Encyklopedia rezydentur
Balneologia i medycyna fizykalna
  • Czas trwania specjalizacji 
  • Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów balneologii i medycyny fizykalnej organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Balneologia i medycyna fizykalna

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów balneologii i medycyny fizykalnej organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy 
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy - 3 lata (156 tygodni i 3 dni / 783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie i 3 dni / 18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny - 2 lata (104 tygodnie i 2 dni / 522 dni robocze + czas na samokształcenie: 2 tygodnie i    2 dni / 12 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy - 2 lata (104 tygodnie i 2 dni / 522 dni robocze + czas na samokształcenie: 2 tygodnie i 2 dni / 12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny - 2 lata (104 tygodnie i 2 dni / 522 dni robocze + czas na samokształcenie: 2 tygodnie i 2 dni / 12 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa progi

20232022202120202019
dolnośląskie
bc
-
bc
bc
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
bd
-
lubelskie
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
bc
65.85%
-
bc
bc
małopolskie
bc
-
85.24%
-
bc
mazowieckie
-
-
-
-
-
opolskie
-
-
bd
-
-
podkarpackie
80%
bc
bc
-
-
podlaskie
-
bc
-
-
-
pomorskie
-
-
-
-
-
śląskie
bc
80.49%
-
bc
-
świętokrzyskie
bc
bc
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
3
-
2
1
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
0
-
lubelskie
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
2
1
-
1
1
małopolskie
5
-
1
-
1
mazowieckie
-
-
-
-
-
opolskie
-
-
0
-
-
podkarpackie
1
1
1
-
-
podlaskie
-
1
-
-
-
pomorskie
-
-
-
-
-
śląskie
2
2
-
0
-
świętokrzyskie
1
1
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bc
bc
bc
bc
-
-
kujawsko-pomorskie
bc
bc
-
-
-
-
lubelskie
-
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
małopolskie
bc
-
bc
-
-
-
mazowieckie
-
-
-
-
-
-
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
bc
-
-
-
-
podlaskie
-
-
bc
-
-
-
pomorskie
-
-
-
-
-
-
śląskie
bc
bc
-
-
-
-
świętokrzyskie
bc
bc
-
-
-
bc
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
4
1
1
1
-
-
kujawsko-pomorskie
1
1
-
-
-
-
lubelskie
-
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
1
1
1
1
1
1
małopolskie
4
-
1
-
-
-
mazowieckie
-
-
-
-
-
-
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
1
-
-
-
-
podlaskie
-
-
1
-
-
-
pomorskie
-
-
-
-
-
-
śląskie
1
1
-
-
-
-
świętokrzyskie
1
1
-
-
-
1
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
-
brak naboru

Czy balneologia i medycyna fizykalna jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz jest zobowiązany do odbycia dwóch dyżurów w pierwszym roku oraz dwóch dyżurów
w drugim roku trwania modułu specjalistycznego w zakresie balneologii i medycyny
fizykalnej, w jednostce która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia
specjalizacyjnego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej.


W przypadku pełnienia dyżuru medycznego objętego programem szkolenia specjalizacyjnego
w wymiarze uniemożliwiającym skorzystanie przez lekarza z prawa do co najmniej
11 godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku, lekarzowi powinien być udzielony
okres odpoczynku bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego zgodnie z art.
97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 160 z późn. zm.). Okres odpoczynku, o którym mowa powyżej nie powoduje wydłużenia
szkolenia specjalizacyjnego.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni / 16 h dyd.*
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka obrazowa”
4 dni / 32 h dyd.
„Alergologia”
2 dni / 16 h dyd.
„Onkologia kliniczna”
4 dni / 32 h dyd.
: „Medycyna paliatywna”
4 dni / 32 h dyd
„Toksykologia”
2 dni / 16 h dyd.                                   
„Geriatria”
2 dni / 16 h dyd.
,,Ratownictwo medyczne”
5 dni / 40 h dyd.
,,Zdrowie publiczne”
8 dni / 64 h dyd.
,,Prawo medyczne”
3 dni / 24 h dyd.

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w niżej wymienionej dziedzinie

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
70 tygodni  / 350 dni  roboczych*
kolokwium teoretyczne +sprawdzian praktyczny**

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej opieki medycznej
4 tygodnie / 20  dni roboczych*
kolokwium teoretyczne +sprawdzian praktyczny**
. Staż kierunkowy w zakresie kardiologii
16 tygodni / 80  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie chorób płuc
6 tygodni / 30  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie gastroenterologii
6 tygodni / 30  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie endokrynologii 
6 tygodni / 30  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie nefrologii 
3 tygodnie / 15 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie hematologii
3 tygodnie / 15 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie reumatologii
3 tygodnie / 15 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie chorób zakaźnych
3 tygodnie / 15 dni roboczych
. Staż kierunkowy w zakresie neurologii
3 tygodnie / 15 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii
2 tygodnie / 10 dni roboczych

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów/procedur medycznych, które lekarz ma obowiązek samodzielnie wykonać pod nadzorem lekarza specjalisty:

Zabieg / procedura medycznaLiczba 
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
5
intubacja dotchawicza
5
kardiowersja elektryczna
5
defibrylacja serca
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego 
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego 
5
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
5
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
5
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka 
5
badanie per rectum
5
cewnikowanie pęcherza moczowego 
10
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
5
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
5
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
50

Łączna liczba zabiegów i procedur: 122

Moduł specjalistyczny

  Pełnienie dyżurów medycznych

  Lekarz jest zobowiązany do odbycia dwóch dyżurów w pierwszym roku oraz dwóch dyżurów w drugim roku trwania modułu specjalistycznego w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej, w jednostce która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej. 

  Kursy specjalizacyjne

  Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
    „Podstawy teoretyczne i praktyczne balneologii i medycyny fizykalnej”
  5 dni / 40 h dyd.*
  potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
  „Metody lecznicze balneologii i medycyny fizykalnej”
  10 dni / 80 h dyd.
  „Postępowanie lecznicze w chorobach, w których mają zastosowanie metody balneologii i medycyny fizykalnej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań” 
  10 dni / 80 h dyd.

  Staże kierunkowe (podstawowe)

  Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  Staż podstawowy w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego 
  78 tygodni  / 390 dni  roboczych*
  kolokwium teoretyczne +sprawdzian praktyczny**

  Staże kierunkowe (kierunkowe)

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  Staż kierunkowy w zakresie techniki wykonywania procedur fizykoterapeutycznych 
  2 tygodnie / 10  dni roboczych*
  kolokwium teoretyczne +sprawdzian praktyczny**
  Staż kierunkowy w zakresie medycyny uzdrowiskowej 
  2 tygodnie / 10  dni roboczych

  Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

  Wykaz procedur, które lekarz zobowiązany jest wykonać samodzielnie lub, w których uczestniczy jako asysta:

  Zabieg / procedura medycznawykonanie/asysta
  procedury balneologiczne: kąpiele mineralne, okłady borowinowe całkowite i częściowe, kąpiele elektryczno-wodne, inhalacje z wód mineralnych
  samodzielne wykonanie
  procedury wodolecznicze
  krioterapia miejscowa
  procedury ultradźwiękowe
  procedury światłolecznicze;
  procedury laserowej stymulacji;
  procedury elektrolecznicze;
  wykonanie podstawowej elektrodiagnostyki;
  procedury magnetoterapii;
  procedury miejscowego ciepłolecznictwa
  kinezyterapia ogólna, zespołowa w sali i w wodzie;
  asysta
  ćwiczenia techniki PNF i McKenziego;
  krioterapia ogólnoustrojowa;
  ciepłolecznictwo ogólne;
  procedury z wykorzystaniem fali uderzeniowej; 
  masaże klasyczne;
  specjalistyczne zabiegi balneologiczne w ginekologii, proktologii, urologii i okulistyce – opcjonalnie. 

  Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

  Pełnienie dyżurów medycznych

  Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne.
  W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz możeodbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.
  Przebieg i organizacja dyżurów medycznych odbywa się na zasadach określonych w przepisach ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

  Moduł podstawowy

  Pełnienie dyżurów medycznych

  Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne.
  W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz możeodbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.
  Przebieg i organizacja dyżurów medycznych odbywa się na zasadach określonych w przepisach ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

  Kursy specjalizacyjne

  Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

  Nazwa kursu
  Czas trwania/liczba godzin
  Forma zaliczenia
  „Diagnostyka obrazowa”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
  sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
  „Alergologia”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  „Onkologia kliniczna”
  4 dni (32 godziny dydaktyczne)
  „Medycyna paliatywna”
  2 dni (16 godziny dydaktyczne)
  „Toksykologia”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  „Geriatria”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  „Diabetologia”
  4 dni (32 godziny dydaktyczne)
  „Przetaczanie krwi i jej składników”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  „Orzecznictwo lekarskie”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  „Profilaktyka i promocja zdrowia”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)

  Staże kierunkowe (podstawowe)

  Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

  StażCzas trwania
  Forma zaliczenia, uwagi
  Choroby wewnętrzne
  67 tygodni (335 dni roboczych), w tym co najmniej 6
  miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia
  podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
  Uwaga!
  obowiązek odbycia 6 miesięcy szkolenia w szpitalu pierwszego lub drugiego
  stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego, nie obowiązuje lekarzy realizujących moduł podstawowy w szpitalu spełniającym ten warunek.

  Staże kierunkowe (kierunkowe)

  StażCzas trwania
  Forma zaliczenia, uwagi
  Intensywna opieka medyczna
  4 tygodnie (20 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
  Staż kierunkowy w szpitalnym oddziale ratunkowym
  12 tygodni (60 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

  Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

  Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

  Oznaczenie procedur:

  Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

  Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

  Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

  Zabiegi/procedury medycznekod Akod B
  Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
  3
  3
  Nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
  10
  3
  Nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
  10
  3
  Nakłucia żył obwodowych – iniekcje dożylne, pobrania krwi obwodowej
  30
  5
  Nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
  30
  5
  Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
  6
  2
  Cewnikowanie pęcherza moczowego
  20
  4
  Badanie per rectum
  20
  2
  Przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
  20
  2
  Wprowadzenie zgłębnika do żołądka
  5
  2
  Wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
  30
  2
  Badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
  10
  2
  Łącznie
  194
  35

  Procedury obowiązkowe do wykonania w trakcie odbywania staży kierunkowych nie
  podlegają rozliczeniu w Elektronicznej Karcie Specjalizacji. Zaliczenie całości stażu
  oznacza zaliczenie wymaganych programem stażu operacji, zabiegów oraz procedur
  medycznych.

  Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

  Zabiegi/procedury medyczneKod A
  Kod B
  Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
  5
  1
  Kardiowersja elektryczna
  3
  3
  Intubacja dotchawicza
  10
  3
  Pomiar szczytowego przepływu wydechowego
  3
  3
  Łącznie
  21
  10

  Moduł specjalistyczny

  Kursy specjalizacyjne

  Nazwa kursuCzas trwania / czas trwania liczba godzin
  Forma zaliczenia
  „Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie
  balneologii i medycyny fizykalnej”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych)
  potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
  sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.
  „Metody lecznicze balneologii i medycyny fizykalnej”
  10 dni (80 godzin dydaktycznych)
  „Postępowanie lecznicze w chorobach, w których mają
  zastosowanie metody balneologii i medycyny fizykalnej
  z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań”
  10 dni (80 godzin dydaktycznych)
  Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Balneologia i medycyna
  fizykalna”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych)

  Staże kierunkowe (podstawowe)

  Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która posiada akredytację do prowadzenia szkolenia
  specjalizacyjnego w dziedzinie audiologii i foniatrii.

