Publikacje
Wiadomości
Skuteczność szczepionki opracowanej przez AstraZeneca przeciw infekcji COVID-19

Skuteczność szczepionki opracowanej przez AstraZeneca przeciw infekcji COVID-19

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Partner publikacji

Wyniki analizy okresowej potwierdzają wysoką skuteczność szczepionki AZD1222 w zapobieganiu infekcji COVID-19 – zgodnie z pierwszorzędowym punktem końcowym badania.

U pacjentów przyjmujących szczepionkę nie odnotowano hospitalizacji z powodu COVID-19 ani ciężkiego przebiegu tej choroby. Szczepionkę podawano badanym w dwóch schematach dawkowania, z których jeden potwierdził jej skuteczność u 90% badanych. Schemat ten obejmował administrację połowy dawki przy pierwszym podaniu, a następnie, po miesiącu, podanie pełnej dawki. Drugi z badanych schematów dawkowania, obejmujący podanie AZD1222 w dwóch pełnych dawkach, z odstępem przynajmniej jednomiesięcznym, wykazał skuteczność na poziomie 62%. Nie odnotowano żadnych ciężkich zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepieniem, AZD1222 była dobrze tolerowana, niezależnie od schematu dawkowania. Analiza okresowa wyników została zgłoszona do publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

Zaloguj się

badanie
covid-19
immunologia
szczepienie-przeciwko-covid-19
szczepienia
ebm


Astra Zeneca
Autor

Astra Zeneca

AstraZeneca to globalna firma biofarmaceutyczna, która skupia się na odkrywaniu, opracowywaniu i wprowadzaniu do obrotu leków wydawanych na receptę, stosowanych w leczeniu chorób – onkologicznych, układu sercowo- naczyniowego, nerkowych i metabolicznych oraz układu oddechowego i immunologicznych.

Polecane artykuły