Publikacje
Wiadomości
Porozumienie Chirurgów „Skalpel”

Porozumienie Chirurgów „Skalpel”

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Idea założenia Porozumienia Chirurgów pojawiła się pod koniec roku 2019. Była to oczywista reakcja lekarzy chirurgów na problemy takie jak: narastający od lat kryzys kadrowy, przewlekłe niedofinansowanie ochrony zdrowia oraz chaos w zarządzaniu większością szpitali w Polsce, które to doprowadziły do obecnej dramatycznej sytuacji lecznictwa publicznego. Lekarze chirurdzy, którzy z tym stanem rzeczy stykają się w swojej pracy od lat, postanowili zrzeszyć się, tworząc oddolną inicjatywę Porozumienia Chirurgów. 

Początkowo PCh skupiło się głównie na problemach drążących polską chirurgię ogólną, jednakże konsultacje z przedstawicielami innych lekarskich specjalności zabiegowych bardzo szybko uświadomiły nam, że ta zła sytuacja dotyczy nie tylko jednej dziedziny. Podczas spotkania organizacyjnego, które miało miejsce 8 grudnia 2019 r. opublikowano ,,Manifest Porozumienia Chirurgów”, który stał się sygnałem dla rządzących i społeczeństwa, że dalsze zaniedbania w medycynie zabiegowej doprowadzą do katastrofy publicznej opieki zdrowotnej i to w bardzo szybkim czasie.

11 stycznia 2020 r. w OIL w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia Porozumienie Chirurgów SKALPEL, na którego czele stanęli dr Katarzyna Pikulska i dr Krzysztof Hałabuz. Podsumowaniem spotkania stał się list otwarty do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego , pod którym podpisali się:

 • Krzysztof Hałabuz
 • Renata Florek-Szymańska
 • Tomasz Szymański
 • Katarzyna Pikulska
 • Anna Błażejczyk
 • Bogna Prusowska
 • Piotr Polnik
 • Agata Kirchniawy
 • Tomasz Kawenka
 • Magdalena Maja Chrostowska
 • Katarzyna Goździk-Ostaszewska
 • Daniel Łuszczewski
 • Simon Ziemka
 • Piotr Pisula
 • Rafał Roszkowski


,,Średni wiek chirurga w Polsce wynosi obecnie blisko 59 lat i stale rośnie. Mimo zwiększanych limitów przyjęć na specjalizację z chirurgii ogólnej, 400 miejsc rezydenckich pozostaje nieobsadzonych. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, już w niedalekiej przyszłości, zapewnienie Polakom podstawowej pomocy chirurgicznej okaże się niewykonalne.”

- fragment listu do Premiera Mateusza Morawieckiego

Wskazano w nim również przyczyny tej sytuacji: ,,Pogłębiająca się luka pokoleniowa w specjalizacjach zabiegowych jest związana z tragicznymi warunkami wykonywania pracy. Postępujący kryzys kadrowy powoduje, że lekarze zatrudnieni w oddziałach zabiegowych znacznie przekraczają zarówno polskie jak i europejskie normy czasu pracy. Przeciążenie obowiązkami medycznymi i natłok czynności biurokratycznych skutkuje permanentnym przemęczeniem lekarzy. To z kolei przekłada się na jakość udzielanych świadczeń, co w skali kraju zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu obywateli Rzeczypospolitej. Ponadto system kształcenia młodych chirurgów jest przestarzały i wymaga postulowanych od dawna przez środowisko radykalnych zmian.”

Apelując do Premiera Rządu RP, chirurdzy z Porozumienia Chirurgów SKALPEL nie tylko wskazali najistotniejsze problemy drążące polską chirurgię, ale też wyrazili chęć współpracy w zakresie przeprowadzenia niezbędnych reform, mających na celu poprawę warunków pracy, płacy i kształcenia młodych adeptów chirurgii, by zapewnić ciągłość pokoleniową w lekarskich specjalnościach zabiegowych, bez czego nie da się zapewnić bezpieczeństwa zdrowotnego Polakom na kolejne lata.


,,Obserwując rzeczywistość szpitalną nie mamy wątpliwości, że polska chirurgia stoi nad przepaścią. Nie mogąc biernie przyglądać się postępującemu kryzysowi, oczekujemy wspólnej, merytorycznej dyskusji środowiska lekarskiego z rządem. Jesteśmy przekonani, że w zakresie ochrony zdrowia Polek i Polaków łączy nas wspólny interes oparty na najlepszych intencjach.”

- podkreślono w liście

Niestety, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnego sygnału ze strony rządu, że dostrzega wskazane w powyższym liście problemy i widzi konieczność proponowanych zmian.

W chwili obecnej wdrażane są przez PCh SKALPEL działania, mające na celu konsolidację środowiska lekarzy zabiegowców w Polsce. Poparcia naszym działaniom udzieliło wielu przedstawicieli kadry profesorskiej, między innymi Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Prof. dr hab. Andrzej Matyja. 

Mamy świadomość tego, że uwaga rządu jest obecnie przekierowana na inne problemy, jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że obecny dramatyczny stan polskiej chirurgii samoistnie nie ulegnie poprawie, a brak jakichkolwiek działań w celu poprawy obecnej sytuacji przyczyni się w ciągu najbliższych kilku lat do tego, że Polacy dalej będą umierać w kolejkach do lekarzy specjalistów i cierpieć z powodu braku możliwości dostępu do leczenia operacyjnego w racjonalnych terminach. W naszej ocenie oczekiwanie pacjentów na możliwość operacji protezoplastyki stawu biodrowego czy kolanowego liczone w niektórych ośrodkach jako 2, a nawet 3 lata jest skandaliczne i nie wykluczamy, że w najbliższej przyszłości podejmiemy bardziej radykalne działania, którymi zechcemy przerwać milczenie rządu w kwestii konieczności poprawy organizacji i zwiększenia nakładów finansowych na ochronę zdrowia w Polsce.

Z powodu ograniczeń w kontaktach spowodowanych pandemią działalność Stowarzyszenia w ostatnich tygodniach przeniosła się głównie do mediów społecznościowych jak facebook i tweeter. Po zniesieniu reżimów planowany jest powrót do spotkań z lekarzami i dalsza dyskusja na temat działań zmierzających do poprawy sytuacji w dziedzinach zabiegowych.

Podpisano - lek. Renata Florek-Szymańska

Zaloguj się

dla-rezydenta
porozumienie-chirurgow-skalpel

Dołącz do dyskusjiSpołeczność Remedium
facebooktwitter
Autor

Społeczność Remedium

Społeczność Remedium to użytkownik zbiorowy. Możesz zostać nim także Ty! Masz opinie na tematy ochrony zdrowia, kształcenia medyków, polityki zdrowotnej? A może chcesz polecić innym medykom ciekawą książkę lub podzielić się przypadkiem ze swojej praktyki lekarskiej? Wolisz to zrobić anonimowo? Skontaktuj się z nami na kontakt@remedium.md

Polecane artykuły