  Staż
  Czas trwania
  Forma zaliczenia, uwagi
  Lecznictwo uzdrowiskowego
  77 tygodni (385 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem staż

  Staże kierunkowe (kierunkowe)

  StażCzas trwania
  Forma zaliczenia, uwagi
  Technika wykonywania procedur
  fizykoterapeutycznych
  2 tygodnie (10 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem staż
  Medycyna uzdrowiskowa
  2 tygodnie (10 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażUwagi:
  zalecany w drugim roku
  odbywania szkolenia specjalizacyjnego

  Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

  Oznaczenie procedur:

  Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

  Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

  Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

  Zabiegi/procedury medyczneKod A
  Kod B
  Kąpiele mineralne
  5
  0
  Zabiegi borowinowe częściowe lub całkowite
  5
  0
  Kąpiele elektryczno-wodne
  5
  0
  Inhalacje z wód mineralnych
  5
  0
  Procedury wodolecznicze
  5
  0
  Procedury ultradźwiękowe
  5
  0
  Procedury światłolecznicze
  5
  0
  Procedury laserowej stymulacji
  5
  0
  Procedury elektrolecznicze
  5
  0
  Wykonanie podstawowej elektrodiagnostyki
  5
  0
  Procedury magnetoterapii
  5
  0
  Procedury miejscowego ciepłolecznictwa
  5
  0
  Łącznie
  60
  0

  Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza
  w trakcie realizacji staży kierunkowych:

  StażKod A
  Kod B
  kinezyterapia ogólna, zespołowa w sali i w wodzie
  0
  5
  kinezyterapia ogólna w wodzie
  0
  5
  ćwiczenia techniki PNF i McKenziego
  0
  5
  krioterapia ogólnoustrojowa
  0
  5
  ciepłolecznictwo ogólne
  0
  5
  procedury z wykorzystaniem fali uderzeniowej
  0
  5
  masaże klasyczne
  0
  5
  specjalistyczne zabiegi balneologiczne w ginekologii,
  proktologii, urologii i okulistyce
  0
  *
  Łącznie
  0
  35

  *do decyzji kierownika specjalizacji.

  Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów balneologii i medycyny fizykalnej organizowane przez CMKP

  • Cukrzyca cz.1 - patogeneza, rozpoznanie i leczenie
  • Cukrzyca cz.2 - jak postępować z pacjentami z powikłaniami cukrzycy
  • Diagnostyka i leczenie otyłości w praktyce lekarza specjalisty

  Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp 31.12.2023)

  Sytuacja na rynku pracy 

  • Liczba specjalistów balneologii i medycyny fizykalnej: 721* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
  • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z balneologii i medycyny fizykalnej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej [5]?
   • Lekarze w trakcie specjalizacji z  balneologii i medycyny fizykalnej nie realizują tego typu świadczeń.

  Wynagrodzenie

  Dane aktualne
  Status specjalizacji
  Specjalizacja niedeficytowa
  Pierwsze dwa lata specjalizacji
  7552
  Po dwóch latach specjalizacji
  7779

  Konsultant krajowy w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej

  Lek. med. Aleksandra Barbara Sędziak
  Sanatorium Uzdrowiskowe "Willa Dąbrówka" 
  ul. Wolna 4,
  57-520 Długopole-Zdrój
  tel. 72 892 87 41


  Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

  Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej.

  W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

  • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 tygodni / 30 dni roboczych (6 dni w każdym roku specjalizacji);
  • lekarz powinien uczestniczyć w wydarzeniach edukacyjnych: konferencjach, seminariach, warsztatach, posiedzeniach naukowych organizowanych przez Towarzystwo Internistów Polskich;
  • jest zobowiązany do napisania pracy poglądowej lub kazuistycznej o tematyce balneologicznej, fizykoterapeutycznej, klimatoterapeutycznej lub uzdrowiskowej. Wcześniejsze opublikowanie artykułu z dziedziny balneologii i medycyny fizykalnej recenzowanym czasopiśmie medycznym, zwalnia z napisania pracy poglądowej;
  • powinien brać udział w konferencjach, sympozjach i kongresach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej, a także jest zobowiązany do wygłoszenia przynajmniej jednego referatu w oddziale Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej.

  Czasopisma z dziedziny balneologii i medycyny fizykalnej

  Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej

  • ,,Effect of hydrotherapy on recovery from fatigue”, PMID: 18058595
  • ,,The effectiveness of hydrotherapy in the management of fibromyalgia syndrome: a systematic review”, PMID: 18751709

  Wydarzenia

  Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w balneologii i medycyny fizykalnej.

  Referencje

  Zaloguj się