia)
10
Odbytnica i odbyt (np. guzki krwawnicze, ropnie, przetoki)
15
Przepuklina pachwinowa
15
Ściana brzucha (np. przepuklina w bliźnie)
5
Retroperitoneum
5
Układ moczowo-płciowy (np. pęcherz, moczowód, macica,jajniki)
5
Tkanki miękkie i układ mięśniowo-szkieletowy
Urazy (np. operacyjna osteosynteza, urazy tkanek miękkich)
5
Zakażenia (np. stopa cukrzycowa, ubytki skóry i tkanekmiękkich, zespół ciasnoty, amputacje)
8
Naczynia i nerwy
Żyły (np. żylaki, krosektomia, stripping, podwiązanieperforatorów)
2
Tętnice (np. arteriotomia, trombektomia, endarteriektomia,embolektomia, rekonstrukcja naczyń, dostęp do dializ,implantacja podskórnych portów żylnych)
3
Nerwy (np. neuroliza)
2

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w chirurgii dziecięcej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Chirurgia noworodka”
5 dni (40 godzin dydaktycznych) 
 „Traumatologia dziecięca”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Urologia dziecięca”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Chirurgia onkologiczna i onkologia dziecięca”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Endoskopia i wideochirurgia u dzieci” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Podstawy chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej u dzieci”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

Nazwa stażuCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chirurgii dziecięcej 
127 tygodni (635 dni roboczych))
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie neonatologii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian z umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii dziecięcej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie urologii dziecięcej
16 tygodni (80 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii naczyniowej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie torakochirurgii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie onkologii dziecięcej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii części twarzowej czaszki
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie neurochirurgii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie kardiochirurgii dziecięcej
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia, uwagi
„Wprowadzenie do specjalizacji w chirurgii dziecięcej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Zakażenia chirurgiczne w tym HIV AIDS”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Traumatologia dziecięca”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Podstawy leczenia żywieniowego u dzieci”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Endoskopia i wideochirurgia u dzieci - kurs podstawowy”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Podstawy chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej u dzieci” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Urologia dziecięca”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Chirurgia onkologiczna i onkologia dziecięca”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Chirurgia noworodka” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Wideochirurgia u dzieci – kurs zaawansowany”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Nazwa stażuCzas trwaniaForma zaliczenia
Staż podstawowy w zakresie chirurgii dziecięcej
222 tygodnie (1110 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)
2 tygodnie (10 dni roboczych
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny 
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej 
6 tygodni (30 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie pediatrii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie neonatologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii dziecięcej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii naczyniowej 
3 tygodnie (15 dni roboczych),
Staż kierunkowy w zakresie torakochirurgii 
3 tygodnie (15 dni roboczych),
Staż kierunkowy w zakresie kardiochirurgii dziecięcej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie neurochirurgii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii dziecięcej w innym ośrodku
6 tygodni (30 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego

Procedury/zabiegi medyczneKod A Kod B
drobne zabiegi chirurgiczne wykonywane w ramach ostrego dyżuru lubw trybie chirurgii ambulatoryjnej
210
200
operacja przepukliny pachwinowej, pępkowej, innej,operacja wodniaka jądra
70
30
operacja wnętrostwa
30
10
operacje i w obrębie głowy i szyi
5
10
operacje w obrębie klatki piersiowej
5
15
operacje w obrębie jamy brzusznej ze wskazań planowych i nagłych
85
120
operacje u noworodków i niemowląt
5
25
operacje urologiczne
20
40
operacje z zakresu chirurgii plastycznej
5
25
operacje w zakresie narządu ruchu
10
20
operacje z zakresu chirurgii onkologicznej
15
20
operacje z zakresu chirurgii naczyniowej
5
20
zabiegi endoskopowe diagnostyczne i lecznicze
5
20
procedury (zachowawcze odprowadzenie wgłobienia, repozycja złamania, prowadzenie pacjenta oparzonego, prowadzenie pacjenta po urazie głowy, artroskopia)
30
45

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów chirurgii dziecięcej organizowane przez CMKP 

 • Podstawy endoskopii przewodu pokarmowego część I
 • Podstawy laparoskopii
 • Chirurgia laparoskopowa - poziom średniozaawansowany
 • Hypospadiologia - podstawy i strategia postępowania praktyczne aspekty operacji spodziectwa

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp 25.03.2024)

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów chirurgii dziecięcej: 1 260* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja deficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
8308
Po dwóch latach specjalizacji
9063

Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Prof. dr hab. Janusz Bohosiewicz
SP SK Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ,Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
Tel. (32) 207 18 34

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa i najważniejszych wydarzeń w dziedzinie chirurgii dziecięcej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie chirurgii dziecięcej.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 7 tygodni + 1 dzień/36 dni roboczych;
 • jest zobligowany do:
  • czynnego udziału w Zjazdach i Sympozjach Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych i prezentacji co najmniej trzech referatów; 
  • systematycznego udziału i wygłoszenia co najmniej dwóch referatów na posiedzeniach naukowych Oddziału Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych;
 • bierze udział w kursach e-learningowych Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych – ukończenie i uzyskanie certyfikatu przynajmniej dwóch kursów e-learningowych opracowanych i udostępnionych na stronie internetowej PTCHD;
 • nabycia umiejętności przygotowania i napisania przynajmniej dwóch prac naukowych w piśmiennictwie krajowym lub zagranicznym (jako autor lub współautor), a w przypadku braku dorobku naukowego przygotowania pracy poglądowej.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie chirurgii dziecięcej

 • “Filtering surgery in children: barriers to success” PMID: 316885
 • “Incidence and risk factors of perioperative respiratory adverse events in children undergoing elective surgery” PMID: 14996260
 • “One-trocar appendectomy in pediatric surgery” PMID: 9479738

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu Kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie chirurgii dziecięcej.

Referencje

 1.  Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0702-2014-program-1.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)  
 2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/0702-program-1-.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
 6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

Zaloguj się