Encyklopedia rezydentur
Alergologia
  • Czas trwania specjalizacji 
  • Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów alergologii organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy
  • Konsultant krajowy w dziedzinie alergologii 
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Alergologia

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów alergologii organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie alergologii 
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
87.25%
-
76.67%
73.06%
83.84%
kujawsko-pomorskie
88.05%
86.34%
-
bd
78.35%
lubelskie
-
bc
bc
66.5%
bc
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
89.76%
85.27%
82.68%
73.43%
63.92%
małopolskie
86.71%
88.57%
88.1%
77.54%
57.65%
mazowieckie
91.22%
89.37%
88.1%
73.79%
71.13%
opolskie
86.52%
76.1%
bd
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
-
91.3%
-
-
-
pomorskie
83.9%
-
-
-
-
śląskie
87.92%
86.96%
83.41%
75.73%
-
świętokrzyskie
85.29%
-
79.52%
bc
74.49%
warmińsko-mazurskie
85.02%
-
-
-
-
wielkopolskie
88.41%
84.06%
-
bc
bc
zachodniopomorskie
-
-
bc
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
2
-
1
1
1
kujawsko-pomorskie
1
5
-
2
1
lubelskie
-
1
1
2
1
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
3
5
1
3
3
małopolskie
2
5
1
1
3
mazowieckie
1
2
1
2
3
opolskie
4
2
1
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
-
1
-
-
-
pomorskie
7
-
-
-
-
śląskie
1
3
0
0
-
świętokrzyskie
2
-
0
1
1
warmińsko-mazurskie
1
-
-
-
-
wielkopolskie
1
3
-
1
1
zachodniopomorskie
-
-
1
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
83.81%
-
-
77.78%
kujawsko-pomorskie
87.99%
bc
bd
-
-
bd
lubelskie
90.34%
87.25%
-
78.57%
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
90.24%
-
87.44%
67.31%
72.73%
bc
małopolskie
-
86.67%
-
bc
68.04%
-
mazowieckie
90.1%
87.68%
79.51%
bc
78.68%
70.2%
opolskie
-
-
bd
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
-
pomorskie
85%
87.75%
-
-
-
-
śląskie
-
88.24%
80.68%
57.73%
-
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
bc
-
warmińsko-mazurskie
-
bc
bd
-
-
bd
wielkopolskie
87.8%
bc
bd
-
-
-
zachodniopomorskie
84.88%
-
bd
bc
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
1
-
-
1
kujawsko-pomorskie
1
1
1
-
-
1
lubelskie
1
1
-
1
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
1
-
1
1
1
2
małopolskie
-
1
-
0
1
-
mazowieckie
1
1
1
1
1
2
opolskie
-
-
1
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
-
pomorskie
2
1
-
-
-
-
śląskie
-
1
1
1
-
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
1
-
warmińsko-mazurskie
-
1
1
-
-
1
wielkopolskie
1
1
1
-
-
-
zachodniopomorskie
1
-
1
1
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy alergologia jest specjalizacją priorytetową? 

Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Specjalizacja priorytetowa = specjalizacja deficytowa.

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka obrazowa”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Kardiologia”
16 tygodni (80 dni roboczych)
„Choroby płuc”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Gastroenterologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Neurologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Psychiatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
5
intubacja dotchawicza
5
kardiowersja elektryczna
5
defibrylacja serca
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
5
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
5
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
5
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
badanie per rectum
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
5
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
5
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
50

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie alergologii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
“Diagnostyka chorób alergicznych”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Profilaktyka i leczenie chorób alergicznych”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Immunoterapia alergenowa chorób alergicznych”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Alergia zawodowa”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Promocja zdrowia i edukacja w alergologii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Kursy specjalizacyjne fakultatywne

Do zaliczenia tej formy szkolenia konieczne jest odbycie 4 z 6 niżej wymienionych kursów.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Podstawy immunologii klinicznej i alergologii” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Choroby alergiczne górnych dróg oddechowych”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Alergologia w chorobach wewnętrznych. Choroby alergiczne układu oddechowego, POChP i anafilaksja”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Choroby alergiczne skóry”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Odrębności chorób alergicznych u dzieci” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Alergia na leki i pokarmy”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie alergologii (w oddziale)
20 tygodni (100 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż podstawowy w zakresie alergologii (w poradni) 
26 tygodni (130 dni roboczych)

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
“Diagnostyka laboratoryjna”
1 tydzień (5 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
“Dermatologia i Wenerologia””
12 tygodni (60 dni  roboczych): 8 tygodni (40 dni roboczych) w oddziale dermatologicznym i 4 tygodnie (20 dni roboczych) w poradni dermatologicznej.
„Otorynolaryngologia”
12 tygodni (60 dni roboczych): 8 tygodni (40 dni roboczych) w oddziale laryngologicznym i 4 tygodnie (20 dni roboczych) w poradni laryngologicznej.
“Pediatria””
12 tygodni (60 dni roboczych): 8 tygodni (40 dni roboczych) w oddziale i 4 tygodnie (20 dni roboczych) w poradni

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych. 

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty:

Zabieg/proceduraLiczba
asysta przy wykonaniu i interpretacji punktowych testów skórnych u chorych z zestawem alergenów powietrznopochodnych i/lub pokarmowych oraz natywnych
>100
asysta przy wykonaniu i interpretacji testów śródskórnych
>10
asysta przy wykonaniu i interpretacji naskórkowych testów płatkowych u chorych z podstawowym zestawem alergenów polskich lub europejskich
>30
asysta przy wykonaniu spirometrii 
>50
asysta przy wykonaniu prób rozkurczowych lub prowokacyjnych;
>20
asysta przy wykonaniu rynomanometrii
asysta przy wykonaniu  wstrzyknięć preparatów odczulających
>100

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które lekarz jest zobowiązany wykonać samodzielnie pod nadzorem: 

Zabieg/proceduraLiczba
praktyczne wykonanie czynności postępowania reanimacyjnego (na fantomie)
wykonanie punktowych testów skórnych z zestawem alergenów powietrznopochodnych i pokarmowych (w tym natywnych)
>50
wykonanie testów śródskórnych
>10
wykonanie naskórkowych testów płatkowych z podstawowym zestawem alergenów polskich lub europejskich
>10
asysta przy wykonaniu spirometrii 
>20
asysta przy wykonaniu prób rozkurczowych lub prowokacyjnych;
>10
asysta przy wykonaniu  wstrzyknięć preparatów odczulających
>200
wykonanie rozmazów krwi obwodowej
>10

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Diagnostyka obrazowa”
3 dni (24  godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diabetologia”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
67 tygodni* (335 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

* w tym co najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Szpitalny oddział ratunkowy”
12 tygodni (60 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
3
3
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
10
3
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
10
3
nakłucia żył obwodowych – iniekcje dożylne, pobrania krwi obwodowej
30
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
30
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
6
2
cewnikowanie pęcherza moczowego
20
4
badanie per rectum
20
2
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
20
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
2
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
30
2
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
10
2

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
5
1
kardiowersja elektryczna
3
3
intubacja dotchawicza
10
3
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
3
3

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie alergologii”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
“Diagnostyka chorób alergicznych”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Profilaktyka i leczenie chorób alergicznych”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Immunoterapia alergenowa chorób alergicznych”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Alergia zawodowa”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Terapia inhalacyjna w alergologii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Podstawy immunologii klinicznej i alergologii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Choroby alergiczne górnych dróg oddechowych i oczu”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Alergologia w chorobach wewnętrznych. Choroby alergiczne układu oddechowego, POChP i anafilaksja”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Choroby alergiczne skóry, obrzęki naczynioruchowe, mastocytoza”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Odrębności chorób alergicznych u dzieci”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Nadwrażliwość na leki”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Nadwrażliwość na pokarmy oraz dodatki do żywności”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Leczenie biologiczne w alergologii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny* (podsumowujący): „Alergologia”
: 5 dni (40 godzin dydaktycznych)

*Kurs atestacyjny należy odbyć  w ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES.

Staże kierunkowe

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie alergologii
94 tygodnie (470 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki laboratoryjnej 
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie dermatologii i wenerologii
10 tygodni (50 dni roboczych), w tym:6 tygodni (30 dni roboczych) w oddziale dermatologicznym i 4 tygodnie (20 dni roboczych)w poradni dermatologiczne
Staż kierunkowy w zakresie otorynolaryngologii
10 tygodni (50 dni roboczych), w tym:6 tygodni (30 dni roboczych) w oddziale otorynolaryngologii oraz 4 tygodnie (20 dniroboczych) w poradni otorynolaryngologii
Staż kierunkowy w zakresie pediatrii
10 tygodni (50 dni roboczych), w tym:6 tygodni (30 dni roboczych) w oddziale pediatrii i 4 tygodnie (20 dni roboczych)w poradni pediatrycznej

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
wykonanie i interpretacja punktowych testów skórnych –zestaw alergenów powietrzno pochodnych lub pokarmowych z wyciągami alergenów, lub pokarmowych natywnych
20
80
wykonanie i interpretacja testów śródskórnych
10
20
 wykonanie i interpretacja testów kontaktowych z podstawowym zestawem alergenów polskich lub europejskich
10
20
wykonanie i interpretacja spirometrii
30
50
wykonanie i interpretacja próby rozkurczowej lub próby prowokacji oskrzeli
5
20
wykonanie pomiaru PEF z edukacją pacjenta
5
20
wykonanie iniekcji podskórnych preparatów odczulających
20
200
podanie leku biologicznego
5
10
przeprowadzenie edukacji chorego dotyczącej właściwego sposobu przyjmowania leków wziewnych – wybór inhalatora/nebulizatora
20
20
wykonanie i interpretacja testów śródskórnych w diagnostyce na jady owadów lub na leki
5
5
wykonanie i interpretacja wyniku próby prowokacji oskrzeli
2
2
wykonanie iniekcji podskórnych w okresie wstępnym odczulania na jady owadów
5
5
interpretacja wyniku gazometrii krwi tętniczej
5
10
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS /ALS
0
2
przeprowadzenie edukacji chorego dotyczącej rozpoznawania i leczenia wstrząsu anafilaktycznego wraz ze szkoleniem dotyczącym podawania adrenaliny
5
10
zaplanowanie diagnostyki i interpretacja wyników u chorego z obrzękiem naczynioruchowym
5
5
zaplanowanie diagnostyki i interpretacja wyników u chorego diagnozowanego w kierunku mastocytozy
5
5

Procedury obowiązkowe do wykonania w trakcie odbywania staży kierunkowych nie podlegają rozliczeniu w Elektronicznej Karcie Specjalizacji. Zaliczenie całości stażu oznacza zaliczenie wymaganych programem stażu operacji, zabiegów oraz procedur medycznych.

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
interpretacja wyników badań diagnostyki molekularnej, w tym typu multipleks
5
10
ustalenie planu żywieniowego (zasady stosowania diety hipoalergicznej) u dziecka z alergią na pokarmy
5
10
zagadnienia dotyczące pielęgnacji skóry w atopowym zapaleniu skóry
5
10
wziernikowanie nosa
10
20
ocena tomografii komputerowej zatok
10
20
badanie węchu
5
10
rynomanometria
5
5

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów alergologii organizowane przez CMKP

 • Podstawy immunologii

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 25.03.2024)

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów alergologii: 1516 (Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4])
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z alergologii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie alergologii 

Prof. dr hab. Karina Jahnz-Różyk 
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
Tel. 26 181-60-55

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie alergologii.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze -  6 dni roboczych rocznie,
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji (moduł specjalistyczny),
 • powinien aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach regionalnych oddziałów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA) 
 • powinien aktywnie uczestniczyć krajowych posiedzeniach naukowo-szkoleniowych oraz sympozjach, konferencjach, kongresach i zjazdach krajowych organizowanych przez PTA i inne towarzystwa zajmujące się problematyką alergologiczną lub pokrewną i, o ile to możliwe, również w zagranicznych kongresach EAACI, AAACI lub zjazdach i sympozjach o podobnej tematyce. 

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie alergologii

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie alergologii

 • “The oral allergy syndrome” PMID: 3264668 
 • ”From Allergen Genes to Allergy Vaccines” PMID: 20192803
 • “Bat-borne virus diversity, spillover and emergence”, PMID: 32528128

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie alergologii. 

Referencje

 1. Program specjalizacji: https://cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0731-program-1.pdf (ostatni dostęp: 25.01.2021)
  1. https://kursy.cmkp.edu.pl/gz=1&spe=31&ro=2&year=2020&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false (ostatni dostęp: 25.01.2021)
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001156 (ostatni dostęp: 25.01.2021)
  3. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, 03.03.2020
  4. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 25.01.2021)
  5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.Dostępne do pobrania pod adresem:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001218(ostatni dostęp: 15.07.2021)

  Dodatkowe informacje

  godzina dydaktyczna = 45 min

  dzień roboczy = 7h 35min

  sprawdzian praktyczny = potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

  Zaloguj się