Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej

XXIII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej

09 - 10 mar 2023

I dzień 09.03.2022r. 12:30-19:45 

Sesje online

 1. Oficjalne przywitanie – otwarcie konferencji.
  Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
  12:30-12:40
 2. Sesja inauguracyjna gospodarza
  Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, Prof. dr hab.n. med. Janusz Kochman
  12:40 – 14:00
  • Wprowadzenie
   prof. dr hab. n. med. M. Grabowski
  • Kardiologia inwazyjna
   prof. dr hab. n. med. J. Kochman
  • Elektroterapia
   dr hab. n. med. P. Balsam
  • Od hospitalizacji do ambulatoryjnej opieki kardiologicznej
   dr hab. n. med. Renata Główczyńska
  • 70 lat kliniki – co nam zostało z tych lat
   prof. dr hab. n. med. G. Opolski 
 3. Przerwa kawowa dla prelegentów / dla uczestników online przerwa w transmisji
  14:00-14:15
 4. Inwazyjna ocena krążenia wieńcowego- nowości w 2023 roku.
  Dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak, Dr hab. n. med. M.Hawranek
  14:15-15:45
  • Rola inwazyjnej oceny czynnościowej zmian w tętnicach wieńcowych z uwzględnieniem indeksów spoczynkowych i mikrokrążenia.
   Dr hab. n. med. M. Hawranek
  • Optyczna koherentna tomografia (OCT) i spektroskopia bliskiej podczerwieni (NIRS)
   Prof. dr hab. n. med. T. Roleder
  • Tomografia komputerowa i techniki sztucznej inteligencji w ocenie niedokrwienia i predykcji zdarzeń wieńcowych
   Dr hab. n. med. C. Kępka, prof. nadzw. IK.
  • Nowe metody analizy koronarografii w celu identyfikacji hemodynamicznie istotnych zmian w tętnicach wieńcowych (qFR, vFFR, FFRangio)
   Dr hab. n. med. M. Tomaniak 
 5. Wykład sponsorowany firmy farmaceutycznej: Czy „stare leki p/płytkowe” mają uzasadnienie w leczeniu pacjenta z OZW w świetle aktualnej wiedzy?
  Prof. dr hab. n. med. Janusz Kochman
  15:45 – 16:05
 6. Przerwa kawowa dla prelegentów / dla uczestników online przerwa w transmisji
  16:05-16:15
 7. Zapalenie mięśnia sercowego
  Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, Dr hab. n. med. Krzysztof Ozierański
  16:15 – 17:45
  • Czas to mięsień – od zapalenia mięśnia sercowego do kardiomiopatii rozstrzeniowej?
   dr n. med. Justyna Sokolska
  • Badania obrazowe – czy już mają decydującą rolę w diagnostyce zapalenia mięśnia sercowego?
   prof. dr hab. n. med. M. Śpiewak
  • Biopsja mięśnia sercowego – czy to wciąż złoty standard diagnostyki?
   dr n. med. Mateusz Sokolski
  • Leczenie zapalenia mięśnia sercowego – kiedy, jak i jak długo?
   dr. hab. n. med. K. Ozierański
 8. Wykład sponsorowany firmy farmaceutycznej: Albuminuria jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego - rola kardiologa w postępowaniu z pacjentem kardiologicznym ze współistniejącą PChN.
  Dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak
  17:45-18:05
 9. Przerwa kawowa dla prelegentów / dla uczestników online przerwa w transmisji
  18:05-18:15
 10. Nowe horyzonty interwencyjnego leczenia niewydolności serca - na pograniczu kardiochirurgii ikardiologii
  Dr hab. n. med. Aleksandra Gąsecka, Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk
  18:15 –19:45

  - Rewaskularyzacja upacjenta z niewydolnością serca - optymalny kandydat i metoda  leczenia
  Dr n. med. Radosław Wilimski

  - Niewydolność serca a wady zastawkowe - armamentarium kardiochirurga
  Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk

  -
  Niewydolność serca a wady zastawkowe - armamentarium kardiologainwazyjnego
  Prof. dr hab. n. med. Janusz Kochman

  -
  Mechaniczne wspomagania krążenia w niewydolności serca - Metodychirurgiczne
  Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk

  -
  Mechaniczne wspomagania krążenia w niewydolności serca - Metodyprzezskórne
  Dr n. med. med. Arkadiusz Pietrasik

Sesje onsite – kampus WUM (brak transmisji, dostęp jedynie dla lekarzy i studentów uczestniczących w wydarzeniu na miejscu) 

 Sesja Farmakologii podpatronatem Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego
14:30-16:30

 • Interakcja układu opioidowego ireceptorów Hmmr w patogenezie nadciśnienia tętniczego i miażdżycy w modelumysim
  KingaJaskuła, Dominik Skiba, Mariusz Sacharczuk
 • Udział układu opioidowego i bariery krew-mózg w patogenezie czerniaka w modelu myszy linii selekcjonowanych w kierunku wysokiej i niskiej wrażliwości na stres 
  Alicja Sadowska, Wojciech Kaźmierczak, Anna Leśniak, Marzena Łazarczyk, Magdalena Bujalska-Zadrożny, Mariusz Sacharczuk
 • Udział układu opioidowego i bariery krew-mózg w patogenezie czerniaka w modelu myszy linii selekcjonowanych w kierunku wysokiej i niskiej wrażliwości na stres 
  Alicja Sadowska, Wojciech Kaźmierczak, Anna Leśniak, Marzena Łazarczyk, Magdalena Bujalska-Zadrożny, Mariusz Sacharczuk
 • Na tropie nowego mechanizmu działania disulfiramu w tolerancji opioidowej
  Anna Leśniak, Sandra Wolska, Anna de Corde-Skurska, Magdalena Bujalska-Zadrożny
 • Ocena potencjalnych właściwości neuroprotekcyjnych betaniny w mysim modelu choroby Parkinsona
  Katarzyna Ziętal
 • Czy możemy uznań ASA za nowego asa profilaktyki przeciwzakrzepowej w ortopedii 
  Anna Nowak, Iwona Korzeniewska-Rybicka
 • Zespół odstawienny a zespół z odstawienia o czym powinniśmy pamiętać? 
  Aleksandra Wisłowska-Stanek

Sesje online dla pacjentów – wydarzenie towarzyszące XXIII WDKA 

 1. "Serce na Banacha" – osobna sesja dla pacjentów
  inż. Marcin Ruciński, prof. dr hab. n. med. M. Grabowski
  18:00-19:30
  • Główne przyczyny chorób sercowo-naczyniowych
   dr. n. med. Szymon Jonik
  • Miałem zawał - co dalej?
   lek.Aleksandra Basaj
  • Mam implantowany stymulator – jak to wpływa na codzienne życie?
    dr. n. med. Michał Kowara
  • Jak realizować zalecenia lekarskie i dalej cieszyć się zdrowiem na co dzień?
    lek. Łukasz Samoliński      

II dzień 10.03.2022r. 12:15-18:45

Sesje online

 1. Sesja Klubu 30 PTK
  Indywidualizacja schematów leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego po interwencjach wieńcowych i strukturalnych w 2023
  Prowadzenie/koordynacja sesji: A. Kapłon-Cieślicka, B. Michalski, M.Tomaniak 
  12:15-13:45
  • Pacjenci wysokiego ryzyka powikłań krwotocznych (HBR) – jak ich zidentyfikować? 
   Dr n. med. R. Wolny 
  • Jak zmniejszyć ryzyko krwawień po interwencjach wieńcowych – skrócona DAPT a następnie…? 
   Dr hab. n. med. M. Tomaniak 
  • Terapia przeciwpłytkowa u pacjentów z AF poddawanych PCI – czy NOAC w połączeniu z silnym lekiem przeciwpłytkowym to nadal niezalecane połączenie? 
   Dr n. med. M. Wełnicki
  • Zapobieganie powikłaniom zakrzepowym i krwotocznym po TAVI 
   Dr. n. med. K. Grodecki
  • Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe po zabiegu LAAC
   Dr n. med. K. Pieszko
 2. Komorowe zaburzenia rytmu serca w codziennej praktyce– jak skutecznie diagnozować i leczyć?  
  prof. dr hab. n. med. M. Grabowski, dr hab. n. med P. Balsam
  13:45 – 15:15
  • Diagnostyka i farmakoterapia
   dr hab. n. med. M. Marchel
  • Kto może skorzystać z urządzeń wszczepialnych?
   dr n. med. M. Michalak
  • Kogo i kiedy kierować na ablację?
   dr n. med. P. Lodziński
  • Podskórny kardiowerter-defibrylator. Kogo i jak kwalifikować?
   Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
 3. Wykład sponsorowany firmy farmaceutycznej: Miejsce analogów GLP1 w leczeniu cukrzycy typu 2 u pacjenta kardiologicznego. Stanowisko Sekcji Farmakoterapii PTK.
  dr n. med. Marcin Wełnicki
  15:15-15:35
 4. Przerwa kawowa dla prelegentów / dla uczestników online przerwa w transmisji
  15:35-15:45
 5. Sesja Rezydencka
  dr hab. n. med. Michał Marchel, lek. Bartosz Krzowski
  15:45-16:45
  • Pacjentka w ciąży z problemem kardiologicznym
   lek. Aleksandra Zych
  • Diagnostyka choroby wieńcowej – które badanie dla kogo?
   lek. Joanna Rogozik
  • Zespół Takotsubo – kiedy i u kogo podejrzewać?
   lek. Małgorzata Kosek-Nikołajczuk
 6. Przerwa kawowa dla prelegentów / dla uczestników online przerwa w transmisji
  16:45-16:55
 7. Wykład sponsorowany firmy farmaceutycznej:
  „Empagliflozyna- pierwsza flozyna wskazana w Niewydolności Serca niezależnie odFrakcji Wyrzutowej”
  dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
  16:55 – 17:15
 8. Obrazowanie w kardiologii - jakie i kiedy?
  Przewodniczące: dr hab. n. med. R. Główczyńska, dr hab. n. med. M. Budnik
  17:15 – 18:30
  • Obrazowanie w kardiomiopatii przerostowej, o czym powinniśmy pamiętać?
   dr hab. n. med. M. Marchel
  • Jakie badania obrazowe wykonam w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia?
   dr hab. n. med. A. Kołodzińska
  • U których pacjentów z migotaniem przedsionków leczonych NOAC należy wykonać echokardiograficzne badanie przezprzełykowe przed kardiowersją?
   Dr hab. n. med. A.  Kapłon-Cieślicka

9. Wykład sponsorowany firmy farmaceutycznej: "Zapobieganie i leczenie COVID-19 w chorobach sercowo-naczyniowych"
Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
18:30-18:45

Sesje onsite – Klinika Kardiologii WUM, ul. Banacha 1a (brak transmisji online, dostęp jedynie dla lekarzy i studentów uczestniczących w wydarzeniu na miejscu) 

 1. Sesja studencka – sesja prac oryginalnych
  stud. Alicja Skrobucha, dr hab. n. med. Paweł Balsam
  12:00-13:30

Partnerami konferencji są: