Publikacje
Opinie
NRL negatywnie ocenia projekt rozporządzenia dot. anestezjologów spoza UE

NRL negatywnie ocenia projekt rozporządzenia dot. anestezjologów spoza UE

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Samorząd lekarski negatywnie ocenia projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, projektowane rozwiązania przeczą niedawnym zapewnieniom resortu zdrowia, że lekarze dopuszczani do wykonywania zawodu w Polsce w uproszczonym trybie nie będą lekarzami specjalistami w rozumieniu polskiego prawa.
 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że projektowane zmiany przewidujące dopuszczenie lekarzy, którzy uzyskają prawo wykonywania zawodu w tzw. uproszczonym trybie przewidzianych w przepisach w art. 7 ust. 2a i 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, do wykonywania czynności zawodowych zastrzeżonych dotychczas dla lekarzy specjalistów, nie poprawią organizacji pracy w obszarach anestezjologii i intensywnej terapii, a wręcz tę organizację zaburzą. 

Zaloguj się

nil
ministerstwo-zdrowia
minister-zdrowia
anestezjologia

Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. NIL

Polecane artykuły