Publikacje
Wiadomości
Będzie mniej pieniędzy na zdrowie?

Będzie mniej pieniędzy na zdrowie?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Samorząd lekarski chce wycofania szkodliwych zapisów przyjętej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Medycy chcą rozmawiać z rządzącymi, by poprawić system ochrony zdrowia w Polsce. 


W ustawie zapisano, że zmienią się m.in. zasady finansowania systemu ochrony zdrowia. Ustawa zakłada m.in. objęcie przez NFZ finansowania świadczeń wysokospecjalistycznych i leków dla osób powyżej 75 lat oraz leków dla kobiet w ciąży. Świadczenia wysokospecjalistyczne są obecnie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Nowelizacja zakłada też zmianę źródła finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego, polegającą na przeniesieniu ich finansowania z budżetu wojewodów do planu finansowego NFZ. Finansowaniem przez NFZ ma zostać objęty również zakup szczepionek stosowanych w programie szczepień ochronnych. W zakresie finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów ma zostać przywrócony tryb finansowania obowiązujący dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zaloguj sięAgnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.


Źródła

  1. NIL

Polecane artykuły