Izby lekarskie w dobie pandemii - czy czas na zmiany?

Czy nadszedł czas na rewolucję Izb Lekarskich? Może pandemia to dobry pretekst, by zastanowić się, co można zmienić w działalności naszych samorządów?

Siedem Grzechów Głównych Izb Lekarskich

dla-stazysty
dla-rezydenta
oil
biurokracja

Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20092191708 
  2. https://ozzl.org.pl/index.php/12344-czy-lekarzom-potrzebny-jest-samorzd-zawodowy (data ostatniego dostępu: 23.01.2021)
  3. https://izba-lekarska.pl/prawo-dla-lekarzy/prawnik-dla-lekarza/ (data ostatniego dostępu: 22.01.2021)