NRL negatywnie ocenia projekt rozporządzenia dot. anestezjologów spoza UE

Samorząd lekarski negatywnie ocenia projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, projektowane rozwiązania przeczą niedawnym zapewnieniom resortu zdrowia, że lekarze dopuszczani do wykonywania zawodu w Polsce w uproszczonym trybie nie będą lekarzami specjalistami w rozumieniu polskiego prawa.
 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że projektowane zmiany przewidujące dopuszczenie lekarzy, którzy uzyskają prawo wykonywania zawodu w tzw. uproszczonym trybie przewidzianych w przepisach w art. 7 ust. 2a i 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, do wykonywania czynności zawodowych zastrzeżonych dotychczas dla lekarzy specjalistów, nie poprawią organizacji pracy w obszarach anestezjologii i intensywnej terapii, a wręcz tę organizację zaburzą. 

nil
ministerstwo-zdrowia
minister-zdrowia
anestezjologia

Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. NIL