Recepta roczna zostaje

Adam Niedzielski, Minister Zdrowia, wycofał się z pomysłu dotyczącego likwidacji rocznej recepty. 

Do tej pory resort podkreślał, że likwidacja recepty rocznej umożliwi bardziej skuteczne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. W uzasadnieniu Ministerstwo Zdrowia tłumaczyło, że „roczna recepta nie przyniosła spodziewanego rezultatu, natomiast skutkowała nieoczekiwanymi problemami w postaci nadmiernie długich okresów braku możliwości kontroli stanu zdrowia pacjenta, obciążeniem farmaceutów koniecznością pomniejszania ilości wydawanego produktu leczniczego w korelacji z liczbą dni, która upłynęła od wystawienia recepty do momentu jej realizacji w aptece. Jednocześnie recepty roczne wygenerowały problemy na polu dostępności produktów leczniczych, z uwagi na częstą praktykę realizowania takiej recepty podczas jednorazowego zakupu”. 

e-recepta
minister-zdrowia

Dołącz do dyskusji


Agnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.