• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Calcium dobesilate Galena

tabl.
250 mg
30 szt.

Cena i refundacja

100%
10,87
Eksploruj
Zobacz inne warianty (2)
Ostrzeżenia
Alkohol
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Inne

Wskazania

Mikroangiopatie, zwłaszcza retinopatia cukrzycowa. Objawy kliniczne w przebiegu przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych (bóle, kurcze mięśni, parestezje, obrzęk, zmiany skórne związane z zastojem żylnym). Pomocniczo w zakrzepowym zapaleniu powierzchownych żył kończyn dolnych. Pomocniczo w żylakach odbytu. Pomocniczo w zaburzeniach mikrokrążenia pochodzenia tętniczo-żylnego.

Dawkowanie

Zwykle stosuje się 500-1000 mg/dobę, tj. 2 tabl. 1 lub 2 razy/dobę. Dawkę produktu leczniczego należy ustalać indywidualnie dla pacjenta zależnie od nasilenia objawów choroby. Okres leczenia wynoszący zazwyczaj od kilku tyg. do wielu m-cy, zależy od rodzaju choroby i jej przebiegu.

Uwagi

Produkt leczniczy stosuje się doust. w trakcie głównych posiłków.

Działanie

Dobesylan wapniowy działa na ściany naczyń włosowatych, poprawia czynność śródbłonka naczyń, zwiększa opór naczyń włosowatych i zmniejsza ich przepuszczalność. Zmniejsza nadmierną lepkość krwi i osocza oraz hamuje rozpad kolagenu. Usprawnia mikrokrążenie, pośrednio zwiększa drenaż limfatyczny. Poprawia obwodowe krążenie żylne, zapobiega zastojowi krwi, co zmniejsza obrzęki.

Skład

1 tabl. zawiera 250 mg dobesylanu wapniowego.

Interakcje

Nie obserwowano interakcji dobesylanu wapniowego z innymi lekami. Lek może zakłócać kolorymetryczny pomiar stężenia kreatyniny w surowicy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na dobesylan wapniowy, lub którykolwiek składnik tabl.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. Alkohol może oddziaływać na wchłanianie leku, wiązanie z białkami krwi i jego dystrybucję w ustroju także metabolizm i wydalanie. W przypadku jednych leków może dojść do wzmocnienia, w przypadku innych do zahamowania ich działania. Wpływ alkoholu na ten sam lek może być inny w przypadku sporadycznego, a inny w przypadku przewlekłego picia.

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Laktacja

Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.

Wykaz B

Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

B

Lek powinien być zażywany w czasie jedzenia lub tuż po posiłku.

W rzadkich przypadkach dobesylan wapniowy może powodować agranulocytozę, prawdopodobnie o podłożu alergicznym. Może się ona objawiać wysoką gorączką, zapaleniem gardła i migdałków, stanami zapalnymi w obrębie układu moczopłciowego. Należy poinformować chorego, że w przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów zakażenia w czasie leczenia dobesylanem wapniowym powinien skontaktować się z lekarzem leczącym. Pojawienie się wymienionych objawów jest wskazaniem do odstawienia leku i pilnego wykonania badania morfologicznego krwi z obrazem. U osób z ciężką niewydolnością nerek, zwłaszcza dializowanych należy stosować obniżone dawki leku. Należy zachować ostrożność u osób z czynną chorobą wrzodową lub przewlekłym nieżytem żołądka. Wskazana jest okresowa kontrola przewodu pokarmowego, w przypadku zaostrzenia dolegliwości lek należy odstawić.

Działania niepożądane

Do najczęstszych objawów niepożądanych występujących w czasie leczenia dobesylanem wapniowym należą bóle w nadbrzuszu, nudności, biegunka, rzadko wymioty, a także bóle i zawroty głowy. U 27% chorych z retinopatią cukrzycową leczonych dobesylanem wapniowym w dawce 1500 mg dziennie, występowały bóle w nadbrzuszu o średnim nasileniu. Dobesylan wapniowy należy stosować ostrożnie u chorych z przewlekłym nawracającym nieżytem żołądka oraz w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. W razie zaostrzenia objawów konieczne jest odstawienie leku. Bardzo rzadko mogą pojawić się reakcje skórne, gorączka, bóle stawowe. W wyjątkowych wypadkach może dojść do zahamowania czynności szpiku z agranulocytozą (0,32/milion kuracji). Większość reakcji niepożądanych ustępuje po przerwaniu leczenia lub zmniejszeniu dawki leku.

Ciąża i laktacja

Z uwagi na brak odpowiednich badań nie wiadomo, czy dobesylan wapniowy przechodzi przez barierę łożyskową oraz czy nie powoduje zaburzeń rozwojowych u płodu. Lek może być stosowany u kobiet ciężarnych jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Dobesylan wapniowy przechodzi w niewielkich stężeniach do mleka kobiecego. Nie wiadomo, czy stężenia te mogą mieć wpływ na karmione niemowlę. Przed rozpoczęciem stosowania leku pacjentka powinna przerwać karmienie piersią.

ICD-10

Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego

H36.0
Retinopatia cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .3)

Choroby układu krążenia

I83
Żylaki kończyn dolnych
I84
Hemoroidy
I87.2
Niewydolność żył (przewlekła) (obwodowa)

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

M31.1
Zakrzepowa mikroangiopatia

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

R22.4
Zlokalizowany obrzęk, guz i guzek w obrębie kończyny dolnej
R60
Obrzęk niesklasyfikowany gdzie indziej
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Calcium dobesilate Galena

tabl.
250 mg
30 szt.

Cena i refundacja

100%
10,87

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Objawowe powiększenie guzków krwawniczych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Częsta przyczyna obrzęków kończyn dolnych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Postępowanie w chorobach górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Stres cieplny czy poważna choroba?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Klasyfikujemy jako pierwotne lub wtórne
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Idiopatyczny oraz wtórny świąd odbytu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane