Encyklopedia rezydentur
Anestezjologia i intensywna terapia

Anestezjologia i intensywna terapia

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów anestezjologii i intensywnej terapii organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Łączny czas trwania szkolenia: 6 lat (313 tygodni + 2 dni /1567 dni roboczych + czas na samokształcenie: 7 tygodni + 1 dzień/36 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Łączny czas trwania szkolenia: 6 lat (313 tygodni + 1 dzień /1566 dni roboczych + czas na samokształcenie: 7 tygodni + 1 dzień/36 dni roboczych)

Łączny czas trwania szkolenia 6 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
85.61%
86.34%
76.67%
59.42%
56.7%
kujawsko-pomorskie
84.54%
71.88%
70.24%
bd
62.37%
lubelskie
88.1%
88.41%
81.43%
58.45%
64.14%
lubuskie
73.17%
88.16%
74.05%
64.56%
56.57%
łódzkie
84.39%
83.57%
62.38%
57%
62.12%
małopolskie
81.16%
71.98%
64.56%
60.92%
37.76%
mazowieckie
85.37%
85.51%
82.14%
63.35%
63.64%
opolskie
80%
75.85%
bd
79.13%
71.72%
podkarpackie
77.07%
80.19%
86.99%
54.81%
66.67%
podlaskie
65.85%
77.78%
74.27%
64.25%
72.22%
pomorskie
86.47%
87.68%
85.85%
66.18%
68.69%
śląskie
80.98%
68.84%
83.9%
57.97%
57.58%
świętokrzyskie
61.27%
64.25%
61.46%
63.59%
bd
warmińsko-mazurskie
77.05%
65.22%
78.05%
59.22%
70.41%
wielkopolskie
84.39%
85.99%
80.48%
58.45%
73.74%
zachodniopomorskie
81.16%
80%
79.52%
71.5%
72.73%
bd
brak danych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
18
12
16
14
17
kujawsko-pomorskie
13
12
12
11
14
lubelskie
6
6
14
14
14
lubuskie
4
1
8
9
3
łódzkie
13
18
24
21
29
małopolskie
31
37
40
28
32
mazowieckie
36
35
32
28
34
opolskie
14
10
12
11
4
podkarpackie
16
10
12
9
6
podlaskie
11
9
10
7
8
pomorskie
16
3
5
10
7
śląskie
43
58
16
0
28
świętokrzyskie
10
13
19
18
12
warmińsko-mazurskie
12
7
8
9
11
wielkopolskie
13
9
12
12
11
zachodniopomorskie
13
7
10
6
5
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
73.91%
76.1%
57.21%
72.06%
68.04%
65.66%
kujawsko-pomorskie
83.09%
80.39%
bd
bd
bd
bd
lubelskie
86.03%
72.06%
79.05%
53.88%
49.24%
bc
lubuskie
80%
66.18%
85.99%
71.9%
73.71%
bc
łódzkie
71.98%
81.16%
82.44%
64.01%
bc
67.17%
małopolskie
85.61%
74.15%
73.81%
58.74%
64.47%
56.19%
mazowieckie
58.45%
59.13%
60.49%
65.38%
65.82%
60.82%
opolskie
bc
88.89%
74.63%
74.02%
79.69%
bc
podkarpackie
83.57%
78.1%
69.27%
72.86%
64.47%
bd
podlaskie
bc
56.04%
55.77%
58.01%
62.76%
63.92%
pomorskie
86.23%
86.71%
87.14%
80.95%
81.82%
63.64%
śląskie
64.25%
76.59%
bc
64.08%
67.01%
63.13%
świętokrzyskie
84.54%
bc
85.71%
bc
bc
69.59%
warmińsko-mazurskie
86.96%
80.19%
bc
67.14%
bc
bd
wielkopolskie
69.12%
74.15%
77.56%
71.26%
60.41%
64.14%
zachodniopomorskie
78.26%
80.68%
85.02%
82.38%
59.69%
74.75%
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
22
12
10
13
6
8
kujawsko-pomorskie
2
18
5
4
3
4
lubelskie
6
5
4
15
5
7
lubuskie
5
6
2
5
2
1
łódzkie
5
5
8
24
3
16
małopolskie
11
43
25
28
9
18
mazowieckie
40
30
18
32
9
10
opolskie
11
13
8
12
3
4
podkarpackie
15
14
7
16
4
4
podlaskie
5
9
5
7
2
2
pomorskie
7
4
1
4
3
4
śląskie
20
50
10
16
9
4
świętokrzyskie
11
16
10
16
6
7
warmińsko-mazurskie
8
14
5
5
3
4
wielkopolskie
12
10
4
12
2
4
zachodniopomorskie
6
7
4
4
3
2
bd
brak danych

Czy anestezjologia i intensywna terapia jest specjalizacją priorytetową?

Tak [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Kursy specjalizacyjne 

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
“Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
1 rok szkolenia; potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
“Toksykologia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
1 rok szkolenia; potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kurs
„Diagnostyka i leczenie bólu”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
4/5 rok szkolenia;  potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kurs
"Postępy w intensywnej terapii"
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
“Zdrowie publiczne” - część I:    “Orzecznictwo lekarskie” część II:
część I: 5 dni (40 godzin dydaktycznych); część II: 3 dni (24 godziny dydaktyczne)
“Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

*godzina dydaktyczna = 45 min

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
“Staż podstawowy w zakresie anestezjologii”
130 tygodni (650 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych**
“Staż podstawowy w zakresie intensywnej terapii” 
96 tygodni (480 dni roboczych)

*dzień roboczy = 7h35min

**potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii dziecięcej” 
2 tygodnie (10 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych**
“Staż kierunkowy w zakresie anestezji dziecięcej”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Staż kierunkowy w zakresie kardioanestezji”
4 tygodnie (20 dni roboczych): 2 tygodnie (10 dni roboczych) szkolenia w zakresie echokardiografii przezprzełykowej
„Staż kierunkowy w zakresie torakoanestezji”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
„Staż kierunkowy w zakresie neuroanestezji”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Staż kierunkowy w zakresie anestezji w położnictwie”
6 tygodni (30 dni roboczych)
“Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki i leczenia bólu”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

*dzień roboczy = 7h35min

**potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Lekarz prowadzi rejestr swej działalności praktycznej z zakresu anestezjologii. Rejestr zawiera informacje o znieczuleniach oraz procedurach i zabiegach wykonywanych podczas opieki nad znieczulanymi. Minimalna liczba rejestrowanych informacji to: wiek chorego, stan fizyczny chorego stopień wg (ASA), rodzaj zabiegu, technika znieczulenia, rodzaj udziału w realizacji procedury (samodzielne wykonanie znieczulenia pod nadzorem, asysta).

Zabieg/proceduraLiczba
Ogólna liczba procedur anestezjologicznych (chorzy > 15 r.ż.)
1500
Znieczulenie ogólne 
1000 (w tym 100 znieczuleń z użyciem urządzeń nadkrtaniowych)
Znieczulenie zewnątrzoponowe
100
Znieczulenie podpajęczynówkowe 
100
Blokady nerwów i splotów nerwowych
100 (w tym 50 z użyciem USG)
Znieczulenie w chirurgii dziecięcej (< 5 lat) 
30
Znieczulenie w chirurgii dziecięcej (< 1 roku) 
20
Znieczulenie do cięcia cesarskiego
20
Analgezja zewnątrzoponowa porodu
20
Znieczulenie w chirurgii naczyń
20
Znieczulenie w urologii 
20
Znieczulenie w laryngologii 
20
Znieczulenie w ortopedii, chirurgii urazowej
30
Znieczulenie w neurochirurgii 
20
Znieczulenie w kardiochirurgii
20
Znieczulenie w torakochirurgii
20
Znieczulenie w trybie „chirurgii jednego dnia”
40
Znieczulenie poza salą operacyjną
40
Cewnikowanie tętnicy 
100
Cewnikowanie żyły centralnej 
100 (w tym 20 przy użyciu USG)
Cewnikowanie tętnicy płucnej lub innych naczyń w celu oceny dynamiki układu krążenia z zastosowaniem uznanych za równoważne z cewnikowaniem tętnicy płucnej techniką Swan-Ganza technologii medycznych
20

Lekarz powinien  także rejestrować wykonywanie lub współudział w specjalnych rodzajach procedur, jak np: bronchofiberoskopia, intubacja, intubacja dooskrzelowa, autotransfuzja śródoperacyjna, tracheotomia przezskórna itp.

