Encyklopedia rezydentur
Audiologia i foniatria
  • Czas trwania specjalizacji 
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów audiologii i foniatrii organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie audiologii i foniatrii
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Audiologia i foniatria

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów audiologii i foniatrii organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy 
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie audiologii i foniatrii
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

 • moduł podstawowy – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
80.68%
85.75%
-
-
bc
kujawsko-pomorskie
-
-
-
bd
bc
lubelskie
-
-
-
-
bc
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
bc
bc
72.68%
bc
bc
małopolskie
-
82.37%
-
bc
bc
mazowieckie
78.99%
83.57%
69.52%
bd
bc
opolskie
-
-
bd
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
-
bc
-
-
-
pomorskie
53.66%
-
-
-
-
śląskie
86.47%
83.81%
bc
bc
bc
świętokrzyskie
bc
-
-
bc
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
bc
bc
bc
bc
62.37%
zachodniopomorskie
-
bc
bc
-
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
1
1
-
-
2
kujawsko-pomorskie
-
-
-
1
1
lubelskie
-
-
-
-
2
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
4
7
6
4
5
małopolskie
-
1
-
1
1
mazowieckie
2
2
2
2
3
opolskie
-
-
0
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
-
1
-
-
-
pomorskie
1
-
-
-
-
śląskie
1
1
1
0
1
świętokrzyskie
1
-
-
1
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
2
5
2
2
3
zachodniopomorskie
-
1
1
-
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
bc
-
-
-
bc
kujawsko-pomorskie
bc
-
-
-
bd
-
lubelskie
-
bc
-
-
bc
bc
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
małopolskie
-
-
bc
73.81%
bc
bc
mazowieckie
82.13%
81.95%
bc
bc
bc
bc
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
-
pomorskie
76.1%
bc
-
-
-
-
śląskie
-
-
bc
bc
bc
bc
świętokrzyskie
bc
-
bc
bc
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
88.41%
57%
-
bc
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
1
-
-
-
1
kujawsko-pomorskie
1
-
-
-
1
-
lubelskie
-
1
-
-
1
1
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
4
1
1
4
3
5
małopolskie
-
-
1
1
1
1
mazowieckie
1
1
1
1
1
1
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
-
pomorskie
1
1
-
-
-
-
śląskie
-
-
1
1
1
1
świętokrzyskie
1
-
1
1
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
1
1
1
2
1
1
zachodniopomorskie
1
1
-
1
1
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy audiologia i foniatria jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowej ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych:

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursu
Czas trwania
Forma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w otolaryngologii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne), 1. rok szkolenia
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Otologia - wprowadzenie do diagnostyki i terapii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Rynologia - wprowadzenie do diagnostyki i terapii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Jama ustna, gardło, przełyk, krtań, tchawica - wprowadzenie do diagnostyki i terapii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Podstawy opieki geriatrycznej”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”, w tym “Zdrowie publiczne” i “Orzecznictwo lekarskie”
8 dni (64 godziny dydaktyczne), w tym “Zdrowie publiczne” 5 dni, “Orzecznictwo lekarskie” 3 dni
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

  Staże kierunkowe (podstawowe)

  Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  “Otolaryngologia”
  74 tygodnie (370 dni roboczych*)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**

  Staże kierunkowe (kierunkowe)

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  “Chirurgia ogólna”
  4 tygodnie (20 dni roboczych*)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
  “Otolaryngologia dziecięca”
  2 tygodnie (10 dni roboczych)
  “Audiologia i foniatria”
  2 tygodnie (10 dni roboczych)

  Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

  Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

  Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty.

  Zabieg/proceduraLiczba
  Ucho (w tym: zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego i zabiegi na uchu środkowym)
  20
  Nos, zatoki przynosowe (w tym: tamponady, lokalne opanowanie krwotoków z nosa)
  20
  Krtań (w tym: tracheotomię)
  20

  Moduł Specjalistyczny

  Kursy specjalizacyjne

  Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
  „Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie audiologii i foniatrii”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
  „Niedosłuchy uwarunkowane genetycznie ”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  “Zaburzenia przetwarzania słuchowego”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  “Choroby zawodowe w audiologii i foniatrii”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  “Zaburzenia połykania w praktyce foniatrycznej”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)

  Staże kierunkowe (podstawowe)

  Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  Audiologia i foniatria 
  53 tygodnie (265 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**

  Staże kierunkowe (kierunkowe)

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  Psychiatria
  2 tygodnie (10 dni roboczych*)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
  Psychiatria dziecięca
  2 tygodnie (10 dni roboczych*)
  Neurologia
  2 tygodnie (10 dni roboczych*)
  Neurologia dziecięca
  2 tygodnie (10 dni roboczych*)
  Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zaburzeń słuchu
  12 tygodni (60 dni roboczych*)
  Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zaburzeń głosu
  12 tygodni (60 dni roboczych*)
  Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zaburzeń mowy
  8 tygodni (40 dni roboczych*)
  Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja otoneurologiczna
  8 tygodni (40 dni roboczych*)
  Diagnostyka, leczenie i protezowanie uszkodzeń słuchu u dzieci
  8 tygodni (40 dni roboczych*)
  Diagnostyka i leczenie szumów usznych
  4 tygodnie (20 dni roboczych*)
  Mikrochirurgiczne metody leczenia zaburzeń słuchu
  8 tygodni (40 dni roboczych*)
  Mikrochirurgiczne metody leczenia zaburzeń głosu
  8 tygodni (40 dni roboczych*)

  *dzień roboczy (dzień r.) = 7h35min **potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

  Pełnienie dyżurów medycznych:

  W trakcie stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Lekarz pełni dyżury w oddziale, w którym odbywa specjalizację lub staż. Lekarz może pełnić dyżury w zakresie odbywanego szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pediatrii w SOR lub Izbie Przyjęć w podmiocie, w którym odbywany jest staż lub specjalizacja.

  Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych:

  Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

  • Wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty (kod A) niżej wymienionych zabiegów i procedur medycznych:
  Zabieg/proceduraLiczba
  Pełne kliniczne badanie audiologiczne, foniatryczne, otoneurologiczne –postawienie rozpoznania
  300 
  Podstawowe zabiegi udrażniające trąbkę słuchową
  100
  Ocena behawioralna słuchu
  100
  Podstawowe badania audiometryczne
  300
  Badania elektrofizjologiczne narządu słuchu
  50
  Dobór aparatu poprawiającego słyszenie u dorosłych
  20
  Dobór aparatu poprawiającego słyszenie u dzieci
  50
  Bezpośrednie wziernikowanie krtani
  50
  Badanie stroboskopowe i wideolaryngostroboskopia
  200
  Analiza akustyczna głosu
  20
  Badanie ENG/VNG i posturografia
  100 (po 50)
  Manewry diagnostyczne i lecznicze w łagodnych położeniowych zawrotach głowy
  20
  Prowadzenie terapii szumów usznych
  5
  • Uczestniczenie jako pierwsza asysta (kod B) w wykonywaniu niżej wymienionych zabiegów i procedur medycznych: 
  Zabieg/proceduraLiczba
  Zabiegi fonochirurgiczne
  30
  Zabiegi otochirurgiczne
  30
  Aktywizacja procesora mowy po wszczepie ślimakowym
  10

  Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

  Pełnienie dyżurów medycznych


  Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

  Moduł podstawowy 

  Kursy specjalizacyjne

  Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

  Nazwa kursu
  Czas trwania/liczba godzin
  Forma zaliczenia
  „Otologia – wprowadzenie do diagnostyki i terapii”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
  sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kurs
  „Rynologia – wprowadzenie do diagnostyki i terapii”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  „Jama ustna, gardło, przełyk, krtań i tchawica – wprowadzenie
  do diagnostyki i terapii”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne).
  Kurs praktyczny w zakresie diagnostyki otologicznej,
  otoneurologicznej, rynologicznej i laryngologicznej”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  „Podstawy opieki geriatrycznej”
  1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
  „Przetaczanie krwi i jej składników”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  „Orzecznictwo lekarskie”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  „Profilaktyka i promocja zdrowia”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych).

  Staże kierunkowe (podstawowe)

  Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

  StażCzas trwania
  Forma zaliczenia, uwagi
  Otorynolaryngologia
  78 tygodni (390 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

  Staże kierunkowe (kierunkowe)

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  Chirurgia ogólna
  2 tygodnie (10 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażzalecany jako pierwszy do
  zrealizowania ze staży kierunkowych
  Otorynolaryngologia dziecięca
  2 tygodnie (10 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem staż
  Audiologii i foniatria
  2 tygodnie (10 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem staż

  Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

  Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

  Oznaczenie procedur:
  Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika
  specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba)
  Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba)

  Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty.

  Kategoria I, Otologia

  Zabiegi/procedury medycznekod Akod B
  Procedury diagnostyczne
  Otoskopia
  50
  0
  Endoskopia nosa, zatok, gardła i krtani
  50
  0
  Badanie stroikami
  50
  0
  Audiometria tonalna
  25
  0
  Audiometria słowna
  15
  0
  Audiometria nadprogowa
  10
  0
  Audiometria impedancyjna
  30
  0
  Audiometria odpowiedzi wywołanych (ABR, ERA)
  15
  0
  Otoemisje akustyczne (OEA)
  0
  25
  Metody/testy badań przesiewowych dotyczących słuchu, głosu, smaku i węchu
  0
  20
  Ocena czynności narządu równowagi (z obserwacją oczopląsu
  w okularach Frenzla)
  Oczopląs samoistny
  25
  0
  Oczopląs wywołany ze zmiany położenia
  20
  0
  Odruchy statokinetyczne (np. Unterberger'a, Romberg'a)
  20
  0
  Czynność nerwu twarzowego
  Testy topodiagnostyczne: Schirmer'a, smakowe, odruch z mięśnia strzemiączkowego
  25
  0
  Interpretacja badań obrazowych
  Klasyczne zdjęcia RTG, TK, MR, angiografii i innych
  25
  0

  Kategoria II, Nos i zatoki przynosowe

  Zabiegi/procedury medyczneKod A
  Kod B
  Procedury diagnostyczne
  Rynoskopia przednia i tylna
  50
  0
  Endoskopia jam nosa i nosogardła
  50
  0
  Badanie węchu
  25
  0
  Zatoki przynosowe
  Endoskopia jam nosa zatok przynosowych
  0
  10
  Otwarcie i płukanie zatoki szczękowe
  0
  10

  Kategoria III. Krtań, tchawica

  Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
  Procedury diagnostyczne
  Laryngoskopia pośrednia
  20
  Laryngoskopia z użyciem optyki
  15
  Przeznosowa laryngoskopia przy użyciu giętkiego
  endoskopu
  15
  Procedury chirurgiczne
  Intubacja dotchawicza
  0
  5

  Kategoria IV, Jama ustna, gardło, przełyk

  Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
  Procedury diagnostyczne (dorosłych i dzieci)
  Nasofaryngoskopia
  25
  0
  Hipofaryngoskopia
  25
  0
  Endoskopowa ocena narządów jamy ustnej, gardła i przełyku, przy użyciu giętkiego i sztywnego endoskopu, włączając w to biopsję, pobieranie wymazów
  0
  25
  Procedury chirurgiczne
  Usuwanie kamieni gruczołów ślinowych z dojścia przez jamę ustną
  0
  5
  Usuwanie ciał obcych
  0
  10

  Kategoria V, Głowa i szyja

  Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
  Procedury diagnostyczne (dorosłych i dziec)
  Badanie kliniczne czynności nerwów czaszkowych
  10
  0
  Procedury chirurgiczne
  Nacinanie i drenaż ropni
  0
  10

  Moduł specjalistyczny

  Kursy specjalizacyjne

  Nazwa kursu
  Czas trwania/liczba godzin
  Forma zaliczenia
  Kurs wprowadzający: „Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie
  audiologii i foniatrii”
  1 dzień (8 godzin dydaktycznych), w pierwszym roku
  odbywania szkolenia specjalizacyjnego
  potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
  sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.
  „Niedosłuchy uwarunkowane genetycznie”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  „Choroby zawodowe w audiologii i foniatrii”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  „Zaburzenia połykania w praktyce foniatrycznej”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  „Fonochirurgia”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Audiologia i foniatria”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych), w ostatnim roku odbywania
  szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES.

