• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
OTC

Cyclo 3 Fort®

kaps.
150 mg
30 szt.

Cena i refundacja

100%
29,54
Eksploruj
Ostrzeżenia
Alkohol
Jedzenie
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria B
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria B
Inne

Wskazania

Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych. Leczenie objawów związanych z niewydolnością naczyń żylnych (uczucie ciężkości w kończynach dolnych, ból). Pomocniczo w dolegliwościach związanych z żylakami odbytu.

Dawkowanie

W leczeniu objawów związanych z niewydolnością naczyń żylnych (uczucie ciężkości w kończynach dolnych, ból): produkt stosuje się w dawce 2-3 kaps/dobę. Można przyjmować 1 kaps rano i 1 kaps wieczorem lub 2 kaps rano i 1 wieczorem. Pomocniczo w leczeniu objawów związanych z żylakami odbytu: preparat stosuje się w dawce 4-5 kaps/dobę. Można przyjmować 2 kaps rano i 2 kaps wieczorem lub 3 kaps rano i 2 wieczorem. W hemoroidach: produkt przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania (nie dłużej niż tydz.).

Uwagi

Kaps. należy popić szklanką wody.

Działanie

Produkt wykazuje działanie ochraniające naczynia krwionośne oraz poprawiające napięcie ściany naczyń żylnych. Wyciąg z Ruscus aculeatus posiada właściwości ochraniające naczynia krwionośne i wpływające na napięcie ściany naczyń żylnych. In vitro, produkt wykazuje zależny od dawki efekt obkurczający naczynia żylne, nasilający się pod wpływem ciepła i szczególnie wyraźny w przypadku naczyń żylakowatych. In vivo, u zwierząt działanie wyciągu z Ruscus aculeatus obkurczające naczynia żylne jest potwierdzone poprzez wzrost przepływu żylnego i ciśnienia powracającej krwi żylnej. Poprawa napięcia ściany naczyń żylnych jest wynikiem α-adrenergicznego mechanizmu działania, wynikającego z bezpośredniego pobudzenia receptorów postsynaptycznych α1 i α2 (wyciąg z Ruscus aculeatus działa jako agonista tych receptorów) oraz z ich pośredniego pobudzenia poprzez przesunięcie noradrenaliny zmagazynowanej w zakończeniach nerwowych. Hesperydyna zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych i przeciwdziała powstawaniu obrzęków. Jej działanie jest wzmocnione przez kwas askorbowy, który zwiększa oporność naczyń włosowatych. Preparat działa więc na ścianę naczyń żylnych dwukierunkowo: tonizująco i troficznie.

Skład

1 kaps zawiera: 150 mg suchego wyciągu z kłącza ruszczyka kolczastego (5-7,5 :1). Ekstrahent: etanol 85% (V/V). Hesperydyny metylochalkon 150 mg. Kwas askorbowy 100 mg.

Interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z innymi produktami leczniczymi lub z jedzeniem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zaburzenia w gospodarce żelazowej (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna) ze względu na zawartość kwasu askorbowego w składzie produktu leczniczego.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. Alkohol może oddziaływać na wchłanianie leku, wiązanie z białkami krwi i jego dystrybucję w ustroju także metabolizm i wydalanie. W przypadku jednych leków może dojść do wzmocnienia, w przypadku innych do zahamowania ich działania. Wpływ alkoholu na ten sam lek może być inny w przypadku sporadycznego, a inny w przypadku przewlekłego picia.

Grejpfrut

Lek może wchodzić w interakcje z sokiem grejpfrutowym. Sok grejpfrutowy może nasilić wchłanianie leku z przewodu pokarmowego, a co za tym idzie zwiększyć jego stężenie w organizmie i nasilić działanie, nawet do wystąpienia działania toksycznego.

Coca-cola, napoje energetyzujące

Napoje z zawierające kofeinę powodują synergizm hiperaddycyjny - działanie kofeiny i leku podawanych jednocześnie jest większe niż suma działania leku i kofeiny oddzielnie. Zwiększone hamowanie aktywności fosfodiesterazy nasilającej pobudzenie OUN jest wynikiem zsumowania się efektów działania kofeiny w leku i napojach. Wynikiem tych interakcji mogą być: zwiększenie działania przeciwbólowego ASA; tachykardia, zaburzenia snu, niepokój, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia rytmu serca, hipotonia, ból głowy, skurcze mięśni, bezsenność, zaburzenia koncentracji uwagi, drażliwość, objawy dyspeptyczne.

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B

Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria B

Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria B

Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.

Antykoncepcja

Lek może wpływać na skuteczność antykoncepcji. Podczas przyjmowania leku zaleca się stosowanie dodatkowych metod zapobiegania ciąży.

Laktacja

Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.

A

Lek należy zażywać bez pokarmu (co najmniej 1 h przed jedzeniem lub najwcześniej 2 h po posiłku).

W przypadku wystąpienia biegunki należy przerwać leczenie. Należy poinformować pacjenta, że powinien skontaktować się z lekarzem jeśli: pojawi się stan zapalny skóry lub zgrubienia podskórne czy owrzodzenia skóry, wystąpi nagły obrzęk jednej lub obu kończyn dolnych, niewydolność serca lub nerek. Jeśli wystąpi atak hemoroidów leczenie powinno być krótkotrwałe. Podawanie produktu nie jest substytutem odpowiedniego leczenia innych schorzeń proktologicznych. W przypadku gdy objawy nie ustąpią szybko, należy przeprowadzić badanie proktologiczne i ponownie zweryfikować sposób leczenia. Interferencje z badaniami diagnostycznymi: kwas askorbowy ze względu na właściwości redukujące może wpływać na wyniki badań diagnostycznych, takich jak oznaczanie zawartości glukozy, bilirubiny, aktywności aminotransferazy, mleczanów i innych. Produkt leczniczy zawiera barwnik azowy, żółcień pomarańczową FCF (E 110) i może powodować reakcje alergiczne. Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane to biegunka i bóle brzucha. Zaburzenia psychiczne: (niezbyt często) bezsenność; (rzadko) nerwowość. Zaburzenia ucha i błędnika: (rzadko) zawroty głowy. Zaburzenia naczyniowe: (rzadko) uczucie zimna w kończynach, ból naczyń żylnych. Zaburzenia żołądka i jelit: (często) biegunka, niekiedy ciężka (połączona z ryzykiem utraty masy ciała i płynów/elektrolitów, jeśli leczenie jest kontynuowane), szybko ustępująca po zaprzestaniu leczenia. Bóle brzucha; ( niezbyt często) niestrawność, mdłości; (rzadko) zaburzenia żołądkowo-jelitowe, aftowe zapalenie jamy ustnej. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (rzadko) wzrost aminotransferazy alaninowej. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (niezbyt często) skurcze mięśni, bóle kończyn. Działania niepożądane raportowane ze zgłoszeń spontanicznych (o częstotliwości występowania nieznanej): zaburzenia żołądka i jelit: odwracalne mikroskopowe, głównie limfocytarne, zapalenie okrężnicy w niektórych przypadkach (lub u niektórych pacjentów). Ból żołądka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka plamkowo-grudkowa i pokrzywka.

Ciąża i laktacja

Istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania produktu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję. W celu zachowania ostrożności zaleca się unikać stosowania produktu w okresie ciąży. Nie wiadomo czy metabolity produktu przenikają do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci. W celu zachowania ostrożności zaleca się unikać stosowania produktu podczas karmienia piersią.

Przedawkowanie

Brak danych o przypadkach przedawkowania. Jakkolwiek, duże dawki kwasu askorbowego mogą prowadzić do niedokrwistości hemolitycznej u pacjentów cierpiących na niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD). Sposób postępowania: w przypadkach przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe.

ICD-10

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

M79.6
Bóle kończyn

Choroby układu krążenia

I83
Żylaki kończyn dolnych
I84
Hemoroidy
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
OTC

Cyclo 3 Fort®

kaps.
150 mg
30 szt.

Cena i refundacja

100%
29,54

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Postępowanie w chorobach górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Idiopatyczny oraz wtórny świąd odbytu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Klasyfikujemy jako pierwotne lub wtórne
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objawowe powiększenie guzków krwawniczych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Częsta przyczyna obrzęków kończyn dolnych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane