XXIV Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej

XXIV Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej

8 marca o 10:00
510 minut

Zaloguj się

Ze względu na liczne publikacje badań poświęconych diagnostyce i terapii chorób sercowo-naczyniowych, wytyczne w tym zakresie nieustannie ulegają aktualizacjom. 

XXIV Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej to niepowtarzalna okazja, aby zaktualizować swoją wiedzę i zapewnić pacjentom leczenie zgodne z najnowszymi wytycznymi.

Dzień I  (07.03.2024r.) - stacjonarnie w I Klinice Kardiologii WUM

08:45 – 09:00
Uroczyste otwarcie konferencji Warszawskich Dni Kardiologii Akademickiej oraz Międzynarodowego Kongresu Kardiomiopatii
Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

09:00-10:30
Przerwa techniczna

10:30-12:30
Sesja studencka w Klinice Kardiologii WUM – prezentacja prac naukowych studentów, które zostały wybrane do prezentacji po recenzji.
Koordynator: dr hab. n. med. Aleksandra Gąsecka, stud. Patryk Pindlowski

12:30-14:30
Sesja Farmakoterapii pod patronatem Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Oddział Warszawa - w Auli A, Centrum Dydaktyczne WUM
Koordynator: prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel, dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Staniszewska

 • Kannabidiol i jego wpływ na proces neurodegeneracji w mysim modelu choroby Parkinsona
  dr inż. Adriana Wawer
 • Zmiany w fosforylacji oraz możliwość zastosowania terapii genowej w kardiomiopatii przerostowej.
  dr n. med. Magdalena Rudnicka
 • Modyfikacja szlaku niekodujące RNA-sirtuiny jako kardioprotekcyjny mechanizm działania empagliflozyny u pacjentów po zawale mięśnia sercowego.
  lek. Anna Nowak
 • Niekodujące RNA jako biomarkery fenotypów w Chorobie Wilsona.
  lek. Marta Wolska
 • Ocena ryzyka hepatotoksyczności połączenia disulfiramu z morfiną - badania wstępne.
  studentka Zuzanna Żelażewska
 • Rywaroksaban: modelowanie farmakokinetyczne-farmakodynamiczne (PK/PD)
  dr hab. n. med. i n. o zdr. Piotr J. Rudzki
 • Opieka farmaceutyczna w Polsce i w innych systemach opieki zdrowotnej na przykładzie Wielkiej Brytanii.
  mgr farm. Magdalena Niedzielko
 • Leczenie przeciwbólowe w okresie okołooperacyjnym okiem anestezjologa.
  lek. Anna Czerwińska

DZIEŃ II (08.03.2024r.) – transmisja na Remedium.md

09:40 – 10:00
Albuminuria i cukrzyca – związek niedoskonały (wykład sponsorowany firmy farmaceutycznej)
prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko

10:00 – 11:20
„Jak interpretować wynik badania ECHO w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej?”
Koordynator: dr hab. n. med. Radosław Piątkowski, dr hab. n. med. Monika Budnik

 • Echo u pacjenta z dusznością. 
  lek. Magdalena Kleszczewska
 • Echo u pacjenta z bólem w klatce piersiowej. 
  lek. Aleksandra Okrój
 • Echo u pacjenta po przebytym TIA/udarze. 
  dr hab.n.med. Radosław Piątkowski
 • Echo u pacjenta po zasłabnięciu/omdleniu ze szmerem nad sercem.
  dr hab. n. med. Monika Budnik
 • Panel dyskusyjny
  lek. Magdalena Kleszczewska, lek. Aleksandra Okrój, dr hab.n.med. Radosław Piątkowski, dr hab. n. med. Monika Budnik

11:20 – 11:40
Przerwa

11:40 – 12:25
Przewlekły uogólniony stan zapalny (systemic inflammation) jako czynnik ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych. Perspektywa kardiologa i nefrologa.

 • Perspektywa Kardiologa (wykład sponsorowany firmy farmaceutycznej)
  prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
 •  Perspektywa Nefrologa (wykład sponsorowany firmy farmaceutycznej)
  prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
 • Panel dyskusyjny
  prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko

12:25 – 12:40 
Przerwa

12:40-14:00
Pacjenci wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego
Koordynator: dr hab. n. med. Łukasz Kołtowski, dr hab. n. med. Aleksandra Gąsecka

 • Kangrelor – nowe opcje terapeutyczne w rękach kardiologa inwazyjnego
  (wykład sponsorowany firmy farmaceutycznej)
  dr hab. n. med. Łukasz Kołtowski
 • Przewlekłe zespoły wieńcowe – optymalna farmakoterapia po incydencie niedokrwiennym
  lek. Piotr Baruś
 • Wykorzystanie rezonansu magnetycznego u pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym.
  dr n. med. Sonia Borodzicz-Jażdżyk
 • Panel dyskusyjny
  dr hab. n. med. Łukasz Kołtowski, dr hab. n. med. Aleksandra Gąsecka, lek. Piotr Baruś, dr n. med. Sonia Borodzicz-Jażdżyk

14:00 – 14:20  
„Jak optymalizować leczenie niewydolności serca u pacjenta z pośrednimi frakcjami wyrzutu. Czy tu flozyny mogą nas jeszcze zaskoczyć?”
(wykład sponsorowany firmy farmaceutycznej)
Prof. dr hab. n. med. Paweł Balsam

14:20 – 14:40
Przerwa

14:40 – 16:00
Sesja Migotanie przedsionków – standard postępowania
Koordynator: dr hab. n. med. Michał Marchel, prof. dr hab. n. med. Paweł Balsam, dr hab. n. med. Piotr Lodziński

 • Jak i u kogo rozpoznawać migotanie przedsionków w 2024 roku: screening, przedłużony monitoring, nowe możliwości?
  Prof. dr hab. n. med. Paweł Balsam
 • Jak optymalnie leczyć przeciwzakrzepowo w wybranych grupach pacjentów: pacjenci starsi, z dysfunkcją nerek, po epizodach krwotocznych?
  dr hab. n. med. Michał Marchel
 • Nowe możliwości farmakoterapii: flekainid, nowe techniki ablacji przezcewnikowej:elektroporacja; echokardiografia wewnątrzsercowa; kiedy i dla kogo?
  dr hab. n. med. Piotr Lodziński
 • Panel dyskusyjny
  Prof. dr hab. n. med. Paweł Balsam, dr hab. n. med. Michał Marchel, dr hab. n. med. Piotr Lodziński

16:00 – 16:15 
„SGLT2i w leczeniu Niewydolności Serca niezależnie od frakcji wyrzutowej."
(wykład sponsorowany firmy farmaceutycznej)
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

16:15 – 16:35
Przerwa

16:15 – 17:45
Sesja dla pacjentów (osobna transmisja): Wspólna Troska o Serce: Spotkanie Integracyjne da Lekarzyi Pacjentów Kardiologicznych
Koordynator: Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, dr hab. n. med. Krzysztof Ozierański, Prezes Stowarzyszenia "Serce na Banacha" Marcin Ruciński

 • Bóle w klatce piersiowej i choroba wieńcowa
  lek. Sylwester Rogula
 • Niewydolność serca i kardiomiopatie
  dr hab. n. med. Krzysztof Ozierański
 • Arytmia serca i leczenie zabiegowe
  dr hab. n. med. Łukasz Januszkiewicz
 • Aktywność fizyczna w chorobach serca
  dr hab. n. med. Renata Główczyńska
 • Prewencja sercowo-naczyniowa i e-papierosy
  dr hab. n. med. Agata Tymińska

16:35 – 18:05
Pacjent z ICD - wyzwania opieki ambulatoryjnej
Koordynator: dr hab. n. med. Andrzej Cacko, dr. n. med. Marcin Michalak, dr hab. n. med. Renata Główczyńska

 • Rehabilitacja kardiologiczna pacjenta z ICD
  dr n. med. Natasza Krauze
 • Kiedy podejrzewać IZW u pacjenta z ICD? 
  dr hab. n. med. Agnieszka Kołodzińska
 • Telemonitoring pacjenta z ICD
  dr hab. n. med. Andrzej Cacko
 • Możliwość zabezpieczania pacjentów kwalifikowanych do wszczepienie ICD. Wytyczne i wskazania
  lek. Jakub Rokicki
 • Panel dyskusyjny
  dr n. med. Natasza Krauze, dr hab. n. med. Agnieszka Kołodzińska, dr hab. n. med. Andrzej Cacko, lek. Jakub Rokicki, dr. n. med. Marcin Michalak, dr hab. n. med. Renata Główczyńska

18:05 – 18:15
Prewencja sercowo-naczyniowa w kontekście leczenia przeciwkrzepliwego oraz zapobiegania infekcjom.(wykład sponsorowany firmy farmaceutycznej)
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

18:15 – 18:30
Przerwa

18:30-19:00
Sesja Q&A
Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, prof. dr hab. n. med. Janusz Kochman, dr. hab. n. med. Renata Główczyńska, prof. dr hab. n. med. Paweł Balsam

19:00 – 19:10
Oficjalne zamknięcie Warszawskich Dni Kardiologii Akademickiej 
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

Zarejestrujcie się już dziś, aby dowiedzieć się, jak właściwie prowadzić swoich pacjentów z chorobami kardiologicznymi! Udział w wydarzeniu jest darmowy, natomiast późniejszy dostęp do nagrań wykładów będzie odpłatny.

Partnerzy konferencji - diamentowy
Partnerzy konferencji - diamentowy

                                                                                     Novonordisk

Partnerzy konferencji - platynowy
Partnerzy konferencji - platynowy

                                                AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, ZOLL, Bayer, Ferrer

Partnerzy konferencji - złoty
Partnerzy konferencji - złoty

                                                   Pfizer, Zentiva, Bausch Health, Polpharma, Adamed

Partnerzy konferencji - srebrny
Partnerzy konferencji - srebrny

                                                          Berlin-Chemie, Servier, Johnson & Johnson