  Staże kierunkowe (podstawowe)

  Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która posiada akredytację do prowadzenia szkolenia
  specjalizacyjnego w dziedzinie audiologii i foniatrii.

  StażCzas trwania
  Forma zaliczenia, uwagi
   Audiologia i foniatria
  53 tygodnie (265 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem staż

  Staże kierunkowe (kierunkowe)

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  Psychiatria
  2 tygodnie (10 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem staż
  Psychiatria dziecięca
  2 tygodnie (10 dni roboczych)
  Neurologia
  4 tygodnie (20 dni roboczych)
  Neurologia dziecięca
  4 tygodnie (20 dni roboczych)
  Diagnostyka leczenie i rehabilitacja
  zaburzeń słuchu
  12 tygodni (60 dni roboczych)
  Diagnostyka leczenie i rehabilitacja
  zaburzeń głosu
  12 tygodni (60 dni roboczych)
  Diagnostyka leczenie i rehabilitacja
  zaburzeń mowy
  8 tygodni (40 dni roboczych)
  Diagnostyka leczenie i rehabilitacjaotoneurologiczna
  8 tygodni (40 dni roboczych)
  Diagnostyka, leczenie i protezowanie
  uszkodzeń słuchu u dzieci
  8 tygodni (40 dni roboczych)
  Mikrochirurgiczne metody leczenia
  zaburzeń słuchu
  8 tygodni (40 dni roboczych)
  Mikrochirurgiczne metody leczenia
  zaburzeń głosu
  8 tygodni (40 dni roboczych)

  Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

  Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

  Oznaczenie procedur:

  Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego

  Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta

  Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

  Zabiegi/procedury medycznekod Akod B
  Pełne kliniczne badanie audiologiczne z postawieniem diagnozy
  200
  0
  Pełne kliniczne badanie foniatryczne z postawieniem
  diagnozy
  200
  0
  Pełne kliniczne badanie otoneurologiczne z postawieniem diagnozy
  200
  0
  Ocena behawioralna słuchu
  100
  0
  Podstawowe badania audiometryczne (audiometria tonalna, audiometria mowy, próby nadprogowe, audiometria impedancyjna, otoemisje akustyczne)
  300
  0
  Badanie stroboskopowe / videolaryngostroboskopowe
  50
  0
  Łącznie
  1050
  0

  Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza
  w trakcie realizacji staży kierunkowych:

  Zabiegi/procedury medyczneKod A
  Kod B
  Pełne kliniczne badanie audiologiczne z postawieniem diagnozy
  50
  0
  Badanie elektrofizjologiczne słuchu (ABR) u dorosłych
  30
  0
  Badanie elektrofizjologiczne słuchu (ABR) u dzieci
  40
  0
  Diagnostyka i prowadzenie terapii szumów usznych
  10 chorych
  0
  Dopasowanie aparatu słuchowego u pacjenta dorosłego
  10 chorych
  0
  Pełne kliniczne badanie foniatryczne z postawieniem
  diagnozy
  50
  0
  Badanie stroboskopowe i videolaryngostroboskopia
  50
  0
  Bezpośrednie wziernikowanie krtani (laryngoskopia
  bezpośrednia, fiberolaryngoskopia)
  50
  0
  Analiza akustyczna głosu
  20
  0
  Ćwiczenia rehabilitacyjne korygujące czynność narządu głosu
  10 chorych
  0
  Ćwiczenia wytwarzania głosu przełykowego u chorych po laryngektomii
  5 chorych
  0
  Pełne kliniczne badanie pacjenta z zaburzeniami mowy z postawieniem diagnozy
  20
  0
  Diagnoza audiologiczna w zaburzeniach przetwarzania słuchowego
  10 chorych
  0
  Rehabilitacja zaburzeń mowy
  5 chorych
  0
  Pełne kliniczne badanie otoneurologiczne z postawieniem diagnozy
  50
  0
  Badanie ENG/VNG
  40
  0
  Próby kaloryczne
  30
  0
  Posturografia
  30
  0
  Miogenne przedsionkowe potencjały wywołane
  10
  0
  Manewry diagnostyczne i lecznicze w łagodnych
  napadowych położeniowych zawrotach głowy
  20 chorych
  0
  Rehabilitacja przedsionkowa
  10 chorych
  0
  Pełne kliniczne badanie audiologiczne dziecka z
  zaburzeniami słuchu wraz z postawieniem diagnozy
  20
  0
  Kwalifikacja dziecka do wszczepienia implantu
  ślimakowego
  20
  0
  Dopasowanie aparatu słuchowego u dziecka wraz z oceną
  zysku z aparatu
  20
  0
  Rehabilitacja dziecka niedosłyszącego zaopatrzonego
  w aparat słuchowy
  10 chorych
  0
  Rehabilitacja dziecka po wszczepieniu implantu
  ślimakowego
  10 chorych
  0
  Drobne zabiegi otochirurgiczne
  0
  20
  Operacje wszczepienia implantu ślimakowego
  0
  5
  Programowanie procesora mowy po wszczepieniu
  implantu ślimakowego
  0
  10
  Zabiegi mikrochirurgiczne krtani
  0
  20
  Łącznie

  Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów audiologii i foniatrii organizowane przez CMKP

  • Szumy uszne - postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.
  • Diagnostyka i leczenie zawrotów głowy oraz zaburzeń równowagi - problem inderdyscyplinarny
  • Diagnostyka i leczenie zawrotów głowy oraz zaburzeń równowagi - problem inderdyscyplinarny

  Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 25.03.2024)

  Sytuacja na rynku pracy 

  • Liczba specjalistów audiologii i foniatrii: 396* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
  • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji audiologii i foniatrii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
   • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
   • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

  Wynagrodzenie

  Dane aktualne
  Status specjalizacji
  Specjalizacja niedeficytowa
  Pierwsze dwa lata specjalizacji
  7552
  Po dwóch latach specjalizacji
  7779

  Konsultant krajowy w dziedzinie audiologii i foniatrii

  Prof. dr hab. n. med. Mariola Elżbieta Śliwińska-Kowalska
  Prywatna Praktyka Lekarska  
  ul. Sienkiewicza 101/109 m 115, 90-301 Łódź
  Tel.: 42 636 35 18

  Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

  Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie audiologii i foniatrii.

  W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

  • jest zobowiązany do udziału (udokumentowanego) w zjazdach i sympozjach z dziedziny otorynolaryngologii (min. 2 w ciągu 2 lat modułu podstawowego),
  • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej –na temat objęty programem specjalizacji,
  • powinien aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Sekcji Foniatrycznej lub Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,
  • powinien aktywnie uczestniczyć w warsztatach audiologicznych i foniatrycznych,
  • powinien aktywnie uczestniczyć w zjazdach, konferencjach, sympozjach innych polskich towarzystw naukowych poświęconych problemom zaburzeń komunikatywnych.

  Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie audiologii i foniatrii:

  Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie audiologii i foniatrii:

  • “Synaptopathy in the noise-exposed and aging cochlea: Primary neural degeneration in acquired sensorineural hearing loss”, PMID: 25769437
  • “Levels of evidence: universal newborn hearing screening (UNHS) and early hearing detection and intervention systems (EHDI)”, PMID: 15231425
  • “Impaired speech perception in noise with a normal audiogram: No evidence for cochlear synaptopathy and no relation to lifetime noise exposure”, PMID: 29680183

  Wydarzenia

  Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie audiologii i foniatrii.

  Referencje

  Zaloguj się