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
“Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
 potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
“Toksykologia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Diagnostyka i leczenie bólu”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
"Postępy w intensywnej terapii"
 8 dni (64 godziny dydaktyczne)
„Stwierdzanie trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu, zatrzymania krążenia oraz opieka nad potencjalnym dawcą narządów”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Metody udrażniania dróg oddechowych”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
. Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Anestezjologia i intensywna terapia”
10 dni (80 godzin dydaktycznych) w ostatnim roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES

Staże kierunkowe

Nazwa stażuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
Staż podstawowy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
222 tygodnie (1110 dni roboczych), w tym 96 tygodni (480 dnir oboczych) przy stanowisku IT w OAiIT
kolokwium z wiedzy teoretycznej i sprawdzian umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie anestezji dziecięcej
12 tygodni (60 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii dziecięcej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie kardioanestezji
Łącznie 3 tygodnie (15 dni roboczych), w tym 1 tydzień (5 dni roboczych) szkolenia w zakresie echokardiografii przezprzełykowej
Staż kierunkowy w zakresie torakoanestezji
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie neuroanestezji
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie anestezji w położnictwie
6 tygodni (30 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki i leczenia bólu
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w szpitalnym oddziale ratunkowym
 4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Lekarz prowadzi rejestr swej działalności praktycznej z zakresu anestezjologii. Rejestr zawiera informacje o znieczuleniach oraz procedurach i zabiegach wykonywanych podczas opieki nad znieczulanymi. Minimalna liczba rejestrowanych informacji to: wiek chorego, stan fizyczny chorego stopień wg (ASA), rodzaj zabiegu, technika znieczulenia, rodzaj udziału w realizacji procedury (samodzielne wykonanie znieczulenia pod nadzorem, asysta).

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych:

Zabieg/procedura medycznaKod AKod B
Znieczulenie ogólne
742
360
znieczulenie zewnątrzoponowe (z wyłączeniem analgezji zewnątrzoponowej porodu)
27
18
znieczulenie podpajęczynówkowe
68
23
blokady nerwów i splotów nerwowych
58
14
monitorowany nadzór anestezjologiczny
80
20
Wykaz i liczba znieczuleń w zależności od rodzaju zabiegów chirurgicznych które obowiązują do wykazania w ramach limitu znieczuleń chorych > 15 r.ż.
znieczulenie w chirurgii naczyń
10
10
znieczulenie w urologii
15
5
znieczulenie w laryngologii
15
5
znieczulenie w ortopedii, chirurgii urazowej
20
10
znieczulenie/MNA w okulistyce
15
5
znieczulenie w trybie „chirurgii jednego dnia”
30
10
znieczulenie poza salą operacyjną
0
40
Wykaz i liczba procedur cewnikowania naczyń
kaniulacja tętnicy
80
20
kaniulacja żyły centralnej
80
20
cewnikowanie tętnicy płucnej lub innych naczyń w celu oceny dynamiki układu krążenia z zastosowaniem uznanych za równoważne z cewnikowaniem tętnicy płucnej techniką Swan-Ganza technologii medycznych (metody kalibrowane)
0
20

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
znieczulenie w chirurgii dziecięcej (u dzieci w wieku 2- 5 lat)
15
15
znieczulenie w chirurgii dziecięcej (w pierwszym roku życia)
0
20
znieczulenie do cięcia cesarskiego
20
20
analgezja zewnątrzoponowa porodu
10
10
znieczulenie w neurochirurgii
0
20
znieczulenie w kardiochirurgii
0
20
znieczulenie w torakochirurgii
0
30

Procedury obowiązkowe do wykonania w trakcie odbywania staży kierunkowych nie podlegają rozliczeniu w Elektronicznej Karcie Specjalizacji. Zaliczenie całości stażu oznacza zaliczenie wymaganych programem stażu operacji, zabiegów oraz procedur medycznych.

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów anestezjologii i intensywnej terapii organizowane przez CMKP

 • Anestezjologia i intensywna terapia - postępy
 • Stany nagłe w nefrologii
 • Wskazania i zasady dializoterapii
 • Zasady resuscytacji noworodka
 • Metody wspomagania oddychania

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 25.03.2024) 

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii: 7 973**Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja deficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
9368
Po dwóch latach specjalizacji
10220

Konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Prof. dr hab. Katarzyna Kotfis
Samodzielna Pracownia Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia BóluPomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze -  6 dni roboczych rocznie 
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji 
 • powinien brać udział  w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych np.   Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii:

 • “Music versus midazolam during preoperative nerve block placements: a prospective randomized controlled study” PMID: 31320504
 • “Ketamine—Its Pharmacology and Therapeutic Uses” PMID: 6892475
 • “Guidelines for the management of tracheal intubation in critically ill adults” PMID: 29406182

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. 

Referencje

 1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0701-program-1.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)  
 2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/0701-program-1-.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
 6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

Zaloguj się