• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Diphergan®

syrop
5 mg/5 ml
1 but. 150 ml

Cena i refundacja

100%
25,00
Eksploruj
Ostrzeżenia
Alkohol
Dysfunkcje psychofizyczne
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Inne

Wskazania

Choroby alergiczne, choroba lokomocyjna. Jako produkt leczniczy uspokajający przed i po zabiegach chirurgicznych.

Dawkowanie

Przeciwalergicznie. Dorośli: 10 mg (10 ml syropu) 2-4x/dobę, przed posiłkiem i przed snem, w razie konieczności; Dzieci 2-12 lat: 0,125 mg/kg mc. co 4-6 h. Przeciwwymiotnie. Dorośli: 25 mg jednorazowo (25 ml syropu), a następnie 10-25 mg (10-25 ml syropu) co 4-6 h, w razie konieczności; dzieci 2-12 lat: 0,25-0,50 mg/kg mc. co 4-6 h. Choroba lokomocyjna (nudności, zawroty głowy). Dorośli: 25 mg jednorazowo (25 ml syropu) 0,5-1 h przed podróżą. Dawkę można powtórzyć 8-12 h później; dzieci 2-12 lat: 0,25-0,50 mg/kg mc. co 12 h. Uspokajająco. Dorośli: 25-50 mg (25-50 ml syropu) jednorazowo; dzieci 2-12 lat: 0,50-1 mg/kg mc. jednorazowo. Uwaga: przy dawkowaniu u dzieci nie należy przekraczać połowy dawki dla dorosłych.

Działanie

Prometazyna (prometazyny chlorowodorek) działa przeciwalergicznie, uspokajająco i przeciwwymiotnie. Prometazyny chlorowodorek należy do antagonistów receptorów H1. Poprzez wiązanie się z tymi receptorami zapobiega występowaniu objawów uczulenia wywołanych przez uwolnioną w nadmiarze histaminę. Stosowany jest w leczeniu różnego rodzaju reakcji alergicznych, w których mediatorem jest histamina: kataru siennego, zapalenia spojówek, zmian skórnych o słabym nasileniu, dermografizmu.Stosowany jest w premedykacji przedoperacyjnej, sedacji pooperacyjnej, jako produkt leczniczy uzupełniający w leczeniu bólu pooperacyjnego.

Skład

5 ml syropu zawiera 5 mg prometazyny chlorowodorku.

Interakcje

Prometazyna nasila działanie następujących leków: przeciwbólowych, barbituranów oraz działanie depresyjne narkotyków. Ponadto wykazuje synergizm z produktami leczniczymi neuroleptycznymi, alkoholem i parasympatykolitykami. Prometazyny chlorowodorek może odwracać wazopresyjne działanie adrenaliny, w związku z czym niedociśnienia tętniczego wywołanego prometazyną nie wolno leczyć adrenaliną. Jednoczesne stosowanie prometazyny z niektórymi inhibitorami MAO może spowodować wzrost stężenia obu produktów leczniczych w krwi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (prometazynę), inne pochodne fenotiazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zahamowanie czynności OUN. Śpiączka. Leczenie inhibitorami IMAO i w okresie 14 dni po zakończeniu ich stosowania. Prometazyny nie stosować u dzieci do 2 lat.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. Alkohol może oddziaływać na wchłanianie leku, wiązanie z białkami krwi i jego dystrybucję w ustroju także metabolizm i wydalanie. W przypadku jednych leków może dojść do wzmocnienia, w przypadku innych do zahamowania ich działania. Wpływ alkoholu na ten sam lek może być inny w przypadku sporadycznego, a inny w przypadku przewlekłego picia.

Upośledza !!

Produkt leczniczy silnie upośledzający sprawność psychomotoryczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu.

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Laktacja

Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.

Wykaz B

Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Należy zachować ostrożność stosując prometazynę u osób: z jaskrą; z padaczką (obniża próg drgawkowy); ze zwężeniem ujścia cewki moczowej; z przerostem gruczołu krokowego; z niedoczynnością wątroby; z niedrożnością odźwiernika dwunastnicy; z chorobą wrzodową żołądka; z astmą oskrzelową; z zapaleniem oskrzeli; z rozstrzeniem oskrzeli; z ciężką chorobą wieńcową; z niewydolnością nerek. Produkt leczniczy zawiera sacharozę. Nie należy stosować produktu leczniczego u pacjentów z dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub w przypadku niedoboru sacharazy-izomaltazy. Produkt leczniczy zawiera sodu pirosiarczyn (E 223), lek rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli. Produkt leczniczy zawiera sodu pirosiarczyn (E 223) i rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwość i skurcz oskrzeli. Produkt leczniczy może powodować upośledzenie sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy stosować ostrożnie.

Działania niepożądane

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (nieznana) suchość w jamie ustnej oraz zagęszczenie śluzu w drogach oddechowych co może powodować świszczący oddech, chrapliwe sapanie, sapkę; (rzadko) kserostomia, wysychanie dróg oddechowych. Zaburzenia serca: (nieznana) spadek ciśnienia krwi, tachykardia; (rzadko) zaburzenia rytmu serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi. Zaburzenia oka: (nieznana) zaburzenia widzenia (niewyraźne, podwójne widzenie rozszerzenie źrenic), nadwrażliwość na światło. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (rzadko) zmiany w nerkach, dyzuria. Zaburzenia układu nerwowego: (nieznana) depresja lub pobudzenie OUN (częściej pobudzenie i halucynacje). Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (rzadko) zmiany w wątrobie. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (nieznana) zmiany regulacji temperatury ciała (gorączka). Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej; (nieznana) rumień na twarzy. Badania diagnostyczne: może powodować zafałszowanie (dodatnio lub ujemnie) wyników immunologicznych testów ciążowych, może podwyższać stężenie glukozy we krwi, hipokaliemia.

Ciąża i laktacja

Produkt leczniczy może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Produkt leczniczy przenika do mleka kobiecego i może wywołać ospałość noworodka - stosowanie w okresie karmienia piersią jest dopuszczalne tylko po konsultacji z lekarzem.

Przedawkowanie

W razie przedawkowania pacjent powinien sprowokować wymioty i niezwłocznie wezwać lekarza. W przypadku przedawkowania prometazyny chlorowodorek może powodować zatrzymanie oddechu, śpiączkę mózgową, objawy pozapiramidowe (objawy pląsawicy), halucynacje, wzrost napięcia mięśni, zatrzymanie moczu, objawy cholinergiczne (oczne, sercowe), objawy anafilaktyczne z pokrzywką. Obserwowano przy przedawkowaniu prometazyny zmianę koloru moczu na czerwony (czasem jest wynikiem krwiomoczu). Jako antidota podawać kofeinę, amfetaminę, wykonać płukanie żołądka. Niedociśnienia tętniczego spowodowanego prometazyną nie wolno leczyć adrenaliną, stosować noradrenalinę lub fenylefrynę.

ICD-10

Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego

H10.1
Ostre atopowe zapalenie spojówek

Choroby układu oddechowego

J30
Naczynioruchowy i alergiczny nieżyt nosa

Choroby skóry i tkanki podskórnej

L29.9
Świąd, nieokreślony
L50.0
Pokrzywka alergiczna
L50.1
Pokrzywka idiopatyczna
L50.3
Pokrzywka dermograficzna
L50.6
Pokrzywka kontaktowa
L50.8
Inne postacie pokrzywki

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

R11
Nudności i wymioty

Urazy obejmujące liczne okolice ciała

T78.3
Obrzęk naczynioruchowy
T80.3
Odczyn poprzetoczeniowy wskutek niezgodności w układzie AB0
T80.4
Odczyn poprzetoczeniowy wskutek niezgodności w układzie Rh
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Diphergan®

syrop
5 mg/5 ml
1 but. 150 ml

Cena i refundacja

100%
25,00

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objawy ostrego uszkodzenia nerek i nie tylko
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Infekcja wirusowa czy bakteryjna
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Dermatoza zapalna u dzieci i dorosłych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Jakie mogą być przyczyny niedrożności nosa?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Kiedy należy pogłębić diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane